giáo trình về kinh tế học đại cương

Chương 1 khái quát về Kinh tế học đại cương

Chương 1 khái quát về Kinh tế học đại cương
... Kinh tế học Khái niệm kinh tế học ba câu hỏi Đường giới hạn khả sản xuất vài chi phí hội Phân loại kinh tế học Các mô hình kinh tế Lợi ích Kinh tế học Trong công việc Trong sống hàng ngày 1. Khái ... thực tế nhân, lựa chọn giải kinh tế vấn đề kinh tế - Khách quan - Chủ quan Các mô hình kinh tế - Mô hình kinh tế thị trường - Mô hình kinh tế huy - Mô hình kinh tế hỗn hợp Các mô hình kinh tế Mô ... trung vào vấn đề tổng thể kinh tế - Lạm phát, thất nghiệp, tốc độ tăng trưởng, Dự báo xu hướng chu kỳ kinh doanh… Phân loại kinh tế học Kinh tế học thực chứng Kinh tế học chuẩn tắc -Mô tả, giải...
 • 15
 • 367
 • 0

Giáo trình kinh tế học đại cương_Người tiêu dùng, người sản xuất và hiệu quả của thị trường pptx

Giáo trình kinh tế học đại cương_Người tiêu dùng, người sản xuất và hiệu quả của thị trường pptx
... phép Bài Người tiêu dùng, người sản xuất hiệu thị trường Thặng dư người tiêu dùng  Sự sẵn sàng toán  Tính thặng dư người tiêu dùng thông qua đường cầu  Ảnh hưởng giá tới thặng dư người tiêu dùng ... dư người sản xuất tăng lên Q1 Q2 Lượng Thặng dư người SX giá tăng từ P1 lên P2 Hiệu thị trường Chỉ tiêu phản ánh phúc lợi kinh tế xã hội: Tổng thặng dư (tổng thặng dư người sản xuất người tiêu ... dùng Thặng dư người sản xuất  Chi phí sẵn sàng bán  Tính thặng dư người sản xuất thông qua đường cung  Ảnh hưởng giá tới thặng dư người sản xuất Hiệu thị trường 1 Thặng dư người tiêu dùng 1.1...
 • 38
 • 331
 • 1

Giáo trình kinh tế học đại cương_Hàng hoá công cộng và các nguồn lực cộng đồng potx

Giáo trình kinh tế học đại cương_Hàng hoá công cộng và các nguồn lực cộng đồng potx
... BÀI 10 HÀNG HOÁ CÔNG CỘNG VÀ CÁC NGUỒN LỰC CỘNG ĐỒNG Mục tiêu nghiên cứu Phân loại hàng hoá Hàng hoá công cộng nguồn lực cộng đồng Phân loại hàng hoá   Có nhiều loại hàng hoá cung cấp miễn ... cho tàu, thuyền vào cảng Trong trường hợp này, hải đăng lại hàng hoá tư nhân Nguồn lực cộng đồng (nguồn lực chung)    Do nguồn lực cộng đồng tính loại trừ nên xảy “bi kịch cộng đồng VD chăn ... kịch cộng đồng khác tuyệt chủng động vật hoang dã 10 Nguồn lực cộng đồng (tiếp)  Một vài nguồn lực cộng đồng quan trọng: Không khí nước  Các mỏ dầu trải dài lòng đất thuộc nhiều quốc gia  Các...
 • 13
 • 311
 • 1

Giáo trình kinh tế học đại cương phần 1 TS trần thị lan hương

Giáo trình kinh tế học đại cương phần 1  TS trần thị lan hương
... khoa học xã hội khác triết học, xã hội học, lịch sứ, kinh tế trị, tâm lý học môn học nghièn cứu ngưòi quan hệ xã hội 1. 2 Kinh tể học thực chứng kinh tế học chuẩn tắc, kinh tế học vĩ mô kinh tế học ... án kinh lế Kinh tế học chuân tấc khoa học phân lích maníi, lính dịnh lirợníi * Phân hiệt kinh tế học vi mỏ vù kinh học vĩ mô: - Kinh tế học vi mô khoa học nghiên cứu \'ấn đề kinh tế cụ thể tế ... trưóc thi đoTi vị lao động thứ 11 mang lại thu nhập 45 tạ thóc; đơn vị thứ 12 , 13 , 14 làm lì (bảng ) Bảng 1. 2 Diện tích đất (ha) 10 10 10 10 10 Số lao động 10 11 12 13 14 500 580 640 680 700 80 60...
 • 84
 • 124
 • 1

Giáo trình kinh tế học đại cương phần 2 TS trần thị lan hương

Giáo trình kinh tế học đại cương phần 2  TS trần thị lan hương
... QUỐC DÂN 2. 1 Vòng luân chuyển kinh tế vĩ mô đơn giản Một kinh tế có hàng triệu triệu đơn vị kinh tế như: hộ gia dinh, hãng kinh doanh, quan Nhà nirớc 'ĩrung ương địa phương, khu \ạrc kinh tế nước ... KINH T Ế v ĩ MÕ Kinh tê vĩ mô phân hệ kinh học nghiêti cứu hành vi người sản xuất tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ tổng thể mối liên hệ bên kinh tế Kinh tế vĩ mô có nhiệm vụ giải thích vấn đề kinh ... tế nước Các đơn vị kinh tế có quan hệ hữu với tạo ncn mạng lưới giao dịch kinh tế Giả sử, ban đầu kinh tế gồm hai tác nhân bản: hộ gia đình hăng kinh doanh tạo nên vòng kinh tế khép kín Các giao...
 • 104
 • 107
 • 0

Giới thiệu chung về môn kinh tế học đại cương

Giới thiệu chung về môn kinh tế học đại cương
... học thực chứng kinh tế học chuẩn tắc 3- Ba vấn đề kinh tế học 4- Kinh tế vi mô kinh tế vĩ mô 5- Đường giới hạn khả sản xuất chi phí hội Kinh tế học gì? • Kinh tế học môn khoa học xã hội nghiên ... có giới hạn 2 Kinh tế học thực chứng kinh tế học chuẩn tắc • Lý thuyết kinh tế thực chứng xem giới thực chủ thể cần nghiên cứu cố gắng giải thích tượng kinh tế xảy thực tế • Lý thuyết kinh tế ... cương Nội dung học phần Phần I: Những vấn đề chung kinh tế học (2t) - Kinh tế học gì? - Kinh tế vi mô vĩ mô - Đường giới hạn khả sản xuất Phần II: Kinh tế học vi mô - Lý thuyết cung cầu giá ( 6t)...
 • 28
 • 998
 • 3

kinh tế học đại cương chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KINH TẾ HỌC

kinh tế học đại cương chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KINH TẾ HỌC
... nào? Ba vấn đề ba vấn đề chung cho kinh tế, hệ thống kinh tế khác có cách giải khác Nền kinh tế gới có loại hình kinh tế: kinh tế mệnh lệnh, kinh tế thị trường tự kinh tế hỗn hợp Nền kinh tế mệnh ... KINH TẾ HỌC THỰC CHỨNG VÀ KINH TẾ HỌC CHUẨN TẮC Vấn đề có ý nghĩa quan trọng q trình nghiên cứu kinh tế học phân biệt hai nhánh mơn học Đó là, nhánh thứ Kinh tế học thực chứng nhánh thứ hai kinh ... lớn nhà kinh tế trí chia kinh tế học thành Kinh tế học vi mơ Kinh tế học vĩ mơ Cách chia bao qt số lượng lớn mơn học kinh tế cụ thê Kinh tế học vi mơ Kinh tế học vi mơ nghiên cứu chi tiết định...
 • 24
 • 883
 • 0

Trắc nghiệm môn kinh tế học đại cương

Trắc nghiệm môn kinh tế học đại cương
... gọi là: a Kinh tế học vĩ mô b Kinh tế học vi mô c Kinh tế học chuẩn tắc d Kinh tế học thực chứng e Kinh tế học thị trờng 13 Một lý thuyết hay mô hình kinh tế là: a Phơng trình toán học b Sự dự ... họ giao dịch với gọi là: a Kinh tế học vĩ mô b Kinh tế học vi mô c Kinh tế học chuẩn tắc d Kinh tế học thực chứng e Kinh tế học tổng thể 12 Nghiên cứu hành vi kinh tế , đặc biệt yếu tố nh thất ... thực tế, định hớng sách xác suất kinh tế học Một môn khoa học khách quan mức độ nào? Một môn khoa học xã hội khách quan mức độ nào? Tại loại bỏ hoàn toàn tính chủ quan nghiên cứu kinh tế học? ...
 • 113
 • 1,372
 • 6

Bài 11 - Kinh tế học đại cương ( GDP)

Bài 11 - Kinh tế học đại cương ( GDP)
... Mt s ch tiờu khỏc v thu nhp - Sn phm quc dõn rũng (NNP) - Thu nhp quc dõn (NI) - Thu nhp kh dng (DI) 23 Mi quan h gia cỏc ch tiờu tng sn phm v thu nhp NPI NX GNP (theo giỏ th trng) NPI G GDP ... tiờu Doanh thu (= GDP) Th trng hng hoỏ, dch v Bỏn hng hoỏ, dch v Chi tiờu (= GDP) Mua hng hoỏ, dch v Doanh nghip H gia ỡnh Lao ng, t, t bn u vo sn xut Tin lng, a tụ, li nhun (= GDP) Th trng cỏc ... GDP (millions of USD) GDP per capital Rank (out of 180 countries) GDP per capital ( USD) Rank (out of 180 countries) United State 12,485,725 42,000 Japan 4,571,314 35,757 14 China 2,224, 811 1,709...
 • 33
 • 2,291
 • 17

Câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế học đại cương

Câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế học đại cương
... Không câu Câu 8: Trong kinh tế sau phủ giải vấn đề đợc sản xuất ra, sản xuất nh sản xuất cho ai? a Nền kinh tế thị trờng b Nền kinh tế hỗn hợp c Nền Kinh tế kế hoạch hoá tập trung d Nền kinh tế ... công ty lớn 58 Kinh tế vĩ mô môn học nghiên cứu: a Các thị trờng ngành hàng b Hành vi toàn kinh tế c Các tổng lợng phản ánh hoạt động toàn kinh tế e Tất điều e b c Câu 59 Kinh tế vĩ mô nghiên ... dần d Có động để trrì bảo tồn tài sản e Không câu 57 Các nhà kinh tế học vĩ mô đợc phân biệt với nhà kinh tế học vĩ mô nhà kinh tế học vĩ mô quan tâm nhiều đến: a Tổng doanh thu công ty lớn so...
 • 18
 • 656
 • 20

bài giảng môn kinh tế học đại cương - bài 11 các khái niệm cơ bản của kinh tế vĩ mô (phần 2)

bài giảng môn kinh tế học đại cương - bài 11 các khái niệm cơ bản của kinh tế vĩ mô (phần 2)
... lãi = 110 – 104 =  Lãi suất thực tế = 6/100 = 6% = 10% - 4%  20 Thất nghiệp 3.1 Khái niệm tác động thất nghiệp 3.2 Đo lường biến số thất nghiệp 3.3 Các cách hiểu thất nghiệp 21 3.1 Khái niệm ... lường khối lượng tiền tệ: -Tiền mặt M1 Có tính toán -Các loại tài khoản cao (dễ chấp nhận); dễ quy đổi viết séc tiền mặt -Tiền gửi không kỳ hạn -M1 -Tiền gửi tiết kiệm M2 -Tiền gửi có kỳ hạn ngắn ... 3.3 Các cách hiểu thất nghiệp  Thất nghiệp tự nhiên Trong kinh tế luôn có số người thất nghiệp Điều không tránh khỏi Thất nghiệp tự nhiên lượng thất nghiệp bình thường, cố hữu kinh tế 27 3.3 Các...
 • 37
 • 826
 • 0

bài giảng kinh tế học đại cương - bài 7 vận dụng chi phí xã hội của việc đánh thuế

bài giảng kinh tế học đại cương - bài 7 vận dụng chi phí xã hội của việc đánh thuế
... Bài Vận dụng: Chi phí hội việc đánh thuế Mục tiêu nghiên cứu  Sử dụng công cụ thặng dư để lý giải cách toàn diện tác động thuế việc gây giảm sút phúc lợi kinh tế bên tham gia ... I Chi phí hội việc đánh thuế 1.1 Thuế tác động tới người tham gia thị trường ntn? PM A S B C P* PB E D D F Q1 Q* 1.1 Thuế tác động tới người tham gia thị trường ntn? (tiếp) Trước thuế Sau thuế ... doanh thu thuế - Ban đầu doanh thu thuế tăng với thuế suất Nhưng sau thuế suất tiếp tục tăng doanh thu thuế bắt đầu giảm (do quy mô thị trường bị thu hẹp nhiều) Doanh thu thuế Đường Laffer Thuế suất...
 • 12
 • 575
 • 0

Đề cương chi tiết kinh tế học đại cương pps

Đề cương chi tiết kinh tế học đại cương pps
... Chapter KINH TẾ VI MÔ Chương 02 Cung, cầu thị trường Bài đọc: (1) Chương 2; Hoặc (4) chương 3, (3) Chapter 3, 4, 20 Chương 03 Hành vi người tiêu dùng Bài đọc: (1) Chương 3; Hoặc (4) Chương Số tiết ... Nội dung Chương 07 Ổn định kinh tế vĩ mô: lạm phát thất nghiệp Bài đọc: (2) Chương 8; Hoặc (4) Chương 29 (3) Chapter Chương 08 Tiêu dùng đầu tư Bài đọc: (2) Chương Số tiết 3 (3) Chapter Chương ... 05 Họat động thị trường Bài đọc: (1) Chương 6,7 Hoặc (4) Chương 8,9,10 (3) Chapter 23, 24, 25 KINH TẾ VĨ MÔ Chương 06 Hạch toán thu nhập quốc dân Bài đọc: (2) Chương Hoặc (4) Chương 21, 22 (3)...
 • 3
 • 493
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: bài tập về kinh tế học đại cươngkinh tế học đại cương giáo trìnhgiáo trình kinh tế học đại cương downloadgiáo trình kinh tế học đại cươnggiáo trình kinh tế học đại cương pdfgiáo trình toán kinh tế trường đại học kinh tế quốc dânbo de thi suu tam dia ly khoi 12 co dap anTƯ TƯỞNG TRIẾT học TINH THẦN và VAI TRÒ của nó đối với VIỆC xây DỰNG nền văn hóa VIỆT NAM HIỆN NAYLUAN VAN TOT NGHIEP TKKT NHA HANG TAN LONG TP HO CHI MINHDO AN TOT NGHIEP UNG DUNG PLC s7 300 DE DIEU KHIEN TRAM TRON BE TONG TU DONGPHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAMCHUẨN NĂNG LỰC GIẢNG VIÊN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆPNGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU ĐẾN CÁC YẾU TỐ VÀ HIỆN TƯỢNG KHÍ HẬU CỰC ĐOAN Ở VIỆT NAM, KHẢ NĂNG DỰ BÁO VÀ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC ỨNG PHÓHỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÔ HIỆU THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAMĐỀ XUẤT MỘT SỐ KIẾN NGHỊ LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH VỀ GIÁ DỊCH VỤ CẢNG BIỂN ĐỐI VỚI HÀNG CONTAINER TẠI CTCP CẢNG HẢI PHÒNGPHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CỔ PHẦN HÓA LÊN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAMTHỰC HÀNH THIẾT KẾ HỆ THỐNG SỐPHÁP LUẬT, PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨALiên minh công nông trong thời kì quá độ lên CNXHvà thực tế Việt Nam về liên minh công nôngtrong thời kì CNH-HĐHGiải pháp hỗ trợ tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại trung tâm chữa bệnh, giáo dục lao động xã hội thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ))bai tap on tap hinh hoc lop 7 93550Gốm tiên tiếngốm xốp sic gia cố sợi mulitGốm tiên tiến sản xuất gốm xốp mulitLuyen sieu tu duy casio chuyen de phuong trinh bat PT he PT doan tri dungThu thuat casio tim he so trong khai trien nhi thuc newton bui the vietThu thuat giai trac nghiem luong giac bang may tinh casio nguyen tien chinh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập