ĐỀ KTHK ii SINH 7

ĐỀ KTHK II SINH 7.2010

ĐỀ KTHK II SINH 7.2010
... Điểm khác giữa hình thức sinh sản vô tính và hữu tính: - Sinh sản vô tính: Không có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái - Sinh sản Hữu tính: Có ... 2( điểm) Ý nghĩa tác dụng phát sinh • Cây phát sinh sơ đồ hình phát nhánh từ gốc chung • Các nhánh lớn phát nhánh nhỏ tận nhóm động vật • Kích thước nhánh phát sinh lớn số loài nhánh nhiều • ... BIỂU ĐIỂM CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2009 -2010 MÔN: SINH HỌC - LỚP I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM:( điểm) Mổi đáp án 0,5 điểm Câu Câu Câu Câu Câu B D C D A Câu D II/ PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm ) Câu 1(...
 • 2
 • 80
 • 0

Đề đáp án KTHK II -sinh 7

Đề đáp án KTHK II -sinh 7
... ĐÁP ÁN MÔN: SINH HỌC – LỚP NĂM HỌC: 2010 - 2011 I/ TRẮC NGHIỆM: (3 ĐIỂM) Chọn câu đúng: 1.5 điểm (mỗi câu điểm) C B B C D C II/ TỰ LUẬN (6 ĐIỂM) Câu 1: (mỗi ý...
 • 3
 • 74
 • 0

Đề KTHK II Sinh 10

Đề KTHK II Sinh 10
... thuốc tím pha loãng - 10 phút? -Hết TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU MÃ ĐỀ: 642 KIỂM TRA HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2007-2008 MÔN: SINH HỌC 10 (Chương trình chuẩn) ... thuốc tím pha loãng - 10 phút? -Hết TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU MÃ ĐỀ: 579 KIỂM TRA HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2007-2008 MÔN: SINH HỌC 10 (Chương trình chuẩn) ... đơn kể từ kì sau đây? A Kì II B Kì đầu II C Kì cuối II D Kì sau II Chất sau có tác dụng diệt khuẩn mang tính chọn lọc? A Cồn Iôt; B Phenol; C Formandehyt; D Chất kháng sinh Kết thúc kỳ sau I giảm...
 • 8
 • 912
 • 4

DE KTHK II-SINH 11

DE KTHK II-SINH 11
... Đề kiểm tra HK II Môn : Sinh 11 (Chọn phương án ) Nội dung đề số : 002 Tác dụng Au xin A Kích thích kéo dài tế bào phất triển ... sản sinh dưỡng tự nhiên nhân tạo C Sinh sản sinh dưỡng nhân tạo D Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên 11 Kích thích dấu hiệu A Biểu dấu hiệu đặc trưng cho loài B Kích thích quan trọng với đời sống C ... thức tiến hơn? Vì sao? Nêu ưu, nhược điểm sinh sản vô tính thực vật? Đề kiểm tra HK II Môn : Sinh 11 Nội dung đề số : 003 (Chọn phương án nhất) Các hooc mon điều hoà chu kỳ kinh nguyệt A FSH, LH,...
 • 5
 • 203
 • 0

Đề KTHK II- VL 7(2008-2009)

Đề KTHK II- VL 7(2008-2009)
... tối đa Năm học 2008-2009 D 0.5 Họ Tên: SBD: (Đề II) đề khảo sát chất lợng học kỳ II Môn : Vật lý Thời gian làm 45 phút (không kể thời gian giao đề) I/ Trắc nghiệm khách quan: Câu I: Hãy chọn...
 • 4
 • 136
 • 0

Đề KTHK II 6,7,8,9

Đề KTHK II 6,7,8,9
... huyện lơng sơn Phòng GD&ĐT Lơng Sơn Đề kiểm tra học kỳ II Năm học 2008-2009 Môn: Địa lý Lớp Thời gian 45 phút - không kể thời gian giao đề (Học sinh chép đề vào giấy thi) I/ Trắc nghiệm ( điểm) ... huyện lơng sơn Phòng GD&ĐT Lơng Sơn Đề kiểm tra học kỳ II Năm học 2008-2009 Môn: Địa lý Lớp Thời gian 45 phút - không kể thời gian giao đề (Học sinh chép đề vào giấy thi) I/ Trắc nghiệm ( điểm) ... huyện lơng sơn Phòng GD&ĐT Lơng Sơn Đề kiểm tra học kỳ II Năm học 2008-2009 Môn: Địa lý Lớp Thời gian 45 phút - không kể thời gian giao đề (Học sinh chép đề vào giấy thi) I/ Trắc nghiệm ( điểm)...
 • 9
 • 154
 • 0

Đề KTHK II Toán 7 2006-2007

Đề KTHK II Toán 7 2006-2007
... đáp án chấm đề kiểm tra học kỳ II Môn: Toán - Lớp - Năm học: 2006 - 20 07 Thời gian: 90' (không kể thời giân chép đề) Câu phần (3 điểm ) Đáp án câu 1: C ; câu ... + B = (x -2x - y +3y -1) + (-2x + 3y -5x + y +3) = x2 -2x - y2 +3y -1 -2x2 +3y2 -5x +y + = -x2 -7x +2y2 +4y +2 A - B = (x2-2x -y2 +3y - 1) - (-2x2 + 3y2 -5x +y +3) = x2 - 2x - y2 +3y - + 2x2 -...
 • 2
 • 146
 • 0

ĐỀ KTHK II SINH 9 (07-08)

ĐỀ KTHK II SINH 9 (07-08)
... Ma trận đề Biết Hiểu KQ TL KQ TL Vận dụng KQ TL Tổng Chương I Chương II Chương III 2,5đ 2,5đ Chương IV 2,5đ 2,5đ 2,5đ 2,5đ 2,5đ 2,5đ Tổng 5đ ... thể loài khác sinh cảnh sinh cảnh - Đơn vị cấu trúc cá thể - Đơn vị cấu trúc quần thể - Độ đa dạng thấp - Độ đa dạng cao - Không có tượng khống chế sinh vật - Có tượng khống chế sinh học ( tượng ... môi trường tự nhiên bị bẩn, đồng thời tính chất vật lí, hóa học, sinh học môi trường bị thay đổi, gây tác hại tới đời sống người sinh vật khác + Nêu nguyên nhân 0,75 điểm - Nguyên nhân gây ô nhiễm...
 • 2
 • 339
 • 0

Đề KTHK II toán 7

Đề KTHK II toán 7
... (0.5đ) Bài 4: (2đ) a) Cho ∆ABC vuông A, có BC = 17cm, AB = 8cm Tính độ dài cạnh AC AC2 = BC2 – AB2 (∆ABC vuông A) (0.25đ) = 172 - 82 (0.25đ) = 289 – 64 AC2 = 225 ... ĐÁP ÁN TOÁN Bài (2đ) a) Dấu hiệu: Số trồng lớp (0.25đ) b) Có giá trị khác (0.25đ) c) Giá...
 • 3
 • 91
 • 0

DE KTHK II LOP 7

DE KTHK II LOP 7
... Tháng 10 11 12 Điểm 8 8 a) Tần số điểm : A ; 12 ; ;3 b) Điểm trung bình thi đua lớp 7A : 8,0 B A 7, 0 C B .7, 5 D C 7, 7 D Câu Đơn thức sau đồng dạng với đơn thức −5xy A −5x y C −5( xy ) D −5xy C 10 ... Tỷ lệ % IV ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – TOÁN Thời gian làm : 90 phút Phần Trắc nghiệm (5.0 điểm) Khoanh tròn vào chữ đứng trước kết : Câu Điểm thi đua tháng năm học lớp 7A liệt kê bảng sau : Tháng 10 ... A AM = AB AM = AG AM C AG = AB D Phần Tự luận (5.0 điểm) Câu 10 Điểm thi đua tháng năm học lớp 7A liệt kê bảng sau : Tháng 10 11 12 Điểm 8 8 Lập bảng tần số ? Câu 11 (2.0 điểm) Cho Q ( x ) =...
 • 5
 • 164
 • 0

Đề KTHK II Sinh 6

Đề KTHK II Sinh 6
... 100.0 T l % 0.0 100 Tng s im 60 .0 S im 0.0 S im 0.0 S im 60 S im 0.0 Tng s tit S phn: S phn: S phn: S phn: 10 T l % 30 T l % 40 T l % 30 T l % 100 S im 60 .0 S im 80.0 S im 60 .0 S im 0.0 KT : 05 KT ... no l vi khun kớ sinh? Th no l vi khun hoi sinh? Trỡnh by vai trũ ca vi khun? Cõu 2(20 im) K tờn cỏc iu kin cn cho ht ny mm? Cõu (40 im) Trỡnh by c im ca cõy th phn nh giú? Cõu (60 im) Chỳng ta ... Vi khun kớ sinh gõy bnh - vi khun hoi sinh lm hng thc n 20 - Vi khun phõn hy xỏc ng vt,thc vt v rỏc thi cú ngun gc hu c to mựi hụi thi gõy ụ nhim mụi trng Cõu (20) Cõu (40) Cõu (60 ) + Cỏc iu...
 • 3
 • 92
 • 0

Tuyen mot so de KTHK II - VL 7 - Nhan

Tuyen mot so de KTHK II - VL 7 - Nhan
... b Ta cú U23 = U13 - U12 = 11,2 - 5,8 = 5,4 V c Ta cú U12 = U13 - U23 = 23,2 - 11,5 = 11,7V Lớp: 7A Họ tên: 0,5 im 0,5 im 0,5 im 0,5 im Bài kiểm tra Học kì II năm học 2009 - 2010 Môn : Vật ... b)A- dng; B- dng; C- dng; D- õm; E- õm (1) V s mch in ỳng c: (3,5) - V ỳng cỏc kớ hiu: (1) - Xỏc nh ỳng chiu dũng in, ch rừ cht õm, cht dng: (1) ... C K1, K3 úng, K2 m D K1úng, K2 , K3 m Cõu 7: Mi tờn s mch in no cỏc hỡnh v sau õy ch ỳng chiu qui c ca dũng in ? A - + B - + C - + K2 K3 - + D - + Cõu 8: Tỏc dng nhit ca dũng in cỏc dng...
 • 15
 • 71
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi học kì ii sinh 7đề kthk ii toán lớp 7đề kiểm tra sinh 7kiểm tra học kì ii sinh 7để học tốt sinh 7đề kiểm tra sinh 7 học kì iđề kiểm tra sinh 7 1 tiếtđề kiểm tra sinh 7 tiết 55đề kiểm tra sinh 7 học kì 1đề kiểm tra sinh 7 có ma trậnđề kiểm tra sinh 7 học kì 2đề kiểm tra sinh 7 1 tiết học kì 2đề thi môn sinh 7 học kì 2de thi mon sinh 7 hoc ki 1de kiem tra sinh 7 hk2SKKN: Rèn kỹ năng “Giải toán tìm quy luật của một dãy số” cho học sinh lớp 6Bi kip giai he phuong trinh bang casio nguyen the lucSKKN: Một số phương pháp giải các bài toán quang hình học lớp 9BAI TAP CAC DANG TOAN UNG DUNG THUC TE, DAP AN GIAI CHI TIET, DANG VIET DONGKiểm toán gian lận trong kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (LA tiến sĩ))Tác động của khủng hoảng tài chính thế giới đến các nhóm kinh tế-xã hội tại Việt NamHàm lượng oxi trong dầu mỏ12Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ))MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ 18 – 24 THÁNG Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA TRUNGMột số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 56 tuổi tại trường mầm non Nga ThiệnMột số biện pháp chỉ đạo thực hiện giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non tại trường mầm non Nga GiápMỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẦM NON NGA ĐIỀNThuyết trình về cảm biến ÁP Suấtđề thi đại học cao đẳng 2002 2016 file wordSKKN mầm non: MỘT SỐ KINH NGHIỆM TỔ CHƯC CÁC BÀI ĐỒNG GIAO CHO TRẺ 4 – 5 TUỔI THEO CHỦ ĐỀ Ở TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN NGA SƠNTài liệu về các loại PLC đầy đủ nhấtMột số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục lễ giáo cho trẻ mẫu giáo 56 tuổi tại trường mầm non Nga LĩnhMỘT SỐ KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN TRẺ MẪU GIÁO 56 TUỔI LÀM ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA ĐIỀNPP_Bàn tay nặn bột dạy các môn khoa học cho cấp Tiểu học và Trung học cơ sởMỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI LÀM QUEN VỚI BIỂU TƯỢNG TOÁN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập