de online tinh tu 1

de online tinh tu 1

de online tinh tu 1
... D with 10 I'm capable _ using this software A by B in C of D at 11 .Can we be sure his honesty A for B of C with D to 12 I’m tired doing the same work everyday A to B with C of D by 13 That ... with D by 14 It’s contrary .our custom A to B with C about D for 15 I’m astonished .the matter A with B against C to D at 16 My children are important .me A for B to C with D by 17 He is different ... repairing things A on B in C at D off 30 My mother would hate being dependent _ anybody A on B with C from D of 31 Don't worry We'll look after you There's nothing to be scared A...
 • 6
 • 105
 • 0

đề ôn tập đại từ tiếng anh

đề ôn tập đại từ tiếng anh
... anything 10 I wasn't feeling hungry, so I didn't eat A.somebody B something C.anybody D anything 11 You must be hungry Would you like to eat? A somebody B something C.anybody D anything 12 Mary ... If phones when I'm out, can you tell them I’ll be back at 11 :30? A somebody B something C anybody D anything 15 .who saw the accident should contact the police A Somebody Moon.vn B Something ... Somebody B Something C Anybody D Anything 16 Some snakes lay eggs, but _ give birth to live offspring A other B the other C others D the others 17 _ have made communication faster and easier...
 • 6
 • 125
 • 0

de online danh tu 1

de online danh tu 1
... bottle of wines a A large rather number of student b A rather large number of student c A large rather number of students d A rather large number of students 44) It requires reading a few b a ... bottle of wines a A large rather number of student b A rather large number of student c A large rather number of students d A rather large number of students 44) It requires reading a few b a ... employer 14 ) A lot of restaurants open at night A are B is C was 15 ) Tom doesn’t agree but the rest of us _ A does B done C 16 ) Most people with my attitude A agrees B has agreed C agreeing 17 ) A...
 • 7
 • 90
 • 0

de online dong tu 1

de online dong tu 1
... required 11 The workers to go on strike when the management their demand for higher wages A decide / will refuse B decided / refused C will decide / will refuse D would decide / refuse 12 Most ... with his closest friend he to withdraw A realizes / will be decided B realized / was deciding C will realize / decides D realized / decided The immune system by distinguishing between the body's ... ĐÁP ÁN Early signs of the rebirth of civilization in Western Europe to appear in the 11 th century as trade again in Italy A were beginning / will start B began / started C would begin / starts...
 • 8
 • 110
 • 0

de online mao tu 1

de online mao tu 1
... Đáp án 1a 2d 3c 4d 5b 6c 7c 8b 9c 10 b 11 c 12 a 13 c 14 b 15 c 16 c 17 c 18 a 19 c 20 d 21 a 22 d 23 c 24 c 25 d 26 a 27 b 28 c 29 a 30 c 31 b 32 d 33 d 34 d 35 a 36 c 37 a 38 c 39 a 40 a 41 a ... brown coffee table in your living room Where did you buy it? a a b an c the d _ 31 The largest landmass is divided into two "continents" along _ Ural mountains a an b the c _ d a 32 There are ... the d the, _ 40 I will keep eye on the baby when its father is away a an b much c the d one 41 Gary is very busy with his job He has _ time for other things a little b a little c few d a...
 • 3
 • 99
 • 0

de online trang tu 1

de online trang tu 1
... most beautifully The streets are getting more and …………… these days A crowded B less crowded C more crowded D most crowded This one is prettier, but it costs as the one A as much as B twice ... as D earlier than 19 . _ you study for these exams, _ you will Moon.vn Hotline: 04.32.99.98.98 Moon.vn Cô VŨ MAI PHƯƠNG – KHÓA NGỮ PHÁP A The harder / the better C The hardest / the best 20 ... PHƯƠNG – KHÓA NGỮ PHÁP 18 My brother was feeling tired last night, so he went to bed………… usual A more early than B as early as C more earlier as D earlier than 19 . _ you study for these exams,...
 • 6
 • 101
 • 0

CHỦ ĐỀ 4 – TÍNH TỪ VÀ TRẠNG TỪ ppsx

CHỦ ĐỀ 4 – TÍNH TỪ VÀ TRẠNG TỪ ppsx
... hết, nhìn từ từ trước có is => dùng tính từ) She was dancing very … (beautiful/beautifully) => She was dancing very beautifully (phía sau hết, nhìn từ từ trước có dancing => dùng trạng từ) Bài ... me… 10 I tasted the soup (careful)… but it tasted (wonderful)… Bài tập 2: Điền vào chỗ trống trạng từ hay tính từ: He … reads a book (quick) Mandy is a … girl (pretty) The class is … loud today ... beautifully (phía sau hết, nhìn từ từ trước có dancing => dùng trạng từ) Bài tập 1: Dùng tính từ hay trạng từ Tom is (slow)… He works… Sue is a (careful)… girl She climbed up the ladder … The...
 • 2
 • 379
 • 3

CHỦ ĐỀ 4 – TÍNH TỪ VÀ TRẠNG TỪ pps

CHỦ ĐỀ 4 – TÍNH TỪ VÀ TRẠNG TỪ pps
... hết, nhìn từ từ trước có is => dùng tính từ) She was dancing very … (beautiful/beautifully) => She was dancing very beautifully (phía sau hết, nhìn từ từ trước có dancing => dùng trạng từ) Bài ... me… 10 I tasted the soup (careful)… but it tasted (wonderful)… Bài tập 2: Điền vào chỗ trống trạng từ hay tính từ: He … reads a book (quick) Mandy is a … girl (pretty) The class is … loud today ... beautifully (phía sau hết, nhìn từ từ trước có dancing => dùng trạng từ) Bài tập 1: Dùng tính từ hay trạng từ Tom is (slow)… He works… Sue is a (careful)… girl She climbed up the ladder … The...
 • 2
 • 198
 • 0

một số kinh nghiệm nhỏ về vấn đề n tính tự học môn ngữ văn ở trường THPT Trần Phú

một số kinh nghiệm nhỏ về vấn đề n tính tự học môn ngữ văn ở trường THPT Trần Phú
... thuật riêng người, trường, áp dụng cho lứa học sinh qua n m.Do vậy, xin n u số kinh nghiệm việc phát huy tính tự học m n ngữ v n trường THPT non trẻ nhằm n ng cao hiệu giảng dạy m n ngữ ngữ v n, khơi ... gắng thầy trò Phạm vi đề tài Đối với phạm vi sáng ki n kinh nghiệm yêu cầu riêng, viết không đề cập v n đề cấp lí lu n, mà trình bày số kinh nghiệm nhỏ v n đề n tính tự học m n ngữ v n trường THPT ... THPT Tr n Phú Mục đích đề tài Sáng ki n kinh nghiệm n y, đề cập đ n số kinh nghiệm, phương pháp phát huy tính tự học m n ngữ v n trường THPT Tr n Phú nhằm trao đổi với đồng nghiệp, giúp ích trình...
 • 24
 • 173
 • 0

Đề bài tính tưởng trong hội họa siêu thực

Đề bài tính tư tưởng trong hội họa siêu thực
... TÍNH TƯ TƯỞNG TRONG HỘI HỌA SIÊU THỰC I TÌM HIỂU CHUNG Nguồn gốc trường phái hội họa siêu thực Ở khoảng kỉ thứ XX có khuynh hướng nghệ thuật ... đặc điểm tiêu biểu hội họa Siêu thực, ông coi họa sĩ đỉnh cao trường phái hội họa Siêu thực Trong tác phẩm ông, màu sắc i sáng, hình ng xếp theo logic, trật tự riêng họa sĩ.Trật tự theo ... biểu ng hội họa Siêu thực lòng công chúng tranh mà viết, thái độ… mà thân sống Salvador Dali hoàn toàn Siêu thực - Trong sống, Dali có ý ng khác lạ “điên rồ” mang rõ đặc trưng phong cách Siêu...
 • 15
 • 549
 • 0

Dap an 55 de thi thu (tu 1-10)

Dap an 55 de thi thu (tu 1-10)
... sin2x ⇒ I= t ∫ e (1 − t )dt = e 20 tan α tan α 1 a = tan α ≤ Câu IV: V= 3 Ta có 2 (2 + tan α ) (2 + tan α ) + tan α + tan α + tan α 27 ⇒ V max = 4a 27 tan α =1 ⇒ α = 45 o Câu V: Với x, y, ... ac ≠ a, b, c > − ac π Đặt a = tan A, c = tan C với A, C ≠ + kπ ; k ∈ Z Ta b = tan ( A + C ) 2 − + (3) trở thành: P = 2 tan A + tan ( A + C ) + tan C + 1 Trang Ôn thi Đại học www.VNMATH.com Trần ... (t + 1)(t − 3) > 5(t − 3) < x < 16   3 +C Câu III: Đặt tanx = t I = ∫ (t + 3t + + t −3 )dt = tan x + tan x + 3ln tan x − t 2 tan x Câu IV: Kẻ đường cao HK ∆AA1H HK khoảng cách AA1 B1C1 A...
 • 13
 • 62
 • 0

Chủ đề 04 Tính từ và trạng từ

Chủ đề 04  Tính từ và trạng từ
... hết, nhìn từ từ trước có is => dùng tính từ) She was dancing very … (beautiful/beautifully) => She was dancing very beautifully (phía sau hết, nhìn từ từ trước có dancing => dùng trạng từ) Bài ... me… 10 I tasted the soup (careful)… but it tasted (wonderful)… Bài tập 2: Điền vào chỗ trống trạng từ hay tính từ: He … reads a book (quick) Mandy is a … girl (pretty) The class is … loud today ... beautifully (phía sau hết, nhìn từ từ trước có dancing => dùng trạng từ) Bài tập 1: Dùng tính từ hay trạng từ Tom is (slow)… He works… Sue is a (careful)… girl She climbed up the ladder … The...
 • 2
 • 68
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các nước á phi mĩ la tinh từ 1945 đến nayđảng bộ tỉnh mỹ tho lãnh đạo quân dân tiến công và nổi dậy giải phóng toàn tỉnh từ 1973 đến 1975đề cao tính tự giác của mọi tổ chức và cá nhân trong kê khai và nộp thuếbiểu1 cơ cấu kinh tế hà tĩnh từ 1991 2004hệ thống của quý vị đã từng bị tấn công mạng cyber attack hay không tính từ 1 2011thực trạng quản lý điện nông thôn tại điện lực hà tĩnh từ 1991 đến naythời kỳ từ đổi mới đến nay từ 1988 đến nayđô thị trực thuộc tỉnh từ 10 000 người km2 trở lênphan tich ve dep cua chi em thuy kieu de noi len tinh cach va so phan cua ho nội dung được trích dẫn từ 123doc vn cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu việt namđề tài tình hình đầu tư theo chương trình 135 ở huyện yên lậpđề 3 chứng minh rằng văn chương luyện những tình cảm ta sẵn có nội dung được trích dẫn từ 123doc vn cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu việt namđề 1 suy nghĩ của em về tình mẫu tử trong đoạn trích trong lòng mẹ những ngày thơ ấu của nguyên hồng nội dung được trích dẫn từ 123doc vn cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu việt namđề 1 suy nghĩ của em về tình mẫu tử trong đoạn trích trong lòng mẹ những ngày thơ ấu của nguyên hồng nội dung được trích dẫn từ 123doc org cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu việt namtuyen tap de thi vao lop 10 cua tinh ha nam tu truoc den nayde thi vao lop 10 tinh bac ninh tu nam 20122014Giáo trình Kỹ thuật âm thanh ThS. Hà Đình DũngĐồ án phương tiện bảo vệ cá nhân cơ sở chế biến tôm đông lạnhBao cao thanh tich ca nhan 20142015 lao dong tien tienXây dựng snake game trên nền tảng phần cứng DE1 từ alteraSNAKE GAME trên kit DE1Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 53 SGK công nghệ 9 quyển 3BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN TẬP ĐỌC LỚP 5 DAT NUOCTUẦN 1 5Nhiem vu DATN 02 201431 NGÀY xây DỰNG một BLOG tốt hơnBÀI GIẢNG CHẤT BÉO ĐHYDTổng quan về graphene vật liệu mới có thể thay đổi thế giớiBIỆN PHÁP THI CÔNG NHÀ CAO TẦNGCÔNG TÁC TIÊU CHUẨN GLP ĐHYDTest nhi khoa dành cho y4Nâng cao hiệu quả cho vay tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn mê linhBÀI THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG THỰC TIỄNBÁO CÁO Tổng kết công tác đoàn và phong trào TTN khóa V, nhiệm kỳ 2014 2017 phương hướng nhiệm vụ khóa VI, nhiệm kỳ 2017 2019ĐĂNG KÝ CAM KẾT Thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ; Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà GiangRèn luyện năng lực giải toán tiếp tuyến theo định hướng tư duy sáng tạo
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập