PROS cum dong tu p2

PROS cum dong tu p2

PROS  cum dong tu p2
... computer turn on? B How you turn on the computer? C How you turn the computer on? D Both B and C are correct 22 I/ not accept/ offer/ turn down/ A I couldn’t accept his offer to avoid turning ... look up C look after D look at 11.Please the light, it’s getting dark here A turn on B turn off C turn over D turn into 12.The nurse has to _ at the midnight Moon.vn Hotline: 04.32.99.98.98 ... I couldn’t accept his offer because he was turned down C I couldn’t accept his offer, so I turned it down D I couldn’t accept his offer whether I was turned down 23 Both Ann and her sister look...
 • 6
 • 1
 • 0

PROS cum dong tu p3

PROS  cum dong tu p3
... he finally……at midnight a came to b turned out c turned in d came off 16 The hall was very crowded with over fifty people into it a pushed b packed c stuck d stuffed 17 He took the trouble to write…… ... complimenting d congratulating 16 If we want to ……… up with them we'd better hurry Moon.vn Hotline: 04.32.99.98.98 Moon.vn Cô VŨ MAI PHƯƠNG – KHÓA NGỮ PHÁP a come b arrive c approach 17 Unfortunately the ... Moon.vn Hotline: 04.32.99.98.98 Moon.vn Cô VŨ MAI PHƯƠNG – KHÓA NGỮ PHÁP 10 In order to…… with his studies, he worked through the summer a take b catch on c catch up d take up 11 A good friend will...
 • 5
 • 4
 • 1

PROS cum dong tu p4

PROS  cum dong tu p4
... away / out ném đi, vứt - try on mặc thử (quần áo) - turn down = refuse từ chối - turn into trở thành, biến thành - turn off tắt - turn on mở - turn up = arrive / appear đến, xuất - wash up rửa ... don’t seem to see eye with Sally in this case 44 Turn a blind eye to… = giả vờ không biết…, nhắm mắt làm ngơ … => If I were Sally, I would not turn a blind eye to how people treat me 45 Feast ... attempt turned …… …quite well a over b up c out d into It's taking me longer to get ……… the operation than I thought a through b by c up from d over When the princess kissed the frog, it turned...
 • 9
 • 9
 • 1

Tổng hợp cụm động từ và thành ngữ hay gặp

Tổng hợp cụm động từ và thành ngữ hay gặp
... mạnh hậu hành động vật, việc Ex: He was blinded as a result of a terrible accident Từ nối mục đích kết - Trong cấu trúc người ta dùng thành ngữ "so that" (sao cho, để cho) Động từ mệnh đề sau ... nhà nào, đưa nhận xét đẹp Vậy tìm hiểu cách sử dụng loại Mạo Từ câu nhé: I Mạo từ không xác định “A, an” đứng trước danh từ cụm danh từ để nói chung chung vật, việc Ví dụ: A scarf makes any outfit ... Trường hợp “u” có phiên âm /ju:/ University, uniform lại sử dụng mạo từ “a” Ví dụ: A University, a uniform II Mạo từ xác định Phạm khắc vĩnh-ielts 7.5 “The” mạo từ xác định, đứng trước danh từ câu...
 • 43
 • 2,153
 • 239

Cụm Động từ

Cụm Động từ
...    4.Ghi nhớ: _Cụm động từ loại tổ hợp từ động từ với số từ ngữ phụ thuộc tạo thành.Nhiều động từ phải có từ ngữ phụ thuộc kèm,tạo thành cụm động từ trọn nghĩa _Cụm động từ có ý nghĩa đầy ... nghĩa đầy đủ có cấu tạo phức tạp động từ, nhưng hoạt động câu giống động từ II.Cấu tạo cụm động từ:   1.Mô hình cấu tạo cụm động từ: _Cấu tạo đầy đủ cụm động từ có phận:Phần trước,phần trung ... thức hành động VD: Bài tập chưa tìm câu trả lời ->Mục đích Mụ2.Ghi nhớ:  _Mụ hỡnh cụm động từ: nMụ2.Ghi nhớ: nMụ2.Ghi nhớ:  cụm động từ:  _Mụ hỡnh cụm động n_Mụ hỡnh từ: cụm động từ: n Mụ2.Ghi...
 • 9
 • 246
 • 1

CUM dong tu

CUM dong tu
... 4) His recovery was slow (get) 5) What was the reason for their late arrival? (turn) 6) You can stay here for the night (put) 7) That noise is driving me ... last for long (look) 10) I offered to help her but she said, “No, thanks.” (turned) ...
 • 2
 • 219
 • 0

cụm động từ tiếng anh

cụm động từ tiếng anh
... lên, treo cổ -String together: kết hợp từ, cụm từ by drumtung 170.Strip down:tháo máy -Strip from:tháo bỏ -Strip of:lột trần,tước bỏ,tước đoạt tài sản, danh hiệu -Strip off:cởi quần áo 171.Strive ... gây bao đau khổ cho cô gái, chàng ta chuồn ) -Take time off :từ từ, bình tĩnh = take one’s time Eg:Take your time, I will wait(cứ từ từ, chờ ) -Take on:tuyển dụng Eg:This company has to take on ... đạt mong muốn 35.Count against:xem bất lợi cho -Count on/upon: kì vọng, tin cậy -Count out:đếm từ từ,từng ( count one by one ) -Count up:tính tổng, công lại -Count one’s blessings:cảm ơn có I really...
 • 48
 • 1,471
 • 43

CUM DONG TU

CUM DONG TU
...
 • 14
 • 261
 • 0

tiet 61 cụm động từ

tiet 61 cụm động từ
... Thuộc động từ -cũng câu đố ối oăm - GV gợi ý: Một tổ hợp từ gồm động từ + ĐT từ ngữ phụ thuộc  Cụm động từ -để hỏi người Vậy cụm động từ ? ĐT  Cụm động từ: loại tổ hợp từ động từ với Thử bỏ từ ... Hoạt động 2: Cấu tạo cụm động từ GV vẽ mơ hình cụm động từ (bảng phụ) Cũng giống cụm danh từ có cấu tạo PT, PTT PS u cầu học sinh điền cụm động từ phần vào vị trí mơ hình CĐT Gợi ý : -Xác định động ... phần sau cụm động từ Cho biết phụ ngữ bổ sung cho động từ trung tâm ý nghĩa gì? Hoạt động 3: Luyện tập: Giáo viên: Lương Thò Phương - Động từ: “ học” - Cụm động từ: học  Cụm động từ có ý nghĩa đầy...
 • 3
 • 3,327
 • 16

cum dong tu

cum dong tu
...
 • 13
 • 224
 • 0

CỤM ĐỘNG TỪ

CỤM ĐỘNG TỪ
... c: - Nờu nhng c im ca ng t? cú nhng loi ng t no? Cho VD? t cõu vi ng t va tỡm c? Tiết 61 : Cụm động từ I Cm ng t l gỡ? Ví dụ : SGK * Nhận xét : - Nu lc b cỏc t ng in m thỡ khụng hiu c ngha ca...
 • 14
 • 220
 • 4

Ngữ văn 6 tiết cụm dộng từ

Ngữ văn 6 tiết cụm dộng từ
... nhóm Mỗi nhóm nội dung Nhận xét Cho điểm tinh thần b/ Phụ ngữ -Phụ ngữ trước: -Phụ ngữ sau: Ghi nhớ ( SGK ) III Luyện tập Bài Tìm cụm động từ a đùa nghịch sau nhà b - yêu thương Mị Nương - muốn ... TỰ HỌC + Nhớ kiến thức động từ, CĐT Đọc tìm CĐT văn học Đặt câu có CĐT Xác định cấu tạo CĐT + Tìm hiểu Tính từ , CTT về: ý nghĩa, cấu tạo, chức vụ ngữ pháp Chỉ tính từ, CTT VB học Tự nghiên cứu ... thiếu chủ kiến CĐT 5/Củng cố: - Bổ sung mô hình cấu tạo CĐT TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TƯ GV: LÊ THỊ THU THỦY GIÁO ÁN NGỮ VĂN - So sánh với mô hình cấu tạo CDT - Chức CĐT? Chốt lại ý nghĩa CĐT việc...
 • 3
 • 671
 • 2

cum dong tu lop 6

cum dong tu lop 6
... Da vo cỏc bc tranh, em hóy tỡm cỏc ng t thớch hp? cỳi bay ung ng v tay chốo xoay bi Tiết 61 : Cụm động từ I Cm ng t l gỡ? Xột vớ d:(sgk) Viờn quan y ó i nhiu ni,n õu quan cng nhng cõu ... ph thuc to thnh Nhiu ng t phi cú cỏc t ng ph thuc i kốm, to thnh cm ng t mi trn ngha Ct : Tiết 61 : Cụm động từ Xột vớ d khỏc: -Cho ng t: Hc, ct Hóy phỏt trin thnh cm ng t v t cõu vi cm ng t ... ngha khụng cú c im x thi im núi nhng cú th cú c im x tng lai + Ph ng khụng mang ý ngha ph nh tuyt i => C hai ph ng u cho thy s thụng minh, nhanh trớ ca em Cha cha kp ngh cõu tr li thỡ ó ỏp...
 • 16
 • 881
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: Bài 15 các mỏ khoáng sảnBài 21 môi trường đới lạnhBài 24 nước cần cho sự sốngBài 44 on, anBài 45 ân, ă ănNGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC THAY THẾ CÔNG CHẤT MỚI R404A CHO NHỮNG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ ĐANG SỬ DỤNG CÔNG CHẤT CŨ.Bài giảng sinh học 9 thực hành vận dụng luật bảo vệ môi trường (2)Bài giảng sinh học 9 thực hành vận dụng luật bảo vệ môi trường (7)ỨNG DỤNG PHẦN MỀM PHÂN TÍCH PHẦN TỬ HỮU HẠN TÍNH DAO ĐỘNG NGANG HỆ TRỤC TÀU THỦYTia nắng hạt mưa ANTT sơ lược về nhạc hát nhạc đànso sánh số bé bằng một phần mấy số lớnBài 24 đồng và hợp kim của đồngChia một số thập phân cho 10, 100, 1000,So sánh biểu đồ tương tác thiết lập Theo TCXDVN 3562005 và ACI 318M11_Kết cấu BTCT Nâng cao_Cao học xây dựng_Đại học Bách khoa TP.HCMHiệu quả của đọc hiểu phân tầng với sự phát triển kỹ năng đọc hiểu của sinh viên chuyên ngữ năm nhất Trường Đại học Hàng hải Việt NamPhân Tích Ứng Xử Của Dầm Cao Liên Tục_Xây Dựng Mô Hình Dàn Ảo _Tính toán dầm cao liên tục bằng phần mềm CAST_Kết cấu BTCT nâng cao_Cao học xây dựng Đại học Bách khoa TP.HCMNâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam, Chi nhánh Thăng LongKhảo sát và đánh giá sự hình thành cặn lắng trên bề mặt ống lót xylanh của động cơ diesel tàu thủy trung tốcBài 24 đại số 8 rút gọn phân thứcUnit 10 GETTING STARTED LI STEN READ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập