dong tu p9

Tài liệu Bảo vệ rơle và tự động hóa P9 doc

Tài liệu Bảo vệ rơle và tự động hóa P9 doc
... dòng tự khởi động động (các động bị hãm lại điện trình ngắn mạch chu trình TĐL) V.2 Tăng tốc độ tác động bảo vệ trước TĐL: Cắt máy cắt lần thứ bảo vệ tác động nhanh không chọn lọc (ví dụ, bảo vệ ... tác động bảo vệ rơle tđl: V.1 Tăng tốc độ tác động bảo vệ sau TĐL: Sau cắt chọn lọc đường dây bị hư hỏng, thiết bị TĐL tác động đóng máy cắt trở lại đồng thời nối tắt phận tạo thời gian bảo vệ ... trang bị: thiết bị tự động đóng trở lại 1TĐL, 2TĐL, 3TĐL; bảo vệ cắt nhanh không chọn lọc 1I>>, 2I>>, 3I>> bảo vệ dòng cực đại tác động chọn lọc 1I>, 2I>, 3I> Dòng khởi động bảo vệ cắt nhanh chọn...
 • 9
 • 246
 • 2

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng conector trong việc điều khiển tự động hóa p9 pot

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng conector trong việc điều khiển tự động hóa p9 pot
... chơng trình điều khiển 3.5.1 Phân công tín hiệu vào cho toán Từ sơ đồ thuật toán ta tiến hành viết chơng trình điều khiển SIMATIC S7 200 Để thuận tiện cho việc kiểm tra việc hiểu chơng trình ... biến 3.4 Xây dựng thuật toán điều khiển mô hình Từ nguyên lý hoạt động mô hình khâu tinh lọc thựa tế đợc thay mô hình mô phỏng, đa sơ đồ thuật toán chơng trình điều khiển dây chuyền nh sau: Khoa ... 300lít Van nguồn nhiệt Động bơm sản phẩm đợc gia nhiệt Động quay cánh khuấy bình Động bơm sản phẩm từ bình vào máy ly tâm Động quay ly tâm Động bơm dịch ly tâm vào bình Động quay cánh khuấy bình...
 • 9
 • 168
 • 0

Giáo trình phân tích khả năng vận dụng cấu tạo các loại thảo dược được chế từ tuyến nội tiết của động vật p9 ppt

Giáo trình phân tích khả năng vận dụng cấu tạo các loại thảo dược được chế từ tuyến nội tiết của động vật p9 ppt
... r ng: Đ có tích l i d c không ch th c ăn u ki n khí h u mà b t hình thành d c ch t nh y carbonat c a nư c b t Nh ng b t có s c căng b m t l n lên tích l i túi tr n v i th c ăn Do s tích l i nh ... nh ng b t l n có s c căng b m t l n hơn, tích l i ph n trên, protein th c v t giúp cho s c căng b m t c a nh ng b t l n lên Cũng có ý ki n cho r ng: Hơi tích d c glycosid, axit cyanhydric, ch t ... c ch th n kinh nh hư ng đ n s nhai l i hơi, vách d c b thi u máu, nhu đ ng d c gi m Hơi tích l i làm th tích d c tăng lên đ t ng t, ép lên hoành làm gia súc ng t th , máu v tim b tr ng i gây huy...
 • 5
 • 173
 • 0

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng trực tiếp doanh lợi tương đối trong hoạt động đầu p9 pot

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng trực tiếp doanh lợi tương đối trong hoạt động đầu tư p9 pot
... động Trong trờng hợp doanh nghiệp A, mức vốn đầu t tối đa ứng với 180 triệu đv, tức doanh nghiệp thực dự án A,B,C từ chối dự án D Chi phí vốn có tầm quan trọng đặc biệt doanh nghiệp, đợc sử dụng ... cận biên vốn tăng lên Ví dụ: Doanh nghiệp A xem xét dự án đầu t sau: Dự án Số tiền( triệu đv) Tỷ suất doanh lợi( %) A 50 13,0 B 50 12,5 C 80 12,0 D 80 10,2 Chi phí vốn doanh nghiệp A là: 10 % đến ... Đại học Kinh tế Quốc dân 139 Giáo trình Tài doanh nghiệp WACC MCC Vốn Toàn phần trình bày chi phí vốn thay đổi cấu vốn doanh nghiệp Tuy nhiên, thực tế, cấu vốn doanh nghiệp thay đổi nguyên nhân...
 • 5
 • 127
 • 0

Giáo trình phân tích cấu tạo quy trình tự động hóa mainserver dùng tham biến dòng lệnh p9 pps

Giáo trình phân tích cấu tạo quy trình tự động hóa mainserver dùng tham biến dòng lệnh p9 pps
... ngoặc dùng kịch hay dòng lệnh I.2 Tài khoản nhóm Tài khoản nhóm (group account) đối tượng đại diện cho nhóm người đó, dùng cho việc quản lý chung đối tượng người dùng Việc phân bổ người dùng vào ... thành viên nhóm thừa hưởng quy n truy cập cấp cho nhóm III CÁC TÀI KHOẢN TẠO SẴN III.1 Tài khoản người dùng tạo sẵn Tài khoản người dùng tạo sẵn (Built-in) tài khoản người dùng mà ta cài đặt Windows ... khoản người dùng quy n hệ thống quy n truy cập không thay đổi - Khi xóa tài khoản SID tài khoản không giá trị nữa, có tạo tài khoản tên với tài khoản vừa xóa quy n cũ không sử dụng tạo tài khoản...
 • 5
 • 134
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích quá trình tự động hóa server dùng tham biến dòng lệnh p9 potx

Giáo trình hướng dẫn phân tích quá trình tự động hóa server dùng tham biến dòng lệnh p9 potx
... ngoặc dùng kịch hay dòng lệnh I.2 Tài khoản nhóm Tài khoản nhóm (group account) đối tượng đại diện cho nhóm người đó, dùng cho việc quản lý chung đối tượng người dùng Việc phân bổ người dùng vào ... 2000 Server I.2.2 Nhóm phân phối Nhóm phân phối loại nhóm phi bảo mật, SID không xuất ACL (Access Control List) Loại nhóm không dùng nhà quản trị mà dùng phần mềm dịch vụ Chúng dùng để phân phố ... trữ thông tin tài khoản người dùng miền I.1.3 Yêu cầu tài khoản người dùng - Mỗi username phải từ đến 20 ký tự (trên Windows Server 2003 tên đăng nhập dài đến 104 ký tự, nhiên đăng nhập từ máy cài...
 • 5
 • 127
 • 0

Tài liệu hướng dẫn và phương pháp thực hiện những phát minh khoa học kỹ thuật vào sản xuất ứng dụng tự động hóa p9 doc

Tài liệu hướng dẫn và phương pháp thực hiện những phát minh khoa học kỹ thuật vào sản xuất ứng dụng tự động hóa p9 doc
... 3.2.2.1.4 ứng dụng tế bào quang dẫn Tế bào quang dẫn đợc ý sử dụng chúng có tỷ lệ chuyển đổi tĩnh độ nhạy cao cho phép đơn giản hóa việc ứng dụng Nhng tế bào quang dẫn cung có số nhợc điểm nh: Khoa ... quang dẫn cảm biến quang có độ nhạy cao Cơ sở vật lý tế bào quang dẫn tợng quang dẫn kết hiệu ứng điện nôi: tợng giải phóng hạt tải điện vật liệu dới tác dụng ánh sáng làm tăng độ dẫn vật liệu ... thuộc điện trở vào thông lợng ánh sáng không tuyến tính Tuy nhiên tuyến tính hóa cách sử dụng điện trở mắc song song với tế bào quang dẫn Điện trở RC (khi bị chiếu sáng) phụ thuộc vào nhiệt độ:Độ...
 • 12
 • 279
 • 1

kế toán đầu dài hạn trong quá trình đầu bất động sản p9 doc

kế toán đầu tư dài hạn trong quá trình đầu tư bất động sản p9 doc
... với TSCĐ hữu hình ng tự, hình thành bán để đổi lấy quyền sở hữu tài sản ng tự (Tài sản ng tự tài sản có công dụng ng tự, lĩnh vực kinh doanh có giá trị ng đương) Trong hai trường ... (Tổng giá toán) Có TK 111, 112, Có TK 311- Phải cho người bán Có TK 341- Vay dài hạn 2.3 Nếu TSCĐ mua sắm nguồn vốn đầu XDCB quỹ đầu phát triển doanh nghiệp dùng vào SXKD, kế toán phải ... chuyển phù hợp với hồ sơ tài sản cố định Đơn vị nhận tài sản cố định vào nguyên giá, số khấu hao luỹ kế, giá trị lại sổ kế toán hồ sơ tài sản cố định để phản ánh vào sổ kế toán Các chi phí có liên...
 • 10
 • 101
 • 0

Giáo trình hình thành quy trình điều khiển conector trong việc điều khiển tự động hóa p9 pps

Giáo trình hình thành quy trình điều khiển conector trong việc điều khiển tự động hóa p9 pps
... cứu phơng pháp điều khiển lập trình plc 1.1 Những sở để lựa chọn PLC hệ thống điều khiển tự động 1.1.1.Vai trò plc 1.1.2 u điểm PLC việc điều khiển tự động hóa trình công nghệ ... điện tử việc xây dựng mô hình - Qua trình thực đề tài hiểu sâu PLC, đợc vận dụng vào thiết kế thực tế trực tiếp Biết cách sử dụng phần mềm lập trình để lập trình điều khiển trình tự động hoá ... thử mô hình nhận xét Sau nghiên cứu hoạt động dây chuyền thực tế sở phân tích hoạt động hình thay thế, thực lắp ráp mô hình mô Trên sở phân tích hoạt động hình mô thuật toán mô hình viết...
 • 9
 • 59
 • 0

Giáo trình hình thành ứng dụng cấu tạo kiểu xung trong việc điều khiển tự động hóa p9 pot

Giáo trình hình thành ứng dụng cấu tạo kiểu xung trong việc điều khiển tự động hóa p9 pot
... cứu phơng pháp điều khiển lập trình plc 1.1 Những sở để lựa chọn PLC hệ thống điều khiển tự động 1.1.1.Vai trò plc 1.1.2 u điểm PLC việc điều khiển tự động hóa trình công nghệ ... sử dụng thiết bị điện tử việc xây dựng mô hình - Qua trình thực đề tài hiểu sâu PLC, đợc vận dụng vào thiết kế thực tế trực tiếp Biết cách sử dụng phần mềm lập trình để lập trình điều khiển trình ... Bộ điều khiển logic khả trình( PLC) ? 1.2.2 Cấu trúc phần cứng PLC 1.2.3 Cơ cấu chung hệ thống PLC 1.3 Tìm hiểu cách lập trình PLC S7 - 200 (CPU 224) 1.3.1 Cấu hình cứng...
 • 9
 • 160
 • 0

Giáo trình hình thành hệ thống ứng dụng cấu tạo conector trong việc điều khiển tự động hóa p9 ppsx

Giáo trình hình thành hệ thống ứng dụng cấu tạo conector trong việc điều khiển tự động hóa p9 ppsx
... phơng pháp điều khiển lập trình plc 1.1 Những sở để lựa chọn PLC hệ thống điều khiển tự động 1.1.1.Vai trò plc 1.1.2 u điểm PLC việc điều khiển tự động hóa trình công nghệ ... Bộ điều khiển logic khả trình( PLC) ? 1.2.2 Cấu trúc phần cứng PLC 1.2.3 Cơ cấu chung hệ thống PLC 1.3 Tìm hiểu cách lập trình PLC S7 - 200 (CPU 224) 1.3.1 Cấu hình cứng ... sử dụng thiết bị điện tử việc xây dựng mô hình - Qua trình thực đề tài hiểu sâu PLC, đợc vận dụng vào thiết kế thực tế trực tiếp Biết cách sử dụng phần mềm lập trình để lập trình điều khiển trình...
 • 9
 • 167
 • 0

Phát triển hoạt động vấn cổ phần hóa của Công ty chứng khoán ACB.doc

Phát triển hoạt động tư vấn cổ phần hóa của Công ty chứng khoán ACB.doc
... 1: Hoạt động vấn cổ phần hóa công ty chứng khoán ACB Chương 2: Thực trạng hoạt động vấn cổ phần hóa Công ty chứng khoán ACB Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động vấn cổ phần hóa công ... HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN CỔ PHẦN HOÁ TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ACB……………68 3.1 Định hướng phát triển công ty chứng khoán ACB .68 3.2 Giải pháp phát triển hoạt động vấn cổ phần hóa công ty chứng khoán ACB ... CHƯƠNG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN CỔ PHẦN HÓA CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 1.1 Khái niệm, đặc điểm phân loại công ty chứng khoán 1.1.1 Khái niệm vai trò Công ty chứng khoán * Khái niệm Công ty chứng khoán tổ...
 • 84
 • 403
 • 2

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động vấn tài chính doanh nghiệp tại công ty chứng khoán ngân hàng sài còn thương tín ( Sacombank-SBS ).doc

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp tại công ty chứng khoán ngân hàng sài còn thương tín ( Sacombank-SBS ).doc
... Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Ngân hàng Tài dạn tìm hiểu đề tài Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu hoạt động vấn tài doanh nghiệp công ty chứng khoán ngân hàng sài thương tín ( Sacombank-SBS ... VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 1.1 : Công ty chứng khoán 1.1.1 : Khái niệm công ty chứng khoán Công ty chứng khoán tổ chức có cách pháp nhân hoạt động kinh doanh chứng ... chức hoạt động công ty chứng khoán công ty chứng khoán phép thực nghiệp vụ vấn tài doanh nghiêp bao gồm : • vấn tái cấu tài doanh nghiệp, thâu tóm, sáp nhập doanh nghiệp, vấn quản trị công...
 • 83
 • 1,000
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: Xây dựng các lược đồ thủy vân bền vững bằng cách kết hợp phép biến đổi DWT và SVD (LV thạc sĩ)Tổng hợp, nghiên cứu các phức chất của Ytri, Europi, Tecbi với hỗn hợp phối tử L phenylalanin, o phenantrolin và thăm dò hoạt tính sinh học của chúng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu điều khiển tốc độ, vị trí và đảo chiều động cơ tuyến tính theo phương pháp điều chế độ rộng xung ứng dụng trong hệ chuyển động thẳng (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác bảo lãnh thuế xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Các nhân tố ảnh hưởng đến thành lập quỹ xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Thái Nguyên” (LV thạc sĩ)Giải pháp tạo việc làm cho lao động thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sản xuất của gà F1(Đông Tảo x Lương Phượng) nuôi tại Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phân tích hiệu quả kỹ thuật trong xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Trung Quốc (LV thạc sĩ)Hiệu quả kinh tế cây chè của hộ nông dân huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của việc áp dụng một số biện pháp vệ sinh thú y theo hướng an toàn sinh học đến khả năng sản xuất thịt của gà lai (♂Ri x ♀Lương Phượng) nuôi tại huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)Quản lý phát triển môi trường giáo dục đa văn hóa ở các trường THPT thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)complete ielts speaking part 290 ngày thiết lập sự thịnh vượngĐỌC SÁCH NHƯ THẾ nào HIỆU QUẢebook Giải pháp đột pháQUY TRÌNH KIẾM TIỀN từ CLIKCBANKCHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂNĐề cương sơ bộ đề tài phương pháp ncisothermal designs review compatibility modeĐỀ CƯƠNG ôn tập cơ sở lý THUYẾT các PHƯƠNG PHÁP PHỔ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập