Giáo án sinh 7 chuẩn 2 cột

Giáo án sinh 7 chuẩn 2 cột

Giáo án sinh 7 chuẩn 2 cột
... Giác bám phát triển Ruột phân nhánh chưa có hậu môn Cơ quan sinh dục phát triển Sán Sán gan máu(kí sinh) (Kí sinh) + + + + + + + + + Sán dây (kí sinh) + + + + + + 42 Phát triển qua giai đoạn ấu ... diện Sán lông Sán gan Cấu tạo Di chuyển Sinh sản Thích nghi IV RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠY Ngày soạn: 20 /09 /20 14 Ngày giảng : 27 . /09 /20 14 CHƯƠNG ... HỌC - Chuẩn bị tranh số giun dẹp kí sinh III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ - Trình bày cấu tạo, dinh dưỡng sinh sản sán gan ? - Vòng đời sán gan? Bài Sán gan sống kí sinh có...
 • 225
 • 151
 • 0

Giao an Hinh 7 - Chuan 2 cot

Giao an Hinh 7 - Chuan 2 cot
... song Trang Hng dn hc nh - Nm chc du hiu nhn bit hai ng thng song song - Bi 25 , 26 (SGK-Trang91) - Bi 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 (SBT-Trang 77 ,78 ) - Chun b y dng c hc gi sau luyn Ngy son :25 / 12/ 2010 ... Hng dn hc nh - Lm li cỏc bi trờn, lm tip cỏc bi 21 , 22 , 23 (SGK-Trang 115) - Lm bi 32, 33, 34 (SBT-Trang 1 02) - ễn li tớnh cht ca tia phõn giỏc Bi 22 : Nghiờn cu k cỏc H 74 a, 74 b, 74 c da vo cỏch ... Hng dn hc nh - Lm li cỏc bi trờn, lm tip cỏc bi 21 , 22 , 23 (SGK-Trang 115) - Lm bi 32, 33, 34 (SBT-Trang 1 02) - ễn li tớnh cht ca tia phõn giỏc Bi 22 : Nghiờn cu k cỏc H 74 a, 74 b, 74 c da vo cỏch...
 • 106
 • 200
 • 1

GIAO AN SINH HOC 8 2 COT NAM 08-09

GIAO AN SINH HOC 8 2 COT NAM 08-09
... động thầy Hoạt động học sinh Bổ sung -Gv cho Hs đọc thông tin phần II Hs tham gia đọc thông tin phần II Gv cho Hs quan sát hình 28 . 1, 28 . 2 , Hs quan sát hình 28 . 1, 28 . 2 , 28 . 3 28 . 3 bảng bảng cho hs ... -Gv cho hs đọc thông tin đầu trang -1 Hs đọc thông tin Đầu trang 81 81 -Cho Hs quan sát hình 25 .1 -Quan sát hình 25 .1 25 .2 quan miệng -Cho Hs quan sát hình 25 .2 hoạt Thảo luận phần câu hỏi động ... động học sinh Bổ sung -Cho học sinh đọc thông tin SGK Hs tiến hành đọc thông tin SGK đầu trang 72 trang 72 Gv treo bảng 22 Gv cho học quan sát tìm hiểu? Hs quan sát bảng 22 Dựa vào bảng 22 cho HS...
 • 85
 • 773
 • 4

giáo án sinh 7 chuẩn kiến thức kỹ năng 2010-2011

giáo án sinh 7 chuẩn kiến thức kỹ năng 2010-2011
... bào sinh sản: sinh sản - Lớp trong: + Tế bào mô tiêu hóa: tiêu hóa thức ăn - Ở có tầng keo mỏng III Dinh dưỡng: - Lấy thức ăn tua miệng - Tiêu hóa thức ăn tế bào mô tiêu hóa ruột túi - Thải thức ... học sinh Ghi bảng I Vật liệu dụng cụ cần thiết: - GV kiểm tra dụng cụ , mẫu - HS để mẫu vật vật đánh giá chuẩn bò bàn cho GV kiểm tra học sinh - HS lắng nghe - GV phân công việc cho học sinh, ... nghiªn cøu c¸c loµi ®éng vËt nguyªn sinh häc sinh nªu ®ỵc ®Ỉc ®iĨm chung cđa ®éng vËt nghuyªn sinh KÜ n¨ng: - NhËn biÕt ®ỵc vai trß thùc tiƠn cđa ®éng vËt nguyªn sinh -TiÕp tơc hoµn thiƯn kÜ n¨ng...
 • 20
 • 189
 • 0

Giáo án sinh 7(chuẩn)

Giáo án sinh 7(chuẩn)
... hiểu sán lông I Nơi sống, cấu tạo dinh dỡng, di chuyển sán gan sán gan - Sống kí sinh gan mật - GV yêu cầu HS đọc thông tin - Cơ quan di chuyển tiêu giảm SGK, quan sát tranh vẽ sán lông sán - ... MT sống lối sống Vật chủ kí sinh Cơ quan sinh dục Con đờng xâm nhập Tác hại Sán máu Sán bã trầu Sán dây Phiếu học tập: Một số Đặc điểm đại diện giun dẹp Đại diện Sán lông Đặc điểm Cơ thể dẹp ... tra đánh giá: - Trình bày cấu tạo sán gan thích nghi với lối sống kí sinh? - Nêu vòng đời sán gan? Dặn dò: Gv: CHU TH HNH 24 - Học - Đọc mục Em có biết - Soạn Phiếu học tập: đặc điểm cấu tạo sán...
 • 155
 • 164
 • 0

Giáo án sinh 72 hà giang

Giáo án sinh 7 kì 2 hà giang
... ……………………………………………………………………… Tuần : 25 Ngày soạn : 21 / 02/ 2011 Tiết : 49 Ngày dạy : 22 / 02/ 2011 Bài 47: CẤU TẠO TRONG CỦA THỎ 36 Trường THCS Nấm Dẩn Giáo án sinh năm 20 13- 20 14 I MỤC TIÊU Kiến thức - Mơ ... ……………………………………………………………………… 40 Trường THCS Nấm Dẩn Giáo án sinh năm 20 13- 20 14 Tuần : 25 Ngày soạn : 23 / 02/ 2011 Tiết : 50 Ngày dạy : 26 / 02/ 2011 Bài 48: ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ BỘ THÚ HUYỆT, BỘ THÚ ... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 26 Trường THCS Nấm Dẩn Giáo án sinh năm 20 13- 20 14 Tuần : 23 Ngày soạn : 24 /01 /20 11 Tiết : 45 Ngày dạy : 25 /01 /20 11 Bài 44: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA...
 • 82
 • 269
 • 0

GIAO AN SINH 7 CHUAN

GIAO AN SINH 7 CHUAN
... cho học sinh quan sát H3.2 H3.3 -Yêu cầu học sinh lấy mẫu quan sát tương tự quan sát trùng giày Hs -Học sinh tự quan sát H3.2 H3.3 để nhận biết trùng roi -Các nhóm tiến hành lấy mẫu để quan sát ... BỊ CỦA GV VÀ HS – Cđa gi¸o viªn - Tranh vẽ phóng to, hình 10.1 SGK/ 37 - Một vài tranh ảnh san hô – Cđa häc sinh - Kẻ bảng tr 37 vào bt - Sưu tầm tranh ảnh san hô III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Kiểm ... dưỡng chủ yếu cách dò dưỡng +Sinh sản vô tính hữu tính Hoạt động : Tìm hiểu vai trò thực tiễn động vật nguyên sinh (15phút ) Gv Treo tranh hình 7. 1, 7. 2 SGK ? Quan sát tranh em có nhận xét số lượng...
 • 231
 • 266
 • 2

Giáo án Sinh Học 12 (2 cột)

Giáo án Sinh Học 12 (2 cột)
... giới tính II Thiết bị dạy học - Hình vẽ 12. 1, hình 12. 2 SGK phóng to III Tiến trình tổ chức dạy học Giáo n: Sinh Học 12 - Ban Cơ Bản Trang 34 Giáo Viên: Mai Văn Sỹ Tổ: Sinh- Cơng Nghệ Trường THPT ... A’=T’= (2 -1).A =(2 -1).T Giáo n: Sinh Học 12 - Ban Cơ Bản Trang 42 Giáo Viên: Mai Văn Sỹ Tổ: Sinh- Cơng Nghệ Hoạt động thầy - trò Trường THPT Dakmil Nội dung kiến thức G’=X’= (2 -1).G = (2n-1).X ... dạy học - Hình 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 sách giáo khoa - Hình ảnh dạng biểu đột biến số lưọng NST III Tiến trình tổ chức dạy học Giáo n: Sinh Học 12 - Ban Cơ Bản Trang 15 Giáo Viên: Mai Văn Sỹ Tổ: Sinh- Cơng...
 • 164
 • 286
 • 1

Giáo án sinh 72

Giáo án sinh 7 kì 2
... thức: Giáo án sinh học Trang 73 -Trình bày đặc điểm cấu tạo thằn lằn phù hợp với đời sống hoàn toàn cạn - So sánh với lưỡng cư để thấy hoàn thiện quan 2. Kó năng: Rèn kó quan sát tranh,Kó so sánh ... đáp án - Đời sống:chim bồ + Đặc điểm đời sống chim + Bay giỏi Giáo án sinh học Trang 79 bồ câu? + Thân nhiệt ổn đònh - 1 -2 HS phát biểu, lớp bổ - GV cho HS tiếp tục thảo luận: + Đặc điểm sinh ... Giáo viên nêu yêu cầu thực hành: + Theo nội dung băng hình + Tóm tắt nội dung xem Giáo án sinh học Trang 89 + Giữ trật tự, nghiêm túc học Giáo viên phân chia nhóm thực hành Hoạt động 2: Học sinh...
 • 81
 • 495
 • 0

giao an sinh 7 chuan KTKN

giao an sinh 7 chuan KTKN
... thời gian viết 40 phút a, Giáo viên gọi lần lợt học sinh theo thứ tự danh sách lên đọc đoạn trả lời câu hỏi nội dung đoạn (ở đoạn sau) + Đoạn Bài: Cô giáo tí hon Sách TV L3 tập trang 17 - Đoạn: ... áo len Sách TV L3 tập trang 20 - Đoạn: Năm nay, mùa đông đến sớm nh bạn Hoà. + Câu hỏi: Chiếc áo len bạn Hoà đẹp tiện lợi nh nào? + Đoạn Bài: Ngời mẹ Sách TV L3 tập trang 29 - Đoạn: Đến ngã ba ... cảm Sách TV L3 tập trang 38 - Đoạn: Bắn thêm loạt đạn thằng hèn chịu ra. + Câu hỏi: Các bạn nhỏ chuyện chơi trò gì? + Đoạn Bài: Trận bóng dới lòng đờng Sách TV L3 tập trang 54 - Đoạn: Nhng đợc...
 • 4
 • 84
 • 0

giao an sinh 7 ki 2

giao an sinh 7 ki 2
... Quan s¸t c¸c néi quan trªn mÉu mỉ: - GV yªu cÇu HS quan s¸t h×nh 42. 2 SGK kÕt - HS quan s¸t h×nh, ®äc chó thÝch  ghi nhí hỵp víi tranh cÊu t¹o x¸c ®Þnh vÞ trÝ c¸c vÞ trÝ c¸c hƯ c¬ quan c¬ quan ... tói - KỴ b¶ng trang 1 57 SGK vµo vë VI Rút kinh nghiệm: Ngµy so¹n: 12/ 02/ 2011 Ngµy d¹y: TIẾT 52 BÀI 48 SỰ ĐA DẠNG CỦA THÚ BỘ THÚ HUYỆT VÀ BỘ THÚ TÚI I Mơc tiªu Ki n thøc - Häc sinh n¾m ®ỵc sù ... VI Rút kinh nghiệm: Ngµy so¹n: 12/ 02/ 120 11 Ngµy d¹y: TIẾT 50, 51 BÀI 47 CẤU TẠO TRONG CỦA THỎ I Mơc tiªu Ki n thøc - Häc sinh n¾m ®ỵc ®Ỉc ®iĨm cÊu t¹o chđ u cđa bé x¬ng vµ hƯ c¬ liªn quan tíi...
 • 92
 • 177
 • 0

giáo án sinh 7 ( chuẩn KTKN Năm 2011)

giáo án sinh 7 ( chuẩn KTKN Năm 2011)
... rút kết luận - GV giới thiệu thêm số sán kí sinh: sán song chủ, sán mép, sán chó Tiểu kết: - Một số sán kí sinh: + Sán máu máu ngời + Sán bã trầu ruột lợn + Sán dây ruột ngời trâu, bò, lợn Hoạt ... chữa cần Một số đặc điểm đại diện giun dẹp TT Đại diện Sán lông (Sống tự do) + + + Sán gan (Kí sinh) + Sán dây (kí sinh) + Đặc điểm so sánh Cơ thể dẹp đối xứng bên Mắt lông bơi phát triển Phân ... nêu đợc: - Sán kí sinh gây tác hại nh nào? + Sán kí sinh lấy chất dinh dỡng - Em làm để giúp ngời tránh vật chủ,làm cho vật chủ gầy yếu + Tuyên truyền vệ sinh, an toàn thực nhiễm giun sán? phẩm,...
 • 216
 • 180
 • 0

Giao an sinh 7- ki 2

Giao an sinh 7- ki 2
... quan tuần hoàn, hô hất, tiêu hóa, bài tiết và sinh sản mẫu mổ chim bồ câu Ki năng: - Rèn ki quan sát, nhận biết mẫu mổ, ki hoạt động nhóm - Rèn ki quan sát tranh, ki ... SGK 2) Các quan dinh thông tin SGK liên quan tr.153 -154 kêt hợp quan dưỡng - Nội dung ki ́n đến các quan dinh thức phiếu sát hình 47 .2 →ghi nhớ dưỡng ; quan sát tranh cấu ki ́n ... thiện của các quan Ki năng: - Rèn ki quan sát, phân tích, tổng hợp - Ki tự nghiên cứu và hoạt động nhóm - Rèn ki quan sát hình nhận biết ki ́n thức, ki hoạt động nhóm...
 • 56
 • 68
 • 0

giáo án sinh 7 chuẩn kiến thức chuẩn kỹ năng

giáo án sinh 7 chuẩn kiến thức chuẩn kỹ năng
... đời & y/c sinh thái giai đoạn sống sán gan HS biết cách phòng chống sán gan kí sinh vật nuôi HS tránh ăn rau sống ( rau sống nước) gỏi cá, tôm, tránh lội nước GD ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, ... NGƯỜI B 57 Đa dạng sinh học * THGDMT + GDUPVBĐKH: - Địa tích hợp: Những lợi ích đa dạng sinh học; Nguy giảm đa dạng sinh học & việc bảo vệ - ND tích hợp: Đa dạng sinh học đảm bảo cân của hệ sinh ... ghép (Giáo viên môn trường tự bố trí) PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN SINH HỌC Giáo viên giảng dạy : Nguyễn Thị Thu Trang Cả năm: 37 tuần = 70 tiết Học kì I: 19 tuần = 36 tiết (từ tuần -> 17 x = 34...
 • 16
 • 63
 • 0

giao an sinh 7 ky 2

giao an sinh 7 ky 2
... niệm đấu tranh sinh học - GV giải thích: Sinh vật tiêu diệt sinh vật có hại gọi thiên địch - GV thông báo biện pháp đấu tranh sinh học I Thế biện pháp đấu tranh sinh học - Đấu tranh sinh học biện ... * GV: - Tranh vẽ thỏ mổ - Tranh vẽ nội quan thỏ - Mô hình xơng thỏ * HS: - Xem lại hệ quan bò sát - ôn lại chức hệ quan III/ Các hoạt động dạy học A ổn định tổ chức 7a . /24 7b . /24 B Kiểm ... hô hấp ngăn khoang thể * Hoạt động HS quan sát tranh vẽ thỏ mổ nhận biết vị trí, thành phần quan dinh dỡng - HS quan sát H 47. 2 để điền vào bảng I (8) II Các quan dinh dơng Hệ quan Vị trí Các...
 • 58
 • 46
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án sinh học 8 2 cộtgiáo an tin 9 chuẩn 2 cộtgiáo án sinh học 6 2 cộtgiao an toan 10 chuan 2 cotgiáo án sinh 7 chuẩngiáo án sinh 7 chuẩn ktkngiao an tin 6 chuan 2 cotgiao an tieng anh 7 chuan 2 cotgiáo án sinh 7 2 cộtgiáo án sinh 7 học kỳ 2giáo án sinh 7 học kì 2giao an ngu van 8 2 cot chuan ktkngiáo án sinh 7 3 cộtgiáo án sinh 7 cả năm 3 cộtgiáo án sinh 8 kì 2 chuanTính đa hình thái đơn nucleotid 309 gen MDM2 và nguy cơ ung thư tế bào gan nguyên phát ở Việt NamGiá trị của chỉ số AlbuminCreatinin nước tiểu trong theo dõi biến chứng cầu thận ở bệnh nhân đái tháo đườngKhả năng tự tiêm Insulin ở bệnh nhân cao tuổi đái tháo đườngMột số yếu tố liên quan đến rối loạn chuyển hóa lipid ở bệnh nhân cao tuổi đái tháo đường týp 2Rối loạn hành vi ăn uống ở trẻ tự kỷTổn thương phổi kẽ ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngHiệu quả dẫn lưu não thất ra ngoài trong vòng 12 giờ sau triệu chứng khởi phát trong chảy máu não thất có giãn não thất cấpẢnh hưởng của gabapentin trước mổ lên kiểm soát đau sau mổ thay khớp háng toàn bộTạo van chống trào ngược niệu quản bàng quang kiểu thành ngoài thanh cơ trong theo phương pháp tạo hình bàng quang abol – eneinHiệu quả điều trị đau thần kinh tọa bằng phương pháp vật lý trị liệu phục hồi chức năng kết hợp xoa bóp bấm huyệtPHÂN BỐ GENOTYPE CỦA HUMAN PAPILLOMAVIRUS TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ CỔ TỬ CUNG Ở PHÍA BẮC, VIỆT NAMXÁC ĐỊNH DẠNG ĐA HÌNH FOKI CỦA GEN RECEPTOR VITAMIN D Ở BỆNH NHI NHIỄM KHUẨN TIẾT NIỆUMỐI LIÊN QUAN GIỮA VITAMIN D VỚI KHÁNG INSULIN Ở PHỤ NỮ MẮC ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI NGHÉNTÁC DỤNG CỦA FLUCONAZOLE 2% TIÊM DƯỚI KẾT MẠC TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM LOÉT GIÁC MẠC DO NẤMĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM MŨI XOANG CÓ POLYP MŨI TÁI PHÁT SAU PHẪU THUẬT 12 THÁNGMỔ GIẢI ÉP THẦN KINH ĐIỀU TRỊ ĐAU DÂY V TRÊN BỆNH NHÂN CAO TUỔIHIỆU QUẢ HÓA XẠ TRỊ TUẦN TỰ BỆNH NHÂN UNG THƯ TẾ BÀO VẢY VÙNG ĐẦU CỔ GIAI ĐOẠN III, IV (M0)TÁC DỤNG CHỐNG VIÊM CỦA CỐM TAN TIỀN LIỆT HC TRÊN THỰC NGHIỆMBỔ SUNG BỮA ĂN GIÀU VI CHẤT DINH DƯỠNG NHẰM CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG THẤP CÒI CỦA TRẺ EM TẠI HUYỆN TIÊN LỮ HƯNG YÊNTạp chí nghiên cứu y học volume 92 số 6 năm 2014
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập