Giao an 12 ki i (CB)

Giao an 12 ki i (CB)

Giao an 12  ki i (CB)
... tan tiếng Hi lạp lipos có nghĩa chất béo Lipit nhiều dung m i hữu thành phần tế bào sống Phân lo i chia thành lo i: lipit đơn giản lipit phức Lipit gồm nhiều lo i như: chất béo, sáp, tạp Lipit ... cố ki n thức - GV nhắc HS: + Ôn tập ki n thức este + Gi i tập SGK + Chuẩn bị n i dung lipit - HS ghi nhà Giáo viên: Nguyễn Văn Đàm Giáo án Hóa học 12 – Ban bản Tiết số 03 BA I LIPIT I MỤC TIÊU ... axit cacboxylic + Đọc chuẩn bị n i dung amino axit - HS ghi nhà 43 Giáo viên: Nguyễn Văn Đàm Giáo án Hóa học 12 – Ban bản Tiết số 15 BA I AMINO AXIT I MỤC TIÊU Về ki n thức a Học sinh biết:...
 • 101
 • 5
 • 0

giao an 12 ki I

giao an 12 ki I
... l: FBANGDIEM I) Cõu hi v nh : III) Dn dũ: B i Liên kết giữacác bảng Thi lng: tit PPCT: Tit s 22 Ngy son: 2/1/2009 Lp Ngy dy 12A1 12A2 12A3 I MC TIấU - Hiểu đợc kh i niệm liên kết biểu mẫu 12A4 ... Ma-khach_hang: kiu ký t, cha ti a 10 ký t Ma-san_pham: kiu ký t, cha ti a ký t So_hieu_don: kiu s nguyờn (integer) Ngay _giao_ hang: kiu ngy ngn dng :Vit Nam Don_gia: kiu s thc (single) So_luong: kiu ... thc iu kin: Gii OR Khỏ lc danh sỏch hc sinh Gii hoc Khỏ Biu thc Lụgic : [TOAN]>=0 AND [TOAN]...
 • 42
 • 120
 • 0

Giao an 10 ki i (CB)

Giao an 10  ki i (CB)
... nhóm nguyên tố? - Vơ i phi kim: - HS trả lơ i C: II, IV - GV nhắc la i hoá trị của các kim loa i, phi N: I, II, III, IV, V kim và gốc axit thường gặp S: II, IV, VI - HS nắm được hoá ... các nhóm HS, mô i Gia i thích nhóm gia i thích quy luật biến đô i bán ki nh, a Theo chu ki tính kim loa i và tính phi kim theo chu ki hoặc Khi từ tra i sang pha i, Z tăng dần theo ... cung n i dung, biến đô i theo chu ki và theo nhóm là tra i ngược Hoạt động Tìm hiểu các kha i niệm - GV go i HS đứng ta i chỗ nêu kha i niệm độ II GIA I THÍCH âm i ̣n, tính kim...
 • 97
 • 9
 • 0

Giao an 12 ki II (CB)

Giao an 12  ki II (CB)
... QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KI ̀M THỔ I MỤC TIÊU Về ki n thức a Học sinh biết - Các kim loại ki ̀m thổ, - Vị trí của kim loại ki ̀m thổ bảng tuần hoàn cấu hình e lớp của kim loại ki ̀m ... chế kim loại ki ̀m thổ - Các ứng dụng của kim loại ki ̀m thổ b Học sinh hiểu - Tính chất của kim loại ki ̀m thổ tăng dần từ Be đến Ba - Kim loại ki ̀m thổ kim loại thuộc nhóm IIA ... động Tìm hiểu vị trí của kim loại ki ̀m bảng tuần hoàn - GV thông báo: nhóm kim loại ki ̀m gồm A KIM LOẠI KI ̀M kim loại: 3Li, 11Na, 19K, 37Rb, 55Cs I Vị trí kim loại ki m bảng - HS nắm được...
 • 90
 • 8
 • 0

giáo án học I sinh học 12

giáo án học kì I sinh học 12
... động giáo viên - Giáo viên sử dụng hình để n i đến kh i niệm đột Hoạt động học sinh N i dung - Học sinh trả l i dựa vào I/ Kh i niệm dạng đột biến gen kiến thức học lớp 1/ Kh i niệm SINH HỌC 12 ... SINH VẬT 43 Quần xã sinh vật số đặc trưng quần xã 44 Diễn sinh th i Chương III : HỆ SINH TH I, SINH QUYỂN VÀ BẢO VỆ M I TRƯỜNG 45 Hệ sinh th i 46 Trao đ i vật chất hệ sinh th i 47 Chu trình sinh ... liên kết peptit hình thành A hai axit amin kế B axit amin thứ v i axit amin thứ hai C axit amin mở đầu v i axit amin thứ D hai axit amin lo i hay khác lo i Câu 31 Tác nhân sinh học gây đột biến...
 • 148
 • 91
 • 0

GIÁO ÁN 4 I

GIÁO ÁN 4 KÌ I
... lo i nhân vật III Các hoạt động dạy – học chủ yếu Giáo viên 1.Kiểm tra: -B i văn kể chuyện khác văn văn kể chuyện i m nào? -Nhận xét – cho i m 2B i m i: -Gi i thiệu HĐ 1: Tìm hiểu -Gi i thiệu ... tình v i hành vi trung thực –Phản đ i hành vi không trung thực 3.Hành vi: -Nhận biết hành vi trung thực, đâu hành vi giả d i học tập -Biết thực hành vi trung thực Phê phán hành vi giả d i II.ĐỒ ... i m công khai III / B i : Giáo Viên N i Dung Học Sinh Phần mở đầu : HS lắng nghe GV tiếp xúc HS tiết học âm ghi nhớ nhạc năm học lớp GV cần tạo khônh khí vui tư i , phấn kh i , hào hứng tiết...
 • 33
 • 200
 • 0

GIÁO ÁN 4 I

GIÁO ÁN 4 KÌ I
... phán hành vi giả d i II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC -Vở tập đạo đức III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Gi¸o viªn : D¬ng V¨n Hïng – Trêng tiĨu häc sè Gia Ninh KÕ ho¹ch d¹y häc - Líp - Tn Hoạt động Giáo ... II:Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động Giáo viên 1.Kiểm tra :4 -Kiểm tra số BT HS; bảng 2.B i m i: -Gi i thiệu HĐ1:Ôn luyện hàng đơn vò chục, Hoạt động Học sinh -2HS lên bảng làm giao tiết ... kể l i ngôn ngữ cách diễn đạt truyện thơ nàng Tiên c -Thể l i kể tự nhiên,ph i hợp l i kể v i i u bộ, nét mặt,biết thay đ i dọng kể phù hợp v i n i dung -Hiểu ý nghóa câu chuyện:Con ngư i cần...
 • 13
 • 153
 • 0

GIAO AN 12 KI 1

GIAO AN 12 KI 1
... yêu cầu hệ sở liệu, - Làm tập 1. 9, 1. 10, 1 .12 , 1. 13, 1. 15 (SBT- T9, 10 ) 10 Ngày soạn: 6/ 9/ 2008 Ngày giảng: / / 2008 Tiết Đ2 hệ quản trị sở liệu I - Mục tiêu Ki n thức - Bit khỏi nim h QTCSDL; ... QTCSDL: Bộ truy vấn quản lí liệu (bộ truy xuất liệu) BTV: Hc bi theo câu hỏi 1, 2, SGK- T20, Bài 1. 27 đên 1. 31 SBT- T12, 13 13 Ngày soạn: 6/ 9/ 2008 Ngày giảng: / / 2008 Tiết Đ2 hệ quản trị sở ... BTV: Hc bi theo câu hỏi 4,5,6 SGK- T20, Bài 1. 32 đên 1. 36 SBT- T13, 14 15 Ngày soạn: 10 / 9/ 2008 Ngày giảng: / / 2008 Tiết Bài tập I - Mục tiêu Ki n thức - Bit khỏi nim h QTCSDL; - Bit cỏc...
 • 93
 • 178
 • 0

giao an 12 ki II

giao an 12 ki II
... b r n r a r rr r r rr rr r , ^ a [a, b] Gợilời: [ anb] ^ a n ^ b ^ b Trả ý: rr Vậy em có xét rxét quan hệ vectơ Em có nhậnnhậngì vềgì rvề quan hệ nn với mặt phẳng ()? b ? hai vectơ a Vectơ pháp ... r r Hai vectơ a b nói nằm ( ) gọi cặp vectơ phương r b mặt phẳng () r a Bằng trực quan em có nhận xét quan hệ vectơ a, vectơ b ()? r b Vectơ pháp tuyến mặt phẳng r a Đáp số: Hình hình Em cho ... pháp tuyến r u r n u r m Vậy quanmột vào hình vẽ có Em theo em sát mặt phẳng bao chọn phươngpháp tuyến? nhiêu vec tơ án Vectơ pháp tuyến mặt phẳng r Trong không gian cho điểm M0 vectơ n Mặt phẳng...
 • 17
 • 191
 • 0

giáo án 12 chương I (Ban cơ bản)

giáo án 12 chương I (Ban cơ bản)
... số đạt cực đ i (cực tiểu) x x0 g i i m cực đ i ( i m cực tiểu) hàm số; f(x0) g i lµ gi¸ trÞ cùc ® i (gi¸ trÞ cùc tiểu) cđa hµm sè, i m M(x0;f(x0)) g i i m cùc ® i ( i m cùc tiểu)cđa ®å thÞ ... t i i m x = - 2, ta ph i cã y(- 2) = - + 4(m + 3) + - m = ⇔ m=- Củng cố: ( 2’) Củng cố l i kiến thức học B i tập: B i tập l i sgk KIỂM TRA MỘT TIẾT GI I TÍCH 12 (Ban bản) I> PHẦN TRẮC NGHIỆM: ... trình, g i mở, vấn đáp, nêu vấn đề 2.Cơng tác chuẩn bị: - Giáo viên: giáo án, sgk, thước kẻ, phấn, … - Học sinh: Sgk, ghi, dụng cụ học tập,… XVIII TIẾN TRÌNH B I HỌC 1.Ổn định lớp: phút Kiêm tra...
 • 20
 • 137
 • 0

giáo án 12 chương I

giáo án 12 chương I
... ngày II Chuẩn bị giáo viên học sinh: a) Chuẩn bị giáo viên: Giáo án, Sách GK Tin 12, Sách GV Tin 12, bảng phụ; b) Chuẩn bị học sinh: Sách GK tin 12, ghi III Tiến trình dạy Ổn định lớp: Ngày giảng ... Về th i độ: • Có ý thức sử dụng máy tính để khai thác thông tin, phục vụ công việc hàng ngày II Chuẩn bị giáo viên học sinh: a) Chuẩn bị giáo viên: Giáo án, Sách GK Tin 12, Sách GV Tin 12, bảng ... Ngày giảng: 01/ 09/ 2008 Chương I :KH I NIỆM VỀ HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU §1 MỘT SỐ KH I NIỆM CƠ BẢN (tiết 1) I Mục tiêu a) Về kiến thức: • Biết vấn đề cần gi i tóan quản lí cần thiết ph i có CSDL • Biết...
 • 7
 • 131
 • 0

GIÁO ÁN 12 KH I- 2008

GIÁO ÁN 12 KH I- 2008
... tạo suy tính chất anilin Trang 11 GV: Nguyễn Xuân Kh i GIÁO ÁN LỚP 12 Dặn dò: Học bài, làm 2,3,4/20 SGK Trang 12 GV: Nguyễn Xuân Kh i GIÁO ÁN LỚP 12 TIẾT 7,8 ÔN TẬP CHƯƠNG I -oOo - I Mục ... sinh có số mol Trang 42 GV: Nguyễn Xuân Kh i GIÁO ÁN LỚP 12 TIẾT 21 ĐỀ KIỂM TRA -oOo -(Trắc nghiệm) Trang 43 GV: Nguyễn Xuân Kh i GIÁO ÁN LỚP 12 TIẾT 22 Chương II Bài GLUXIT GLUCOZƠ I ... lại màu xanh Kh ng tham gia phản ứng tráng gương - GV lưu ý: Tinh bột kh ng tham gia pư tráng gương, pư với Cu(OH)2 to thường hay đun nóng Trang 48 GV: Nguyễn Xuân Kh i GIÁO ÁN LỚP 12 IV Sự chuyển...
 • 68
 • 143
 • 0

GIAO AN 12 TRON BO(CB-3CỘT)

GIAO AN 12 TRON BO(CB-3CỘT)
... câu, Câu trang 9: C suy nghĩ thảo luận đưa đáp án Câu trang 9: A * Thảo luận nhóm tìm kết Câu trang 9: D * Hs giải thích Câu trang 13: D * Thảo luận nhóm tìm kết Câu trang 13: D Trang Trường ... nghĩ Câu trang 17: D thảo luận đưa đáp án * Thảo luận nhóm tìm kết Câu trang 17: D * Hs giải thích * đọc đề Câu trang 17: C Câu trang 21: D Câu trang 21: B * Thảo luận tìm kết Câu trang 25: D ... Nguyễn Văn Trong Trang 22 Trường THPT Tiểu Cần Giáo Án Vật Lý 12( Cơ Bản) Tiết dạy: 14 Bài 8: GIAO THOA SĨNG I MỤC TIÊU Kiến thức: - Mơ tả tượng giao thoa hai sóng mặt nước nêu điều kiện để có giao...
 • 113
 • 133
 • 0

giáo án td6 i

giáo án td6 kì i
... Biên chế tổ tập luyện, chọn cán số quy định tập luyện II Đia i m phơng tiện - Trờng - Địa i m lớp học sách bút để nghi chép III N i dung phơng pháp lên lớp A L i ích góp phần giáo dục học sinh ... nhẹn, đoàn kết, linh hoạt ch i II- Địa i m - phơng tiện : - Sân tập trờng: C i + vạch gi i hạn + Cầu - bóng (hoặc 2c i gậy ngắn 15cm) ch i trò ch i III- Tiến trình dạy - học : N i dung A- Phần ... bền trò ch i (do GV chọn) * Ch i nhiệt tình luật II- Địa i m - phơng tiện : -Sân trờng PTCS Noong Luông - Cờ lệnh + c i đồng hồ bấm gi i, gi i nhảy III- Tiến trình dạy - học : N i dung Phần...
 • 145
 • 168
 • 0

giáo án học I

giáo án học kì I
... P K g II Nä i dung bi må i:i dung ghi bng Hoảt âäüng ca tháưy v tr Bi THÄNG TIN V BIÃØU DIÃÙN THÄNG TIN(TT) Biãøu diãùn thäng tin b Vai tr ca biãøu diãùn thäng tin GV: láúy vê dủ gii thêch ... våí viãút D TIÃÚN TRÇNH BI DẢY I ÄØn âënh låïp, kiãøm tra sé säú: Låïp 6A 6B vàõn P K P K g II Kiãøm tra bi c: Hy nãu cáúu trục chung ca mäüt mạy i ûn tỉí? III Nä i dung bi må i:i dung ghi ... viãn : Giạo ạn, ti liãûu, SGK  Hc sinh : SGK, våí viãút D TIÃÚN TRÇNH BI DẢY I ÄØn âënh låïp, kiãøm tra sé säú: Låïp 6A 6B vàõn P K P K g II Kiãøm tra bi c + HS1: Nãu kh i niãûm vãư thäng tin,...
 • 20
 • 132
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập