DAP AN LT NGAY 16

DAP AN LT NGAY 16

DAP AN LT  NGAY 16
... phần tan Thêm NaOH dư chiết lấy anilin tinh khiết B Hòa tan dung dịch brom dư, lọc kết tủa, tách dehalogen hóa thu anilin C Hòa tan dung dịch NaOH dư, chiết phần tan thổi CO2 vào đến dư thu anilin ... axetic phenol B anhiđrit axetic phenol C axit axetic ancol benzylic D anhiđrit axetic ancol benzylic 022: Chọn đáp án : A Chất béo trieste glixerol với axit B Chất béo trieste ancol với axxit ... 43: Tên gọi sau cho peptit sau: H2NCH2CONHCHCONHCH2COOH CH3 A Glixinalaninglyxin B Glixylalanylglyxin C Alanylglyxylalanin D Alanylglyxylglyxyl 44: Chất sau thuộc loại peptit? A H2NCH2COOCH2COONH4...
 • 12
 • 4
 • 0

DE THI CO DAP AN IN NGAY

DE THI CO DAP AN IN NGAY
... chọn xác) A Th mục chứa tệp tin B Tệp tin chứa tệp tin khác C Th mục chứa th mục D Tệp tin chứa th mục II Tự luận (6 điểm) Câu 1: (1 điểm) Nêu thi t bị vào (Input) thi t bị (Output) máy tính? ... im mụn Tin cao nht dựng hm: =Max(F3:F8) 0,25 c/ Bn cú im mụn Sinh thp nht dựng hm: =Min(E3:E8) 0,25 Họ Tên: Lớp: 7A2 đề kiểm tra học kỳ I Môn: Tin học Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao ... xử lý thông tin hữu hiệu? Những hạn chế máy tính gì? Câu 2: (2 đ) Nêu dạng thông tin Cho ví dụ minh họa Thông tin máy tính đợc biểu diễn dới dạng nào? Câu 3:(1.0 đ) Theo Von Neumann cấu trúc...
 • 16
 • 204
 • 0

Bài giảng 2 đề tham khảo thi thử Đại học Môn Vật lý đáp án số 15-16

Bài giảng 2 đề tham khảo thi thử Đại học Môn Vật lý và đáp án số 15-16
... GD & ĐT Vĩnh Phúc đề thi khảo sát đại học lần năm học 20 08 -20 09 trờng thpt chuyên Đề gồm 04 trang Môn vật lớp 12 (Khối a) Thời gian làm 90 phút (không kể thời gian giao đề) Mó : 576 Cõu Cht ... dao ng A 2m/s v B 1,2m/s v 1,2m/s C 2m/s v 1,2m/s D 1,2m/s v Cõu 10 Mt mch dao ng LC cú =107rad/s, in tớch cc i ca t q0=4.10-12C Khi in tớch ca t q =2. 10-12C thỡ dũng in mch cú giỏ tr A 2. 105 A ... 08.;ưưư 21 .ư/ưư 34.ưưư~ 47.ư/ưư 09.ưư=ư 22 .ưư=ư 35.ưưư~ 48.ư/ưư 10.;ưưư 23 .ư/ưư 36.;ưưư 49.;ưưư 11.;ưưư 24 .ưư=ư 37.ư/ưư 50.ư/ưư 12. ;ưưư 25 .ưưư~ 38.ư/ưư 13.ưư=ư 26 .ưư=ư 39.ư/ưư Sở GD & ĐT Vĩnh Phúc đề...
 • 10
 • 196
 • 1

60 ĐỀ TOÁN ÔN THI TN THPT (có đáp án) Đề số 16 potx

60 ĐỀ TOÁN ÔN THI TN THPT (có đáp án) Đề số 16 potx
... Giải hệ phương trình : 3 x  x  y   log2 x  log2 ( y  1)   –––––––––––––––––––––––– Đáp số: Câu 1: 2) m = Câu 2: 1) x = 1, x = 15 2) I   Câu 3: V  a3 Câu 4a: 1) A(2; –1; 1) 2) ( ... B Theo chương trình nâng cao : Câu 4b: (2 điểm) Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho điểm A(1;0;0), B(0;2;0), C(0;0;3) D(–1; –2; –3) 1) Lập phương trình...
 • 2
 • 202
 • 0

Đáp án 80năm ngày thành lập đảng

Đáp án 80năm ngày thành lập đảng
... dựng Đảng quan tổ chức cấp ủy cấp Khi thành lập, năm 1930, toàn Đảng có 310 đảng viên đến tháng 8/1945, Đảng vừa tròn 15 tuổi với 5.000 đảng viên lãnh đạo nhân dân tiến hành Tổng khởi nghĩa, lập ... ấn lịch sử hình thành phát triển công tác tổ chức Đảng Từ ngày đầu thành lập, Đảng ta nhận thức: công tác tổ chức, xây dựng Đảng có tầm quan trọng đặc biệt, phận chủ yếu hợp thành có tính chất ... Đảng Tỉnh nói riêng Ngành tổ chức xây dựng Đảng nói chung từ ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam đến ? Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đời, đánh dấu "một bước ngoặt vô quan trọng lịch...
 • 10
 • 171
 • 1

de thi dap an Toan 9 - 16

de thi dap an Toan 9 - 16
... lại có tam giác AHE cân H (AH trung tuyến tam giác vuông AEF, góc A = 90 0) => góc HAC = góc HEA (1) Mà góc HEA + góc BAC = 90 0 (2) O Mặt khác góc BAC = góc ACO ( tam giác AOC cân A B O) (3) Từ ... => x + 3y = x + y Giải hệ ta đợc x = 60, y = 15 (thoả mãn) Vậy diện tích ruộng là: 60.15 = 90 0(m2) Câu IV: (3,0đ) Cho đờng tròn (O;R), đờng kính AB cố định CD đờng kính thay đổi không trùng...
 • 3
 • 62
 • 0

Đáp án Đề số 16 thi vào lớp 10 chuyên lý

Đáp án Đề số 16 thi vào lớp 10 chuyên lý
... 400g níc s«i Q1 = m2.C ∆ t1 = 0,4.4200. (100 10) = 7200 J NhiÖt lîng to¶ cña 12 lÝt (m = 12Kg) níc níc 240C xuèng 100 C Q2 = m2.C ∆ t2 = 12.4200.(24 - 10) = 705600 J = 705,6 KJ (0,5®) ta thÊy...
 • 3
 • 76
 • 0

de + dap an dung ngay duoc hay thu dung xem

de + dap an dung ngay duoc hay thu dung xem
... quanh trục cố định với tổng mômen lực tác dụng lên vật không thì? A tốc độ góc vật thay đổi B gia tốc góc vật khác không C vectơ gia tốc toàn phần chất điểm D mômen động lợng vật thay đổi thu c ... điện dung C mắc nối tiếp R không đổi Hệ số công suất mạch cực đại ? ZL = ZC B ZL = ZC C ZL = ZC / D ZL = ZC Với mạch dao động hở vùng không gian quanh dây dẫn có từ trờng biến thiên quanh dây ... điện có điện dung C thay đổi Tần số dòng điện f = 50 Hz Để tổng trở mạch 60 điện dung C tụ điện là? A 10-2/ F B 10-5/ F C 10-3/ F D 10-3/ F Câu 50 : Một lắc đơn đợc treo thang máy , dao...
 • 6
 • 143
 • 0

Tuyển tập 55 đề ôn thi đại học năm 2011 môn Toán có đáp án - Đề số 16 pptx

Tuyển tập 55 đề ôn thi đại học năm 2011 môn Toán có đáp án - Đề số 16 pptx
... (1 điểm) Cho    cos   2 2  i sin 3   Tìm số phức β cho β = α  Hướng dẫn Đề số 16 Câu I: 2) MN: x + 2y + = PT đường thẳng (d)  MN dạng: y = 2x + m Gọi A, B  (C) đối xứng qua MN ...  (1)  = m2 – 8m – 32 > Ta A(x1; 2x1 + m), B(x2; 2x2 + m) với x1, x2 nghiệm (1) x1  x2   m m ; x1  x2  m   I   ;  ( theo định lý Vi-et)  2   Trung điểm AB I   Ta I  ... 4( a  3)   a  Vậy điểm A(3; 0; 0) Câu VII.a: Vì cosx ≠ nên chia tử mẫu hàm số cho cos3x ta được: y =  tan x tan x  tan x Đặt t = tanx  t  (0; 3] Khảo sát hàm số y = 1 t2 nửa khoảng...
 • 6
 • 78
 • 0

Đề thi thử Đại học năm 2011 của Trần Sỹ Tùng ( Có đáp án) - Đề số 16 pps

Đề thi thử Đại học năm 2011 của Trần Sỹ Tùng ( Có đáp án) - Đề số 16 pps
... điểm: M(4;0) N(2;2)  38   4 M  ; , N   ;   5  5 2) Ta uuu r AB  (6 ; 4;4)  AB//(d) Gọi H hình chiếu A (d) Gọi (P) mặt phẳng qua A (P)  (d)  (P): 3x – 2y + 2z + = H = (d) (P) ... 3t  4t (2 t  t ) ; y’ = x   x  Từ BBT  giá trị nhỏ hàm số x = Câu VI.b: 1) M  (D)  M(3b+4; b)  N(2 – 3b; – b) N  (C)  (2 – 3b)2 + (2 – b)2 – 4(2 – b) =  b  0; b  Vậy hai cặp ... thức Cô-Si cho ba số dương: – a, – b, – c – (a + b + c)  3 (1  a )(1  b )(1  c )   (1  a )(1  b )(1  c)  27  > 28 56  ab  bc  ca  abc    2ab  2bc  2ca  2abc  27 27   ( a ...
 • 7
 • 41
 • 0

Đáp án violympic vòng 16(100%)

Đáp án violympic vòng 16(100%)
... khẳng định sai Câu 10: Cho nửa đường tròn đường kính AB, K điểm cung AB Vẽ bán kính OC cho giao điểm AC OK Kết so sánh MO MC là: MO = MC M MO > MC MO < MC MO = 2MC Câu 6: Trên mặt phẳng tọa ... nghiệm phương , thì: Ba kết sai Câu 1: Cho tam giác xúc với vuông Độ dài , , Vẽ đường tròn tâm bán kính tiếp 10cm 12cm 14cm 15cm Câu 2: Hai đường tròn (O) (O’) cắt hai điểm A B Vẽ hai dây AC BD ... giá trị Câu 6: Điểm M có hoành độ dương thuộc đồ thị hàm số cách hai trục tọa độ có tọa độ là: đáp số khác Câu 7: Cho phương trình Điều kiện để phương trình có nghiệm là: Câu 8: Cho phương trình...
 • 7
 • 205
 • 0

Đáp án violympic vòng 16(200%)

Đáp án violympic vòng 16(200%)
... khẳng định sai Câu 10: Cho nửa đường tròn đường kính AB, K điểm cung AB Vẽ bán kính OC cho giao điểm AC OK Kết so sánh MO MC là: MO = MC M MO > MC MO < MC MO = 2MC Câu 6: Trên mặt phẳng tọa ... nghiệm phương , thì: Ba kết sai Câu 1: Cho tam giác xúc với vuông Độ dài , , Vẽ đường tròn tâm bán kính tiếp 10cm 12cm 14cm 15cm Câu 2: Hai đường tròn (O) (O’) cắt hai điểm A B Vẽ hai dây AC BD ... giá trị Câu 6: Điểm M có hoành độ dương thuộc đồ thị hàm số cách hai trục tọa độ có tọa độ là: đáp số khác Câu 7: Cho phương trình Điều kiện để phương trình có nghiệm là: Câu 8: Cho phương trình...
 • 7
 • 197
 • 0

HSG HOA 8 CO DAP AN -MUC NGAY

HSG HOA 8 CO DAP AN -MUC NGAY
... 2.1 58 → + a b b 74,5 = 197 + 87 122,5 2.1 58 2.1 58 a 122,5(197 + 87 ) = ≈ 1, 78 b 2.1 58. 74,5 3a b a 22,4 : 22,4 = ≈ 4.43 2 b 0,50 + O2 b b 87 22,4 2.1 58 + 0,50 0,50 0,50 0,50 ... CaCl2 + H2O + CO2 2C4H10 + 13O2 → 8CO2 + 10H2O 6NaOH + Fe2(SO4)3 → 2Fe(OH)3 + 3Na2SO4 4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + SO2 6KOH + Al2(SO4)3 → 3K2SO4 + 2Al(OH)3 2CH4 + O2 + 2H2O → 2CO2 + 6H2 8Al + 3Fe3O4 ... 4, 48 lít Bài 4: (2,5 điểm) 2KClO3 a 122,5 2KMnO4 → → → 2KCl 0,25 0,25 0,25 0,50 0,50 0,50 + 3O2 a 3a (74,5) 22,4 122,5 + K2MnO4 + MnO2 b b 197 1 58 2.1 58 → + a b b 74,5 = 197 + 87 122,5 2.1 58 2.158...
 • 3
 • 129
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Các yếu tố tác động đến quyết định mua đồ chơi cho trẻ em từ 3 đến 12 tuổi của các bậc cha mẹ tại thành phố hồ chí minhLL_Lê Thị Bình Tuyết_Hoạt động giám sát của HĐ nhân dân cấp huyên qua thục tien tinh Thanh HóaĐo lường mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động tại công ty cổ phần fresenius kabi bidipharLL_Phạm Tiến Thành_Từ biện phaspxuwr lý hành chính đưa và cơ sở chwuax bệnh đến biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộcKhảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung tỷ lệ phần trăm bột cám gạo, cám bắp đến sự phát triển sợi tơ của nấm rơm (volvarielle volvacea)LL-Đào Thị Lan Anh-Một số khía cạnh pháp lý của quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt NamLL-Hoàng Kim Liên-Quy trình xây dựng văn bản luật ở Việt Nam hiện naytính toán sửa chữa máy nén lạnh và động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 phaTìm hiểu hoạt động tài trợ nhập khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu ACBLL-Nguyễn Thị Thu Hằng-Giải quyết khiếu nại về đất đai tại các khu công nghiệp của các cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh Bắc Giang hiện nayTổng hợp các câu trắc nghiệm đồ thịLL-Trần Ngọc Duy-Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế ở Việt Nam hiện nayLL-Trần Thị Hải Yến-Công chức trong nền kinh tế thị trườngLLVLS_Doãn Thị Vân Anh_Hoàn thiện pháp luật về quản lý nhà nước đỗi với hợp tác xã ở Việt Nam hiện nayLQT_Dương Thị Thu Thảo_Các quy định của pháp luật thương mại quốc tế liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trườngTiếp thị liên kết từ AZ | Cuốn Ebook thay đổi cuộc sốngSM j320h DS UM SEA lollipop vie rev 1 1 160205CÂU hỏi THỰC HÀNH bào CHẾ 2Cam kết của VN khi gia nhập WTOQuy trình công nghệ sản xuất surimi từ cá mối
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập