VI DU BAI GIANG NGAY 4

Tài liệu Kinh tế học vibài giảng 4 docx

Tài liệu Kinh tế học vi mô bài giảng 4 docx
... hình hành vi người Điều biểu diễn đồ thị toán học Nhớ độ dốc đường đẳng dụng tỷ lệ thay biên: Độ dốc đường giới hạn ngân sách tỷ số giá: Do vậy, điều sau điểm E: hay Cách diễn giải kinh tế ... nhập thực tế không đổi thay đổi thu nhập thực tế, giữ giá tương đối không đổi Tác động Thay – Sự thay đổi số lượng cầu ứng với thay đổi giá tương đối sau đền bù cho thay đổi thu nhập thực tế (do ... thu nhập thực tế (do thay đổi giá tương đối gây ra) Nhìn chung, tác động thu nhập dương a Nếu thu nhập thực tế tăng, người tiêu dùng mua hàng với số lượng nhiều b Nếu thu nhập thực tế giảm, người...
 • 7
 • 281
 • 2

Bài giảng chương 4 - Dữ liệu cho nghiên cứu (DATA) - Phương pháp nghiên cứu khoa học

Bài giảng chương 4 - Dữ liệu cho nghiên cứu (DATA) - Phương pháp nghiên cứu khoa học
... DỮ LIỆU THỨ CẤP  BẢN CHẤT ◦ Dữ liệu thu thập riêng cho đề tài nghiên cứu cụ thể ◦ Sử dụng liệu thứ cấp không đủ không đạt yêu cầu  NHÓM PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU Đặc điểm Tính đa dụng linh ... nhanh - tốn Độ xác, độ tin cậy Tùy thuộc: - Vấn đề NC - Cách thu thập - Bản chất liệu - Sự trung thực người trả lời Quan sát • Hạn chế • Chỉ biến biểu Thường chậm – tốn Tùy thuộc: - Phương pháp - ... phục vụ cho mục tiêu đó, khác với mục tiêu đề tài nghiên cứu Được nhà nghiên cứu nghĩ đến trước Nhiều trường hợp liệu thứ cấp -Không đủ chi tiết cụ thể -Không thích hợp đơn vị đo lường -Tính cập...
 • 47
 • 335
 • 0

Bài giảng>Lớp 4>Kỹ thuật> Lắp cái đu

Bài giảng>Lớp 4>Kỹ thuật> Lắp cái đu
... Hoạt động Cái đu gồm phận: ☺ Giá đỡ đu ☺ Ghế đu ☺ Trục đu Hoạt động Lắp phận đu Đây phận đu? Giá đỡ đu Khi lắp cọc đu cần lưu ý điều gì? Chú ý vò trí thẳng 11 lỗ phải nằm lớn Chú ý Khi lắp giá ... cách lắp trục dài vào ghế đu Cách lắp Xuyên trục dài vào đỉnh bên tay cầm (2 thẳng 7lỗ bên phải chụm lại đầu trên) Ta đu hoàn chỉnh Lắp ghế đu vào giá đỡ đu Để có đu hồn chỉnh cần thực bước • Lắp ... sau ghế đu lắp nào? Lắp chữ U dài vào lỗ Cố định vít Để có ghế đu Tiếp theo ta làm gì? Lắp thẳng lỗ vào thành sau ghế đu nhỏ Để cố đònh trục đu cần vòng hãm? Cần vòng hàm để cố đònh trục đu vào...
 • 39
 • 908
 • 0

Bài giảng: chương 4 Cơ sở hành vi của nhóm pptx

Bài giảng: chương 4 Cơ sở hành vi của nhóm pptx
... định hành vi nhóm – tác động nhỏ tác động • Đặc tính cá nhân thành vi n nhóm đóng vai trò quan trọng xác định hành vi nhóm Quy mô nhóm có ảnh hưởng đến hành vi nhóm hay không? • Nghiên cứu nhóm ... Các thành vi n bị thu hút , hấp dẫn nhóm trung thành với thành vi n khác trung thành với người lãnh đạo • Các giá trị mục tiêu nhóm hòa hợp với nhu cầu giá trị thành vi n • Các thành vi n nhóm ... đến hành vi nhóm Đó là: • Đặc tính cá nhân thành vi n • Quy mô nhóm • Sự khác biệt thành vi n Đặc tính cá nhân thành vi n • Có quan hệ mật thiết với hoạt động nhóm • Những phẩm chất tích cực thành...
 • 79
 • 225
 • 1

BÀI GIẢNG SỐ 4 CHƯƠNG I MỘT SỐ DỮ LIỆU CHUÂN doc

BÀI GIẢNG SỐ 4 CHƯƠNG I MỘT SỐ DỮ LIỆU CHUÂN doc
... kiểu tự phút liệu  Giá trị đầu nhỏ Giá trị cu i Kiểu miền dùng để hạn chế miền giá trị, tránh giá trị vượt kh i khoảng hạn chế Lưu ý: Giá trị đầu không vượt giá trị cu i, hai giá trị ph i kiểu ... cung cấp số kiểu liệu chuẩn cho biết pham vi giá trị lưu trữ,dung kượng nhớ cần thiết để lưu trữ phép toán tác động lên kiệu B i xét số liệu chuẩn thường dùng cho biến đơn Pascal 3phút Kiểu số nguyên ... hoc sinh hiểu rõ mã Biến kiểu kí tự dùng Byte nhớ để ghi nhận giá trị Kiểu logic(boolean) Trong pascal giá trị kiểu logic lưu trữ Byte nhận giá trị True (đúng) False (sai) Kiểu Logic dùng kiểm...
 • 5
 • 198
 • 1

BÀI GIẢNG SỐ 4 CHƯƠNG I MỘT SỐ DỮ LIỆU CHUÂN ppsx

BÀI GIẢNG SỐ 4 CHƯƠNG I MỘT SỐ DỮ LIỆU CHUÂN ppsx
... dùng kiểu số nguyên sau: Kiểu số nguyên  Kiểu Byte: M i giá trị lưu trữ Byte, giá trị biến kiểu Byte nằm phạm vi đến 255 Kiểu số nguyên  Kiểu Integer: M i giá trị lưu trữ Byte, giá ... 215 – 1 Kiểu số nguyên  Kiểu Word: M i giá trị lưu trữ hai Byte, giá trị nằm khoảng đến 216 - 1 Kiểu số nguyên  Kiểu Longint: M i giá trị lưu trữ Byte, giá trị nằm phạm vi -231 đến ...  Trong pascal giá trị kiểu logic lưu trữ Byte nhận giá trị True (đúng) False (sai) Kiểu Logic dùng kiểm tra i u kiện tìm giá trị phép so sánh Kiểu logic kiểu thứ kự đếm Một số ngôn ngữ lập...
 • 13
 • 172
 • 0

bài giảng toán 4 chương 1 bài 11 bảng đơn vị đo khối lượng

bài giảng toán 4 chương 1 bài 11 bảng đơn vị đo khối lượng
... yến= 70 kg? … 40 0 tạ= …… kg? 9000 tấn= … kg? yến6kg 60 kg? … Ôn đơn vị đo khối lượng Yến Tấn Tạ G Kg Toán Bảng đơn vị đo khối lượng Nhận biết đề-ca-gam , héc-tô-gam Để đo khối lượng hàng chục,hàng ... =10 yến =10 kg =10 00 kg =10 0 kg =10 hg =10 00 g Nhỏ ki-lô-gam hg hg dag g dag 1g =10 dag =10 g 2kg300g=……… g 4dag=………….g 8hg=……… dag 3kg= ……………hg 7kg=…………….g 2kg30g=…………g Toán Bảng đơn vị đo khối ... khối lượng 2.Tính: Cá nhân 380g + 19 5g =575 g 45 2hg x = 13 56 hg Tập thể 928dag – 274dag = 6 54 dag 768hg : 6= 12 8 hg Toán Bảng đơn vị đo khối lượng < >? = dag ……50g = tấn…… 810 0kg < tạ 30kg… 4 tạ3kg...
 • 9
 • 466
 • 0

Các dụ bài tập ứng dụng SAP 2000

Các ví dụ bài tập ứng dụng SAP 2000
... ĐHTL - Bộ môn Kết cấu công trình Hớng dẫn sử dụng SAP2 000 Bài tập 6: Một đoạn cống ngầm dài 14m nằm 300 kN/m dới thân đập có mặt cắt ngang chịu tác dụng tải trọng nh hình vẽ 0,5 170 0,5 - Vật ... III: Phụ lục 45 Trờng ĐHTL - Bộ môn Kết cấu công trình Hớng dẫn sử dụng SAP2 000 Bài tập 7: Một tờng chắn đất có sờn chống chịu tác dụng áp lực đất nh hình vẽ 7m E = 2.9 x 107 kN/m2 = 2.5 5m = 0.22 ... Analysis Options ) Phần III: Phụ lục 40 Trờng ĐHTL - Bộ môn Kết cấu công trình Hớng dẫn sử dụng SAP2 000 dụ 4: Bể nớc hình chữ nhật có kích thớc - Vật liệu bê tông có tiêu sau: 3m chịu áp lực nớc...
 • 11
 • 3,843
 • 50

bài giảng số 4

bài giảng số 4
... Tiết - Bài 4: Cạnh tranh sản xuất lưu thông hàng hóa Cạnh tranh nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh Mục đích cạnh tranh, loại cạnh tranh Tính hai mặt cạnh tranh Tiết - Bài 4: Cạnh tranh sản ... - Bài 4: Cạnh tranh sản xuất lưu thông hàng hóa Em dựa vào khía cạnh sau để phân biệt cạnh tranh lành mạnh cạnh tranh không lành mạnh - Pháp luật - Tính nhân văn - Hệ cạnh tranh Tiết - Bài 4: ... phạm pháp luật + Làm rối loạn kìm hãm phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN Tiết - Bài 4: Cạnh tranh sản xuất lưu thông hàng hóa b) Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh: Sự cần thiết khách...
 • 24
 • 176
 • 0

BÀI GIẢNG TOÁN 4

BÀI GIẢNG TOÁN 4
... OB Góc bẹt hai góc vuông Thứ ba ngày 11 tháng 11 năm 2008 Toán Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Thực hành Bài tập 1, 2, (vở tập, trang 46 ) Bài 3: Viết tên góc vuông, góc nhọn, góc tù có hình sau: Góc ... D C Góc nhọn đỉnh C cạnh CB, CD Toán Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Trò chơi: 00:00 00:01 00:02 00:03 00:05 00:06 00: 04 00:07 00:08 00:09 00:10 00:11 00:12 00:13 00: 14 00:15 00:16 00:18 00:19 00:17 ... Toán Góc nhọn, góc tù, góc bẹt *Sắp xếp góc sau: góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt theo thứ tự góc lớn dần vào bảng Góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt Thứ ba ngày 11 tháng 11 năm 2008 Toán...
 • 10
 • 183
 • 0

vi du ;bài 12.Cơ chế xác đinh giới tính

vi du ;bài 12.Cơ chế xác đinh giới tính
... 44A + XY ( trai) b) Giải thích - Tính đực quy đònh cặp NST giới tính ( Nữ XX, nam XY) - Cơ chế tế bào học xác đònh giới tính: tự nhân đôi tổ hợp cặp NST giới tính trình phát sinh giao tử thụ ... hệ: Là theo dõi di truyền tính trạng đònh người thuộc dòng họ qua nhiều hệ nhằm xác đònh đặc điểm di truyền tính trạng mặt sau: + Tính trạng trội, tính trạng lặn + Tính trạng gen hay nhiều gen ... truyền tính trạng có liên quan đến yếu tố giới tính hay không  P.P nghiên cứu trẻ đồng sinh trứng: Là theo dõi phát triển tính trạng tương ứng đứa trẻ sinh lúc từ cặp bố mẹ nhằm kết luận tính...
 • 14
 • 695
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu và đề xuất giải pháp quản lý an toàn lao động và môi trường dự án thủy lợi phước hòa thuộc huyện chơn thành tỉnh bình phước và các huyện phú giáo, bến cát, dầu tiếng tỉnh bình dươngNghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi sử dụng vốn ADB trên địa bàn tỉnh lào caiNghiên cứu hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do uỷ ban nhân dân huyện ý yên, tỉnh nam định làm chủ đầu tưNghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án tại sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà namNghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực của ban quản lý dự án công trình xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh nam địnhNghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn quảng bìnhNghiên cứu ảnh hưởng của địa hình, địa chất, thủy hải văn đến dạng bến và kết cấu bến, ứng dụng cho bến số 2 cảng nghi sơn thanh hóaNghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ vận hành liên hồ chứa phòng lũ cho lưu vực sông hươngGiải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên công ty tư vấn xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn hà namPhân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần bibica BBCBÁO cáo THỰC tâp CÔNG TY dược hâu GIANGLý thuyết tổng hợp huyết hoc và co xương khớpHoàn thiện và nâng cao chất lượng phục vụ buồng tại khách sạn sông hồngGiải pháp nâng cao năng lực quản lý chi phí các dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch nông thôn tại chi cục thủy lợi phú thọăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện thái thụy, tỉnh thái bìnhĐánh giá hiệu quả kinh tế dự án đầu tư xây dựng tuyến đê biển nam đình vũ khi tiến độ thay đổiĐánh giá hiệu quả kinh tế và môi trường của rừng trồng keo và bạch đàn trên địa bàn huyện ba vì và huyện thạch thất, thành phố hà nộiBáo cáo hoàn chỉnh hoa duoc 2KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰCĐầu tư theo hình thức Bot trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập