10 CAU LTTH NGAY SO 5

10 CAU LTTH NGAY SO 5

10 CAU LTTH  NGAY SO 5
... ion.Chú ý SO3 tan vào H2O chất điện ly axit H 2SO4 SO3 ) Câu 48 Chọn đáp án C NaOH + HClO → NaClO + H2O OH Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O Mg(OH)2 3KOH + H3PO4 → K3PO4 + 3H2O 3OH NaOH + H 2SO4 → Na 2SO4 ... KOH, HCl, H 2SO4 (loãng) thuốc thử BaCO3.(Chuẩn) (4) Axit, bazơ, muối chất điện li.(Chuẩn) (5) Dung dịch CH3COONa dung dịch C6H5ONa dung dịch có pH >7.(Chuẩn) (6) Theo thuyết điện li, SO3 C6H6 (benzen) ... hở,đơn chức có số nguyên tử C nhỏ với H 2SO4 đặc 180oC tạo tối đa anken.(Đúng) 4) Ở điều kiên thường 1lit dung dịch ancol etylic 45o có khối lượng 1,04kg (Sai) Câu 50 : Chọn đáp án D A X phản ứng với...
 • 2
 • 10
 • 0

ĐỀ TRẮC NGHIỆM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 - THAI BINH (ĐỀ SỐ 5

ĐỀ TRẮC NGHIỆM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 - THAI BINH (ĐỀ SỐ 5
... early on morning Bài làm : Bài làm: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... uncle/ weekend B could wish I visit my uncle this weekend C wished that I had vistited my uncle this weekend D I wish I could visit my uncle this weekend 50 : Tom/ hate/ have/ get up/ early/ morning ... have to see after my younger sister A B C D 35: The boy laughed happy as he played with the Teddy bear A B C D Bài 4: Chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ trống sau Dear Mum and Dad, Well, here...
 • 3
 • 433
 • 6

Bài soạn Đề thi vào 10 Bình Định - đề số 5

Bài soạn Đề thi vào 10 Bình Định - đề số 5
... Mỗi vòi thứ chảy hai vòi chảy bể (0, 25 điểm) (0, 25 điểm) (0, 25 điểm) 1 bể, vòi thứ hai chảy bể x x +5 (0, 25 điểm) Theo ta có phương trình: 1 + = x x +5 (1) (0 ,5 điểm) Biến đổi phương trình (1) phương ... ) + = 2 Vậy P ≥ ⇒ P≥ (0, 25 điểm) (0, 25 điểm) Dấu “=” xảy a = b = c = Do giá trị nhỏ P 3, (0, 25 điểm) đạt a = b = c = (0, 25 điểm) Hết -Ghi chú: - Nếu học sinh làm không ... AD đường cao ∆ABC) Suy EC // AH (1) (0, 25 điểm) Tương tự ta có EA // CH (2) (0, 25 điểm) Từ (1) (2) suy tứ giác AHCE hình bình hành (0, 25 điểm) Trong hình bình hành AHCE có I trung điểm đường chéo...
 • 4
 • 138
 • 0

Bài soạn De thi vao 10 Binh Dinh de so 5.doc

Bài soạn De thi vao 10 Binh Dinh de so 5.doc
... thang điểm (nếu có) so với thang điểm hướng dẫn chấm phải đảm bảo không sai lệch với hướng dẫn chấm thống thực Hội đồng chấm thi - Điểm thi tổng điểm thành phần câu đề thi Điểm thi cho theo thang ... hai nghiệm x1 = 10 , x = −3 (0,25 điểm) Đối chiếu với điều kiện x > ta nghiệm x1 thỏa mãn, nghiệm x2 bị loại Vậy thời gian vòi thứ chảy đầy bể 10 giờ, vòi thứ hai chảy đầy bể 10 + = 15 (giờ) ... HƯỚNG DẪN CHẤM THI MÔN: TOÁN Câu 1: (1 điểm) A= = 1 32 − 27 + = − 9.3 + 3 3 3 3− + = − +2 3...
 • 4
 • 90
 • 0

Bài giảng Câu đố về số 5 và các phép toán

Bài giảng Câu đố về số 5 và các phép toán
... 5* 5 *5/ 5 /5 = 5* 5 /5+ 5 /5 = 5+ 5 /5+ 5 /5 = 5+ 5-( (5+ 5) /5) = ( (5* 5) -5) /5+ 5 = (5* 5 +5* 5) /5 = 10 5* 5 *5/ 5 -5 = 20 5* 5 *5/ 5 +5 = 30 (5+ 5) *5- 5 -5 = 40 (5+ 5) *5* 5 /5 = 50 (5+ 5) *5+ 5 +5 = 60 Bạn cách khác không?...
 • 2
 • 1,025
 • 1

de thi hoc ky 2 mon toan lop 10 (co dap an) so 5

de thi hoc ky 2 mon toan lop 10 (co dap an) so 5
... 0) , M (5; −3 ) x2 y2 = (1) a b2 • Vì (E) có tiêu điểm F1 (−8;0) nên ta có c = a2 = b2 + c2 ⇔ a2 = b2 + 64 25 27 2 2 • M (5; −3 3) ∈ ( E ) ⇒ + = ⇔ 27 a + 25 b = a b a b  a2 = b2 + 64  2 2 • Giải ... 2( x − 3) + 2( y − 1) = ⇔ x − y − = b) B(3; 2) , (∆′): 5x – 2y + 10 = 5. 3 − 2( 2) + 10 29 = = 29 • Bán kính R = d (B, ∆′ ) = 25 + 29 • Vậy phương trình đường tròn: ( x − 3 )2 + ( y + 2) 2 = 29 ... 2 2 • Giải hệ  2 2 ⇒ 27 (b + 64) + 25 b = (b + 64)b ⇔ b + 12b − 1 728 = 27 a + 25 b = a b  • Phương trình tắc (E) có dạng Vậy phương trình Elip + ⇔ b2 = 36 ( a2 = 100 ) x y2 + =1 100 36 ...
 • 3
 • 812
 • 6

LUYỆN TẬP THI VÀO LỚP 10 THPTMÔN VĂN - ĐỀ SỐ 5 doc

LUYỆN TẬP THI VÀO LỚP 10 THPTMÔN VĂN - ĐỀ SỐ 5 doc
... phẩm văn học hiểu biết Nguyễn Du Truyện Kiều để làm tốt văn A Giới thi u khái quát Nguyễn Du Truyện Kiều: - Nguyễn Du coi thi n tài văn học, tác gia văn học tài hoa lỗi lạc văn học Việt Nam - Truyện ... chói lọi nghệ thuật thi ca ngôn ngữ tiếng Việt B Thuyết minh đời nghiệp văn học Nguyễn Du : - Thân : xuất thân gia đình đại quý tộc, nhiều đời làm quan có truyền thống văn học - Thời đại : lịch ... hội - Con người : có khiếu văn học bẩm sinh, thân mồ côi sớm, có năm tháng gian truân trôi dạt Như vậy, khiếu văn học bẩm sinh, vốn sống phong phú kết hợp trái tim yêu thương vĩ đại tạo nên thi n...
 • 3
 • 196
 • 0

Đề Toán 10 KT HK II số 5

Đề Toán 10 KT HK II số 5
... − 2 cotx = - 2 Vì điểm = 3188, S 0. 25 điểm 0. 25 điểm 0. 25 điểm 0. 25 điểm x = 896,8 S S 0. 25 điểm 2 ⇒ cos x = ± 0. 25 điểm 0. 25 điểm 0. 25 điểm 0. 25 điểm Câu 3b Câu Câu a/ b/ Chứng minh ... đúng với mọi x Câu a/ M0 = 900 Me = 900 Điểm 0. 25 điểm 0 .5 điểm 0. 25 điểm 0. 25 điểm 0. 25 điểm b/ c/ Câu3a/ x x = sinx = x 0. 25 điểm = 56 ,5 π và < x < π Ta có : cos x = − sin x = π 2 ... 25 c = a − b = 16 ⇒ c = ⇒ 2c = a = 25 ⇒ a = ⇒ 2a = 10 b = ⇒ b = ⇒ 2b = F1 = ( -4 ;0 ) , F2 = ( ;0 ) A1 = ( -5 ;0 ) ,A2 = ( ;0 ) , B1 = ( ;-3 ) ,B2 = ( ;3 ) 0 .5 điểm 0. 25 điểm 0. 25 điểm 0.25...
 • 3
 • 77
 • 0

Đề Lý 10 KT HK II số 5

Đề Lý 10 KT HK II số 5
... khí xilanh lúc là: A 2 .1 05 Pa B 3 .1 05 Pa C 4 .1 05 Pa D 5 .1 05 Pa Câu 22: Một cầu có mặt hoàn toàn không bị dính ướt Biết lực căng mặt lớn tác dụng lên cầu đặt mặt nước F = 46 .10 -6N (Bỏ qua lực đẩy ... hồi Trang 2 /5 - Mã đề thi 210 Câu 20: Công thức sau công thức tính động vật? A m v B mv C (mv ) D mv Câu 21: Một xilanh chứa 150 cm khí áp suất 2 .1 05 Pa Pitông nén khí xilanh xuống 100 cm3 Trong ... 280J Câu 30: Một vật có trọng lượng 1N động 1,25J Lấy g = 10m/s Khi vận tốc vật bằng: A 25 m/s B 1,6 m/s C 2 ,5 m/s D m/s Trang 3 /5 - Mã đề thi 210 B Theo chương trình Nâng cao (07 câu, từ câu...
 • 5
 • 71
 • 0

Đề Hóa 10 KT HK II số 5

Đề Hóa 10 KT HK II số 5
... 153 B 15, 3 C 51 D 5, 1 Câu 25: Công thức hóa học clorua vôi là: A CaOCl2 B CaCl2 C CaClO2 D CaClO Câu 26: Chia lượng sắt thành phần Cho phần tác dụng với dung dịch HCl dư thu 0 ,56 lít khí (đktc) ... ~ ~ ~ ~ ~ 25 26 27 28 23 ; ; ; ; ; 18 ;/=~ / / / / / = = = = = 29 ; ; ; ; ; / / / / / = = = = = ~ ~ ~ ~ ~ 24 ;/=~ 30 ;/=~ ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2008 – 2009 (MÔN HÓA 10) ;/~ ;/~ ... ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm đề kiểm tra Đối với câu trắc nghiệm, học sinh chọn tô kín ô tròn phương án trả lời ~ ~ ~ ~ ~ 10 ; ; ; ; ; ;/=~ / / / / / = = = = = ~ ~ ~ ~ ~ 13 14 15 16 11 ;...
 • 3
 • 82
 • 0

Đề Sinh 10 KT HK II số 5

Đề Sinh 10 KT HK II số 5
... sinh vật pha cân là: A Chỉ có chết mà sinh B Số sinh nhiều số chết C Số sinh số chết D Số chết nhiều số sinh Câu 16: Nhóm vi sinh vật sau có nhu cầu độ ẩm cao môi trường sống so với nhóm vi sinh ... Hết Kiểm tra Học kì II Môn Sinh học 10 01 16 02 17 03 18 04 19 05 20 06 21 07 22 08 23 09 24 10 25 11 26 12 27 13 28 14 29 15 30 Kiểm tra Học kì II Môn Sinh học 10 ... bào vi sinh vật phân chia để số tế bào quần thể vi sinh vật tăng gấp đôi gọi A Thời gian tiềm phát B Thời gian sinh trưởng phát triển C Thời gian sinh trưởng D Thời gian hệ Câu 15: Biểu sinh trưởng...
 • 5
 • 38
 • 0

Đề Anh 10 KT HK II số 5

Đề Anh 10 KT HK II số 5
... for walk after dinner A a B an C the D (no article) 22 La Porte Étroite, was published in 19 65, is a famous novel by André Gide A which B that C who D whom 23 Marilyn Monroe was thought ... come even though the table before A was laid B has been laid C had been laid D was being laid 25 An uncultivated and uninhabited region is called A surburb B orphanage C national park D wilderness ... highways, with open spaces in cities for parks and playgrounds Ideal surroundings mean landscapes ( 35) junk and litter They include wilderness region (36) animals and plants can be safe from...
 • 4
 • 52
 • 0

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn anh văn – số 5

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn anh văn – số 5
... is Mr Baker planning to retire? He for the company for thirty years now" A works B is working C will work D has been working 15 Flowers should in warm places A be keep B kept C be ... night, everyone says "Happy New Year" and they ( 25) _ their friends and relatives good luck New Year's Eve is usually a long night to this holiday children (26) _ as witches, ghosts ... (29) _ a trick on them But this (30) ever happens Many people give them candy or fruit 23 A festivals B meetings C contests D courses 24 A on B at 25 A dream B greet C in C wish D...
 • 4
 • 116
 • 0

Đề ôn thi vào 10 môn Tiếng Anh số 5

Đề ôn thi vào 10 môn Tiếng Anh số 5
... mark: 100 : 10 = 10 The end SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC HƯỚNG DẪN CHẤM KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2014-20 15 HD chấm thi môn: Tiếng Anh Mã: 09 – Khối THPT Chuyên SECTION A: PHONETICS Choose the ... Example 00 The thief asked her handing over her money A B C D Answer: 00 C → to hand 54 …D -> beautiful…………………… 55 ………C -> to have………………… 56 …C -> saving……………………… 57 ………A -> Thanks to……………… 58 …B -> ... much exercise we do, illness, (53 ) _, is not always preventable 00 AGREE 44 LIMIT 45 ADVISE 46 HEAD 47 DEPEND 48 HEALTH 49 HELP 50 ENCOURAGE 51 CARE 52 PROBABLE 53 FORTUNATE IV Each of the following...
 • 11
 • 119
 • 0

đề thi chọn hsg vật lí lớp 10 vĩnh phúc đề số 5

đề thi chọn hsg vật lí lớp 10 vĩnh phúc đề số 5
... a) giản đồ V-T (hình b) nh sau: (Mi hỡnh v ỳng cho 0 ,5) 0, 25 0, 25 0 ,5 + 0 ,5 Ghi chỳ: nu HS thay 1atm = 1 05 Pa, R=0,082 thỡ V4=3,0 75 l; V2=6, 15 l;V3=12,3 l Ký hiu chiu di v lng ca ln lt l l v m ... vt n chõn mt phng nghiờng: v1 = 2a1 s1 = 2a1 L = 2 .5. 0,9 = 3( m / s ) 0, 25 v2 = 2a2 s2 = 2a2 ( L + d ) = 2 .5. 2 ,5 = 5( m / s ) 0, 25 0, 75 Thi gian chuyn ng trờn mt phng nghiờng ca hai vt: ... ( 1,0 ) 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 0. 25 0, 25 Bỏn cu bt u trt trờn sn = 300, lỳc ú vt cha ri mt cu Thnh phn nm ngang ca lc vt y bỏn cu l: Fngang = Q sin = ( cos ) mg sin 0, 25 Ta cú: Fms...
 • 5
 • 111
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Tình hình sử dụng nhãn sinh thái ở Việt NamQUY TRÌNH BẢO DƯỠNG DUY TU SÂN BAY DÂN DỤNG VIỆT NAMNghiên cứu hệ thống vận tải và phân phối thuốc 3 Curcumin của Bacterial cellulose lên men từ nước vo gạo định hướng sử dụng qua đường uốngNghiên cứu khả năng ghi nhớ và học lực của học sinh trường Trung học phổ thông Hồng Thái - Hà NộiNghiên cứu mối tương quan giữa một số chỉ số trí tuệ với nếp vân tay và học lực của học sinh trường THPT Tiên Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái BìnhNghiên cứu phương pháp trích chọn đặc trưng ảnh xây dựng hệ thống phục vụ điểm danh và đánh giá thái độ học tập của sinh viênNghiên cứu quá trình hình thành hỗn hợp và cháy của động cơ Dual fuel (Biogas-Diesel)Nghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc Berberin của màng Bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua đường uốngNghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc Cimetidine của màng Bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua đường uốngNghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi sinh vật chịu mặn để xử lý môi trường nền đáy tại Khu vực Âu Thuyền Thọ Quang, thành phố Đà Nẵnghệ thống cảm biến nhiệt độ ( đồ án hệ thống đo nhiệt độ phòng)Chapter 3 Sets and Functions Discrete Structures for Computer Science (CO1007)Chapter 5 Counting Discrete Structures for Computer Science (CO1007)Bài tập chương 8: Lý thuyết đồ thị Discrete Structures for Computer Science (CO1007)đề thi hsg tỉnh gdtx (1)đề thi hsg tỉnh gdtx (2)đề thi hsg tỉnh gdtx (3)Người ta kể chuyện đời xưaMột số giải pháp nhằm năng cao hiệu quả trong công tác quản trị kênh phân phối tại công ty cổ phần sách và thiết bị trường học đà nẵngTHỰC TRẠNG của VIỆC đào tạo và PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG tại KHÁCH sạn