hóa sinh gan ( BỘ MÔN HÓA SINH )

Dạy học hóa học gần với thực tế bộ môn nhằm tăng hứng thú học tập cho học sinh potx

Dạy học hóa học gần với thực tế bộ môn nhằm tăng hứng thú học tập cho học sinh potx
... CÁC HI N T NG HÓA H C TH C TI N VÀO BÀI D Y HÓA H C T NG H NG THÚ, SAY MÊ VÀ Ý TH C H C T P B MÔN I.1 C S LÍ LU N C A V N : i v i h c sinh THPT em ch a có nhi u nh h ng ngh nghi p cho t ng lai ... c sinh s không bi t H c sinh d dàng làm thí nghi m n u n T ó góp ph n t o nên kinh nghi m n u n cho h c sinh, r t thi t th c cu c s ng Giáo viên có th nêu v n sau k t thúc : mu i clorua - Hóa ... c a h c sinh t o không khí tho i mái ti t h c, m i t o c ý th c h c t p yêu thích b môn Khi ch a áp d ng tài t l h c sinh yêu thích b môn hóa h c r t T ó d n n k t qu h c t p c a h c sinh c ng...
 • 21
 • 295
 • 0

Một số kinh nghiệm giảng dạy hóa học gắn với thực tế bộ môn nhằm tăng hứng thú học tập cho học sinh THPT

Một số kinh nghiệm giảng dạy hóa học gắn với thực tế bộ môn nhằm tăng hứng thú học tập cho học sinh THPT
... việc thực Dạy học kết hợp với giải thích số tượng thực tế môn Hóa học nhằm tạo hứng thú nâng cao kết học tập cho học sinh ” phụ huynh địa phương cấp quyền quan tâm đến việc dạy học giáo viên học ... kiến: “ Dạy học kết hợp với giải thích số tượng thực tế môn Hóa học nhằm tạo hứng thú nâng cao kết học tập cho học sinh. ” Mục đích nghiên cứu: Xác định phương pháp xây dựng hệ thống tượng thực tế ... động Dạy học không kết hợp giải thích O1 tượng thực tế Thực nghiệm Dạy học kết hợp với giải thích tượng O2 thực tế Ở thiết kế sử dụng phép kiểm chứng T- Test độc lập thang đo hứng thú học tập học...
 • 26
 • 238
 • 0

Dạy hóa học gắn với thực tế bộ môn nhăn tăng hứng thú học tập cho học sinh

Dạy hóa học gắn với thực tế bộ môn nhăn tăng hứng thú học tập cho học sinh
... CÁC HI N T NG HÓA H C TH C TI N VÀO BÀI D Y HÓA H C T NG H NG THÚ, SAY MÊ VÀ Ý TH C H C T P B MÔN I.1 C S LÍ LU N C A V N : i v i h c sinh THPT em ch a có nhi u đ nh h ng ngh nghi p cho t ng lai ... c sinh s không bi t H c sinh d dàng làm thí nghi m n u n T góp ph n t o nên kinh nghi m n u n cho h c sinh, r t thi t th c cu c s ng Giáo viên có th nêu v n đ sau k t thúc : mu i clorua - Hóa ... a h c sinh t o không khí tho i mái ti t h c, m i t o đ c ý th c h c t p yêu thích b môn Khi ch a áp d ng đ tài t l h c sinh yêu thích b môn hóa h c r t T d n đ n k t qu h c t p c a h c sinh c...
 • 21
 • 31
 • 0

Kế hoạch cá nhân và bộ môn Hóa - Sinh ( Hoàn hảo nhất)

Kế hoạch cá nhân và bộ môn Hóa - Sinh ( Hoàn hảo nhất)
... hoa - Kính lúp - Tranh sgk - Một số loại hoa - Thu hoạch , chế biến hạt - Giải thích số biện pháp kĩ thuật gieo trồng - Tranh loại - Các loại - 1số loại hạt đặc trng cho cách phát tán - Các loại ... Đông Năm học 2009 - 2010 Kế hoạch nhân môn Giáo viên : Nguyễn Thanh Hải =================================================================== Kế hoạch Dạy chơng cụ thể Hoá ( 70 tiết) Tên chơng ... - 2010 17 Kế hoạch nhân môn Giáo viên : Nguyễn Thanh Hải =================================================================== I Nhiệm vụ môn sinh học A Về kiến thức: Về hình thái cấu tạo: -...
 • 29
 • 2,822
 • 13

Sáng kiến Kinh nghiệm: Một số giải pháp đánh giá kết quả học tập củahọc sinh trong quá trình dạy và học bộ môn Hoá học THCS

Sáng kiến Kinh nghiệm: Một số giải pháp đánh giá kết quả học tập củahọc sinh trong quá trình dạy và học bộ môn Hoá học THCS
... cu ỏnh giỏ kt qu hc ca hc sinh Vi kinh nghim cũn ớt i, tụi cng xin mnh dn xut mt s vic lm v suy ngh ca bn thõn nhm nõng cao cht lng ging dy b mụn Hoỏ hc trng THCS Trong quỏ trỡnh thc hin s ... bit: Hc sinh nh cỏc khỏi nim c bn ca mụn hc, cú th nờu lờn hoc nhn chỳng c yờu cu + Thụng hiu: Hc sinh hiu cỏc khỏi nim ca mụn hc, cú th dng thc hin theo cỏch tng t ó hng dn + Vn dng: Hc sinh hiu ... dy - Ni dung cõu hi phi phự hp vi kin thc chng trỡnh hc, trỡnh ca hc sinh, i tng hc sinh - Phi m bo tớnh phõn loi i tng hc sinh - Chỳ ý cú h thng cõu hi dng, liờn h thc t II- CCH THC XY DNG BI...
 • 7
 • 326
 • 2

Cấu trúc và chức năng nucleotit - Bộ môn Hóa sinh, Đại học Y Hà Nội

Cấu trúc và chức năng nucleotit - Bộ môn Hóa sinh, Đại học Y Hà Nội
... ADN Cytidin Cytidylat ARN Deoxycytidylat ADN Thymidin Thymidylat Deoxythymidin Uracil Deoxyadenylat Deoxycytidin Thymin ARN Deoxyguanosin Cytosin Adenylat Deoxyadenosin Guanin Adenosin Deoxythymidylat ... ARNt - Hoạt hóa aa, vận chuyển đến polyribosom - Nhận biết mã ARNm ARNm - Mũ: methylguanosin - Đoạn không mã hóa - Đoạn mã hóa: bắt đầu AUG, kết thúc UAA, UAG, UGA - Đoạn không mã hóa - PolyA ARNr ... Chức năng: chứa thông tin di truyền Acid deoxyribonucleic • Thành phần: Các deoxyribonucleotid (A,T,G,C) dẫn xuất chúng VD: methylcytosin (tuyến ức), 5- hidromethylcytosin (VK,virus) N6 methyladenin...
 • 42
 • 1,250
 • 15

Oxy hóa khử sinh học - Bộ môn Hóa sinh ĐHYHN

Oxy hóa khử sinh học - Bộ môn Hóa sinh ĐHYHN
... nhiều lượng Sự phosphoryl oxy hóa Sự phosphoryl: gắn gốc phosphat vào chất hữu Điện tử từ chất oxy hóa khử thấp đến chất oxy hóa khử cao chuỗi vận chuyển e gọi trình oxy hóa Trong trình lượng giải ... chặt chẽ theo trình tự oxy hóa khử chất chuỗi Điện tử từ chất oxy hóa khử thấp tới chất oxy hóa khử cao dần Năng lượng giải phóng dần chặng Cách tính lượng giải phóng DG°’ = -nFDE°’ F: số Faraday ... quát lượng sinh học Sự đốt cháy chất hữu Ngoài thể Trong thể -Nhanh, mạnh, cần -Nhiệt độ không cao, môi lửa trường 2/3 nước, xảy từ -Oxy không khí tiếp xúc từ bước trực tiếp với chất -Oxy không...
 • 69
 • 227
 • 1

skkn giáo dục phòng chống tác hại của thuốc lá thông qua giảng dạy bộ môn sinh học ở trường thpt ba đình, nga sơn, thanh hóa

skkn giáo dục phòng chống tác hại của thuốc lá thông qua giảng dạy bộ môn sinh học ở trường thpt ba đình, nga sơn, thanh hóa
... kiếm thông tin tác hại thuốc biện pháp phòng chống - Vấn đề phòng chống tác hại thuốc vấn đề xã hội quan tâm, đặc biệt công tác giáo dục phòng chống tác hại thuốc trường học mục tiêu mà Bộ Giáo dục ... khói thuốc Trên tinh thần mạnh dạn đưa đề tài Giáo dục phòng chống tác hại thuốc thông qua giảng dạy môn Sinh học trường THPT Ba Đình, Nga Sơn, Thanh Hóa PHẦN B: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lí ... giáo dục tác hại thuốc qua giảng cho học sinh tốt 33 - Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp, thông qua đề tài giáo viên có thêm kiến thức cụ thể tác hại thuốc để phục vụ công tác giáo dục học sinh...
 • 41
 • 480
 • 2

Nghiên cứu một số biện pháp nâng cao hứng thú học tập cho học sinh trong giảng dạy bộ môn hóa học ở trường THPT

Nghiên cứu một số biện pháp nâng cao hứng thú học tập cho học sinh trong giảng dạy bộ môn hóa học ở trường THPT
... trình dạy học hóa học trường THPT 3.2 Đối tượng nghiên cứu - Việc nâng cao hứng thú học tập môn hóa học trường THPT Phạm vi nghiên cứu Trong luận văn tập trung nghiên cứu biện pháp nâng cao hứng thú ... tạo hứng thú cho em hóa học, đồng thời giúp em hiểu nhanh, khắc sâu nhớ lâu kiến thức Chƣơng 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH TRONG GIẢNG DẠY BỘ MÔN HÓA HỌC TRƢỜNG THPT ... cứu sở lý luận, tìm hiểu chất qui luật việc nâng cao hứng thú dạy học hóa học - Nghiên cứu biện pháp nâng cao hứng thú dạy học hóa học Khách thể đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu -...
 • 90
 • 491
 • 2

skkn dạy bài tập hóa học cho học sinh tự học có sự hỗ trợ của giáo viên bộ môn

skkn dạy bài tập hóa học cho học sinh tự học có sự hỗ trợ của giáo viên bộ môn
... KẾT - Dạy học môn hóa học dễ, dạy cho học sinh nắm bắt đến khắc sâu kiến thức từ vận dụng giải tập khó Để đạt thành học tập đòi hỏi giáo viên học sinh không ngừng vận động học tập, giáo viên không ... nhiều tư logic - Học sinh cần thời gian biểu định cho môn học - Giáo viên môn thường xuyên nhắc nhở học sinh học cũ, đọc - Giáo viên phổ biến cho học sinh chương trình môn học từ đầu vào lớp ... - Hóa học hữu - Kim loại - Giáo viên kiểm tra học sinh đọc nhà không cách hỏi chương học gì, học tới gì, gồm phần - Mỗi phần chương trình giáo viên giới thiệu cho học sinh sách tham khảo, học...
 • 30
 • 88
 • 0

NGHIÊN CỨU TÍNH HIỆU QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG PHIM NHƯ MỘT CÔNG CỤ HỖ TRỢ VIỆC DẠY VÀ HỌC BỘ MÔN VĂN HÓA MỸ ĐỐI VỚI SINH VIÊN NĂM 3 KHOA TIẾNG ANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ ĐÀ NẴNG ppsx

NGHIÊN CỨU TÍNH HIỆU QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG PHIM NHƯ MỘT CÔNG CỤ HỖ TRỢ VIỆC DẠY VÀ HỌC BỘ MÔN VĂN HÓA MỸ ĐỐI VỚI SINH VIÊN NĂM 3 KHOA TIẾNG ANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ ĐÀ NẴNG ppsx
... cập đến tính hiệu việc sử dụng phim Mỹ việc hỗ trợ việc dạy học môn Văn Hóa Mỹ cho sinh viên năm khoa tiếng Anh trường đại học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Dữ liệu nghiên cứu giới hạn tài liệu nghiên cứu trước ... trợ cho việc dạy học môn Văn hóa Mỹ giáo viên sinh viên năm ba khoa tiếng Anh trường đại học Ngoại Ngữ Đà Nẵng 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu Tìm hiểu ảnh hưởng phim Mỹ lớp học sử dụng phim công cụ ... trình môn học thách thức lớn giáo viên 2.5 Một số đề xuất để giúp cho việc sử dụng phim ảnh công cụ hỗ trợ việc dạy học môn Văn hóa Mỹ 2.5.1 Thời lượng phim: Đối với phim dài, giảng viên sử dụng...
 • 5
 • 150
 • 0

Chương 1 thành phần hóa học của cơ thể sống (bộ môn sinh học đại cương)

Chương 1 thành phần hóa học của cơ thể sống (bộ môn sinh học đại cương)
... thỡ ngi ta k n cỏc cu thnh vụ c v hu c ca c th 1. 2 CU THNH Vễ C CA C TH SNG Cỏc cht vụ c c th thng dng nc (H2O) v cỏc mui vụ c 1. 2 .1 Nc 1. 2 .1. 1 Nc l thnh phn chim nhiu nht c th Nc chim n 60-65% ... bo cho cỏc quỏ trỡnh sng din bỡnh thng ++ 1. 3 CU THNH HU C CA C TH SNG 1. 3 .1 Cu to cỏc cht hu c, cỏc phn ng sinh hoỏ 1. 3 .1. 1 Cht hu c l nhng hp cht cha cacbon v ch cú c th sng ú l nhng phõn t c ... phụi nc chim n 95%, tr s sinh chim 70% Trong cỏc mụ cng nh xng, rng, múng, nc cng chim t 10 -20% i vi cỏc mụ, c quan lng nc b thay i > 10 % s dn n tỡnh trng bnh lý 1. 2 .1. 2 Tớnh cht v vai trũ ca...
 • 16
 • 1,460
 • 9

Chương 13 cơ sở di truyền của tiến hóa (bộ môn sinh học đại cương)

Chương 13 cơ sở di truyền của tiến hóa (bộ môn sinh học đại cương)
... đầu kỷ 20 nhà tiến hóa luận kết hợp học thuyết tiến hóa Darwin với học thuyết di truyền thành lập nên học thuyết tiến hóa tổng hợp 13. 2 CƠ SỞ DI TRUYỀN CỦA TIẾN HÓA 13. 2.1 Biến dị di truyền quần ... (Microevolution) Học thuyết tiến hóa đại phân biệt hai trình tiến hóa tiến hóa vi mô tiến hóa vĩ mô Tiến hóa vi mô (còn gọi tiến hóa nhỏ) trình tiến hóa di n đơn vị sinh học bé quần thể xác định tiến hóa ... 2 Chương CƠ SỞ DI TRUYỀN CỦA TIẾN HÓA MỤC TIÊU: Sau học xong chương này, sinh viên có khả năng: - Trình bày chất yếu điểm học thuyết tiến hóa Darwin - Trình bày khái niệm di truyền quần...
 • 10
 • 184
 • 0

xây dựng hệ thống hiện tượng thực tiễn và vận dụng hệ thống đó vào trong quá trình giảng dạy có làm tăng hứng thú học tập bộ môn hóa học của học sinh lớp 11 nâng cao

xây dựng hệ thống hiện tượng thực tiễn và vận dụng hệ thống đó vào trong quá trình giảng dạy có làm tăng hứng thú học tập bộ môn hóa học của học sinh lớp 11 nâng cao
... chọn, xây dựng hệ thống tượng thực tiễn cho giảng chương trình hóa học 11 nâng cao vận dụng hệ thống vào trình dạy học làm tăng hứng thú học tập mang lại kết học tập môn hóa học học sinh cao ... cao Vận dụng hệ thống tượng xây dựng vào trình giảng dạy nhằm giáo dục ý thức tăng cường hứng thú học tập môn hóa học cho học sinh Vấn đề nghiên cứu Việc lựa chọn, xây dựng hệ thống tượng thực tiễn ... Nhóm (lớp 11A6, 11A4): Sử dụng hệ thống tượng hóa học thực tiễn vào trình dạy học môn + Nhóm (lớp 11A5,11A7): Chỉ dạy học theo phương pháp truyền thống * Thời gian thực hiện: Tiến hành trình giảng...
 • 21
 • 203
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bộ môn hóa sinh đại học y hà nộitrường đại học mỏ địa chất khoa dầu khí lớp lọc hoá b k54 bộ môn công nghệ sinh họcbộ giáo dục và đào tạo trường đại học nông lâm tp hcm bộ môn công nghệ hóa học  chuyên đề hóa sinh đại cươngbộ giáo dục và đào tạo trường đại học nông lâm tp hcm bộ môn công nghệ hóa học  chuyên đề hóa sinh đại cươngtrường đh tôn đức thắng khoa khoa học ứng dụng bộ môn công nghệ sinh học hóa sinh đại cươngtrường đại học nông lâm huế khoa chăn nuôi thú y bộ môn ký sinh truyền nhiễm vi sinh vật đại cương 45 tiết giảng viên bsty nguyễn xuân hòa pgs ts phạm hồng sơnđại học bách khoa khoa hóa bộ môn công nghệ sinh họctích hợp kiến thức gdmt là sự hòa trộn nội dung giáo dục môi trường vào nội dung bộ môn thành một nội dung thống nhất gắn bó chặt chẽ với nhaubộ môn hóa cồnglý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn hóatài liệu bộ môn sinh lýbộ môn công nghệ sinh họcđề thi bộ môn điện tự động hoábộ môn công nghệ hữu cơ hóa dầukế hoạch giảng dạy bộ môn hóa học 9báo cáo thực tập công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I Hà NộiTiếp cận dựa trên logic mờ cho bài toán xếp hạnh tín dụng khách hàng (LV thạc sĩ)Thiết kế bộ điều khiển cho hệ truyền động tuyến tính sử dụng động cơ tuyến tính kích thích vĩnh cửu dạng Polysolenoid (LV thạc sĩ)Dự án đầu tư nhà máy nước sạch Tỉnh Yên BáiTrang trại của bé (giúp trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi củng cố số lượng)Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề tại các cơ sở dạy nghề của tỉnh Hòa Bình (LV thạc sĩ))Hoàn thiện công tác đào tạo nhằm nâng cao tay nghề cho công nhân may tại công ty quốc tế Hannam (LV thạc sĩ))Giải pháp thu hút và tạo động lực cho người lao động làm việc tại Công ty cổ phần công nghệ và thương mại DELTA (LV thạc sĩ))bài32: Nội năng và sự biến thiên nội năngVai trò của cái bi trong giáo dục thẩm mỹ (LA tiến sĩ)Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong giờ Ngữ văn 6 bằng cách dùng tranh minh họaSmart lecture room for smart campus building automation systemĐề tài Dịch vụ OTT (Over The Top)Bài tập hay và nâng cao về cơ năng, bảo toàn cơ năng (vật lí 10)Đề tài Kiến thức thực hành trong điều trị ARV của bệnh nhân HIV AIDS và một số hoạt động hỗ trợ của cộng đồng tại Trung tâm y tế huyện Từ Liêm, Hà NộiPhát triển thương hiệu sản phẩm thời trang xuất khẩu của Tập đoàn dệt may Việt Nam (Vinatex)Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến củng cố quốc phòng ở Vương quốc CampuchiaTruyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 7Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 8Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 9
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập