Đề 29

Đề thi HSG lớp 12 có đáp án đề 29

Đề thi HSG lớp 12 có đáp án đề 29
... o0o -Chú ý: + Đáp án gồm trang +Nếu thí sinh làm cách khác với đáp án mà kết cho điểm tối đa Câu ý 1a Nội dung - Tập xác định: D = R - Sự biến thi n: x = + Chiều biến thi n: y = 3x2 + 6x ... cosx, t Ta có: f (x) = g(t) = + 4t + 22t2 + 2t với t Xét biến thi n g(t) ta có: max g(t) = 4( + 1) ; Vì f(x) nên ta có: maxf(x) = max f (x) = max g(t) = 2( + 1) Vậy ta có: 2( + 1) ... - < a < -3 < m < Vậy ta có: + Với m > m < -3 phơng trình (1) nghiệm + Với m = -3 m = -2 m = m = phơng trình (1) nghiệm + Với -3 < m < m -2, m phơng trình (1) nghiệm phân biệt Gọi phơng...
 • 7
 • 245
 • 1

TANG BAN DE 29 LTDH HOA-QUICKHELP.VN

TANG BAN DE 29 LTDH HOA-QUICKHELP.VN
... quỳ tím B natri hiđroxit C natri hiđrocacbonat D nước brom Câu 23 Nguyên tử cacbon phân tử fomandehyt có số oxi hoá số liên kết bao nhiêu? A B C D Câu 24 Cho 50 gam dung dịch anđehit axetic tác ... có kết tủa trắng D Thêm vài giọt phenolphtalein vào dung dịch đimetylamin thấy xuất màu đỏ Câu 29 Công thức công thức chung dãy đồng đẳng amin thơm (chứa vòng benzen), đơn chức, bậc nhất? A CnH2n−7NH2...
 • 11
 • 131
 • 0

đề thi môn anh văn - đề 29

đề thi môn anh văn - đề 29
... race - In spite ……………………………………………………………………………………………………………… Since she was careless, Mary lost her job - Because of ………………………………………………………………………………………………………… Workers are building a new factory - A ... window? - By …………………………………………………………………………………………………………………………… “What’s your job?” Mary asked Tom - Mary wanted to know ……………………………………………………………………………………… The bust couldn’t run because of the fog - The ... 1 It is cheaper to go by train than by car - Going by car ………………………………………………………………………………………………… We must go now because our train leaves at A.M - It’s ……………………………………………………………………………………………………………………...
 • 4
 • 344
 • 0

Đề 29 và HD giải

Đề 29 và HD giải
... thuộc đường thẳng AI Ta có hệ phương trình:  2a + 4b + c = −   2a + 12b + c = − 37 a + b+ =  , giải hệ a = 1, b = -4, c = Pt (C’) : x2 + y2 + 2x – 8y + = x y z + + = ⇒ d ( O; ( ABC )) = 2/ Pt...
 • 5
 • 48
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2012 -2013 Môn TOÁN (ĐỀ 29)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2012 -2013                                            Môn TOÁN (ĐỀ 29)
... ta có hệ  ⇔ x= y=  x= y Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT  x3 + y3 ... AH BH ⇒ AH + BH ≥ AH BH 2 Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT a2 AH = BH ... 11 11  11   11 11    Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT  x = t1 ...
 • 6
 • 240
 • 7

de 29

de 29
... : 14730 Có thể tìm thấy liên kết ba phân tử sau đây? Chọn đáp án A B C D Đáp án : (B) Bài : 14 729 Hai nguyên tố X Y nằm hàng bảng tuần hoàn có thứ tự electron lớp Nếu X Y hình thành hợp chất...
 • 7
 • 79
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2012 -2013 Môn thi : TOÁN (ĐỀ 29)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2012 -2013 Môn thi : TOÁN (ĐỀ 29)
... 5) AC: kx – y – 2k + = Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: diemthi.24h.com.vn ... lớn Ta c : AH + BH ≥2 AH BH ⇒ AH + BH ≥ AH BH 2 Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt ... ) :  x +  +  y −  = t= 11 11 11  11  11     Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi...
 • 6
 • 106
 • 0

Bài soạn Đề&đáp án thi thử Toán 2011 (đề 29)

Bài soạn Đề&đáp án thi thử Toán 2011 (đề 29)
... …….Hết Cõu I a) ĐÁP ÁN điểm Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số y = x − 3x +  Tập xác định: Hàm số có tập xác định D = R 0,25 x = x =  Sự biến thi n: y' = 3x − x Ta có y' = ⇔ ... x =  Sự biến thi n: y' = 3x − x Ta có y' = ⇔   yCD = y ( ) = 2; yCT = y ( ) = −2  Bảng biến thi n: −∞ x + y' 0,25 0,25 0 2 − +∞ + +∞ y −∞ −2  Đồ thị: y f(x)=(x^3)-3*(x)^2+2 x -8 -6 -4 -2 ... 25y 25z + + 25x + 5y + z 5y + 5z + x 5z + 5x + y ≥ x + y + 5z Đặt 5x = a , 5y =b , 5z = c Từ giả thi t ta có : ab + bc + ca = abc a2 b2 c2 a+b+c Bất đẳng thức cần chứng minh có dạng : + + ≥ ( *)...
 • 9
 • 77
 • 0

Tài liệu Đề 29 - Đề thi tuyển sinh trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tĩnh năm 2002 docx

Tài liệu Đề 29 - Đề thi tuyển sinh trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tĩnh năm 2002 docx
... Paris You/ able/ come/ soon? I/ want/ show/ you/ everything I/ look forward/ see/ you 10 Write/ me ĐÁP ÁN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TĨNH – NĂM 2002 Câu 1: Cho dạng động từ ngoặc (2 điểm) have studied/ ... window? - By …………………………………………………………………………………………………………………………… “What’s your job?” Mary asked Tom - Mary wanted to know ……………………………………………………………………………………… The bust couldn’t run because of the fog - The ... race - In spite ……………………………………………………………………………………………………………… Since she was careless, Mary lost her job - Because of ………………………………………………………………………………………………………… Workers are building a new factory - A...
 • 4
 • 173
 • 2

Tài liệu Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 29 doc

Tài liệu Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 29 doc
... : 14730 Có thể tìm thấy liên kết ba phân tử sau đây? Chọn đáp án A B C D Đáp án : (B) Bài : 14 729 Hai nguyên tố X Y nằm hàng bảng tuần hoàn có thứ tự electron lớp Nếu X Y hình thành hợp chất ... đáp án A B C D Đáp án : (A) Bài : 14722 Trong dãy sau, dãy xếp kim loại theo chiều hoạt động hoá học giảm dần? Chọn đáp án A Ag, K, Fe, Zn, Cu, Al B Al, K, Fe, Cu, Zn, Ag C K, F, Zn, Cu, Al, Ag ... thuốc thử để nhận biết tất dung dịch chất dãy sau: lòng trắng trứng, glucozơ, glixerol hồ tinh bột Chọn đáp án A B Dung dịch C Dung dịch D Dung dịch iot Đáp án : (A) đun nóng đặc Bài : 14718...
 • 7
 • 57
 • 0

Tài liệu Đề Thi Thử Học Sinh Giỏi Lớp 9 Toán 2013 - Phần 1 - Đề 29 doc

Tài liệu Đề Thi Thử Học Sinh Giỏi Lớp 9 Toán 2013 - Phần 1 - Đề 29 doc
... qua đỉnh tứ giác Chứng minh bốn đờng tròn đồng quy Baì 10 Một hình chóp cụt có đáy hình vuông, cạnh đáy a b Tính chiều cao hình chóp cụt đều, biết diện tích xung quanh tổng diện tích hai đáy 2)...
 • 2
 • 134
 • 0

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán - Phần 15 - Đề 29 pdf

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán - Phần 15 - Đề 29 pdf
... điểm) Cho tứ diện ABCD cạnh a 1) Giả sử I điểm thay đổi cạnh CD Hãy xác định vị trí I để diện tích IAB nhỏ 2) Giả sử M điểm thuộc cạnh AB Qua điểm M d ng mặt phẳng song song với AC BD Mặt phẳng ... 1n 1 n.C n n n n n n k (n số tự nhiên lớn 2, C n số tổ hợp chập k n phần tử) ĐỀ SỐ 72 Câu1: (2 điểm) 1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số y = x2 x3 2) Tìm đồ thị hàm số điểm M cho khoảng ... Qua điểm M d ng mặt phẳng song song với AC BD Mặt phẳng cắt cạnh AD, DC, CB N, P, Q Tứ giác MNPQ hình gì? Hãy xác định vị trí M để diện tích tứ giác MNPQ lớn Câu5: (1 điểm) x  y  Với giá trị...
 • 3
 • 116
 • 0

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Hóa 2013 - Phần 7 - Đề 29 doc

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Hóa 2013 - Phần 7 - Đề 29 doc
... 23: Thuỷ phân chất sau môi trường kiềm: CH3-CHCl2 (1), CH3-COO-CH=CH-CH3 (2), CH3-COOC(CH3)=CH2 (3), CH3-CH2-CCl3 (4), CH3-COO-CH2-OOC-CH3 (5), HCOO-C2 H5 (6) Nhóm chất sau thuỷ phân cho sản ... 11,44 gam CO2 Phần trăm khối lượng X hỗn hợp ban đầu : Trang 2/8 - đề thi 132 A 72 ,22% B 65,15% C 27, 28% D 35,25% Câu 18: Cho hỗn hợp M gồm hai kim loại X, Y có hóa trị không đổi Oxi hóa hoàn toàn ... phản ứng este hóa CH3COOH với CH3OH, H2O tạo nên từ -OH nhóm -COOH axit H nhóm -OH ancol B Để phân biệt benzen, toluen stiren (ở điều kiện thường) phương pháp hóa học, cần dùng thuốc thử nước brom...
 • 8
 • 214
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đáp án gợi y thi tim hieu lich su viet namIUH VON CO DINH DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHSÁCH KINH điển tập 43 lê NIN TOÀN tập NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA XUẤT bản năm 2005 mới NHẤT bản WORD TIME NEWS ROMANHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt namHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng xây dựng và sửa chữa nhà ở tại Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu LongIUH THUE GTGT DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường quản lý tài chính tại Tổng công ty khai thác cảng hàng không miền BắcIUH KHAI THAC TIEM NANG DU LICH TAI VAN LONG DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH QL THUE THEO CO CHE TU KHAI, TU NOP TAI VN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường quản trị tài chính tại công ty cổ phần thiết bị Bưu điệnSÁCH KINH điển tập 45 lê NIN TOÀN tập NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA XUẤT bản năm 2005 mới NHẤT bản WORD TIME NEWS ROMANHoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong các trường đại học công lập Việt Nam.PDFIUH NANG CAO NANG LUC CANH TRANH NGHANH CO KHI VN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHHoàn thiện hệ thống tổ chức và hoạt động chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội ở Việt nam.PDFIUH EU ASEAN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHChiến tranh thế giới thứ nhất (1914 1918) lịch sử 11IUH VAN DONG HANH LANG TRONG VU KIEN BAN PHA GIA CA BASA DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH QL NN DOI VOI FDI DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH NANG CAO NANG LUC CANH TRANH DOI VOI CAC DN VUA VA NHO TRONG QUA TRINH HOI NHAP DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH VAN DE PHAP LY TAI CAC DN LIEN DOANH DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập