ĐỀ THI ĐỌC IIELTS DÀNH CHO NGƯỜI MỚI HỌC

Tiếng Anh Dành Cho Người Mới Học: Câu Trực Tiếp Và Gián TIếp doc

Tiếng Anh Dành Cho Người Mới Học: Câu Trực Tiếp Và Gián TIếp doc
... speech (câu trực tiếp gián tiếp) Trong sống hàng ngày, đôi lúc cần phải nhắc lại lời nói người khác Hay nói cách khác chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp Bạn nghiên cứu kỹ ví dụ sau câu trả ... leaving in half an hour (Chị nói nửa tiếng chị đi.) Trong thí dụ này, động từ 'to say' chia thời khứ, thời động từ câu gián tiếp chuyển sang khứ Khi nói câu gián tiếp số động từ cần phải có từ 'that' ... meet • Jackie agreed that they should meet Jackie đồng ý họ nên gặp Khi muốn chuyển từ trực tiếp sang gián tiếp, bạn dùng động từ sau đây, động từ 'to say' to agree đồng ý to ask hỏi to explain...
 • 5
 • 249
 • 2

Tiếng Anh Dành Cho Người Mới Học "Bài 10 Cách Đọc Số Thông Thường" docx

Tiếng Anh Dành Cho Người Mới Học
... 7000 8000 9000 100 00 six thousand seven thousand eight thousand nine thousand ten thousand Những số cho thấy cách đếm tiếng Anh không khác cách đếm tiếng Việt Trong tiếng Anh đọc số lớn hàng trăm ... seven double four Cách viết địa tiếng Anh giống tiếng Việt số nhà đường, thành phố Thí dụ: 73 Hay Street, Brighton Số nhà 73, Đường Hay, Thành phố Brighton Chú ý: cách đọc khác số '0': Nought [ ... eighty-eight Room 905 Room nine o five Qua thí dụ trên, bạn thấy cách đọc số ô tô số phòng khác hẳn cách đọc số khác Thế nhưng, với số xe ô tô, nói a 412 bus the 412 bus (khi dùng quán từ không...
 • 9
 • 234
 • 2

Tiếng Anh Dành Cho Người Mới Học: Câu Đề Nghị Và Trả Lời pdf

Tiếng Anh Dành Cho Người Mới Học: Câu Đề Nghị Và Trả Lời pdf
... can't • Certainly Câu trả lời sure, OK All right dùng trường hợp thân mật, không trịnh trọng Câu trả lời Certainly dùng trường hợp trịnh trọng Asking someone not to something (đề nghị đừng làm việc ... gọi nam Ian [ iən ] Part - THE LESSON: requests and answers (câu đề nghị trả lời Xin xem lại Bài 9) Asking someone to something (đề nghị làm việc gì) • Would you help me? • Could you help me? ... you didn't (polite) • Of course • Certainly Câu trả lời I'd rather you didn't, nghe lạ tai Trong Bài bạn học câu I'd rather với nghĩa I prefer Còn câu you didn't nghĩa ám hành động diễn khứ,...
 • 5
 • 255
 • 1

Đề thi tuyển chọn dành cho người vững vàng

Đề thi tuyển chọn dành cho người vững vàng
... thường B Các xeton cho phản ứng với H2 sinh ancol bậc C Trừ axetilen, ankin cộng nước cho sản phẩm xeton D Các hợp chất có chứa nhóm >C=O phản ứng với dung dịch Br2 Câu 3: Cho 70g hỗn hợp phenol ... C6H10O2, cho 9,12 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu dung dịch Y, cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư NH3 đun nóng thu 34,56 gam Ag Số đồng phân cấu tạo X là: A B C D Câu 10: Cho ... 47,2% B 42,6% C 46,2% D 46,6% Bài 5: Cho chất sau: C2H5OH, CH3COOH, KAl(SO4)2, CaCO3, Al(OH)3, H2SO4, NaCl, C6H12O6, CH3NH2 Có chất chất điện ly: A B C D Bài 6: Cho m g xenlulozo tác dụng vừa đủ...
 • 6
 • 164
 • 0

Điền trợ động từ Bài tập tổng hợp về thì và sắp xếp câu đơn giản dành cho người mới học tiếng anh

Điền trợ động từ Bài tập tổng hợp về thì và sắp xếp câu đơn giản dành cho người mới học tiếng anh
... / go to her Chinese class? => why / I / have to clean up? => _ Bài 6: Hoàn thành đoạn hội thoại sau cách điền dạng từ: My cousin, Peter (have)……… a dog It (be)……… an intelligent pet with ... (usually) => She (cry) (seldom) => My father (have) popcorn (never) => Bài Viết lại câu hoàn chỉnh Eg: They / wear suits to work? =>Do they wear suits to work? she / not / sleep ... (become)……… bad, it (just/ sleep)……… in his cage all day Peter (play)……… with Kiki every day after school There (be)……… many people on the road, so Peter (not/ let) ……… the dog run into the road He...
 • 2
 • 145
 • 0

3DSMax dành cho người mới học p1

3DSMax dành cho người mới học p1
... trí kích thước H.35 34 chọn Rectangle01 Lặp lại buớc 26,27,28 có điêu đặt tên cho obj mới( clone Obj.) Panel H 36 cho bạn thấy Option Align 35 Ở Top chọn obj Panel Ấn 'R', sau 'F12'(chú ý: bạn ... Non-uniform scale(hot key "R"), sau F12 Qua cửa sổ Top Ở Scale transform Type-in vào trị số 98 cho trục X va 90 cho trục Y phần Offset:Screen(H21) sau đóng Scale transform Type-in 20 Ở cửa sổ Top dựng ... cân phải làm copy RC(box, hy vềng bạn chưa quên đặt tên cho box RC ) 17 Ấn Ctr+V(hoặc vào Edit->Clone) Ở "Clone option" chọn "copy" tên cho obj RC_copy(H.19) 18 Tạm thỏi chưa cần RC nên giấu Ở...
 • 13
 • 170
 • 1

dành cho người mới học linux

dành cho người mới học linux
... trình với trả cho tác giả ban đầu Người sở hữu chương trình tạo điều kiện cho người khác chép chương trình nguồn để phát triển tiếp chương trình Copyright © 2006, HaiVDC Tại lại sử dụng Linux ?  ... compiler, perl interpeter, shell , TCP/IP, proxy, firewall, Linux HĐH hoàn toàn 32-bit Hiện có Linux cho 64-bit Linux mềm dẻo cấu hình Linux chạy nhiều máy khác từ PC 386, 486 tự lắp SUN Sparc ... Đa số máy tính cá nhân - PCs máy dành riêng cho người dùng   keyboard, monitor, thời điểm giao tiếp với người dùng mà Các hệ thống máy tính lớn hệ thống nhiều người dùng - multiuser systems ...
 • 40
 • 236
 • 0

Tiếng Anh Dành Cho Người Mới Học "Bài 46 Nói Về Chuyện Quá Khứ Thể Giả Định" pot

Tiếng Anh Dành Cho Người Mới Học
... not left school at fifteen, I would have gone to university Giá không bỏ học lúc 15 tuổi vào học đại học Trong thực tế, chị bỏ học lúc 15 tuổi, chị không học lên tới đại học Cách nói giả thiết ... nói giả thiết Part - PRONUNCIATION (phát âm) Điểm học tập trung vào câu điều kiện thứ ba câu giả định Cách nói giả định thật khó, bạn luyện nói câu sau: She would have had help [ ʃi 'wʊd hæv ... Khi nói tình thực khứ, áp dụng câu điều kiện thứ ba Thí dụ: If I had lived in Sydney, I would have learnt to swim Giá sống Sydney, học bơi Trong thí dụ vừa động từ mệnh đề 'if' chia thời khứ...
 • 5
 • 275
 • 1

Tiếng Anh Dành Cho Người Mới Học: Gặp gỡ lần đầu tiên" potx

Tiếng Anh Dành Cho Người Mới Học: Gặp gỡ lần đầu tiên
... dùng 'It's' 'I'm' câu trả lời Có vài khác lời giới thiệu tiếng Việt tiếng Anh Ví dụ Australia X Y phố X gặp người bạn tên Z mà Y người X người giới thiệu Y với bạn Z Nam giới thường bắt tay giới ... cách đọc hai câu Hai phụ âm đầu từ "pleased" [pl] cuối từ [zd]: Pleased Part - NAMES (tên họ) Trật tự họ tên người tiếng Anh ngược hẳn với họ tên tiếng Việt Tên tiếng Anh: GIVEN NAME SURNAME Lawrie ... / Anh Lê (dùng cho nam giới.) Mrs Lê Bà / Chị Lê (dùng cho phụ nữ có gia đình.) Ms Lê Cô/bà/chị/em Lê (dùng cho phụ nữ có chưa có gia đình.) Việc dùng tên họ từ xưng hô tiếng Anh khác với tiếng...
 • 6
 • 182
 • 2

Tiếng Anh Dành Cho Người Mới Học: Bắt chuyện với một người lạ pps

Tiếng Anh Dành Cho Người Mới Học: Bắt chuyện với một người lạ pps
... Được dùng người nói lưỡng lự trước nói điều Mm Âm hàm ý "hượm đã" [m] Part - LESSON: talking to a stranger (bắt chuyện với người lạ) Asking strangers for information (cách hỏi tin người lạ) Nếu ... nói chuyện phiếm) Đôi có nhu cầu nói chuyện phiếm, chẳng hạn, với người quen sơ sơ thường gặp xe buýt tàu hỏa, đường làm Chúng ta gọi loại hội thoại nói chuyện phiếm - small talk Các đề tài cho ... chung tốt Một đề tài dễ nói thời tiết Trong lúc nói chuyện nên dùng câu hỏi có đuôi - question tag - để làm cho hội thoại liên tục, loại câu hỏi thường đòi hỏi người nghe phải đáp lại Examples:...
 • 6
 • 227
 • 5

Tiếng Anh Dành Cho Người Mới Học "Bài 3 Hẹn Gặp Bạn" pdf

Tiếng Anh Dành Cho Người Mới Học
... 'nait ] See you on Sunday Hẹn gặp lại bạn vào Chủ nhật [ 'si:ju_ɔn 'sʌndei ] Tên nữ Ann/Anne [ æn ] Jane [ dʒein ] Part - LESSON: making arrangements to meet a friend (hẹn gặp bạn) Finding out of ... đại từ nghi vấn "wh" Từ 'are', không nhấn mạnh, giống [ ə ] đọc nhanh What are you doing? [ 'wɔt_ ə jə 'du:iŋ ] Dân ngữ tiếng Anh không phát âm đầy đủ âm nối gạch dưới, thay vào đó, họ nói: Next ... thảo luận với đó, xem đâu dùng để gợi ý cho hành động Để ý kiến bạn chấp nhận, bạn nên dùng từ 'well, then' đàng trước từ 'Let's…' Thu xếp thời gian địa điểm gặp Examples: What time? • At my place...
 • 7
 • 173
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tiếng anh dành cho người mới họctiếng pháp cơ bản dành cho người mới họctiếng trung quốc dành cho người mới họcbài tập tiếng anh dành cho người mới họctiếng anh giao tiếp dành cho người mới họctài liệu tiếng anh dành cho người mới họcĐiểm bất động của ánh xạ Lipschitz suy rộng trong không gian Metric nón với đại số BanachGiải pháp marketing trong huy động tiền gửi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh Quảng BìnGiải pháp phát triển dịch vụ môi giới chứng khoán tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt NaGiải pháp tạo động lực làm việc cho cán bộ công nhân viên tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đăk LăGóp phần nghiên cứu ứng dụng LPG trên động cơ nén cháyHoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Mía Đường ĐăkNôngHoàn thiện công tác quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Đường Kon TumHoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đà NẵnHuy động tiền gửi dân cư tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải VânKế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt NamKế toán quản trị môi trường tại Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hải VâKế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Lương thực Đà NẵnKhai thác hợp lý các di sản văn hóa thế giới nhằm phát triển du lịch miền Trung Việt NamMở rộng cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á, chi nhánh Thừa Thiên HuMở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Á Châu Đăk LăkMở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phú TàiNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sản phẩm xe gắn máy của người tiêu dùng - Trường hợp thị trường xe gắn máy thành phố HuếNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính minh bạch thông tin của các công ty cổ phần niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NộiNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ mua hàng điện tử qua mạng của người tiêu dùng tại thành phố Đà NẵnNghiên cứu hình ảnh điểm đến Khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập