Đề kiểm tra học kì môn SINH 8

I đề kiểm tra học môn sinh học 12

I đề kiểm tra học kì môn sinh học 12
... 35.Trong chọn giống, ngư i ta sử dụng phương pháp gây đột biến tác nhân vật lý, hoá học đ i v i: A vật nu i C vi sinh vật, vật nu i B vật nu i, trồng D vi sinh vật, trồng ĐỀ KIỂM TRA I NĂM HỌC 2014 ... ra: A lo i kiểu hình ; 12 lo i kiểu gen C 4lo i kiểu hình ; 27 lo i kiểu gen B lo i kiểu hình ; 27 lo i kiểu gen D lo i kiểu hình ; 12 lo i kiểu gen Câu 22 Quần thể sau trạng th i cân di truyền? ... 20 Khi n i biến dị sinh vật, nhận định sau không đúng? A Đột biến biến đ i kiểu gen, thường biến biến đ i kiểu hình B Đột biến di truyền được, thường biến không di truyền C Đột biến không di truyền...
 • 16
 • 42
 • 0

đề kiểm tra định môn sinh học lớp 6 tiết 20

đề kiểm tra định kì môn sinh học lớp 6 tiết 20
... TRƯỜNG THCS THANH XƯƠNG Họ tên: Lớp: 6A… KIỂM TRA TIẾT 20 ĐỀ MÔN: SINH HỌC Năm học 201 2- 201 3 Điểm Nhận xét I- PHẦN TRẮC NGHIỆM( ĐIỂM) Câu 1: ... trồng trọt có ý nghĩa gì? Lấy ví dụ loại (1,5đ) Bài làm ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM - TIẾT 20 : KIỂM TRA TIẾT-MÔN SINH HỌC Đề I- PHẦN TRẮC NGHIÊM Câu 1: (1,25đ) 1- Lớn lên 2- Kích thước 5- Vách tế bào ... phân sinh C- Mô nâng đỡ 2- Nhóm sau thuộc loại rễ móc ? A- Cây cải củ, hành , B- Cây cải củ, cà C- Cây trầu không, tỏi rốt, sắn long, vạn niên 3- Chất diệp lục nằm phận tế bào ? A- Màng sinh...
 • 4
 • 3,062
 • 5

ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC MÔN SINH

ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ MÔN SINH
... Trường THCS Nguyễn Trãi ĐỀ THI HỌC KỲ I Năm học: 2010- 2011 Mơn: Sinh học lớp ĐỀ CHÍNH THỨC: Đề ra: Câu ( đ): Tế bào thực vật gồm thành phần chủ yếu nào? ... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010- 2011 MÔN: SINH HỌC Câu NỘI DUNG -Giống : +cùng có cấu tạo từ tế bào +cùng có khả sinh trưởng phát triển -khác : +Tế bào ... háo, mạch máu, chức 1,5 điểm - Mơ thần kinh: Vị trí, chức 1.5 điểm ĐỀ THI HỌC KỲ I Năm học: 2010-2011 Mơn: Sinh lớp ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ RA: Câu : Phản xạ ? Một cung phản xạ gồm yếu tố ? (2 điểm) Câu...
 • 7
 • 149
 • 0

Đề và đáp án kiểm tra học môn sinh học lớp 9 sưu tầm (1)

Đề và đáp án kiểm tra học kì môn sinh học lớp 9 sưu tầm (1)
... ĐÁP ÁN Môn: Sinh học- Lớp Câu Câu 1điểm - Câu 3điểm -Phân biệt thường biến đột biến: Dấu hiệu Thường biến so sánh Khả Không di truyền di truyền Nguyên ... thay đổi nhân Biến đổi Không biến đổi kiểu gen kiểu gen Vai trò Giúp sinh vật thích nghi với môi trường sống, có ý nghĩa gián tiếp tiến hóa chọn giống Câu 2điểm 1.đ 1.đ Đột biến Di truyền 0.5đ...
 • 2
 • 192
 • 0

Đề và đáp án kiểm tra học môn sinh học lớp 9 sưu tầm (10)

Đề và đáp án kiểm tra học kì môn sinh học lớp 9 sưu tầm (10)
... ĐA ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013 - 2014 MÔN SINH HỌC LỚP THỜI GIAN: 45 phút ( Không tính thời gian phát đề ) Ngày thi: 23 tháng 12 năm 2013 I/ Trắc nghiệm: ( 3.0 điểm) Thời gian làm 15 phút ĐỀ ... phân, tự nhân đôi NST xảy nào? A B trung gian C cuối D sau …………………………………………………………………………………………………………………… II.Tự luận: ( 7.0 điểm ) thời gian làm 30 phút ĐỀ Câu 1: Thế phép lai phân ... đỏ;1 hoa trắng D Toàn hoa trắng Câu 10: Trong nguyên phân, NST đóng xoắn cực đại nào? A đầu B C sau D cuối Câu 11: Khi lai thể bố mẹ chủng khác cặp tính trạng chủng tương phản thì:...
 • 2
 • 162
 • 0

Đề và đáp án kiểm tra học môn sinh học lớp 9 sưu tầm (14)

Đề và đáp án kiểm tra học kì môn sinh học lớp 9 sưu tầm (14)
... 25% KIỂM TRA HỌC KỲ I – LỚP NĂM HỌC: 2014 - 2015 câu 1,0 đ 10% 14 câu 10,0 đ 100% (Đề đề nghị) Mơn thi: Sinh học Thời gian: 45 phút (khơng kể thời gian phát đề) Đề: (Đề kiểm tra có 02 trang, học ... TRƯỜNG THCS LÊ Q ĐƠN KIỂM TRA HỌC KỲ I – LỚP NĂM HỌC: 2014 - 2015 Mơn thi: Sinh học Thời gian: 45 phút (khơng kể thời gian phát đề) ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM ĐÁP ÁN, VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ... truyền y học tư vấn: Là lónh vực di truyền học kết hợp phương pháp xét nghiệm, chẩn đoán đại mặt di truyền kết hợp nghiên cứu phả hệ * Ngành di truyền y học tư vấn có chức năng: + Chẩn đoán + Cung...
 • 6
 • 153
 • 0

Đề và đáp án kiểm tra học môn sinh học lớp 9 sưu tầm (17)

Đề và đáp án kiểm tra học kì môn sinh học lớp 9 sưu tầm (17)
... gen kiểu hình F1, F2 Cho điểm KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Dùng cho loại đề kiểm tra kết hợpTL điểm Cấp độ Vận dụng Nhận biết Thông hiểu Tên chủ đề Chủ đề Các TN Men đen TNKQ điểm TNKQ TL TNKQ TL ... Đáp án : A - Phần trắc nghiệm : Mỗi câu 0,5 điểm: Câu Đáp án d a b c c a B - PHẦN TỰ LUẬN : Câu 1: ( điểm) Vì chúng phá vỡ thống ... Trật tự xếp N ARN qui định trình tự xếp a xítamin chuổi a xít amin (3) Từ protein tham gia vào hoạt động sinh lý thể biểu thành tính trạng ( Cho điểm) Câu 3: + Tính số lượng Nuclêôtit A = T = 20%...
 • 4
 • 128
 • 0

Đề và đáp án kiểm tra học môn sinh học lớp 9 sưu tầm (22)

Đề và đáp án kiểm tra học kì môn sinh học lớp 9 sưu tầm (22)
... trội hoàn toàn, tính trạng vàng gen h qui định a) Xác định kết F1 F2 cho lai hai giống cà chua đỏ vàng chủng ? ( 2đ ) b) Khi cho lai F2 đỏ lai với vàng kết ? ( 1đ ) ĐÁP ÁN I/ Trắc nghiệm: 1-C 2-B ... I/ Phần trắc nghiệm : Hãy chọn phương án cách khoanh tròn vào đầu chữ cái( a, b, c, d,…): Câu : Kí hiệu thuộc nhiễm sắc thể đơn bội : a) 3n 4n b) ... : a) AaBb x AaBB b) AaBbx Aabb c) AaBb x AaBb d) aabb x AaBb Câu :Một tế bào Ruồi giấm có 2n = cuối giảm phân II, số lượng NST : a) NST 16NST b) 8NST c) 12NST d) II Tự luận Câu : Vẽ sơ đồ...
 • 3
 • 168
 • 0

Đề và đáp án kiểm tra học môn sinh học lớp 9 sưu tầm (23)

Đề và đáp án kiểm tra học kì môn sinh học lớp 9 sưu tầm (23)
... ĐÁP ÁN A/ Trắc nghiệm a a a a a c B/ Tự luận Câu 1: - Nêu ý khác ý 0,25 đ Câu 2: a/ Tính số lượng...
 • 2
 • 134
 • 0

Đề và đáp án kiểm tra học môn sinh học lớp 9 sưu tầm (24)

Đề và đáp án kiểm tra học kì môn sinh học lớp 9 sưu tầm (24)
... ĐỀ: I / Phần trắc nghiệm: (3đ) Em khoanh tròn vào chữ đầu câu trả lời đúng: Câu 1: Sự tự nhân đôi nhiễm sắc thể diễn kỳ chu kỳ tế bào? A đầu B trung gian C D sau Câu 2: ... trội hoàn toàn so với vàng Khi lai đỏ chủng với vàng, hệ F1 có kiểu hình nào? A Toàn đỏ B Toàn vàng C 75% đỏ, 25% vàng D 50% vàng, 50% đỏ Câu 3: Một tế bào ruồi giấm ( 2n = 8) sau nguyên phân, ... nhiễm sắc thể? Câu 4: (1đ) Thế thường biến? Cho ví dụ? HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: SINH HỌC I/ TRẮC NGHIỆM: (3đ) Mỗi câu 0,5đ Câu B Câu A Câu D Câu B Câu A Câu C II/ TỰ LUẬN: (7đ)...
 • 3
 • 119
 • 0

Đề và đáp án kiểm tra học môn sinh học lớp 9 sưu tầm (25)

Đề và đáp án kiểm tra học kì môn sinh học lớp 9 sưu tầm (25)
... ĐỀ: I / Phần trắc nghiệm: (3đ) Em khoanh tròn vào chữ đầu câu trả lời đúng: Câu 1: Sự tự nhân đôi nhiễm sắc thể diễn kỳ chu kỳ tế bào? A đầu B trung gian C D sau Câu 2: ... trội hoàn toàn so với vàng Khi lai đỏ chủng với vàng, hệ F1 có kiểu hình nào? A Toàn đỏ B Toàn vàng C 75% đỏ, 25% vàng D 50% vàng, 50% đỏ Câu 3: Một tế bào ruồi giấm ( 2n = 8) sau nguyên phân, ... nhiễm sắc thể? Câu 4: (1đ) Thế thường biến? Cho ví dụ? HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: SINH HỌC I/ TRẮC NGHIỆM: (3đ) Mỗi câu 0,5đ Câu B Câu A Câu D Câu B Câu A Câu C II/ TỰ LUẬN: (7đ)...
 • 3
 • 123
 • 0

Đề và đáp án kiểm tra học môn sinh học lớp 9 sưu tầm (26)

Đề và đáp án kiểm tra học kì môn sinh học lớp 9 sưu tầm (26)
... ĐỀ THI : I PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( điểm ) Hãy khoanh tròn chữ đầu câu mà em cho Câu 1: Ở cà chua, đỏ trội hoàn toàn so với vàng Khi lai đỏ chủng với vàng, hệ F1 có kiểu hình ? A Toàn đỏ B Toàn vàng ... vàng C 50% vàng, 50% đỏ D 75% đỏ, 25% vàng Câu 2: Sự tự nhân đôi nhiễm sắc thể diễn kỳ chu kỳ tế bào ? A Kỳ trung gian B Kỳ đầu C Kỳ D Kỳ sau Câu 3: Ở gà nhiễm sắc thể 2n = 78 Một tế bào sinh dục ... cà chua đỏ vàng : 0,25 - Sơ đồ lai : P 0,25 G 0,25 F1 0,25 F1xF1 0,25 G 0,25 F2 0,25 Kết : 0,25 b/ ( điểm ) - Dùng phương pháp lai phân tích ( 0,25 ) Cho cà chua đỏ F2 lai với cà chua vàng ( 0,25...
 • 3
 • 117
 • 0

Đề và đáp án kiểm tra học môn sinh học lớp 9 sưu tầm (28)

Đề và đáp án kiểm tra học kì môn sinh học lớp 9 sưu tầm (28)
... điểm: Tỷ lệ : 40%: ĐỀ A – TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( đ ) Hãy chọn đáp án trả lời câu sau Câu : Nhiễm săc thể tự nhân đôi trình nguyên phân ? a) đầu b) c) sau d) trung gian Câu : ... nuclêôtit 32.000 Biết số nuclêôtít loại X gấp lần nuclêôtít loại A Tính loại nuclêôtít lại ? ĐÁP ÁN CHẤM A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM Mỗi câu 0,5 điểm 1-d, 2- b, 3- d , 4-c , 5- c , 6- c B/ PHẦN TỰ LUẬN ... ARN có chức vận chuyển ? a) mARN b) tARN c) rARN d) Cả b c Câu 3: Một tế bào Ruồi giấm có 2n = sau nguyên phân, số lượng NST a) NST b) 8NST c) 12NST d) 16NST Câu 4- Theo NTBS biểu thức sau...
 • 3
 • 110
 • 0

Đề và đáp án kiểm tra học môn sinh học lớp 9 sưu tầm (29)

Đề và đáp án kiểm tra học kì môn sinh học lớp 9 sưu tầm (29)
... điểm: Tỷ lệ : 40%: ĐỀ A – TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( đ ) Hãy chọn đáp án trả lời câu sau Câu : Nhiễm săc thể tự nhân đôi trình nguyên phân ? a) đầu b) c) sau d) trung gian Câu : ... nuclêôtit 32.000 Biết số nuclêôtít loại X gấp lần nuclêôtít loại A Tính loại nuclêôtít lại ? ĐÁP ÁN CHẤM A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM Mỗi câu 0,5 điểm 1-d, 2- b, 3- d , 4-c , 5- c , 6- c B/ PHẦN TỰ LUẬN ... ARN có chức vận chuyển ? a) mARN b) tARN c) rARN d) Cả b c Câu 3: Một tế bào Ruồi giấm có 2n = sau nguyên phân, số lượng NST a) NST b) 8NST c) 12NST d) 16NST Câu 4- Theo NTBS biểu thức sau...
 • 3
 • 133
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Tâm lý học phát triển Vũ Thị NhoChính sách phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ AnChính sách quản lý nhà nước đối với kinh doanh xăng dầu ở Việt NamChính sách việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di dân - Nghiên cứu tại một số tỉnh Bắc Trung bộChưng cất dầu thô nhiều phần nhẹChuyên đề Hệ thống bảo vệ so lệch thanh cáiTạo nguồn và mua hàng nông sản xuất khẩu tại Công ty Sản xuất-Dịch vụ &Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội (HAPRO) – Thực trạng và giải phápThẩm định tài chính dự án đầu tư tại sở giao dịch I ngân hàng đầu tư & phát triển Việt NamTHÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA GIUN ĐẤT Ở KHU VỰC XÃ LIÊN HÒA, LẠC THỦY, HÒA BÌNHThết Kế Hệ Thống Điều Khiển Đèn Giao Thông Trên Micro PLC SIMATIC S7- 200Thị trường dịch vụ điện thoại - Thực trạng và giải pháp hoạt động Marketing tại Công ty VMS - Mobi FoneTHỊ TRƯỜNG GIAO SAU NGOẠI TỆ TRÊN THẾ GIỚIThiết kế bộ điều khiển cho hệ thống mạ dây hàn điện tại công ty cổ phần que hàn Việt ĐứcThiết kế chi tiết hệ thống xử lý nước thải cho công ty sản xuất tinh bột mThiết kế dây chuyền sản xuất dầu nhờn băng phương pháp trích ly bằng dung môi phenolThiết kế hệ thống chống sét trực tiếp cho trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCMThiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy luyện kim đenTHIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT TỪ XA THÔNG QUA HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG VỚI GIAO THỨC TCP IPThiết kế hệ thống giao tiếp I2C giữa hai vi điều khiển PICTHIẾT KẾ HỆ THỐNG THƢỚC ĐO TUYẾN TÍNH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập