Vật lý Xử lý phổ gamma bằng thuật toán di truyền

Luận văn Thạc sĩ Vật Xử phổ gamma bằng thuật toán di truyền

Luận văn Thạc sĩ Vật lý Xử lý phổ gamma bằng thuật toán di truyền
... a toán 3.1.2 Nguyên ho t ñ ng Nguyên ho t ñ ng c a m t toán di truy n ñư c mô t Hình 3.1 Hình 3.1 Nguyên ho t ñ ng c a Thu t toán di truy n[6] a Bi u di n[6] N n t ng c a thu t toán di ... ki n th c b n v thu t toán di truy n; phép di truy n, lai, ñ t bi n Phương th c áp d ng thu t toán di truy n vào x ph gamma Chương 4: Xây d ng m t chương trình x ph gamma bao g m module ... ng .39 3.1.3 3.2 Ưu ñi m c a thu t toán di truy n .43 Làm kh p ph gamma b ng thu t toán di truy n 43 CHƯƠNG 4- CHƯƠNG TRÌNH X LÝ PH GAMMA 46 4.1 Gi i thi u .46...
 • 72
 • 151
 • 0

Vật Xử phổ gamma bằng thuật toán di truyền

Vật lý Xử lý phổ gamma bằng thuật toán di truyền
... áp dụng thuật toán di truyền vào xử phổ gamma Chương 4: Xây dựng chương trình xử phổ gamma bao gồm dựng chương trình xử phổ gamma ñặc biệt với nguồn xạ hoạt ñộ thấp module ñọc phổ, tìm ... LÀM KHỚP PHỔ BẰNG di n di truyền ñối tượng quan tâm Những cá thể tốt ñược giữ lại THUẬT TOÁN DI TRUYỀN cho hệ Bên cạnh ñó, phép toán di truyền ñược áp dụng CHƯƠNG 3: 3.1 Thuật toán di truyền 3.1.1 ... 3.1.2 Nguyên hoạt ñộng .39 Làm khớp phổ gamma thuật toán di truyền 43 CHƯƠNG 4- CHƯƠNG TRÌNH XỬ LÝ PHỔ GAMMA 46 LỜI MỞ ðẦU .7 1.1 Ưu ñiểm thuật toán di truyền ...
 • 36
 • 117
 • 0

Xử phổ gamma bằng thuật toán di truyền

Xử lý phổ gamma bằng thuật toán di truyền
... thức thuật toán di truyền; phép di truyền, lai, đột biến Phương thức áp dụng thuật toán di truyền vào xử phổ gamma Chương 4: Xây dựng chương trình xử phổ gamma bao gồm module đọc phổ, tìm ... kết tối ưu toán 3.1.2 Nguyên hoạt động Nguyên hoạt động toán di truyền mô tả Hình 3.1 Hình 3.1: Nguyên hoạt động Thuật toán di truyền a Biểu di n[6] Nền tảng thuật toán di truyền nằm ... 3.1.2 3.1.3 3.2 Nguyên hoạt động .40 Ưu, khuyết điểm thuật toán di truyền .44 Làm khớp phổ gamma thuật toán di truyền 44 CHƯƠNG 4:CHƯƠNG TRÌNH XỬ LÝ PHỔ GAMMA .47 4.1 Giới...
 • 85
 • 198
 • 1

Giảm miền liên tục phổ gamma bằng thuật toán giải cuộn đơn trị và ML EM cải tiến

Giảm miền liên tục phổ gamma bằng thuật toán giải cuộn đơn trị và ML EM cải tiến
... phát gamma ña 60 3.3.1 Xây dựng chương trình giải cuộn gamma cho thuật toán ML EM cải tiến 60 3.3.2 Khử miền liên tục phổ gamma số nguồn gamma dạng ñiểm thuật toán ML EM cải tiến ... dụng giải cuộn ñơn trị cho phổ gamma nguồn 54Mn 57 3.2.4 Áp dụng giải cuộn ñơn trị cho phổ 109Cd 58 3.3 Áp dụng chương trình giải cuộn thuật toán ML EM cải tiến giải cuộn phổ gamma ... ñỉnh sau giải cuộn nguồn 109Cd 59 Hình 3.11 Sơ ñồ khối bước thực giải cuộn phổ gamma thuật toán ML – ME cải tiến 61 Hình 3.12 Phổ 60Co trước sau giải cuộn thuật toán ML- EM cải tiến...
 • 89
 • 48
 • 0

041_Nâng cao hiệu quả mạng Neutral bằng thuật toán di truyền trong hệ thống chuẩn đoán bệnh ưng thu

041_Nâng cao hiệu quả mạng Neutral bằng thuật toán di truyền trong hệ thống chuẩn đoán bệnh ưng thu
... mạnh hai thu t toán mạng neural thu t toán di truyền để nâng cao hiệu trình chuẩn đoán Có nhiều cách để áp dụng thu t toán di truyền vào mạng neural, chọn theo hướng sử dụng thu t toán di truyền ... toán từ sở liệu bệnh nhân khám nghiệm từ trước tới nay, Kết luận Trong đưa cách áp dụng thu t toán di truyền vào mạng neural cách xác định số neural lớp ẩn mạng Tuy nhiên áp dụng thu t toán di ... trường Thu t toán chung thu t giải di truyền Bắt đầu t=0; Khởi tạo P(t); Tính độ thích nghi cho cá thể thu c P(t); Khi (điều kiện dừng chưa thoả) lặp có bệnh nhân phải chuẩn đoán xem bệnh nhân...
 • 2
 • 301
 • 1

Tối ưu hoá thiết kế anten sóng chạy bằng thuật toán di truyền

Tối ưu hoá thiết kế anten sóng chạy bằng thuật toán di truyền
... Yagi anten loga - chu kỳ Chương trình bày lý thuyết tối ưu dùng thuật toán di truyền cách ứng dụng thuật toán di truyền vào toán tối ưu thiết kế anten Chương nói phần mềm tối ưu thiết kế anten ... thuyết anten sóng chạy, thuật toán di truyền cách áp dụng cho toán tối ưu thiết kế anten Về mặt thực nghiệm xây dựng phầm mềm có khả tính toán tối ưu thiết kế anten Yagi, loại anten sóng chạy tiêu ... KẾT QUẢ LUẬN VĂN VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO Trên tác giả trình bày kiến thức hệ thống thẳngvà anten sóng chạy, thuật toán di truyền áp dụng thuật toán di truyền để tối ưu toán anten sóng chạy...
 • 62
 • 298
 • 0

Tối ưu thiết kế anten loga chu kỳ bằng thuật toán di truyền

Tối ưu thiết kế anten loga  chu kỳ bằng thuật toán di truyền
... ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN DI TRUYỀN Trong chương nêu chi tiết việc áp dụng thuật toán di truyền tối ưu hóa anten lôga - chu kỳ Dựa lý thuyết anten lôga - chu kỳ thuật toán di truyền, mô tính toán phần ... Khi thuật toán cần dừng lại 2.2.3 Thuật toán di truyền cho tối ưu thiết kế anten Hình 2.2 cho ta thấy biểu đồ bước thực thuật toán di truyền Hầu hết tất bước chung cho tất thuật toán di truyền ... chu kỳ; lý thuyết thuật toán di truyền phương pháp áp dụng cho việc thiết kế anten; nghiên cứu việc áp dụng thuật toán di truyền cho toán tối ưu thiết kế anten lôga- chu kỳ Trong thời gian nghiên...
 • 53
 • 71
 • 0

Báo cáo khoa học: Bước đầu nghiên cứu phổ gốc trong hệ phổ kế gamma bằng thuật toán ML-EM và mô phỏng MCNP potx

Báo cáo khoa học: Bước đầu nghiên cứu phổ gốc trong hệ phổ kế gamma bằng thuật toán ML-EM và mô phỏng MCNP potx
... 2009 KẾT LUẬN Trong công trình này, thuật toán ML-EM (Maximum Likelihood Fitting by Expectation Maximization) sử dụng việc tìm phổ gốc từ hệ phổ kế gamma đầu dò HPGe Tập hợp đáp ứng phổ chương ... để Nó giải thích hình hệ phổ kế để đáp ứng phổ chưa hoàn hảo thuật toán sử dụng chưa tối ưu làm cho biến cố phổ ghi nhận chưa tích lũy vào quang đỉnh nên tồn liên tục phổ sau giải cuộn ... kênh Kết bước đầu thực phổ gamma nguồn điểm Co-60, Cs-137, Eu-152 cho thấy phổ hiệu chỉnh có tăng đáng kể diện tích quang đỉnh so với phổ đo điều kiện Điều làm tăng khả phát độ xác hệ phổ kế việc...
 • 7
 • 374
 • 1

Nghiên cứu hiệu suất ghi nhận của Detector bán dẫn siêu tinh khiết (HPGE) trong phổ kế gamma bằng phương pháp Monte Carlo và thuật toán di truyền

Nghiên cứu hiệu suất ghi nhận của Detector bán dẫn siêu tinh khiết (HPGE) trong phổ kế gamma bằng phương pháp Monte Carlo và thuật toán di truyền
... CẢM ƠN Trong suốt nhiều năm học tập - nghiên cứu phương pháp Monte Carlo, thuật toán di truyền ứng dụng phương pháp để nghiên cứu đặc trưng hệ phổ kế gamma dùng detector germanium siêu tinh khiết ... 1.2.3 Phương pháp Monte Carlo nghiên cứu hệ phổ kế gamma đặc trưng detector Trong nghiên cứu hệ phổ kế gamma đặc trưng detector có nhiều công trình ứng dụng phương pháp Monte Carlo để mô tính toán ... hoạt detector HPGe Việc xác đònh thực nghiệm giảm hiệu suất detector ý tưởng thiết kế thí nghiệm để theo dõi trình lão hoá detector Việc tính toán phổ gamma phương pháp Monte Carlo để nghiên cứu...
 • 161
 • 470
 • 0

Lựa chọn tốc độ huấn luyện hợp khi sử dụng thuật toán lan truyền ngược giải bài toán dự báo

Lựa chọn tốc độ huấn luyện hợp lý khi sử dụng thuật toán lan truyền ngược giải bài toán dự báo
... mạng nơron, chọn đề tài: “LỰA CHỌN TỐC ĐỘ HUẤN LUYỆN HỢP LÝ KHI SỬ DỤNG THUẬT TOÁN LAN TRUYỀN NGƯỢC GIẢI BÀI TOÁN DỰ BÁO” nhằm nghiên cứu cách tìm tốc độ huấn luyện mạng theo bước huấn luyện nhằm ... 2.5 Sơ đồ thuật toán lan truyền ngược 2.3.2 Một số biến thể thuật toán lan truyền ngược Ta xét số đặc điểm thuật toán lan truyền ngược sử dụng kỹ thuật giảm theo hướng Mạng sử dụng thuật toán tồn ... sĩ Khoa học máy tính Lựa chọn tốc độ huấn luyện hợp sử dụng thuật toán lan truyền ngược giải toán dự báo công trình nghiên cứu thực cá nhân em, thực sở nghiên cứu thuyết hướng dẫn khoa...
 • 87
 • 115
 • 0

Lựa chọn tốc độ huấn luyện hợp khi sử dụng thuật toán lan truyền ngược giải bài toán dự báo

Lựa chọn tốc độ huấn luyện hợp lý khi sử dụng thuật toán lan truyền ngược giải bài toán dự báo
... mạng nơron, chọn đề tài: “LỰA CHỌN TỐC ĐỘ HUẤN LUYỆN HỢP LÝ KHI SỬ DỤNG THUẬT TOÁN LAN TRUYỀN NGƯỢC GIẢI BÀI TOÁN DỰ BÁO” nhằm nghiên cứu cách tìm tốc độ huấn luyện mạng theo bước huấn luyện nhằm ... 2.5 Sơ đồ thuật toán lan truyền ngược 2.3.2 Một số biến thể thuật toán lan truyền ngược Ta xét số đặc điểm thuật toán lan truyền ngược sử dụng kỹ thuật giảm theo hướng Mạng sử dụng thuật toán tồn ... thuật toán lan truyền ngược: Tìm hiểu cấu trúc mạng nơron truyền thẳng thuật toán lan truyền ngược Chương Chương trình thử nghiệm thuật toán lan truyền ngược toán dự báo thời tiết Xây dựng chương...
 • 86
 • 40
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tối ưu sự phân mảnh bằng thuật giải di truyềnkhái niệm thuật toán di truyềntìm hiểu về thuật toán di truyềnap dung thuat toan di truyenthuật toán di truyền và ứng dụngtìm hiểu về thuật toán di truyền và ứng dụngthuật toán di truyền song songđề xuất giải thuật quy hoạch lưới điện trên cơ sở thuật toán di truyềntim hieu thuat toan di truyenphương pháp tiếp cận thuật toán di truyềncông cụ tách từ dùng thuật toán di truyền genetic alogorithcác quá trình cơ bản trong thuật toán di truyềncác tham số của thuật toán di truyềnphân rã các phần tử cấu trúc hình thái nhị phân có hình dạng tùy ý sử dụng thuật toán di truyềnthuật toán di truyền ứng dụng thuật toán di truyền thiết kế anten chấn tử đối xứngPhân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măng (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH gỗ Hoàng Giang (LV tốt nghiệp)Phân tích tình tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Nam Hải (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu xây dựng bảo mật và xác thực tài liệu điện tử dựa trên PKI và ứng dụng vào trường Đại học Hạ Long (LV thạc sĩ)Quản lý dạy học theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác ở các trường Tiểu học huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của ép xanh cành lá chè đốn và bổ sung lân, chế phẩm vi sinh đến chè LDP1 giai đoạn kinh doanh tại Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của một mặt hàng thủy sản Việt Nam trên thị trường EU từ khi Việt Nam gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới (LA tiến sĩ)Đánh giá đa dạng di truyền một số giống lạc địa phương phục vụ chọn tạo giống lạc kháng bệnh héo xanh vi khuẩn (LV thạc sĩ)Thiết kế hệ tự chỉnh trong hệ thống điều khiển số tốc độ động cơ một chiều (LV thạc sĩ)Hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Sông Công (LV thạc sĩ)Điều khiển vector động cơ đồng bộ từ thông dọc trục trong hệ thống truyền động có tích hợp ổ đỡ từ hai đầu trục (LV thạc sĩ)Giải pháp tạo việc làm cho Thanh niên dân tộc thiểu số ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (LV thạc sĩ)Thiết kế bộ điều khiển tối ưu LQG cho hệ giảm chấn tích cực có sử dụng bộ lọc biến trạng thái (LV thạc sĩ)Dạy học các tác phẩm TRUYỆN thời đổi mới trong chương trình, sách giáo khoa Ngữ văn bậc Trung học theo đặc trưng thể loại (LV thạc sĩ)Nghiên cứu, so sánh và đánh giá độ an toàn của hệ mật mã Rabin và RSA (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại trường đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông (LV thạc sĩ)On thi HKI li 9 li thuyetHoàn thiện quản lý đánh giá thực hiện công việc của người lao động tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long (LV thạc sĩ)Một số bài toán cực trị cho đa thức nhiều biến (LV thạc sĩ)Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập