giải pháp và công nghệ sử dụng tiền điện tử

Giải pháp công nghệ sử dụng tiền điện tử

Giải pháp và công nghệ sử dụng tiền điện tử
... THỐNG TIỀN ĐIỆN TỬ[6, 8, 11] 68 3.5.1 Hệ thống tiền điện tử First Virtual 68 3.5.2 Hệ thống tiền điện tử DigiCash 72 3.5.3 Hệ thống tiền điện tử Millicent .78 3.5.4 Hệ thống tiền ... 3.5.4 Hệ thống tiền điện tử Modex 83 3.5.5 So sánh hệ thống[11] 85 3.6 KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TIỀN ĐIỆN TỬ1[9] 86 3.6.1 Loại sử dụng thẻ 86 3.6.2 Loại sử dụng phần mềm ... 86 3.6.2 Loại sử dụng phần mềm 87 3.6.3 Tình hình sử dụng số quốc gia 87 3.6.4 Đề xuất giải pháp, công nghệ dùng tiền điện tử Việt Nam 90 KẾT LUẬN 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO...
 • 2
 • 209
 • 3

Giải pháp công nghệ sử dụng tiền điện tử.PDF

Giải pháp và công nghệ sử dụng tiền điện tử.PDF
... công giới, Tiền điện tử” Luận văn đề cập đến Giải pháp công nghệ sử dụng tiền điện tử, dựa việc tìm hiểu số lược đồ, hệ thống tiền điện tử điển hình lý thuyết mật mã áp dụng giải pháp tiền điện ... DỤNG TIỀN ĐIỆN TỬ1[9] 86 3.6.1 Loại sử dụng thẻ 86 3.6.2 Loại sử dụng phần mềm 87 3.6.3 Tình hình sử dụng số quốc gia 87 3.6.4 Đề xuất giải pháp, công nghệ dùng tiền điện tử ... hệ thống Tiền điện tử khác sử dụng giải pháp smart card hay phần mềm Trong luận văn trình bày hệ thống tiền điện tử, sử dụng nhiều thành tựu lý thuyết mật mã để giải khó khăn, mà giải pháp khác...
 • 92
 • 135
 • 0

Nghiên cứu giải pháp công nghệ ứng dụng điều khiển ổn định điện áp máy phát điện sức gió công suất nhỏ

Nghiên cứu giải pháp và công nghệ ứng dụng điều khiển ổn định điện áp máy phát điện sức gió công suất nhỏ
... Hình 1.2 – T ng công su t ñã l p ñ t máy phát ñi n s c gió th gi i Hình 1.3 - Công su t l p ñ t máy phát ñi n s c gió c a Hình 1.4 – Dung lư ng công su t máy phát ñi n s c gió ñã l p ñ t ... h th ng phát ñi n gió s d ng máy phát PMSG 15 Hình 1.9 - Sơ ñ nguyên lý h th ng phát ñi n gió s d ng máy phát SCIG 16 Hình 1.10 - Sơ ñ nguyên lý h th ng phát ñi n gió s d ng máy phát WRIG ... n áp, d tr t i Tuy nhiên, n ñ nh ñi n áp h th ng máy phát (c th ñ i v i lu n văn này) ch d ng l i ph n n ñ nh ñi n áp ñ u máy phát h th ng máy phát ñi n s c gió ñ ng ñ c l p m t h th ng máy phát...
 • 97
 • 133
 • 0

Nghiên cứu một số giải pháp công nghệ thông tin trong việc sử dụng tiền điện tử

Nghiên cứu một số giải pháp công nghệ thông tin trong việc sử dụng tiền điện tử
... HỌC CÔNG NGHỆ  Nguyễn Thị An NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG VIỆC SỬ DỤNG TIỀN ĐIỆN TỬ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY Ngành: Công Nghệ Thông Tin ... luận nghiên cứu số giải pháp khoa học cho toán phát sinh trình sử dụng tiền điện tử, so sánh, đánh giá ưu nhược điểm giải pháp giải pháp phù hợp với loại tiền điện tử Đối tượng nghiên cứu Đối ... Các thông tin tiền điện tử ngân hàng ký khóa bí mật Bất kỳ người sử dụng kiểm tra tính hợp lệ đồng tiền cách sử dụng khóa công khai ngân hàng 41 2.2.3 Tính chất tiền điện tử: Tiền điện tử có số...
 • 87
 • 339
 • 6

Tìm hiểu giải pháp công nghệ xác thực điện tử sử dụng thủy vân số

Tìm hiểu giải pháp và công nghệ xác thực điện tử sử dụng thủy vân số
... 1.3.4 Xác thực nguồn gốc liệu Công cụ: Dùng chữ ký số, hàm băm, thủy vân ký 1.3.5 Xác thực bảo đảm toàn vẹn liệu Công cụ: Dùng chữ ký số, hàm băm, thủy vân ký, mã xác thực 1.4 Xác thực thực thể Xác ... trình bày số khái niệm xác thực điện tử số nét thủy vân số Bên cạnh đồ án giới thiệu kĩ thuật thủy vân “kĩ thuật thủy vân thuận nghịch dựa biểu đồ histogram ảnh” áp dụng vào việc xác thực nguồn ... Thanh Dựa vào Bảng 3.4 ta nhận thấy ảnh chưa phải chịu công thủy vân lấy xác Vấn đề đặt ảnh thủy vân bị công (biến đổi) thủy vân lấy xác hay không Ta tiến hành công vào ảnh nhúng thủy vân là: nhung_house.png,...
 • 42
 • 229
 • 0

LUẬN VĂN: Tìm hiểu giải pháp công nghệ xác thực điện tử sử dụng thủy vân số docx

LUẬN VĂN: Tìm hiểu giải pháp và công nghệ xác thực điện tử sử dụng thủy vân số docx
... 1.3.4 Xác thực nguồn gốc liệu Công cụ: Dùng chữ ký số, hàm băm, thủy vân ký 1.3.5 Xác thực bảo đảm toàn vẹn liệu Công cụ: Dùng chữ ký số, hàm băm, thủy vân ký, mã xác thực 1.4 Xác thực thực thể Xác ... trình bày số khái niệm xác thực điện tử số nét thủy vân số Bên cạnh đồ án giới thiệu kĩ thuật thủy vân “kĩ thuật thủy vân thuận nghịch dựa biểu đồ histogram ảnh” áp dụng vào việc xác thực nguồn ... VỀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ 13 1.1 Khái niệm xác thực .13 1.1.1 Xác thực theo nghĩa thông thường 13 1.1.2 Xác thực điện tử .13 1.2 Phân loại xác thực điện tử...
 • 43
 • 157
 • 0

LUẬN VĂN: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG VIỆC SỬ DỤNG TIỀN ĐIỆN TỬ ppt

LUẬN VĂN: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG VIỆC SỬ DỤNG TIỀN ĐIỆN TỬ ppt
... ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Nguyễn Thị An NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG VIỆC SỬ DỤNG TIỀN ĐIỆN TỬ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY Ngành: Công Nghệ Thông Tin Cán ... khóa luận Mục đích khóa luận nghiên cứu số giải pháp khoa học cho toán phát sinh trình sử dụng tiền điện tử, so sánh, đánh giá ưu nhược điểm giải pháp giải pháp phù hợp với loại tiền điện tử ... Các thông tin tiền điện tử ngân hàng ký khóa bí mật Bất kỳ người sử dụng kiểm tra tính hợp lệ đồng tiền cách sử dụng khóa công khai ngân hàng 43 2.2.3 Tính chất tiền điện tử: Tiền điện tử có số...
 • 89
 • 115
 • 0

tìm hiểu giải pháp công nghệ tiền điện tử

tìm hiểu giải pháp và công nghệ tiền điện tử
... TIỀN ĐIỆN TỬ  Phân loại theo chất tiền điện tử Tiền điện tử định danh (identified e-money)  Tiền điện tử ẩn danh (anonymous identified e-money)  Phân loại theo hình thức sử dụng  Đồng tiền ... bảo mật thông tin Các khái niệm mô hình thương mại điện tử Tiền điện tử loại tiền điện tử sử dụng Xây dựng chương trình mô sử dụng tiền điện tử toán trực tuyến Internet CƠ SỞ LÝ THUYẾT Một số ... toán tiền điện tử, ưu điểm phương thức khác   Sử dụng kỹ thuật “chữ ký số mù” Vấn đề tiêu xài hai lần  Đối với hệ thống Tiền điện tử trực tuyến  Đối với hệ thống Tiền điện tử ngoại tuyến  Tiền...
 • 31
 • 196
 • 1

Nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing tại CTCP Giải Pháp Công Nghệ Thông Minh.doc

Nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing tại CTCP Giải Pháp và Công Nghệ Thông Minh.doc
... Công ty .35 2.4.2 Những hạn chế yếu hoạt động Marketing Công ty 45 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế, yếu hoạt động Marketing Công ty 46 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ... PGS.TS Nguyễn Thế Tràm CHƯƠNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY 3.1 Mục tiêu phương hướng nâng cao hiệu hoạt động Marketing Trong điều kiện cạnh tranh gay ... chọn đề tài: Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động Marketing Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Thông Minh Đề tài gồm chương: Chương 1: Một số sở lý luận hoạt động Marketing doanh nghiệp...
 • 72
 • 252
 • 0

Tổ chức bộ máy kế toán hệ thống kế toán tại Công ty cổ phần kiến trúc công nghệ xây dựng tiến bộ AATC

Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại Công ty cổ phần kiến trúc và công nghệ xây dựng tiến bộ AATC
... 19 2.1TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN BỘ .19 2.2TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN BỘ 22 Sinh ... thuật tổ chức máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần kiến trúc công nghệ xây dựng tiến AATC Phần II: Tổ chức máy kế toán hệ thống kế toán Công ty cổ phần kiến trúc công nghệ xây ... PHẦN KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN BỘ (AATC) 2.1 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN BỘ 2.1.1 Đặc điểm tố chức máy kế toán Bộ máy kế toán tổ chức theo phương thức...
 • 47
 • 242
 • 0

GIẢI PHÁP VẤN ĐỀ SỬ DỤNG VỐN ODA

GIẢI PHÁP VÀ VẤN ĐỀ SỬ DỤNG VỐN ODA
... trọng tâm vào việc quản lý sử dụng vốn ODA, chống tiêu cực, tham nhũng lãng phí cán quan chức Chính phủ giao nhiệm vụ quản lý sử dụng vốn ODA; cần khẳng định dứt khoát dự án sử dụng vốn ODA phải ... thay không vận động vốn ODA Mặt khác, kinh nghiệm Malaysia vấn đề đáng tham khảo: họ lựa chọn kĩ dự án sử dụng vốn ODA nguồn vốn vay ODA, tập trung vào DA qui mô lớn tận dụng tối đa hỗ trợ nhà ... định hướng giải pháp nâng cao hiệu quản lý vốn ODA, cần thống số quan điểm sau: - Nguồn vốn ODA không chắn Vì vậy, quốc gia tiếp nhận vốn ODA không nên kì vọng vào nguồn vốn - Vốn ODA phải nhìn...
 • 21
 • 57
 • 0

một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần kiến trúc công nghệ xây dựng tiến bộ aatc

một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần kiến trúc và công nghệ xây dựng tiến bộ aatc
... hệ thống kế toán Công ty cổ phần kiến trúc công nghệ xây dựng tiến AATC Phần III: Một số đánh giá tình hình tổ chức hạch toán kế toán Công ty cổ phần kiến trúc công nghệ xây dựng tiến AATC Em ... 55,23% tổng nguồn vốn Phần TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN BỘ (AATC) 2.1 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NGHỆ ... cáo kế toán .28 Phần 41 MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN BỘ 41 3.1ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN...
 • 46
 • 110
 • 0

nghiên cứu lựa chọn giải pháp công nghệ thi công công trình bảo vệ bờ biển tỉnh bà rịa vũng tàu

nghiên cứu lựa chọn giải pháp và công nghệ thi công công trình bảo vệ bờ biển tỉnh bà rịa vũng tàu
... pháp công nghệ thi công công trình bảo vệ bờ biển tỉnh Rịa Vũng Tàu có ý nghĩa kinh tế kỹ thuật lớn Mục đích Đề tài Nghiên cứu lựa chọn công trình bảo vệ bờ giải pháp thi công đê biển tỉnh ... vệ bờ biển để nắm giải pháp bảo vệ bờ biển Nghiên cứu thông qua công trình bảo vệ bờ biển áp dụng xây dựng thực tế * Phương pháp nghiên cứu 2 - Phương pháp khảo sát đánh giá trạng - Phương pháp ... Phương pháp chuyên gia - Phương pháp kế thừa kết hợp nghiên cứu tài liệu công bố Kết dự kiến đạt Đưa giải pháp hợp lý cho công trình bảo vệ bờ biển tỉnh Rịa Vũng Tàu để đảm bảo tính kinh tế công...
 • 118
 • 268
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: giải pháp về công nghệ xây dựng và tổ chức xây dựngde xuat cac giai phap va cong nghe kiem soat o nhiem khong khigiải pháp và công nghệcó đầy đủ tài liệu nghiên cứu về kỹ thuật và công nghệ sử dụng chất phụ giaphương pháp và công cụ sử dụng trong phân tích thiết kếcác kĩ thuật và công nghệ sử dụngnhóm giải pháp kiểm soát việc sử dụng vốn đầu tư xdcb từ nsnn của tỉnhkhó khăn khi sử dụng tiền điện tửtình hình sử dụng tiền điện tử ở việt namthư điện tử và nhu cầu sử dụng thư điện tử hiện nayxây dựng chương trình thử nghiệm chữ ký mù trong thanh toán điện tử sử dụng tiền điện tửcông cụ chuyển nhượng ở việt nam thực trạng và giải pháp phát triển việc sử dụng trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tếnghiên cứu giải pháp kỹ thuật và công nghệ xây dựng kết cấu đường giao thông nông thôn trên cơ sở sử dụng vật liệu sẵn có của tỉnh bạc liêunhóm giải giải pháp về công nghệ nâng cao các tiện ích sử dụng thẻchưương 3 một số kiến nghị và giải pháp nhằm huy động sử dụng vốn có hiệu quả tại công ty xuất nhập khẩu intimexChuyen de boi duong hoc sinh gioi giai toan tren may tinh cam tay casioHoàn thiện công tác quản lý quy hoạch và xây dựng theo quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Thái NguyênNâng cao năng lực cạnh tranh marketing sản phẩm may mặc của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ nước taTiếp cận tài chính vi mô tại Trung Quốc, Bangladesh và Philippines Bài học kinh nghiệm cho Việt NamSKKN: Phương pháp giải bài toán về đa thứcSKKN: Rèn kỹ năng giải các dạng toán “Ứng dụng hệ thức Viet”các tư tưởng kinh tế thời cổ đại và trung cổBài tập tết vật lý 10Hướng dẫn săn hàng Lazada giá rẻGiải chi tiết đề thi thử lần 2 2017 môn vật lí trường chuyên đh vinh thầy tăng hải tuânTOAN BO TU VUNG VA CAC VAN DE LIEN QUAN TIENG ANH 12Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường chuyên lê quý đôn bà rịa vũng tàuĐề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường chuyên sư phạm hà nội lần 3Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT chuyên bắc giang lần 1De thi dap an cac mon chuyen DH vinh lan 2 nam 2017 toan ly hoa anh van co them loi giai chi tiet2000 từ VỰNG TOEIC CHO PHẦN THI PART 7 cô MAI PHƯƠNGRÈN kỹ NĂNG LUYỆN GIẢI đề THI THPTQG TIẾNG ANH 50 câu TRẮC NGHIỆM 2017 cô MAI PHƯƠNGVAT LY HAY LA KHO p2 THAY CHU VAN BIENNghiên cứu hiệu quả của thẩm phân phúc mạc ở trẻ suy thận cấp sau phẫu thuật tim mởHiệu quả kinh tế trong sản xuất và tiêu thụ chè theo tiêu chuẩn Vietgap của các hộ nông dân tại Thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ))
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập