Đề 30

Bộ đề 30 câu hỏi TNKQ toán 6

Bộ đề 30 câu hỏi TNKQ toán 6
... D 42 = 82 = 16 Bài 17 : Cách tính là: A 52 16 : 22 = 10 16 : = 30 = 26 B 52 16 : 22 = 25 16 : = 75 = 71 C 52 16 : 22 = 152 82 = 225 64 = 161 D 52 16 : 22 = (3 16 : 2) = (15 ... 12 Bài 24 : ƯCLN ( 18 ; 60 ) : A 36 B C 12 D 30 Bài 25 : BCNN ( 10; 14 ; 16 ) : A 24 B C 24 D Bài 26 : Cho bết : 36 = 22 32 ; 60 = 22 ; 72 = 23 32 Ta có ƯCLN ( 36; 60 ; 72 ) : A 23 32 B ... 23 = 26 C 22 23 = 45 D 22 23 = 45 Bài 15: Cách viêt là: A 43 44 = 412 B 43 44 = 161 2 C 43 44 = 47 D 43 44 = 87 Bài 16 : Cách tính là: A 42 = 82 = 64 B 42 = 16 = 32 C 42 = = 16 D 42...
 • 5
 • 180
 • 1

TANG BAN DE 30 LTDH HOA-QUICKHELP.VN

TANG BAN DE 30 LTDH HOA-QUICKHELP.VN
... chất hỗn hợp theo độ tăng phân tử khối bao nhiêu? A 20%; 20% 60% B 25%; 25% 50% C 30% ; 30% 40% D 20%; 60% 20% Câu 30 Khử glucozơ hiđro để tạo socbitol Khối lượng glucozơ dùng để tạo 1,82 gam socbitol ... phích, để tráng bạc người ta sử dụng phản ứng của: A axetylen tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3 B andehitfomic tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3 C dung dịch đường saccarozơ tác dụng với dung dịch AgNO3 ... ml C 1,20 lit D 240 ml Câu 17 Chất X chứa 40% cacbon, 6,67% hiđro 53,33% oxi Tỉ khối X so với H 30 Công thức phân tử X : A C3H8O2 B C2H4O2 C C2H6O D C2H4O3 Câu 18 Trộn lít CH4 với lít CO thu hỗn...
 • 11
 • 129
 • 0

đề thi môn anh văn - đề 30

đề thi môn anh văn - đề 30
... giấy thi A I’d like a dish of strawberry ice-cream, please B Can I get you anything to drink? C We have fruit pies, chocolate cake, custard pudding, and chocolate, vanilla, or strawberry ice-cream ... viết câu vào giấy thi I’m always nervous when I travel by car - Traveling ……………………………………………………………………………………………………… “Why don’t you put your luggage under the seat?” he asked - He suggested ………………………………………………………………………………………………… ... progress This company tried to make the most …………………………… use of its limited resources A cheap B bargain C economical D financial Câu 5: (20 điểm) Điền từ thích hợp vào chỗ trống đoạn văn viết...
 • 5
 • 217
 • 0

SHTT chu de 30 - 4

SHTT chu de 30 - 4
... Sinh hoạt tập thể Tìm hiểu ngày -Ngày 3 0- 4 kỉ niệm ngày gì? 3 0- 4 Thứ tư ngày 15 tháng năm 2009 Sinh hoạt tập thể Tìm hiểu ngày -Tính đến ta hoàn 3 0- 4 thống3 0 -4 -2 009,nước nhiêu toàn bao năm? Thứ ... thể Tìm hiểu ngày 3 0- 4 Kể chuyện Kể chuyện Em kể mẩu chuyện nhỏ chiến thắng 3 0- 4- 1 975 mà em nghe kể lại Thứ tư ngày 15 tháng năm 2009 Sinh hoạt tập thể Tìm hiểu ngày 3 0- 4 - Ngy 23 thỏng 3, gii ... chc Thứ tư ngày 15 tháng năm 2009 Sinh hoạt tập thể Tìm hiểu ngày 3 0- 4 ý nghĩa chiến thắng lịch sử 3 0- 4- 1 975: Chiến thắng 3 0- 4- 1 975 đánh dấu mốc quan trọng lịch sử Việt Nam.Đất nước thống độc...
 • 21
 • 459
 • 4

de 30

de 30
...
 • 7
 • 105
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2012 -2013Môn thi : TOÁN (ĐỀ 30)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2012 -2013Môn thi : TOÁN (ĐỀ 30)
... IV Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 0,25 0,25 2.0 Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: diemthi.24h.com.vn ... tứ diện Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 1.0 Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: diemthi.24h.com.vn ... Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm ( )) 0,25 0,25 −1 1,0 Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: diemthi.24h.com.vn...
 • 8
 • 141
 • 1

Bo de on thi vào DHCD DE 26 DEN DE 30.doc

Bo de on thi vào DHCD DE 26 DEN DE 30.doc
... trình đường tròn Câu 5: Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d: x +1 y −1 z − = = mặt phẳng (P): x − y − z −1 = 1) Tìm phương trình đừơng thẳng (D) qua điểm M(1;1;-2) song song với (P) vuông góc ... Tính diện tích thi t diện hình lập phương cắt mặt phẳng (CMN) Câu 6: x −1 Tìm họ nguyên hàm: ∫ ( x + x +1)( x − x +1) Tính S = (Cn ) + 2(Cn2 ) + 3(Cn3 ) + + n(Cnn ) Câu 7: Câu 8: Trong tất nghiệm ... Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(1;2), đường thẳng (D) qua M cắt trục tọa độ Ox,Oy A(a;0) B(0;b) với a b>0 Tìm phương trình (D) biết 1) Tam giác OAB có diện tích lớn 2) OA+OB c nhỏ Câu 5: Trong...
 • 5
 • 90
 • 0

Đề thi HSG lớp 12 có đáp án đề 30

Đề thi HSG lớp 12 có đáp án đề 30
... Cung AB phương trình x = Cung BC phương trình x = C x B y +4 −3 y + +3 ⇒ Voy = π ∫ ( y + + 3) dy − π ∫ ( y + − 3) dy 0,5 0,5 −4 −4 0 0,5 = 12 ∫ y + 4dy = 8π ( y + 4)  = 64π 0,5 Bài Gián tiếp ... tiếp tuyến phương với oy PT : x-a=0 1,5 0,25 0,25 0,25 điểm 0,25 0,25 0,5 0,25 9=a a=3 a≠0 ⇔ a=±3 Để đường thẳng tiếp xúc với (H) (C) hai tiếp tuyến chung thỏa mãn toán x-3=0 x+3=0 Xét tiếp ... tuyến không phương với oy PT y=kx+b ⇔ kx-y+b=0 Để đường thẳng tiếp xúc với (H) (C) ⇔ hệ sau nghiệm: 9k2-1=b2 9k2=b2+1 b=3 k +1 ⇔ Hệ vô nghiệm 9k2+9=b2 b≠0 KL: tiếp tuyến chung là: x-3=0...
 • 6
 • 137
 • 0

Bồi dưỡng Phụ trách Sao. Chủ đề 30 - 4

Bồi dưỡng Phụ trách Sao. Chủ đề 30 - 4
... Dặn dò ghi nhớ khắc sâu chủ điểm Bảng kế hoạch Bảng kế hoạch Phần T T Mở đầu Phát triển Nội dung Giới thiệu chủ đề 3 0- 4 Phương pháp Thời gian -Xem tranh phút -Kể chuyện -Hát- đọc thơ Thảo luận nhóm ... sinh hoạt theo chủ điểm Đại diện nhóm lên trình bày Củng cố dặn dò - Chủ điểm sinh hoạt tháng ? Ngày hội tồn thắng - Ngày 2 /4 ngày ? Ngày giải phóng Nha Trang Khánh Hồ -Ngày 30/ 4 ngày ? Ngày ... hoạt theo chủ điểm Củng cố - Dặn dò Phần sinh hoạt Sao theo chủ điểm chia thành bước? * Gồm bước : Mở đầu : giới thiệu chủ điểm Phát triển : tổ chức cho nhi đồng múa hát, trò chơi… theo chủ điểm...
 • 15
 • 916
 • 15

Bài giảng TSĐH De 30

Bài giảng TSĐH De 30
... nhìn rõ ảnh vật 2) Tính độ bội giác kính người ngắm chừng điểm cực cận ngắm chừng điểm cực viễn BÀI GIẢI Câu I (2 điểm) r r r 1) Tại CB ta có P1 + Fdh1 = O hay P1 = Fdh1 m g 0,1x10 ⇒K= = = 200N ... ∆lo1 5x10−3 (0,25 điểm) Khi treo vật m2 ta có m g 0, 4x10 = = 0, 02m K 200 ⇒ lo − l2 − = 32 − = 30cm m 2g = K(l − lo ) ⇒ l − lo = 2) Độ biến dạng lò xo : mg 0, 2x10 ∆lo = = = 0, 01m = 1cm K 200...
 • 6
 • 88
 • 0

Gián án TSĐH De 30

Gián án TSĐH De 30
... vân sáng bậc |x3| = Ki = x 0,5 = 1,5 mm b) Ta có : x = K (0,25 điểm) λ2D ax 2x10−3 x1,5x10−3 1,5 ⇒ λ2 = = = ( µm ) a K2D 2K K2 (0,25 điểm) mà λ > λ1 ⇒ 1,5 > 0,5 ⇒ K < K2 Vì ta quan sát vân sáng ... 2K K2 (0,25 điểm) mà λ > λ1 ⇒ 1,5 > 0,5 ⇒ K < K2 Vì ta quan sát vân sáng nên λ phải nằm vùng ánh sáng khả kiến, chọn K2 = 1,5 1,5 ⇒ λ2 = = = 0, 75µm (0,25 điểm) K2 hc = Ao + Ed 2) Ta có : o λ ... ta biết tỉ số khối lượng X khối lượng Pôlôni lại mẫu vật 0,6 Tính tuổi mẫu vật Cho biết chu kì bán rã Pôlôni T = 138 ngày, NA = 6,023 x 1023 hạt/mol Câu V (2 điểm) Một người cận thò nhìn rõ vật...
 • 6
 • 68
 • 0

Tài liệu Đề&đáp án thi thử Toán 2011 (đề 30)

Tài liệu Đề&đáp án thi thử Toán 2011 (đề 30)
... ; ÷ vµ I  ; − ; − ÷  3 3 3 7 Vì mặt phẳng (P) cắt mặt cầu theo đường tròn có bán kính nên mặt cầu có bán kính R = 0.25 Vậy phương trình mặt cầu cần tìm là: III 2 2 2  1  8 7  17  ... x − = 0.25 π   tg x = − x = − + kπ   ⇔ ⇔ tg x =  x = π + kπ     0.25 ( II ) KL: So sánh với điều kiện phương trình có nghiệm : x =  x3 − y + y − 3x − =  2/  2 x + − x − y − y + ... Câu Nội dung Điểm Khi m = 1, hàm số có dạng: y = x3 − 3x2 + + TXĐ: R + Sự biến thi n: y’ = 3x2 − 6x = ⇔ x = x = Hàm số đồng biến trên: (−∞; 0) (2; +∞) Hàm số nghich biến trên:...
 • 5
 • 54
 • 0

Tài liệu 150 đề thi cao học ( Đề 1-Đề 30) docx

Tài liệu 150 đề thi cao học ( Đề 1-Đề 30) docx
... P(x) = (1 + x + x 2)10 viết lại dạng: P(x) = a + a1x + + a20x20 Tìm hệ số a4 x4 ĐỀ SỐ CÂU 1: (2 điểm) Cho hàm số: y = mx + x + m (1 ) (m tham số) x −1 1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số (1 ) ... CÂU 5: (1 ,0 điểm) ln Tính tích phân: I = e x dx ∫ (e x + 1)3 ĐỀ SỐ 23 CÂU 1: (3 ,0 điểm) Cho hàm số: y = x + mx − x − 2m − (1 ) 3 (m tham số) a) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm số (1 ) b) ... a+b+c ĐỀ SỐ 29 CÂU 1: (2 điểm) Cho hàm số: y = (x - 1)(x2 + mx + m) (1 ) (m tham số) 1) Tìm m để đồ thị hàm số (1 ) cắt trục hoành ba điểm phân biệt 2) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số (1 ) m...
 • 39
 • 243
 • 0

Tài liệu Đề 30 - Đề thi tuyển sinh trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Giang năm 2002 pptx

Tài liệu Đề 30 - Đề thi tuyển sinh trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Giang năm 2002 pptx
... house-warning party/ May 5th You/ think/ you/ able/ come? Please/ give/ me/ ring/ let/ know/ you/ make it 10 I/ really/ look forward/ see you again Love, Diana ĐÁP ÁN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BẮC GIANG ... sau thành hội thoại hợp lý Thí sinh viết chữ A, B, C …… bên cạnh số thứ tự từ đến vào giấy thi A I’d like a dish of strawberry ice-cream, please B Can I get you anything to drink? C We have fruit ... sẵn Thí sinh viết câu vào giấy thi I’m always nervous when I travel by car - Traveling ……………………………………………………………………………………………………… “Why don’t you put your luggage under the seat?” he asked - He suggested...
 • 5
 • 157
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: phuong trinh va he phuong trinh trong de 30 thang 4bồi dưỡng phụ trách sao chủ đề 30 4đề thi thử đại học môn hóa học lần iii thpt chuyên lê quý đôn mã đề 301 pptphieu bai tap lop 4 de 30đề thi olympic 30 tháng 4đề thi olympic truyền thống 304đề thi truyền thống 30 tháng 430 ngày để ăn kiêngtiền đề của web 30đề thi toán 30 tháng 4đề thi toán olympic truyền thống 304đề thi olympic 304tuyển tập đề thi olympic 304đề thi hóa 300danh mục thủ tục hành chính theo đề án 3015 đề thi tiếng anh vào lớp 10 có đáp ánBài 43 sinh 12 thùyHoàn thiện đề án xác định VTVL đối với cán bộ phòng, ban ở trường đại học hùng vương tỉnh phú thọTải bài test TOEFL practice test vol 4Nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp quốc doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Thăng LongNâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt nam - chi nhánh Ba ĐìnhQuản lý chất lượng đào tạo của trường cao đẳng nghề theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (tt)Quản lý hoạt động liên kết đào tạo của trường cao đẳng kỹ thuật với doanh nghiệp (tt)De thi và đáp án học sinh giỏ toán lop 12 nam 2016 2017Một số giải pháp tạo động lực làm việc cho công nhân thông qua việc thực hiện trách nhiệm xã hội tại Công ty CP Dệt Đông QuangMức độ chấp nhận rủi ro của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Namđề và đáp án thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn sinh học 12 năm học 20162017Cơ Sở Dữ Liệu Hướng Đối TượngMột số giải pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần tập đoàn Công nghiệp ViệtMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần máy tính và giải pháp mạng TICMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sử dụng vốn lưu động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Phượng.PDFMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doạnh tại công ty cổ phần Hợp Thành PhátĐề và đáp án thi học sinh giỏi hóa cấp tỉnh bắc giang 20162017Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho thuê tài chính tại công ty cho thuê tài chính TNHH một thành viên - Ngân hàng TMCP Công thương Việt NamMột số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay ngân hàng đối với hộ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Yên Thành
Đăng ký
Đăng nhập