CHUONG 1 VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG A1

Thiết kế tiến trình dạy học chương động lực học của vật rắn chuyển động chương trình vật đại cương 1 cho sinh viên đại học công nghệ giao thông vận tải nhằm phát triển hoạt động nhận thức tích cực, tự

Thiết kế tiến trình dạy học chương động lực học của vật rắn chuyển động chương trình vật lý đại cương 1 cho sinh viên đại học công nghệ giao thông vận tải nhằm phát triển hoạt động nhận thức tích cực, tự
... http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1. 1.3 Sự tƣơng tác hệ dạy - học 10 1. 1.4 Bản chất hoạt động dạy học trƣờng đại học 11 1. 2 Hoạt động nhận thức tích cực, tự chủ sinh viên 12 1. 2 .1 Hoạt động nhận thức tích ... VỀ THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. 1 Bản chất hoạt động dạy học trƣờng Đại học 1. 1 .1 Bản chất hoạt động học 1. 1 .1. 1 Khái niệm hoạt động học .5 1. 1 .1. 2 ... "ĐỘNG LỰC HỌC CỦA VẬT RẮN CHUYỂN ĐỘNG" 41 2 .1 Phân tích kiến thức chƣơng "Động lực học vật rắn chuyển động" chƣơng trình vật đại cƣơng 41 2 .1. 1 Vị trí chƣơng "Động lực...
 • 130
 • 89
 • 0

Xây dựng lớp học trực tuyến về chuyển động cơ học chương trình vật đại cương

Xây dựng lớp học trực tuyến về chuyển động cơ học chương trình vật lý đại cương
... học tập trực tuyến khả ứng dụng lớp học trực tuyến vào thực tế giảng dạy trường đại học - Xây dựng thành cơng lớp học trực tuyến chuyển động học động học chất điểm thuộc chương trình Vật đại ... thuật xây dựng lớp học trực tuyến + Nghiên cứu nội dung bản, cần thiết để xây dựng lớp học trực tuyến chuyển động học động học chất điểm – chương trình Vật đại cương nhằm hỗ trợ việc học Vật ... cách thức xây dựng lớp học trực tuyến - Nghiên cứu xây dựng nội dung lớp học trực tuyến phần Chuyển động học động học chất điểm thuộc chương trình vật đại cương nhằm hỗ trợ việc học vật tiếng...
 • 161
 • 359
 • 0

Sách hướng dẫn Vật đại cương (A1)

Sách hướng dẫn Vật lý đại cương (A1)
... kG/cm2 lµ ®iỊu cã ý nghÜa thiÕt kÕ mãng Vật liệu trộn Hướng xoay mũi khoan Hướng vật liệu Khoan phá kết cấu đất Phun vật liệu liên kết trộn với đất Trộn đất vật liệu trộn Trộn đầm chặt 31 Hình V.1 ... kích thước móng hợp lý, sử dụng vật liệu, lớp cách nước ngăn ngừa nước dâng mao dẫn theo khe hở đất - Quy đònh chấp hành nghiêm ngặt quy trình đào đắp đất 1.3.2 Các biện pháp xử Mục đích : cải ... Liên Xô cũ : than bùn chứa 60% di tích thực vật, đất than bùn chứa 10 60% di tích thực vật (2) 11 Nhìn chung, loại đất đắp hầu hết phải có biện pháp xử trước xây dựng 1.3 CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG...
 • 109
 • 3,291
 • 13

Tài liệu VẬT ĐẠI CƯƠNG (A1) docx

Tài liệu VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG (A1) docx
... thêm: Giới thiệu môn học ◊ Đĩa CD- ROM giảng điện tử Vật Đại cương Học viện Công nghệ BCVT ấn hành ◊ Vật đại cương; Bài tập Vật đại cương (tập I, II) Lương Duyên Bình, Dư Trí Công, Bùi ... vấn đề sau : 1- Thu thập đầy đủ tài liệu : ◊ Bài giảng Vật đại cương Võ Đinh Châu, Vũ Văn Nhơn, Bùi Xuân Hải, Học viện Công nghệ BCVT, 2005 ◊ Bài tập Vật đại cương Võ Đinh Châu, Vũ Văn Nhơn, ... đứng khía cạnh coi Vật sở nhiều môn khoa học tự nhiên khác hoá học, sinh học, học thuyết, sức bền vật liệu, điện kỹ thuật, kỹ thuật điện tử -viễn thông, kỹ thuật nhiệt… Vật học có quan hệ...
 • 104
 • 1,241
 • 5

Tài liệu Scáh hướng dẫn học tập: Vật đại cương ( A1) pdf

Tài liệu Scáh hướng dẫn học tập: Vật lý đại cương ( A1) pdf
... khía cạnh coi Vật sở nhiều môn khoa học tự nhiên khác hoá học, sinh học, học thuyết, sức bền vật liệu, điện kỹ thuật, kỹ thuật điện tử -viễn thông, kỹ thuật nhiệt… Vật học có quan hệ ... gắng thực chúng Cùng với lịch học, lịch hướng dẫn Học viện môn học môn học khác, sinh viên nên tự đặt cho kế hoạch học tập cho riêng Lịch học mô tả tuần học (tự học) kỳ học đánh dấu số lượng công ... môn học này, sinh viên cần lưu ý vấn đề sau : 1- Thu thập đầy đủ tài liệu : ◊ Bài giảng Vật đại cương Võ Đinh Châu, Vũ Văn Nhơn, Bùi Xuân Hải, Học viện Công nghệ BCVT, 2005 ◊ Bài tập Vật đại...
 • 104
 • 4,239
 • 41

Tài liệu VẬT ĐẠI CƯƠNG (A1) doc

Tài liệu VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG (A1) doc
... ó có th coi V t c s c a nhi u môn khoa h c t nhiên khác nh hoá h c, sinh h c, c h c thuy t, s c b n v t li u, i n k thu t, k thu t i n t -vi n thông, k thu t nhi t… V t h c c ng có quan ... l u ý nh ng v n 1- Thu th p y sau : tài li u : ◊ Bài gi ng V t i c ng Võ inh Châu, V V n Nh n, Bùi Xuân H i, H c vi n Công ngh BCVT, 2005 ◊ Bài t p V t i c ng Võ inh Châu, V V n Nh n, Bùi ... nên tham kh o thêm: Gi i thi u môn h c ◊ ◊ 2X a CD- ROM gi ng i n t V t ngh BCVT n hành V t i c ng; Bài t p V t i c ng (t p I, II) L ng Duyên Bình, D Trí Công, Bùi Ng c H Nhà Xu t b...
 • 104
 • 683
 • 10

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Vật đại cương A1 pptx

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý đại cương A1 pptx
... phương Bộ môn Vật – Khoa Sư phạm Câu hỏi trắc nghiệm Vật đại cương A1 Chương 2: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM 2.1 Phát biểu sau đúng? a) Lực đại lượng đặc trưng cho tác dụng vật vào vật khác b) ... Bộ môn Vật – Khoa Sư phạm Câu hỏi trắc nghiệm Vật đại cương A1 c Khi tác dụng lực lên vật rắn mà giá lực qua khối tâm vật chuyển động tịnh tiến d Với trục quay khác qua khối tâm vật rắn, ... Khi rèn vật, cần kê vật lên đe nặng dùng búa nhẹ để rèn hiệu d) a, b, c Bộ môn Vật – Khoa Sư phạm 16 Câu hỏi trắc nghiệm Vật đại cương A1 5.25 Đĩa cân lò xo có khối lượng m = 25g Một vật khối...
 • 26
 • 2,249
 • 44

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Vật đại cương A1 ppt

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý đại cương A1 ppt
... phương Bộ môn Vật – Khoa Sư phạm Câu hỏi trắc nghiệm Vật đại cương A1 Chương 2: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM 2.1 Phát biểu sau đúng? a) Lực đại lượng đặc trưng cho tác dụng vật vào vật khác b) ... Bộ môn Vật – Khoa Sư phạm Câu hỏi trắc nghiệm Vật đại cương A1 c Khi tác dụng lực lên vật rắn mà giá lực qua khối tâm vật chuyển động tịnh tiến d Với trục quay khác qua khối tâm vật rắn, ... Khi rèn vật, cần kê vật lên đe nặng dùng búa nhẹ để rèn hiệu d) a, b, c Bộ môn Vật – Khoa Sư phạm 16 Câu hỏi trắc nghiệm Vật đại cương A1 5.25 Đĩa cân lò xo có khối lượng m = 25g Một vật khối...
 • 26
 • 1,343
 • 17

Tài liệu Vật đại cương (A1) doc

Tài liệu Vật lý đại cương (A1) doc
... P R Đ3 CC NH Lí V NG LNG T nh lut Newton II ta cú th suy mt s phỏt biu khỏc, ú l cỏc nh v ng lng nh r Gi s cht im cú lng m chu tỏc dng ca lc F , theo nh lut Newton II, cht r im ú s chuyn ... dK r =F dt (2-6) Ngi ta phỏt biu (2-6) thnh nh nh sau: o hm ng lng ca mt cht im theo thi gian bng tng hp cỏc ngoi lc tỏc dng lờn cht im ú nh T (2-6) ta suy ra: r r dK = F dt 26 (2-7) Chng ... ú: Chỳ ý: Cỏc nh v v ng lng l nhng phỏt biu tng ng ca nh lut Newtn II Tuy nhiờn phm vi ca c hc Newton, cỏc cụng thc (2-6) v (2-8) ỳng Vỡ vy cú th núi rng v mt mt no ú, cỏc nh v ng lng tng...
 • 178
 • 1,414
 • 5

tổ chức sinh viên học tập theo nhóm trong dạy học phần tĩnh điện – chương trình vật đại cương của trường cao đẳng công nghệ

tổ chức sinh viên học tập theo nhóm trong dạy học phần tĩnh điện – chương trình vật lý đại cương của trường cao đẳng công nghệ
... là: Chương Cơ sở luận việc tổ chức sinh viên học theo nhóm dạy học trường Đại học Cao đẳng Chương Tổ chức sinh viên học theo nhóm dạy học phần Tĩnh điện Chương trình Vật đại cương trường ... học theo nhóm dạy học phần Tĩnh điện Chương trình Vật đại cương trường Cao đẳng Công nghệ ” 3 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu việc tổ chức sinh viên học theo nhóm dạy học phần Tĩnh điện chương ... dung chương trình phần Tĩnh điện chương trình Vật đại cương trường Cao đẳng Công nghệ [4],[10],[27] Phần tĩnh điện chương trình vật đại cương trường cao đẳng công nghệ gồm ba chương Điện trường...
 • 108
 • 406
 • 1

Vật Đại Cương A1 - Tập 2 potx

Vật Lý Đại Cương A1 - Tập 2 potx
... VA - VB + VB - VA = Áp dụng định luật Ohm tổng quát cho đoạn mạch A VA - VB = + I2(R2 + r2) VB - VA = - + I1(R1 + r1) &  (1) (2) Cộng (1) vào (2) + I2 (R2 + r2) - + I1 (R1 + r1) =   + (- 2) ... trường M +q gây -q Vì r1 = r2 = r nên E1 = E2 có hướng hình vẽ (9.6) Có độ lớn E1 = E2 = k Theo nguy ên chồng chất E2 = + = + + 2E1E2cosa = (1+cosa) = cos2 E = E1 cosa /2 E = 2k cos =k (9.19) ... Giới Thiệu TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA SƯ PHẠM Giáo trình VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG A1 Tập (Dùng cho sinh viên không chuyên Vật lý) Người biên soạn: Thạc sĩ Vũ Tiến Dũng Giảng viên Trường ĐẠI HỌC AN GIANG...
 • 66
 • 694
 • 4

xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan chương “ phân cực ánh sáng” trong chương trình vật đại cương

xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan chương “ phân cực ánh sáng” trong chương trình vật lý đại cương
... chương trình Vật đại cương, em chọn đề tài Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan chương Phân cực ánh sáng chương trình Vật đại cương Đây xem chương có nhiều kiến thức quan trọng ... nghiệm khách quan nhiều lựa chọn Phân tích nội dung kiến thức chương Phân cực ánh sáng” Từ xây dựng hệ thống câu hỏi gồm 80 câu trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương Phân cực ánh sáng” Cuối ... thảo văn sử dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan Ứng dụng cách thức soạn thảo câu trắc nghiệm để xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan chương Phân c ánh sáng” kiểm tra kiến thức sinh...
 • 224
 • 463
 • 0

Sách hướng dẫn Vật đại cương A1 pdf

Sách hướng dẫn Vật lý đại cương A1 pdf
... thêm: Giới thiệu môn học ◊ Đĩa CD- ROM giảng điện tử Vật Đại cương Học viện Công nghệ BCVT ấn hành ◊ Vật đại cương; Bài tập Vật đại cương (tập I, II) Lương Duyên Bình, Dư Trí Công, Bùi ... với vật khác (ngoại vật) , trao đổi lượng với vật khác, làm vận tốc thay đổi, động thay đổi, độ biến thiên động vật công A12 trao đổi vật với ngoại vật: A12 = Wñ - Wñ1 = mv 2 - mv1 (1) Nếu A12 ... 1- Thu thập đầy đủ tài liệu : ◊ Bài giảng Vật đại cương Võ Đinh Châu, Vũ Văn Nhơn, Bùi Xuân Hải, Học viện Công nghệ BCVT, 2005 ◊ Bài tập Vật đại cương Võ Đinh Châu, Vũ Văn Nhơn, Bùi Xuân...
 • 104
 • 460
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: trac nghiem chuong 2 vat ly dai cuong 1bài tập vật lý đại cương a1 chương 2bai tap vật lý đại cương a1 cơ nhiệt chương 3vat ly dai cuong a1 chuong 82 1 sơ đồ cấu trúc học phần quang học ii chương trình vật lý đại cươngvật lý đại cương a1bài tập vật lý đại cương a1vật lý đại cương a1 cơ nhiệtvật lý đại cương a1 lương duyên bìnhvật lý đại cương a1 spktvật lý đại cương a1 tdtđề cương ôn tập vật lý đại cương a1ôn tập vật lý đại cương a1tóm tắt lý thuyết vật lý đại cương a1lí thuyết vật lý đại cương a1thông tin bất cân xứng trong thị trường thực phẩm chức năngnhu cầu sử dụng đường xá tại thành phố hồ chí minh thực trạng và giải phápThành phần và cấu trúc quần xã Ve giáp (Acari Oribatida) ở đai cao khí hậu 1200m Vườn quốc gia Ba Vì, Thành phố Hà Nội (LV tốt nghiệp)Thành phần và cấu trúc Quần xã Ve giáp (Acari Oribatida) khu du lịch Khoang Xanh Suối Tiên thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội (LV tốt nghiệp)Thành phần sâu hại trên cây đậu tương và đặc điểm sinh học của loài bọ đuôi kìm bắt mồi (Euborellia annulipes Lucas) trên vụ đông xuân ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc (LV tốt nghiệp)QUÁ TRÌNH TÁCH DÒNG hồi lưu TRONG QUÁ TRÌNH sản XUẤT EDCHoàn thiện chính sách của chính quyền tỉnh nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh hưng yênXây dựng và phát triển văn hoá công sở tại sở lao động thương binh và xã hội tỉnh hải dươngQuản trị nhân lực tại công ty công ty bất động sản viettelQuản lý nhà nước về công nghiệp trên địa bàn tỉnh thanh hóaNghiên cứu thành phần các loài sâu hại trên ngô và đặc điểm sinh học của sâu đục thân ngô (Ostrinia furnacalis Guenee) vụ Đông Xuân 2015 2016 ở Nam Viêm, Phúc Yên, Vĩnh Phúc (LV tốt nghiệp)Chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần mondayVăn hóa doanh nghiệp trong các doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố hà nộiTrách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh bắc ninhBiến đổi nhà ở truyền thống của người Mông Hoa tại xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên BáiẨm thực truyền thống của người Thái ở huyện Mường La tỉnh SơnMôn Lịch sử Việt Nam: Đóng góp của Vương triều Lý đối với lịch sử dân tộcmôn Lịch sử Việt Nam: Những đóng góp của vương triều Lý trong lịch sử của dân tộcDẤU ẤN TRIỀU LÝ TRONG LỊCH SỬ DÂN TỘCPhát triển du lịch Chùa Hương
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập