Đề 29

Đề thi HSG lớp 12 có đáp án đề 29

Đề thi HSG lớp 12 có đáp án đề 29
... o0o -Chú ý: + Đáp án gồm trang +Nếu thí sinh làm cách khác với đáp án mà kết cho điểm tối đa Câu ý 1a Nội dung - Tập xác định: D = R - Sự biến thi n: x = + Chiều biến thi n: y = 3x2 + 6x ... cosx, t Ta có: f (x) = g(t) = + 4t + 22t2 + 2t với t Xét biến thi n g(t) ta có: max g(t) = 4( + 1) ; Vì f(x) nên ta có: maxf(x) = max f (x) = max g(t) = 2( + 1) Vậy ta có: 2( + 1) ... - < a < -3 < m < Vậy ta có: + Với m > m < -3 phơng trình (1) nghiệm + Với m = -3 m = -2 m = m = phơng trình (1) nghiệm + Với -3 < m < m -2, m phơng trình (1) nghiệm phân biệt Gọi phơng...
 • 7
 • 276
 • 1

TANG BAN DE 29 LTDH HOA-QUICKHELP.VN

TANG BAN DE 29 LTDH HOA-QUICKHELP.VN
... quỳ tím B natri hiđroxit C natri hiđrocacbonat D nước brom Câu 23 Nguyên tử cacbon phân tử fomandehyt có số oxi hoá số liên kết bao nhiêu? A B C D Câu 24 Cho 50 gam dung dịch anđehit axetic tác ... có kết tủa trắng D Thêm vài giọt phenolphtalein vào dung dịch đimetylamin thấy xuất màu đỏ Câu 29 Công thức công thức chung dãy đồng đẳng amin thơm (chứa vòng benzen), đơn chức, bậc nhất? A CnH2n−7NH2...
 • 11
 • 156
 • 0

đề thi môn anh văn - đề 29

đề thi môn anh văn - đề 29
... race - In spite ……………………………………………………………………………………………………………… Since she was careless, Mary lost her job - Because of ………………………………………………………………………………………………………… Workers are building a new factory - A ... window? - By …………………………………………………………………………………………………………………………… “What’s your job?” Mary asked Tom - Mary wanted to know ……………………………………………………………………………………… The bust couldn’t run because of the fog - The ... 1 It is cheaper to go by train than by car - Going by car ………………………………………………………………………………………………… We must go now because our train leaves at A.M - It’s ……………………………………………………………………………………………………………………...
 • 4
 • 439
 • 2

Đề 29 và HD giải

Đề 29 và HD giải
... thuộc đường thẳng AI Ta có hệ phương trình:  2a + 4b + c = −   2a + 12b + c = − 37 a + b+ =  , giải hệ a = 1, b = -4, c = Pt (C’) : x2 + y2 + 2x – 8y + = x y z + + = ⇒ d ( O; ( ABC )) = 2/ Pt...
 • 5
 • 53
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2012 -2013 Môn TOÁN (ĐỀ 29)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2012 -2013                                            Môn TOÁN (ĐỀ 29)
... ta có hệ  ⇔ x= y=  x= y Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT  x3 + y3 ... AH BH ⇒ AH + BH ≥ AH BH 2 Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT a2 AH = BH ... 11 11  11   11 11    Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT  x = t1 ...
 • 6
 • 304
 • 7

de 29

de 29
... : 14730 Có thể tìm thấy liên kết ba phân tử sau đây? Chọn đáp án A B C D Đáp án : (B) Bài : 14 729 Hai nguyên tố X Y nằm hàng bảng tuần hoàn có thứ tự electron lớp Nếu X Y hình thành hợp chất...
 • 7
 • 89
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2012 -2013 Môn thi : TOÁN (ĐỀ 29)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2012 -2013 Môn thi : TOÁN (ĐỀ 29)
... 5) AC: kx – y – 2k + = Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: diemthi.24h.com.vn ... lớn Ta c : AH + BH ≥2 AH BH ⇒ AH + BH ≥ AH BH 2 Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt ... ) :  x +  +  y −  = t= 11 11 11  11  11     Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi...
 • 6
 • 125
 • 0

Bài soạn Đề&đáp án thi thử Toán 2011 (đề 29)

Bài soạn Đề&đáp án thi thử Toán 2011 (đề 29)
... …….Hết Cõu I a) ĐÁP ÁN điểm Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số y = x − 3x +  Tập xác định: Hàm số có tập xác định D = R 0,25 x = x =  Sự biến thi n: y' = 3x − x Ta có y' = ⇔ ... x =  Sự biến thi n: y' = 3x − x Ta có y' = ⇔   yCD = y ( ) = 2; yCT = y ( ) = −2  Bảng biến thi n: −∞ x + y' 0,25 0,25 0 2 − +∞ + +∞ y −∞ −2  Đồ thị: y f(x)=(x^3)-3*(x)^2+2 x -8 -6 -4 -2 ... 25y 25z + + 25x + 5y + z 5y + 5z + x 5z + 5x + y ≥ x + y + 5z Đặt 5x = a , 5y =b , 5z = c Từ giả thi t ta có : ab + bc + ca = abc a2 b2 c2 a+b+c Bất đẳng thức cần chứng minh có dạng : + + ≥ ( *)...
 • 9
 • 90
 • 0

Tài liệu Đề 29 - Đề thi tuyển sinh trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tĩnh năm 2002 docx

Tài liệu Đề 29 - Đề thi tuyển sinh trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tĩnh năm 2002 docx
... Paris You/ able/ come/ soon? I/ want/ show/ you/ everything I/ look forward/ see/ you 10 Write/ me ĐÁP ÁN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TĨNH – NĂM 2002 Câu 1: Cho dạng động từ ngoặc (2 điểm) have studied/ ... window? - By …………………………………………………………………………………………………………………………… “What’s your job?” Mary asked Tom - Mary wanted to know ……………………………………………………………………………………… The bust couldn’t run because of the fog - The ... race - In spite ……………………………………………………………………………………………………………… Since she was careless, Mary lost her job - Because of ………………………………………………………………………………………………………… Workers are building a new factory - A...
 • 4
 • 211
 • 2

Tài liệu Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 29 doc

Tài liệu Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 29 doc
... : 14730 Có thể tìm thấy liên kết ba phân tử sau đây? Chọn đáp án A B C D Đáp án : (B) Bài : 14 729 Hai nguyên tố X Y nằm hàng bảng tuần hoàn có thứ tự electron lớp Nếu X Y hình thành hợp chất ... đáp án A B C D Đáp án : (A) Bài : 14722 Trong dãy sau, dãy xếp kim loại theo chiều hoạt động hoá học giảm dần? Chọn đáp án A Ag, K, Fe, Zn, Cu, Al B Al, K, Fe, Cu, Zn, Ag C K, F, Zn, Cu, Al, Ag ... thuốc thử để nhận biết tất dung dịch chất dãy sau: lòng trắng trứng, glucozơ, glixerol hồ tinh bột Chọn đáp án A B Dung dịch C Dung dịch D Dung dịch iot Đáp án : (A) đun nóng đặc Bài : 14718...
 • 7
 • 64
 • 0

Tài liệu Đề Thi Thử Học Sinh Giỏi Lớp 9 Toán 2013 - Phần 1 - Đề 29 doc

Tài liệu Đề Thi Thử Học Sinh Giỏi Lớp 9 Toán 2013 - Phần 1 - Đề 29 doc
... qua đỉnh tứ giác Chứng minh bốn đờng tròn đồng quy Baì 10 Một hình chóp cụt có đáy hình vuông, cạnh đáy a b Tính chiều cao hình chóp cụt đều, biết diện tích xung quanh tổng diện tích hai đáy 2)...
 • 2
 • 162
 • 0

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán - Phần 15 - Đề 29 pdf

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán - Phần 15 - Đề 29 pdf
... điểm) Cho tứ diện ABCD cạnh a 1) Giả sử I điểm thay đổi cạnh CD Hãy xác định vị trí I để diện tích IAB nhỏ 2) Giả sử M điểm thuộc cạnh AB Qua điểm M d ng mặt phẳng song song với AC BD Mặt phẳng ... 1n 1 n.C n n n n n n k (n số tự nhiên lớn 2, C n số tổ hợp chập k n phần tử) ĐỀ SỐ 72 Câu1: (2 điểm) 1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số y = x2 x3 2) Tìm đồ thị hàm số điểm M cho khoảng ... Qua điểm M d ng mặt phẳng song song với AC BD Mặt phẳng cắt cạnh AD, DC, CB N, P, Q Tứ giác MNPQ hình gì? Hãy xác định vị trí M để diện tích tứ giác MNPQ lớn Câu5: (1 điểm) x  y  Với giá trị...
 • 3
 • 141
 • 0

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Hóa 2013 - Phần 7 - Đề 29 doc

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Hóa 2013 - Phần 7 - Đề 29 doc
... 23: Thuỷ phân chất sau môi trường kiềm: CH3-CHCl2 (1), CH3-COO-CH=CH-CH3 (2), CH3-COOC(CH3)=CH2 (3), CH3-CH2-CCl3 (4), CH3-COO-CH2-OOC-CH3 (5), HCOO-C2 H5 (6) Nhóm chất sau thuỷ phân cho sản ... 11,44 gam CO2 Phần trăm khối lượng X hỗn hợp ban đầu : Trang 2/8 - đề thi 132 A 72 ,22% B 65,15% C 27, 28% D 35,25% Câu 18: Cho hỗn hợp M gồm hai kim loại X, Y có hóa trị không đổi Oxi hóa hoàn toàn ... phản ứng este hóa CH3COOH với CH3OH, H2O tạo nên từ -OH nhóm -COOH axit H nhóm -OH ancol B Để phân biệt benzen, toluen stiren (ở điều kiện thường) phương pháp hóa học, cần dùng thuốc thử nước brom...
 • 8
 • 250
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đáp án đề thi đại học môn hóa khối a năm 2012 mã đề 296đáp án đề thi hóa khối a năm 2012 mã đề 296đáp án đề thi hóa khối a 2012 mã đề 296giải chi tiết đề hóa khối a 2012 mã đề 296dap an mon hoa khoi b nam 2012 ma de 296chuyên đề 296 câu hỏi bài tập thuế có đáp ánđề 29 tỉnh quảng ninhđề 29 đề thi công pháp quốc tếmãu xác nhận và đề nghị đối tượng hưởng chế độ một lần theo quyết định số 2902005qđttgmẫu bản khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ một lần theo quyết định số 2902005qđttg ngày 08112005 của thủ tướng chính phủđề số 29 môn lịch sử29 đề thi giữa kỳ 1 môn toán lớp 229 đề thi giữa kì 1 môn toán lớp 2đáp án đề thi thực hành tốt nghiệp khóa 3 kế toán doanh nghiệp mã đề thi ktdn th 29đáp án đề thi lí thuyết tốt nghiệp khóa 3 điện công nghiệp mã đề thi mã đề thi dcn lt 29Đề cương môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật HV CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNGTiểu luận Kế toán thuế Quy định kê khai thuế hiện nay tạo thuận lợi và khó khăn gì trong công tác kê khai thuế tiêu thụ đặc biệtVƯỢT QUA CÁC RÀO CẢN SPS ĐỂ THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU SANG LIÊN MINH CHÂU ÂUTiểu luận Đầu tư quốc tế Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài sang châu Phi của các doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2002-2012quản trị rủi do tín dụng trong cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn ekar tỉnh đaklakNhững nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - LêninKế toán vật tư Công ty Cổ phần Xi măng Quán TriềuMỘT số PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu các cấu tạo NHỎ TRONG các cấu TRÚC địa CHẤTĐồ án tốt nghiệp thủy lợiCÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu đá núi lửaTìm hiểu về Hệ chuyên gia Prospectorgiao trinh co hoc ket cauCác dạng phán đoán phức và bảng chân lý của chúngGIẢI PHÁP TÀI CHÍNH ĐỂPHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ Ở TỈNH NGHỆ ANmau bao cao nghien cuu thuc teMô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt NamĐánh Giá Hiện Trạng Môi Trường Đất Trồng Rau Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì, Hà Nộidiễu hành đón học sinh lễ khai giảngGiáo trình Đất trồng và phân bónTổ Chức Công Tác Kế Toán Tiêu Thụ và Xác Định Kết Quả Tiêu Thụ Tại Công ty CPTM và Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Minh Đức
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập