Bai 1 BTTL ham so va dao ham

Bai 1 BTTL ham so va dao ham

Bai 1 BTTL ham so va dao ham
...  a Câu 10 Cho y  2x 1 : x  x 1 d M t k t qu khác 20 x2  10 x  x2  x  b c  d  sin x  2cos x  M nh đ sau ? sin x  cos x  a max y = , y = -2 b max y= , y = -1 c y= , y = -1 d C a ...   5, 4 d   6, 6 Câu 13 Ch n k t lu n Hàm s y  lg(3x2  x  5) có t p giá tr  10  a lg ,      11  b lg ,      12  c lg ,      14  d lg ,     Hocmai.vn ... b , c đ u sai Câu 11 GTNN GTLN c a hàm s l nl   c I    ;   3 y  sin x  sin3 x c.os x  sin x.cos2 x  sin x.cos3 x  cos x t : a 1 , 4 b 5 , 4 c , 4 d 5 , 4 Câu 12 Hàm s y  x  ...
 • 5
 • 6
 • 0

Bai 1 DABTTL ham so va dao ham

Bai 1 DABTTL ham so va dao ham
... Câu 13 Ch n k t lu n Hàm s y  lg(3x2  x  5) có t p giá tr  10  a lg ,      11  b lg ,      12  c lg ,      14  d lg ,     Ph n 3: Tính tu n hoàn x x Câu 14 Hàm ... max y = , y = -2 b max y= , y = -1 c y= , y = -1 d C a , b , c đ u sai Câu 11 GTNN GTLN c a hàm s l n l t : a 1 , 4 Câu 12 Hàm s b 5 , 4 y  sin x  sin3 x c.os x  sin x.cos2 x  sin x.cos3 x ... 3 Câu 10 Cho y 2 ; 3 b I Câu GTLN GTNN c a y a c I ; 3 d M t k t qu khác c d  20 x2 10 x x2 x b sin x 2cos x M nh đ sau ? sin x cos x a max y = , y = -2 b max y= , y = -1 c y= , y = -1 d C...
 • 5
 • 2
 • 0

Giáo án Giải tích 12 chương 1 bài 1: Sự đồng biến nghịch biến của hàm số

Giáo án Giải tích 12 chương 1 bài 1: Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số
... x1 ¹ x2 Hàm số ĐB nếu: >0 Hàm số NB nếu: < * Hàm số đồng biến: Đồ thị lên Hàm số nghịch biến: đồ thị xuống _ Dựa vào đồ thị xác định Họat động 2: Tính đơn b Tính đơn điệu dấu tính đồng biến, nghịch ... cosx đồng biến trên: nghịch biến Hàm số y = nghịch biến đồng biến _ Học sinh nhắc lại định nghĩa: K * Hàm số đồng biến nếu: ...
 • 5
 • 267
 • 0

bài 1. Các hàm số luơng giác tiết 1(ĐSCB 11)

bài 1. Các hàm số luơng giác tiết 1(ĐSCB 11)
... kiến nhóm Các nhóm khác nhận xét bổ sung, chỉnh sửa néu thấy cần Gv xác hoá kiến thức Hàm số y = cos x TXĐ: D = R Tập giá trị: [ 1;1] Hàm số hàm số chẵn Hoạt động Hàm số tang hàm số cotang ... Hàm số hàm số lẻ Tập giá trị: R Hàm số hàm số lẻ Hoạt động Tổng kết kiến thức tập luyện tập Bài 1.Tìm tập xác định hàm số sau sin x b y = tan x + ữ sin x c y = + cos x a y = đại số ban ... đại số ban lớp 11 Phần Hàm số lợng giác Gv: nguyễn trọng hiệp dđ: 0988655868 Hàm số y = tan x + k : k Z Hàm số y = cot x + k : k Z TXĐ: D = R \ TXĐ: D = R \ Tập giá trị: R Hàm số...
 • 3
 • 963
 • 6

bài 1. Các hàm số luơng giác tiết 2(ĐSCB 11)

bài 1. Các hàm số luơng giác tiết 2(ĐSCB 11)
... GY 1: Đồ thị hàm số xác goá đồ thị hàm số đoạn giống Nội dung kiến thức Đồ thị hàm số đoạn [ 0; ] Đồ thị hàm số đoạn [ ; ] Nội dung kiến thức Đồ thị hàm số R Phần Hàm số lợng giác Gv: nguyễn ... Tổng kết kiến thức Các tính chất hàm số y = sin x Tập xác định D = R Tập giá trị [ 1;1] Hàm số hàm số lẻ Hàm số tuần hoàn với chu kì Hàm số đồng biến khoảng k ; Hàm số đồng biến khoảng ... giá trị hàm số b Xác định tính chẵn lẻ hàm số, chứng minh y ( x + k ) = y ( x ) c Tìm khoảng đồng biến nghịch biến hàm số Ví dụ Cho hàm số y = 2sin x a Tìm tập xác định tập giá trị hàm số b Xác...
 • 3
 • 575
 • 3

Chuyên đề toán học Hàm số đạo hàm ppt

Chuyên đề toán học Hàm số và đạo hàm ppt
... hình học đạo hàm) • • • • (C): y = f(x) Nếu hàm f có đạo hàm x0 hàm f liên tục điểm x0 Nhưng hàm f liên tục x0 chưa có đạo hàm điểm x0 Một hàm f không liên tục x0 đạo hàm điểm x0 Giả sử hàm f ... • Lấy đạo hàm hai vế biểu thức (2) để chứng minh: y(k+1) = f(k+1)(x); ∀k ≥ Kết luận: Công thức (1) đạo hàm cấp (n) cần tìm • Ứng dụng đạo hàm: Đạo hàm hàm số y = f(x) điểm f’(x0) tồn hệ số góc ... Cho u = u(x); y = f(u) khả đạo hàm hàm hợp y = (fou)(x) = f[u(x)] khả đạo hàm y’ = u’(x).f’[u(x)] hay y0 = y’u.u’x 3) Hàm ngược: ⎧ f : D → f (D ) Khả đạo hàm theo x có hàm ⎨ ⎩x → y = f (x ) ⎧ f...
 • 36
 • 112
 • 0

bài 1: Nguyên Hàm

bài 1: Nguyên Hàm
... Để tìm tất nguyên hàm hàm số f(x) cần tìm nguyên hàm f(x) HĐ 5: Kí hiệu họ tất nguyên hàm f(x) là: F(c)=? sao? Lu ý nắm vững khái niệm f (x)dx Đọc: Tích phân bất định f(x) họ nguyên hàm f(x) ... 08/12/2005 Tiết PPCT: 49 Đ1 nguyên hàm (Tiết 3: Bảng nguyên hàm Ví dụ) A Mục tiêu Sau tiết Học sinh hiểu xây dựng bảng nguyên hàm nắm vững công thức tính nguyên hàm số hàm số thờng gặp Từ biết ... C, ( u = u(x) ) Sự tồn nguyên hàm Định lí Mọi hàm số f(x) liên tục [a; b] có nguyên hàm đoạn Từ ta giả thiết hàm số đợc xét liên tục (nếu không lu ý thêm) chúng tồn nguyên hàm Ví dụ: 1) Tính: ...
 • 14
 • 299
 • 0

Bài 1: Nguyên Hàm

Bài 1: Nguyên Hàm
... NGUYÊN HÀM ♦ Mọi hàm số dạng F(x) = x2 + C (C Nhận xét: số tuỳ ý) ngun hàm f(x) = 2x hàm số G(x) = tgx + C (C số tuỳ ý) ngun hàm g(x) = 1/cos2x ♦ Nếu F(x) ngun hàm 2) Định lí: hàm số f(x) ... khác: Nếu F(t) ngun hàm hàm số f(t) F(u(x)) ngun hàm hàm số f(u(x))u’(x) Chứng minh: Chỉ cần chứng minh (F(u(x)))’ = f(u(x))u’(x) Thật vậy, đặt u = u(x), theo quy tắc tính đạo hàm hàm số hợp ta có ... ngun hàm ♦ Ta thừa nhận định lí sau: ♦ Định lí: Mọi hàm số f(x) liên tục đoạn [a; b] có ngun hàm đoạn Từ trở đi, ta giả thiết tất hàm số xét liên tục, đo chúng có ngun hàm ♦  5) Bảng ngun hàm...
 • 9
 • 186
 • 0

GT 12 - Chương III : Bài 1 : Nguyên hàm

GT 12 - Chương III : Bài 1 : Nguyên hàm
... + nguyên hàm hàm số : f(x) = x R d) Hàm số F(x) = ln x nguyên hàm hàm số : f ( x) = x x ∈ ( 0; +∞ ) click Định lý : Nếu F(x) nguyên hàm hàm số f(x) K với số C , hàm số G(x) = F(x) + C nguyên hàm ... ????? ????? lnx.dx Ví dụ trắc nghiệm : A C 1 x Bài tập nhà : Tính : B ∫ c 1 x dx 1 x C Kết : 1 x + C D Bài ; ; ; trang 10 0 sách giáo khoa GT 12 - 2008 +C 1 x ... +C ln 3x 1 = 3sin x − +C ln Chú ý ; Từ yêu cầu tìm nguyên hàm hàm số hiểu tìm nguyên hàm khoảng xác định II - PHƯƠNG PHÁP TÍNH NGUYÊN HÀM Phương pháp đổi biến số : a) Cho : ∫ ( x − 1) 10 dx Đặt...
 • 10
 • 271
 • 0

BÀI 1 nguyên hàm cơ bản

BÀI 1 nguyên hàm cơ bản
... x x x x    Mẫu 2: Vi phân 1 6 • I1 = ∫ (2x + 12 ) dx = ∫ (2x + 12 ) d (2 x + 12 ) = (2 x + 12 ) + C 14 x +11 e +C • I = ∫ e x +11 dx = ∫ e x +11 d (4 x + 11 ) = 4 1 1 dx = ∫ d (8 x + 3) = ln x + ... II.BÀI TẬP Bài 1. 1 Tìm họ nguyên hàm hàm số sau: 1  I1 = ∫  x − ÷ dx x  I = ∫ (2x + 12 ) dx I = ∫ (2x + 12 ) dx I = ∫ (2x + 12 ) dx I = ∫ (2x + 12 )2 013 dx I7 = ∫ (2x + 12 ) dx x-3 I = ∫ (2x + 12 ) -1 ... + 12 ) -1 + (2 x + 12 ) −2 dx I8 = ∫ dx (2x + 12 )(2x -12 ) Bài 1. 2 Tìm họ nguyên hàm hàm số sau: I1 = ∫ (2x + x )2 dx I = ∫ e 2x +12 + I = ∫ 6(e3 x +e x ) dx I = ∫ e x (2 x − e − x +1 )dx e x +12 dx...
 • 4
 • 259
 • 2

ĐỀ SỐ 11 Bài 1: a, Tính nhanh hợp lý: 1998 x 502 + 1999 x 498 b, Tìm chữ số a doc

ĐỀ SỐ 11 Bài 1: a, Tính nhanh và hợp lý: 1998 x 502 + 1999 x 498 b, Tìm chữ số a doc
... chia số cho ta thương số chữ số (5đ) 2- An có 170 viên bi gồm loại : bi màu xanh bi màu đỏ Bạn An nhận thấy 1/9 số bi xanh 1/8 số bi đỏ Hỏi bạn An có bi xanh, bi đỏ? (5đ) 3- Một người mua bàn ... ) Tìm số tự nhiên biết bỏ chữ số cuối số ta số số cũ 2153 đơn vị Bài 3: ( điểm ) Tuổi bà gấp đôi tuổi mẹ, tuổi 1/5 tuổi mẹ Tính tuổi người biết tổng tuổi mẹ 36 tuổi Bài 4: ( điểm ) Tìm hai số ... kết 4257 Tìm tích phép nhân ? 3, Có 40 v a cam, v a quýt, v a bưởi Só cam số bưởi cộng lại số quýt Số cam số quýt cộng lại lần số bưởi Hỏi loại có ? 4, Tìm chu vi tứ giác, biết tổng cạnh liền...
 • 4
 • 145
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ SỐ 1 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ppt

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ SỐ 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ppt
... 3 .10 8m/s A A = 3,3975 .10 -19 J 5,9625 .10 -19 J B A = 2,385 .10 -18 J C A = D A = 1, 9875 .10 -19 J ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ Câu 38: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh hiệu điện u = 10 0 2cos100t ... 12 0V Hiệu điện dây bằng: A 16 9,7V B 207,85V C 84,85V D 69,28V TH ( THÍ SINH KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TÀI LIỆU TRONG KHI THI ) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 1 A 11 B 21 C 31 D 41 C D 12 D 22 A 32 C 42 A D 13 ... catot A ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ = 2eV Tìm giá trị hiệu điện đặt vào hai đầu anot catot để triệt tiêu dòng quang điện Cho h = 6,625 .10 -34Js c = 3 .10 8m/s 1eV = 1, 6 .10 -19 J A UAK  - 1, 2V B UAK  - 1, 4V...
 • 17
 • 143
 • 1

bài giảng giải tích 12 chương 3 bài 1 nguyên hàm

bài giảng giải tích 12 chương 3 bài 1 nguyên hàm
... g2(x), g3(x) ' cho: g1(x) = g'2(x) = g '3( x) = f(x) Nhận xét: Có vô số hàm số thỏa mãn yêu cầu câu hỏi Các hàm số gọi nguyên hàm hàm số f(x) Chương III: Nguyên hàm tích phân 1 Định nghĩa - Hàm ... Bài toán tìm nguyên hàm hàm số Như vậy: toán đa trị - Mỗi hàm số có họ = F(x) + c ∫ f(x)dx nguyên hàm Với F(x) hàm số f(x) ký hiệu là: - Họ nguyên hàm nguyên hàm f(x), c số f(x)dx ∫ : ∫ Dấu tích ... nguyên hàm f(x) nếu: F’(x) = f(x) 2/ Một hàm số có vô số nguyên hàm (gọi họ nguyên hàm) Mỗi nguyên hàm sai khác số 3/ Họ nguyên hàm f(x), với F(x) nguyên hàm, là: ∫ f (x)dx = F(x) + c Trân trọng...
 • 15
 • 888
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Tiêu chuẩn Châu Âu EC9: Kết cấu nhôm phần 1.3: Kết cấu chịu mỏi (Eurocode9 BS EN1999 1 3 e 2007 structures susceptible to fatigue Design of aluminum structures part 1.3: Structures susceptible to fatigue)Tiêu chuẩn Châu Âu EC9: Kết cấu nhôm phần 1.4: Cừ nhôm cán nguội (Eurocode9 BS EN1999 1 4 e 2007 cold formed structural sheeting Design of aluminum structures part 1.4: Coldformed structural sheeting)Tiểu luận quan điểm của đảng về phát triển kinh tế hàng hoá thị trường định hướng XHCNTiêu chuẩn Châu Âu EC8: Kết cấu chống động đất phần 4: Bể chúa, ống dẫn (Eurocode8 BS EN1998 4 e 2006 Design of structure for earthquake resistance part 4:Silos, tanks and pipelines)Tiểu luận trong điều kiện hiện nay của nước ta, muốn tăng thu nhập quốc dân thì phải làm gì30 cau hoi trac nghiem GPPTiêu chuẩn Châu Âu EC9: Kết cấu nhôm phần 1.1: Quy định chung (Eurocode9 BS EN1999 1 1 e 2007 general structural rules Design of aluminum structures part 1.1: General structural rules)Tiểu luận phân tích mặt chất và mặt lượng giá trị của hàng hoá thực trạng và các giải pháp của nền kinh tếTiêu chuẩn Châu Âu EC8: Kết cấu chống động đất phần 3: (Eurocode8 BS EN1998 3 e 2005 Design of structure for earthquake resistance part 3: Assessment and retrofitting of buildings)Tiêu chuẩn Châu Âu EC7: Kết cấu nền móng phần 1.2: Khảo sát và thí nghiệm (Eurocode7 BS EN1997 2 e 2007 Geotechnicl desgn part 1.2: Ground investigation and testing)Tiểu luận công cụ lao động và vai trò của nóTiểu luận mối quan hệ giữa triển kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái trong quá trình xây dựng CNXH ở nước taCác giải pháp hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TWCác giải pháp nhằm tạo động lực cho nguồn nhân lực chất lượng cao của tổng công ty Hàng không Việt namTiêu chuẩn Châu Âu EC4: Kết cấu bê tông cốt thép liên hợp phần 1.2: Kết cấu chịu lửa (Eurocode4 BS EN1994 1 2 e 2005 Design of composite structures part 1.2: General rules and Structural fire design)Tiêu chuẩn Châu Âu EC5: Kết cấu gỗ phần 1.1: Quy định chung (Eurocode5 BS EN1995 1 1 e 2004 Design of timber structures part 1.1: General rules and rules for building)Cải thiện môi trường đầu tư ở các tỉnh vùng trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam.PDFGiáo án sinh học lớp 7 đầy đủ cả nămTiêu chuẩn Châu Âu EC4: Kết cấu bê tông cốt thép liên hợp phần 1.1: Quy định chung (Eurocode4 BS EN1994 1 1 e 2004 Design of composite structures part 1.1: General rules and rules for building)Nhom1 sxsh ngành chế biến gỗ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập