Vật liệu và linh kiện nano Nghiên cứu cảm biến quang sử dụng cách tử Bragg trong sợi quang ứng dụng đo nhiệt độ

Luận văn Thạc sĩ Vật liệu linh kiện nano: Nghiên cứu cảm biến quang sử dụng cách tử Bragg trong sợi quang ứng dụng đo nhiệt độ

Luận văn Thạc sĩ Vật liệu và linh kiện nano: Nghiên cứu cảm biến quang sử dụng cách tử Bragg trong sợi quang ứng dụng đo nhiệt độ
... ANH NGHIÊN CỨU CẢM BIẾN QUANG SỬ DỤNG CÁCH TỬ TRONG SỢI QUANG ỨNG DỤNG ĐO NHIỆT ĐỘ Chuyên ngành: Vật liệu linh kiện Nano Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm LUẬN VĂN THẠC SĨ VẬT LIỆU VÀ LINH KIỆN ... dịch phổ cách tử Bragg hay hệ cách tử Bragg Hình 1.11 Một ứng dụng cảm biến quang sợi dựa dịch phổ cách tử Bragg sợi quang 21 Trong hình 1.11 ta thấy cảm biến sử dụng cách tử Bragg sợi (FBG) để ... số đo cấu hình cảm biến quang sợi 13 Hình 1.4 mô hình ứng dụng cảm biến quang sợi sử dụng tượng uốn cong để mô độ cong vật Hình 1.4 Một ứng dụng cảm biến quang sợi sử dụng vi uốn cong Một hệ sợi...
 • 73
 • 134
 • 0

Vật liệu linh kiện nano Nghiên cứu cảm biến quang sử dụng cách tử Bragg trong sợi quang ứng dụng đo nhiệt độ

Vật liệu và linh kiện nano Nghiên cứu cảm biến quang sử dụng cách tử Bragg trong sợi quang ứng dụng đo nhiệt độ
... số đo cấu hình cảm biến quang sợi 13 14 Hình 1.4 mô hình ứng dụng cảm biến quang sợi sử dụng tượng uốn cong để mô độ cong vật sợi quang cường độ ánh sáng phản xạ lại sợi quang sử dụng để đo độ ... Một ứng dụng cảm biến quang sợi sử dụng vi uốn cong 11 1.5 Cảm biến quiang sợi sử dụng phương pháp phản xạ 12 1.6 Cảm biến quang sợi dựa tượng sóng phù du 13 1.7 Một cảm biến quang sợi sử dụng ... nằm sợi dẫn quang điều làm hỏng tính toàn vẹn tín hiệu Ngày nay, cảm biến sử dụng cách tử Bragg sợi quang phổ biến ứng dụng rộng rãi Hình mô tả vài ứng dụng cảm biến quang sợi dựa vào dịch phổ cách...
 • 37
 • 133
 • 0

Vật liệu linh kiện nano Nghiên cứu công nghệ tổng hợp vật liệu Graphene đa lớp thử nghiệm ứng dụng

Vật liệu và linh kiện nano Nghiên cứu công nghệ tổng hợp vật liệu Graphene đa lớp và thử nghiệm ứng dụng
... Nghiên cứu công nghệ tổng hợp vật liệu graphene đa lớp thử nghiệm ứng dụng Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu chế tạo vật liệu graphene đế Cu phương pháp CVD nhiệt Tìm điều kiện công nghệ thích hợp để ... Sau trình thực đề tài: Nghiên cứu công nghệ tổng hợp vật liệu graphene đa lớp thử nghiệm ứng dụng thu số kết khoa học chế tạo, chuyển vật liệu graphene ứng dụng loại vật liệu sensor điện hóa đo ... Chương 4: Ứng dụng vật liệu graphene Bước đầu ứng dụng thử nghiệm chế tạo cảm biến sinh học điện hóa sử dụng vật liệu graphene Đánh giá độ nhạy cảm biến sử dụng vật liệu graphene CHƯƠNG I: TỔNG QUAN...
 • 31
 • 163
 • 0

Nghiên cứu một số tính chất điện, từ của Provskite La1-xAxFeO3 Luận văn ThS. Vật liệu linh kiện Nanô

Nghiên cứu một số tính chất điện, từ của Provskite La1-xAxFeO3 Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện Nanô
... NGHỆ NGUYỄN VĂN DU NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÍNH CHẤT ĐIỆN, TỪ CỦA PEROVSKITE La1-xAxFeO3 Chuyên ngành: Vật liệu Linh kiện Nanô (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) LUẬN VĂN THẠC SĨ Người hướng ... tế vi, tính chất điện, tính chất từ, vật liệu chế tạo - Chương 3: Kết thảo luận + Trình bày kết chế tạo mẫu, nghiên cứu cấu trúc tinh thể, cấu trúc tế vi, tính chất điện, tính chất từ mẫu chế ... loạt tính chất điện, nhiệt điện tính chất từ, vật liệu perovskite 1.4.1 Hiệu ứng từ trở khổng lồ Hiệu ứng từ trở khổng lồ quan sát thấy nhiều loại vật liệu biết đến như: kim loại sắt từ, vật liệu...
 • 56
 • 233
 • 0

Nghiên cứu thiết kế chế tạo cảm biến đo khí NH3 bằng phương pháp in phun luận văn ths vật liệu linh kiện nano (chuyên ngành đào tạo thí điểm) pdf

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo cảm biến đo khí NH3 bằng phương pháp in phun  luận văn ths vật liệu và linh kiện nano (chuyên ngành đào tạo thí điểm) pdf
... CHÍ MINH PTN CÔNG NGHỆ NANO NGUYỄN THỊ NGỌC NHIÊN NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO CẢM BIẾN ĐO KHÍ NH3 BẰNG PHƯƠNG PHÁP IN PHUN Chuyên ngành: Vật liệu Linh kiện Nanô (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) ... chế tạo cảm biến đo khí NH3 phương pháp in phun với mục tiêu Luận văn nghiên cứu chế tạo cảm biến kiểu điện trở để phát khí NH3 với điện cực kim loại đế cách điện phun phủ công nghệ in phun Lớp ... Thiết bị in phun: Dimatix Materials Printer (DMP) Thiết bị in phun (Hình 2.1) hoạt động theo công nghệ in phun áp điện Đây phương pháp phổ biến để in mực có chứa vật liệu chế tạo linh kiện, thiết...
 • 73
 • 151
 • 0

Chức năng hóa bề mặt hạt nano ôxít sắt từ fe3o4 với 1,1 ’ carbonyldiimidazole (CDI) nhằm ứng dụng cho cấy ghép tủy luận văn ths vật liệu linh kiện nano (chuyên ngành đào tạo thí điểm) pdf

Chức năng hóa bề mặt hạt nano ôxít sắt từ fe3o4 với 1,1 ’ carbonyldiimidazole (CDI) nhằm ứng dụng cho cấy ghép tủy  luận văn ths vật liệu và linh kiện nano (chuyên ngành đào tạo thí điểm) pdf
... cuối … 1.4 Chức hóa bề mặt vật liệu hữu vô 1.4.1 Chức hóa bề mặt vật liệu hữu Lí sử dụng vật liệu hữu chức hóa bề mặt hạt nanô ôxít sắt từ :  Tránh tích tụ chất lỏng từ (ferrofluids) sau tạo  Để ... ta áp từ trường H tăng dần vào khối vật liệu sắt từ, feri từ, vật liệu từ bị từ hóa, momen từ mẫu từ tính phụ thuộc phi tuyến tính vào từ trường tác dụng Khi từ hóa mẫu từ tính từ trường với cường ... Tính siêu thuận từ hạt nanô ôxít sắt từ Fe3 O4 22 1.3 Chế tạo hạt nanô từ tính bao bọc chất khác 23 1.4 Chức hóa bề mặt vật liệu hữu vô 24 1.4.1 Chức hóa bề mặt vật liệu hữu 24...
 • 85
 • 239
 • 0

Nghiên cứu tối ưu hóa quy trình tổng hợp ống nano carbon (CNTs) mọc thẳng đứng bằng phương pháp lắng đọng hóa học nhiệt từ pha hơi (t CVD) trên nền xúc tác ni, fe luận văn ths vật liệu linh kiện pdf

Nghiên cứu tối ưu hóa quy trình tổng hợp ống nano carbon (CNTs) mọc thẳng đứng bằng phương pháp lắng đọng hóa học nhiệt từ pha hơi (t CVD) trên nền xúc tác ni, fe  luận văn ths vật liệu và linh kiện pdf
... 56 4.2.1 Tổng hợp ống nano carbon với màng xúc tác Ni 56 vi 4.2.2 Tổng hợp ống nanocarbon với màng xúc tác Fe 60 4.3 Ảnh hưởng thông số lên trình tổng hợp ống nano carbon 63 4.3.1 ... Trong đề tài này, tác giả đồng nghiệp nhóm nghiên cứu ống nano carbon thuộc Phòng Thí Nghiệm Công Nghệ Nano tiến hành tổng hợp ống nano carbon phương pháp lắng đọng hóa học nhiệt (thermal Chemical ... tính chất học yếu so với ống nano carbon tổng hợp phóng điện hồ quang bốc bay laser Ngày nay, nhiều kỹ thuật ứng dụng phương pháp tổng hợp ống nano carbon phương pháp lắng đọng hóa học với mục...
 • 100
 • 149
 • 0

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CUNG CẤP QUẢN LÝ SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CUNG CẤP QUẢN LÝ SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY
... -Nguyên vật liệu mua vào -Nguyên vật liệu thuê gia công chế biến -Nguyên vật liệu tự gia công chế biến -Nguyên vật liệu nhận góp vốn liên doanh 1.2.1.3-Căn vào mục đích sử dụng, nguyên vật liệu ... thành: -Nguyên vật liệu dùng cho sản xuất sản phẩm -Nguyên vật liệu dùng cho quản sản xuất -Nguyên vật liệu dùng cho quản doanh nghiệp -Nguyên vật liệu dùng cho khâu bán hàng -Nguyên vật liệu ... việc quản vật liệu có tốt hay không phụ thuộc vào lực nhiệt tình người cán quản nói chung người nói riêng Nhìn chung quản vật liệu xét khía cạnh sau: -Trong trình thu mua vật liệu quản lý...
 • 21
 • 166
 • 0

Nghiên cứu về hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thương mại Du lịch Thăng Long

Nghiên cứu về hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thương mại và Du lịch Thăng Long
... CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH THĂNG LONG 3.1 Định hướng phát triển Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thương mại Du lịch Thăng Long tới năm 2020 Công ... Chương 1: Giới thiệu khái quát Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thương mại Du lịch Thăng Long Chương 2: Thực trạng hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thương mại Du lịch Thăng Long Chương ... cao hiệu sử dụng vốn lưu động Xuất phát từ thực tiễn thực tiễn quản lý vốn Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thương mại Du lịch Thăng Long em chọn đề tài: "Nghiên cứu hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty Cổ...
 • 63
 • 139
 • 0

Hạch toán nguyên vật liệu giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguyên vật liệu tại công ty cổ phần y dược việt an

Hạch toán nguyên vật liệu và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguyên vật liệu tại công ty cổ phần y dược việt an
... xử lý, sử dụng nguyên vật liệu Công ty cố phần Y Dược Việt An 1.2 Mục tiêu nghiên cún 1.2.1 Mục tiêu chung Hạch toán nguyên vật liệu (NVL) giải pháp nâng cao hiệu quản lý, sử dụng (NVL) Công ty ... toán NVL giải pháp nâng cao hiệu sử dụng, quản lý NVL Công ty cổ phần Y Dược Việt An 77 4.2.1 Đánh giá chung công tác kế toán NVL giải pháp nâng cao hiệucao qu hiệu sử dụng, quản ... th y giáo Nguyễn Xuân Tiến, sâu nghiên cứu đề tài: Hạch toán Nguyên vật liệu giải pháp nâng cao hiệu quản lý, sử dụng nguyên vật liệu Công ty cố phần Y Dược Việt An Với đề tài muốn tìm hiếu công...
 • 79
 • 44
 • 0

NGHIÊN CỨU CÁC BIỆN PHÁP SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ TẠI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI 2 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

NGHIÊN CỨU CÁC BIỆN PHÁP SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TẠI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI 2    LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG
... TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TẠI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI 2 làm đề tài cho luận văn thạc Mục tiêu mục đích nghiên cứu luận văn Đưa giải pháp có khoa học tính khả thi sử dụng lượng tiết kiệm hiệu ... dụng lượng tiết kiệm hiệu Theo Luật sử dụng lượng tiết kiệm hiệu số 50 /20 10/QH 12: Sử dụng lượng tiết kiệm hiệu việc áp dụng biện pháp quản kỹ thuật nhằm giảm tổn thất, giảm mức tiêu thụ lượng ... CP nhiệt điện Phả Lại Chương Đề xuất số giải pháp sử dụng lượng hiệu tiết kiệm cho dây chuyền Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại 5 CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ...
 • 99
 • 173
 • 4

Nghiên cứu cảm biến quang sử dụng cách tử Bragg trong sợi quang ứng dụng đo nhiệt độ

Nghiên cứu cảm biến quang sử dụng cách tử Bragg trong sợi quang ứng dụng đo nhiệt độ
... dịch phổ cách tử Bragg hay hệ cách tử Bragg Hình 1.11 Một ứng dụng cảm biến quang sợi dựa dịch phổ cách tử Bragg sợi quang 21 Trong hình 1.11 ta thấy cảm biến sử dụng cách tử Bragg sợi (FBG) để ... số đo cấu hình cảm biến quang sợi 13 Hình 1.4 mô hình ứng dụng cảm biến quang sợi sử dụng tượng uốn cong để mô độ cong vật Hình 1.4 Một ứng dụng cảm biến quang sợi sử dụng vi uốn cong Một hệ sợi ... Một ứng dụng cảm biến quang sợi sử dụng vi uốn cong 11 1.5 Cảm biến quiang sợi sử dụng phương pháp phản xạ 12 1.6 Cảm biến quang sợi dựa tượng sóng phù du 13 1.7 Một cảm biến quang sợi sử dụng...
 • 73
 • 117
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: vật liệu và linh kiện bán dẫn quang điện tửgiáo trình vật liệu và linh kiện điện tửvật liệu và linh kiện điện tửphòng thí nghiệm vật liệu và linh kiện điện tửvật liệu và linh kiện bán dẫnvật liệu và linh kiện màng mỏngchƣơng 2 nguyên vật liệu và phƣơng pháp nghiên cứuchƣơng 2 vật liệu và phƣơng pháp nghiên cứuvật liệu và linh kiện điện sắcnghiên cứu cách tử bragg trong sợicác vật liệu làm linh kiệnnguyên liệu và linh kiện sản xuất xengành vật liệu và cấu kiện xây dựng là gìbao cao đặc điểm thực vật học và điều kiện ngoại cảnh của cây cải xanh nội dung được trích dẫn từ 123doc vn cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu việt namthiet bi san xuat vat lieu va cau kien cach nhiet tu bong khoang va soi thuy tinhNghiên cứu thực trạng giá đất ở và một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 20122015 (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm gạo Điện Biên (LV thạc sĩ)Kinh nhật tụng chùa hoằng phápNghiên cứu hiệu quả kinh tế sử dụng vốn lưu động tại Tổng Công ty Xây dựng đường thủy (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của hộ nông dân huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sản xuất của lợn nái địa phương, Móng Cái và khả năng sinh trưởng lợn lai thương phẩm nuôi tại trạm nghiên cứu Đồn Đèn, tỉnh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác phát triển quỹ đất thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 20102015 (LV thạc sĩ)Những yếu tố ảnh hưởng đến tạo động lực làm việc của cán bộ giảng viên trường Cao đẳng Kỹ thuật và dạy nghề Hữu nghị Viêng Chăn Hà Nội (LV thạc sĩ)Các nhân tố liên quan đến bên cung cấp dịch vụ kiểm toán ảnh hưởng tới chất lượng kiểm toán độc lập tại TP hồ chí minhCác yếu tố tác động đến sự gắn kết với tổ chức của công chức cấp cơ sở tại thành phố bến treHoàn thiện hệ thống đo lường thành quả hoạt động trên cơ sở vận dụng bảng điểm cân bằng (balanced scorecard) tại công ty TNHH MTV cao su hà tĩnhPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ gia đình trên địa bàn huyện tuy phước, tỉnh bình địnhBài tập thực hành tính chống thấm với GEO SEEPWTác động của rủi ro thanh khoản đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần việt namẢnh hưởng của giá trị gần gũi đến ý định khởi nghiệp của sinh viên trên địa bàn thành phố hồ chí minhCác nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính hợp nhất của các công ty niêm yết tại thành phố hồ chí minhCâu hỏi ôn thi chuyên ngành nông nghiệp chi cục kiểm lâm 2015Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số phun hỗn hợp nhiên liệu dầu diesel – dầu dừa đến các chỉ tiêu kinh tế và môi trường của động cơ diesel cao tốcĐánh giá thực trạng hoạt động của sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn quận thanh xuân, thành phố hà nộiBiến đổi của một số đặc trưng khí hậu và các hiện tượng thiên tai có liên quan ở khu vực bắc trung bộ trong những thập kỷ gần đây
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập