Xác định vai trò gây bệnh của vi khuẩn E. coli, C. perfringens trong hội chứng tiêu chảy ở lợn từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi tại tỉnh Hƣng Yên và thử nghiệm phác đồ điều trị

Xác định vai trò gây bệnh của vi khuẩn E.coli , C.perfringens trong hội chứng tiêu chảy lợn từ sinh đến 60 ngày

Xác định vai trò gây bệnh của vi khuẩn E.coli , C.perfringens trong hội chứng tiêu chảy ở lợn từ sơ sinh đến 60 ngày
... and Gay C.C, 1994[149] Dn theo Nguyn Bỏ Hiờn, (2001)[18] Typ A cú cụng thc khỏng nguyờn , , , , , , vi c t ch yu l Vi khun ny ph bin thiờn nhiờn: t, cỏt, khụng kh , nc h, sụng, sui v cng ... sn sinh nhiu loi c t nh: Alpha, Beta, Epsilon, Muy, Lamda, Theta gõy bnh ch yu d , cu, nga non - Type C gõy vi m rut hoi t tr em, trờn gia sỳc thng gp b , ngh , dờ cu, ln Type ny thng sn sinh ... bỏm dớnh: 9 3,3 3% so vi 3 3,3 3%; - Kh nng dung huyt: 5 3,3 3% so vi 2 5,9 2%; - c t chu nhit (LT): 90% - 1 1,1 1 %, c loi ST + LT: 7 3,3 3% so vi 1,4 %, c lc mnh (git cht 100% chut): 90% so vi 100% Tỡm hiu...
 • 116
 • 713
 • 3

Xác định vai trò gây bệnh của vi khuẩn E. coli, C. perfringens trong hội chứng tiêu chảy lợn từ sinh đến 60 ngày tuổi tại tỉnh Hưng Yên thử nghiệm phác đồ điều trị

Xác định vai trò gây bệnh của vi khuẩn E. coli, C. perfringens trong hội chứng tiêu chảy ở lợn từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi tại tỉnh Hưng Yên và thử nghiệm phác đồ điều trị
... chy 58 3.2 Nghiờn cu xỏc nh vai trũ ca vi khun E coli v C perfringens hi chng tiờu chy ln t s sinh n 60 ngy tui 60 3.2.1 Kt qu phõn lp vi khun E.coli v C perfringen t phõn ln bỡnh ... -51.1.2.2 Nguyờn nhõn vi sinh vt Vi sinh vt bao gm cỏc loi virus, vi khun v nm mc Chỳng va l nguyờn nhõn nguyờn phỏt, cng va l nguyờn nhõn th phỏt gõy tiờu chy * Tiờu chy vi khun Trong ng tiờu hoỏ ... 1998[12] cng ó chng minh c iu ú 1.3.2.4 Kh nng mn cm vi khỏng sinh Cng nh vi khun E coli, vi khun C perfringens cng khỏng vi nhiu loi khỏng sinh m nguyờn nhõn l quỏ trỡnh chn nuụi, iu tr bnh cũn...
 • 116
 • 1,095
 • 2

xác định vai trò gây bệnh của vi khuẩn e. coli, c. perfringens trong hội chứng tiêu chảy lợn từ sinh đến 60 ngày tuổi tại tỉnh hưng yên thử nghiệm phác đồ điều trị

xác định vai trò gây bệnh của vi khuẩn e. coli, c. perfringens trong hội chứng tiêu chảy ở lợn từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi tại tỉnh hưng yên và thử nghiệm phác đồ điều trị
... chy 58 3.2 Nghiờn cu xỏc nh vai trũ ca vi khun E coli v C perfringens hi chng tiờu chy ln t s sinh n 60 ngy tu i 60 3.2.1 Kt qu phõn lp vi khun E.coli v C perfringen t phõn ln bỡnh ... -51.1.2.2 Nguyờn nhõn vi sinh vt Vi sinh vt bao gm cỏc loi virus, vi khun v nm mc Chỳng va l nguyờn nhõn nguyờn phỏt, cng va l nguyờn nhõn th phỏt gõy tiờu chy * Tiờu chy vi khun Trong ng tiờu hoỏ ... sinh n 60 ngy tu i v tỡnh hỡnh nhim khun: E coli, C perfringens ln nuụ i ti tnh Hng Yờn - Phõn lp xỏc nh c tớnh, kh nng gõy bnh, xỏc nh serotyp ca cỏc chng E coli, C perfringens ln t s sinh...
 • 149
 • 400
 • 0

Xác định vai trò gây bệnh của vi khuẩn E. coli, C. perfringens trong hội chứng tiêu chảy lợn từ sinh đến 60 ngày tuổi tại tỉnh Hƣng Yên thử nghiệm phác đồ điều trị

Xác định vai trò gây bệnh của vi khuẩn E. coli, C. perfringens trong hội chứng tiêu chảy ở lợn từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi tại tỉnh Hƣng Yên và thử nghiệm phác đồ điều trị
... cú s xut hin ca vi khun [38] ó nhn mnh vai trũ ca vi khun C perfringens vi m rut a chy E.coli vi t l phõn lp l 100%, cũn vi vi khun C perfringens thỡ 12 ca ln theo m nh sau: lng vi khun ny cú gam ... vi khun cng sinh thng trc ng lng vi khun cao (108, 199, 1010 ) chim t l 37-45% ln t 60- 120 ngy rut Cỏc vi khun ny, mun t vi khun cng sinh tr thnh vi khun gõy tui b tiờu chy, s lng vi khun 1g ... 1998[12] cng ó chng minh c iu ú 1.3.2.4 Kh nng mn cm vi khỏng sinh Cng nh vi khun E coli, vi khun C perfringens cng khỏng vi nhiu loi khỏng sinh m nguyờn nhõn l quỏ trỡnh chn nuụi, iu tr bnh cũn...
 • 58
 • 211
 • 0

xác định vai trò gây bệnh của vi khuẩn escherichia coli, salmonella trong hội chứng tiêu chảy lợn sau cai sữa nuôi tại một số địa phương thuộc tỉnh lâm đồng và biện pháp phòng trị

xác định vai trò gây bệnh của vi khuẩn escherichia coli, salmonella trong hội chứng tiêu chảy ở lợn sau cai sữa nuôi tại một số địa phương thuộc tỉnh lâm đồng và biện pháp phòng trị
... Salmonella hội chứng tiêu chảy lợn sau cai sữa nuôi số địa phương thuộc tỉnh Lâm Đồng biện pháp phòng trị” Mục tiêu nghiên cứu - Phân lập xác định yếu tố gây bệnh vi khuẩn Escherichia coli, Salmonella ... TƢỢNG, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu - Lợn sau cai sữa nuôi số địa phương thuộc tỉnh Lâm Đồng; - Vi khuẩn E.coli Salmonella lợn sau cai sữa nuôi số địa phương thuộc tỉnh ... lợn sau cai sữa nuôi số địa phương thuộc tỉnh Lâm Đồng 2.3.2 Xác định ảnh hưởng mùa vụ đến tỷ lệ tiêu chảy lợn Lâm Đồng 2.3.3 Những biểu triệu chứng bệnh tích chủ yếu lợn sau cai sữa bị tiêu chảy...
 • 113
 • 344
 • 1

Xác định yếu tố gây bệnh của vi khuẩn e coli phân lập từ lợn con theo mẹ bị tiêu chảy tại trung tâm nghiên cứu lợn thụy phương thử nghiệm vacxin phòng bệnh

Xác định yếu tố gây bệnh của vi khuẩn e coli phân lập từ lợn con theo mẹ bị tiêu chảy tại trung tâm nghiên cứu lợn thụy phương và thử nghiệm vacxin phòng bệnh
... ủó phõn lo i vi khu n E coli thnh cỏc lo i sau: Enterotoxigenic E coli (ETEC), Enteropathogenic E coli (EPEC), Adherence Enteropathogenic E coli (AEEC) v Verotoxingenic E coli (VTEC) (Lờ Vn T ... Mục chữ vi T tắT BEt Ethidium bromide BHI Brain Heart Infusion C perfringens Clostridium perfringens DNA Deoxyribo Nucleic Acid E coli Escherichia coli ETEC Enterotoxigenic Escherichia coli F ... Fimbriae LT Heat-labile toxin NCCLS National Committee for Clinical Laboratory Standards PCR Polymerase Chain Reaction ST Heat-stable toxin TAE Tris - Acetic - EDTA TGE Transmissible Gastro Enteritis...
 • 98
 • 552
 • 1

nghiên cứu vai trò gây bệnh của vi khuẩn e.coli trong hội chứng tiêu chảy lợn con nuôi tại tỉnh vĩnh phúc biện pháp phòng trị

nghiên cứu vai trò gây bệnh của vi khuẩn e.coli trong hội chứng tiêu chảy ở lợn con nuôi tại tỉnh vĩnh phúc và biện pháp phòng trị
... vi khuẩn E.coli gây cho lợn con, tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu vai trò gây bệnh vi khuẩn E coli hội chứng tiêu chảy lợn nuôi tỉnh Vĩnh Phúc biện pháp phòng trị Mục tiêu nghiên cứu ... 2.2.8 Nghiên cứu biện pháp phòng, trị bệnh tiêu chảy cho lợn nuôi huyện Tỉnh Vĩnh Phúc 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.3.1 Phương pháp nghiên cứu dịch tễ học Trong điều tra dịch tễ học bệnh tiêu chảy ... động Trong phạm vi nghiên cứu đề tài, xin trình bày vai trò gây bệnh vi khuẩn E.coli lợn thời gian bú sữa mẹ 1.2 Tình hình nghiên cứu vi khuẩn E.coli gây bệnh tiêu chảy lợn 1.2.1 Tình hình nghiên...
 • 120
 • 520
 • 0

nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, xác định yếu tố gây bệnh của vi khuẩn e. coli trong bệnh phù đầu lợn con tại tỉnh phú thọ biện pháp phòng trị

nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, xác định yếu tố gây bệnh của vi khuẩn e. coli trong bệnh phù đầu ở lợn con tại tỉnh phú thọ và biện pháp phòng trị
... dựng biện pháp phòng chống bệnh phù đầu lợn vi khuẩn E coli gây ra, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ, xác định yếu tố gây bệnh vi khuẩn E coli bệnh phù đầu lợn tỉnh Phú ... LÂM NGUYỄN THỊ THANH HOA NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, XÁC ĐỊNH YẾU TỐ GÂY BỆNH CỦA VI KHUẨN E COLI TRONG BỆNH PHÙ ĐẦU LỢN CON TẠI TỈNH PHÚ THỌ VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ LUẬN VĂN THẠC SỸ ... Nội dung nghiên cứu 30 2.1.1 Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ bệnh phù đầu lợn tỉnh Phú Thọ 30 2.1.2 Xác định yếu tố gây bệnh vi khuẩn E coli bệnh phù đầu lợn tỉnh Phú Thọ ...
 • 121
 • 271
 • 2

Tình hình bệnh tiêu chảy lợn con theo mẹ tại tỉnh vĩnh phúc, xác định yếu tố gây bệnh của vi khuẩn e coli biện pháp phòng trị

Tình hình bệnh tiêu chảy ở lợn con theo mẹ tại tỉnh vĩnh phúc, xác định yếu tố gây bệnh của vi khuẩn e coli và biện pháp phòng trị
... vật lý + Xác định độ ẩm tuyệt đối + Xác định sức hút nớc tối đa + Xác định khối lợng thể tích khô kiệt + Xác định khả giãn nở - Xác định tính chất học + Xác định sức chịu ép dọc thớ + Xác định sức ... phơng 37 pháp cụ thể sau đây: - pH: Đo máy pH metre; - Mùn tổng số phân tích theo phơng pháp Chiurin; - Đạm tổng số phân tích theo phơng pháp Kjeldahl; - P2O5 (mg/100g đất): xác định phơng pháp so ... nên có lực tác động theo chiều dọc bó mixenxenluloza sản sinh nội lực chống lại tác động Khả liên kết mixenxenluloza lignin lớp keo màng tế bào làm cho mixenxenluloza ổn định vị trí chịu lực...
 • 111
 • 152
 • 0

Đặc Điểm Dịch Tễ, Phân Lập, Xác Định Yếu Tố Gây Bệnh Của Vi Khuẩn E.Coli, Salmonella Trong Hội Chứng Tiêu Chảy Lợn Từ Sau Cai Sữa Tại Tỉnh Phú Thọ Biện Pháp Phòng Trị

Đặc Điểm Dịch Tễ, Phân Lập, Xác Định Yếu Tố Gây Bệnh Của Vi Khuẩn E.Coli, Salmonella Trong Hội Chứng Tiêu Chảy Ở Lợn Từ Sau Cai Sữa Tại Tỉnh Phú Thọ Và Biện Pháp Phòng Trị
... gây bệnh vi khuẩn E coli, Salmonella hội chứng tiêu chảy lợn từ sau cai sữa tỉnh Phú Thọ biện pháp phòng trị" Mục tiêu nghiên cứu - Xác định số đặc điểm dịch tễ hội chứng tiêu chảy lợn từ sau cai ... lâm Nguyễn Tất Thành đặc điểm dịch tễ, phân lập, xác định yếu tố gây bệnh vi khuẩn E.Coli, Salmonella hội chứng tiêu chảy lợn từ sau cai sữa tỉnh Phú Thọ biện pháp phòng trị Luận văn Thạc sĩ ... coli Salmonella hội chứng tiêu chảy lợn 2.2.2.1 Phân lập, xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn từ mẫu bệnh phẩm phân lợn tiêu chảy 43 2.2.2.2 Xác định số lợng vi khuẩn E coli Salmonella phân lợn tiêu chảy...
 • 116
 • 156
 • 0

Tình Hình Bệnh Tiêu Chảy Lợn Con Theo Mẹ Tại Tỉnh Vĩnh Phúc, Xác Định Yếu Tố Gây Bệnh Của Vi Khuẩn E.Coli Biện Pháp Phòng Trị

Tình Hình Bệnh Tiêu Chảy Ở Lợn Con Theo Mẹ Tại Tỉnh Vĩnh Phúc, Xác Định Yếu Tố Gây Bệnh Của Vi Khuẩn E.Coli Và Biện Pháp Phòng Trị
... khuẩn E.coli gây cho lợn con, nghiên cứu đề tài: "Tình hình bệnh tiêu chảy lợn theo mẹ tỉnh Vĩnh Phúc, xác định yếu tố gây bệnh vi khuẩn E.coli biện pháp phòng trị" Mục tiêu đề tài Điều tra tình hình ... nguyên vi khuẩn E.coli 1.4 Các yếu tố gây bệnh vi khuẩn E.coli 1.4.1 Các yếu tố độc tố 1.4.2 Các độc tố gây bệnh vi khuẩn E.coli 1.5 Cơ chế gây bệnh vi khuẩn E.coli 1.6 Bệnh tiêu chảy E.coli lợn theo ... theo mẹ mắc tiêu chảy theo loại lợn Bệnh tích đại thể lợn theo mẹ mắc bệnh tiêu chảy tỉnh Vĩnh Phúc Kết phân lập vi khuẩn E.coli từ phân lợn theo mẹ bị tiêu chảy Kết phân lập vi khuẩn E.coli từ bệnh...
 • 114
 • 145
 • 0

Nghiên cứu dịch tễ học phân tử vi rút viêm não Nhật Bản, xác định vai trò gây bệnh của vi rút viêm não Nhật Bản genotyp 1

Nghiên cứu dịch tễ học phân tử vi rút viêm não Nhật Bản, xác định vai trò gây bệnh của vi rút viêm não Nhật Bản genotyp 1
... 89VN50 01VN88 JaNAr 010 2 19 79 19 51 2002 2002 2002 2002 19 86 19 86 19 89 19 89 20 01 2002 Nam Vit Nam c Bc Vit Nam Bc Vit Nam Bc Vit Nam Bc Vit Nam Bc Vit Nam Bc Vit Nam Bc Vit Nam Bc Vit Nam Bc Vit Nam ... JaGAr 01 KV1899 19 95 19 81 1949 19 94 19 35 19 66 19 70 19 59 19 99 c Indonesia Trung quc Triu Tiờn Nht Bn Nht Bn Malaysia Nht Bn Triu Tiờn G2 G4 G3 G1 G3 G3 G2 G3 G1 VN -11 8 MVEV 02VN22 02VN34 02VN78 02VN105 ... kt hp vi ht virus (virion), nú úng vai trũ bo v ht virus Virus VNNB cú tớnh khỏng nguyờn chung vi nhng virus cựng chi virus Flavi (Flavivirus genus) Bng phn ng c ch ngng kt hng cu xỏc nh virus...
 • 83
 • 244
 • 2

Tỷ Lệ NHIễM CLOSTRIDIUM PERFRINGENS TRONG HộI CHứNG TIÊU CHảY LợN NUÔI TạI Hà NộI VùNG PHụ CậN

Tỷ Lệ NHIễM CLOSTRIDIUM PERFRINGENS TRONG HộI CHứNG TIÊU CHảY ở LợN NUÔI TạI Hà NộI Và VùNG PHụ CậN
... Tình hình hội chứng tiêu chảy đn lợn nuôi H Nội v vùng phụ cận Tỷ lệ mắc hội chứng tiêu chảy tập trung lứa tuổi lợn từ - 45 ngy tuổi, lợn từ - ngy tuổi v từ 22 - 45 ngy tuổi có tỷ lệ mắc bệnh ... lập vi khuẩn Clostridium perfringens mẫu phân lợn bị tiêu chảy 3.2.1 Tỷ lệ phân lập vi khuẩn Clostridium perfringens phân lợn bị tiêu chảy Với tổng số 49 mẫu phân lợn bị tiêu chảy (ở lứa tuổi từ ... lý lợn sau sinh v chế độ chăm sóc, nuôi dỡng sau cai sữa Lợn 45 90 ngy tuổi có tỷ lệ mắc bệnh thấp v no bị chết tiêu chảy lứa tuổi ny (Hình 1) Qua tháng năm, tỷ lệ mắc hội chứng tiêu chảy lợn...
 • 8
 • 314
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ yếu tố gây bệnh của vi khuẩn e coli trong hội chứng tiêu chảy ở bê nghé tại sơn la và thử nghiệm phác đồ điều trịcơ chế gây bệnh của vi khuẩn e colicác yếu tố gây bệnh của vi khuẩn e colicác rối loạn bệnh lý trong hội chứng tiêu chảy ở lợnhội chứng tiêu chảy ở lợn gây thiệt hại rất lớn và đã được rất nhiều nhà khoa học trong nước và trên thế giới quan tâm nghiên cứutrưởng lợn con từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi của lợn piétrain réhal và các yếu tố ảnh hưởngsinh trưởng lợn con từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi của lợn piétrain réhal và các yếu tố ảnh hưởngnghiên cứu tình hình hội chứng tiêu chảy ở lợn ngoại hướng nạc tại thanh hoá và biện pháp phòng trịkhả năng sinh trưởng của đàn lợn con từ sơ sinh đến 60 ngày tuổikhả năng sinh trưởng lợn con từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi của lợn piétrain réhal3 8 khả năng sinh trưởng lợn con từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi của lợn piétrain réhalcác yếu tố ảnh hưởng tới sinh trưởng lợn con từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi của lợn piétrain réhal3 9 các yếu tố ảnh hưởng tới sinh trưởng lợn con từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi của lợn piétrain réhalkhả năng sinh trưởng lợn con từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi của lợn piétrain réhal theo nguồn gốc xuất xứ3 10 khả năng sinh trưởng lợn con từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi của lợn piétrain réhal theo nguồn gốc xuất xứUSING INDIRECT CORECTIVE FEEDBACK ON STUDENTS’ WRITING TO IMPROVE WRITING SKILLS FOR GRADE 10TH MIXED LEVEL STUDENTS AT VAN NOI HIGH SCHOOL IN DONG ANH, HANOI AN ACTION RESEARCHTất tần tật KIẾN THỨC từ VỰNG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH 11 kèm bộ đề LUYỆN tậpHệ thống công thức vật lý 10Tài liệu ôn thi phần công vụ công chứcBảng tính cống hộp 2x2m kèm theo bản vẽĐóng góp của lê lợi trong khởi nghĩa lam sơn 1418 – 1427Giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín (sacombank)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn tại tỉnh Lạng Sơn và biện pháp phòng chống (LV thạc sĩ)Nghiên cứu kết quả điều trị viêm ruột thừa cấp ở trẻ em bằng phẫu thuật nội soi tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Quản lý dự án đầu tư các công trình đê điều ở tỉnh phú thọTHIẾT KẾ HỆ THỐNG CÁC BÀI THƠ MỞ ĐẦU TIẾT HỌC VẦN VÀ HỆ THỐNG CÂU ỨNG DỤNG TRONG DẠY HỌC HỌC VẦNDạy đọc hiểu hai tác phẩm Đồng chí và Làng cho học sinh lớp 9 huyện Văn Yên Yên Bái (LV thạc sĩ)Độc thoại nội tâm của các nhân vật nữ chính trong một số truyện Nôm bác học (LV thạc sĩ)Trường ca Nguyễn Anh Nông (LV thạc sĩ)Yếu tố tâm linh trong truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975 (LV thạc sĩ)Sắc thái nữ quyền trong nhân vật nữ lệch của chèo cổ (LV thạc sĩ)Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố nguy cơ loãng xương ở bệnh nhân loãng xương có gãy đầu trên xương đùi26 de tieng anh chuyen THCS p1Sách Bài Tập Tiếng Anh 10 Chương Trình Mới Lưu Hoằng TríAN INVESTIGATION INTO ENGLISH LEARNING STYLES OF NON – LANGUAGE MAJOR FRESHMEN AT QUANG BINH UNIVERSITY tran thi giang nga
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập