Đề kiểm tra địa 7 kì II

Đề kiểm tra địa 7 II bài 2

Đề kiểm tra địa 7 kì II bài 2
... 2( 0.5) C1.5(0.5) C 2( 2.5) C 3(3.0) 5.0 2. 0 3.0 Tổng điểm 0.5 2. 0 0.5 0.5 0.5 0.5 2. 5 3.0 10.0 Thứ ngày .tháng năm 20 10 KIỂM TRA 45’- Bài số Môn: Đòa Lý Lời phê cô giáo §Ị kiĨm tra I PhÇn tr¾c nghiƯm: ... điểm địa hình Trung Nam Mĩ Tổng điểm Trường THCS Long Hưng Họ tên: Lớp:7A4 Điểm Nhận biết TN TL C 1.3(0.5) Thông hiểu TN TL Vận dụng TN TL C 4 (2. 0) C 1.4(0.5) C 1.1(0.5) C 2( 0.5) C1.5(0.5) C 2( 2.5) ... ®« thÞ ho¸ ë B¾c MÜ g¾n liỊn víi sù ph¸t triĨn cđa c«ng nghiƯp (1®) MA TRẬN HAI CHIỀU ĐỊA 7- 45’ SỐ Chủ đề Đặc điểm thị Bắc Mĩ Q trình thị hố Bắc Mĩ với Trung Nam Mĩ Hiệp định mậu dịch tự Bắc...
 • 3
 • 142
 • 0

Đề kiểm tra GDCD 7 II

Đề kiểm tra GDCD 7 Kì II
... Phần II Tự luận (6 điểm) Câu Phân biệt di tích lịch sử - văn hoá danh lam thắng cảnh Cho ví dụ minh hoạ...
 • 2
 • 1,217
 • 5

Đề kiểm tra Địa 6 II

Đề kiểm tra Địa 6 kì II
... ĐÁP ÁN KIỂM TRA TIẾT – TIẾT 28 MÔN : ĐỊA LÍ MÃ ĐỀ: PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4 đ)- ý 0,5đ Câu B Câu B Câu A-S B-Đ C–Đ D-S Câu 1- b 3-a PHẦN II: TỰ LUẬN (6 ) Câu 1: 2đ Gió Tín ... ĐÁP ÁN KIỂM TRA HK – TIẾT 34 MÔN : ĐỊA LÍ MÃ ĐỀ: 16 Câu 1: (1đ) Khối khí bị biến tính di chuyển chịu ảnh hưởng vùng qua yếu tố tự nhiên nhiệt độ độ ẩm Câu 2: (1đ) Nhiệt độ chênh lệch hai địa điểm ... tháng thấp Trị số Tháng Trị số Tháng 300 mm 25 mm 12 275 mm KIỂM TRA HK – TIẾT 34 MÔN : ĐỊA LÍ ĐIỂM MÃ ĐỀ: LỜI PHÊ CỦA THẦY GIÁO, CÔ GIÁO ĐỀ BÀI Câu 1: (1đ) Khi khối khí bị biến tính(thay đổi tính...
 • 4
 • 120
 • 0

de kiem tra Anh 7 ki II

de kiem tra Anh 7 ki II
... 3 a in a to ride a first choice b at b riding b favorite c on c of ride c popular d for d of riding d a & b Hớng dẫn chấm Đề ki m tra ii Năm học 2009-2010 Môn : Anh văn lớp Phòng GD ... Điểm toàn tổng điểm thành phần không làm tròn I (2 im) Câu đáp án A C II (2 im) Câu đáp án A c B a C C b Câu A b d Nội dung III A Điểm doesnt like prefers was drank received were to finish watching...
 • 3
 • 98
 • 0

de kiem tra sinh 7 ki II

de kiem tra sinh 7 ki II
... 4(2đ): Nêu biện pháp đấu tranh sinh học?cho ví dụ Sử dụng thiên địch: + Sử dụng thiên địch tiêu diệt sinh vật gây hại: VD: + Sử dụng thiên địch đẻ trứng kí sinh vào sinh sinh vật gây hại hay trứng ... động vật thuộc nghành thân mềm: Trai,sò,ốc, hến, mực, bạch tuộc…(1đ) lợi ích tác hại chúng Vai trò: Làm thực phẩm, làm thức ăn cho động vật khác, làm đồ trang trí,trang sức,làm môi trương nước,có ... hại hay trứng sâu hại: VD: + Sử dụng vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm cho sinh vật gây hại: VD; vi khuẩn Myoma + Gây vô sinh động vật gây hại:VD:Triệt sản ruồi đực ...
 • 2
 • 37
 • 0

Đề kiểm tra cuối học II môn địa7

Đề kiểm tra cuối học kì II môn địa lí 7
... đất liền, gây mưa sườn đón gió, vùng khuất gió sâu nội địa khô hạn + Do ảnh hưởng dòng biển lạnh Tây OOxxtraylia chảy sát bờ nên phía Tây lục địa mưa Câu 3: * Dân cư châu Đại Dương: + Châu Đại Dương ... núi lớn + Tỉ lệ dân thành hị cao 69 % ( năm 2001) + Người địa chiếm 20% người nhập cư chiếm 80% dân số + Ở quốc đảo, mật độ dân số cao lục địa Ô-xtrây-li-a, tỉ lệ dân số thành thị quốc đảo lại thấp ... Ô-xtrây-li-a, tỉ lệ dân số thành thị quốc đảo lại thấp Ô-xtrây-li-a Niu Di-lân * Dân cư châu Âu: + Dân số 72 7 triệu người ( 2001) + Dân cư châu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít, gồm ba nhóm ngôn ngữ:...
 • 3
 • 379
 • 0

ĐỀ KIEM TRA CUỐI HOC KI II MÔN ĐỊA

ĐỀ KIEM TRA CUỐI HOC KI II MÔN ĐỊA LÝ
... thuộc châu Á có khí hậu ……………………………… Liên bang Nga có nhiều …………………………………………………, điều ki n thuận lợi để phát triển kinh tế (Liên bang Nga có diện tích 17 triệu km lớn , giới, nằm châu Á, châu u Phần ... châu Á có khí hậu khắc nghiệt Liên bang Nga có nhiều Tài nguyên khoáng sản, điều ki n thuận lợi để phát triển kinh tế )  Câu : Đánh dấu X vào ô trước ý em cho : Đường Xích đạo ngang qua phần...
 • 3
 • 302
 • 0

DE KIEM TRA 1T HOC KI II-DIA LI 6

DE KIEM TRA 1T HOC KI II-DIA LI 6
... Kim Loại Phi Kim loại B (Công dụng) a Nguyên li u cho công nghiệp luyện kim từ sản xuất loại gang thép đồng, chì b Nguyên li u để sản xuất phân bón, đồ gốm sứ, làm vật li u xây dựng c Nhiên li u ... độ ẩm? Câu 3: (3 điểm) Dựa vào bảng số li u dới đây: (Lợng ma: mm) Tháng 10 11 12 TP Hồ Chí Minh 13,8 4,1 10,5 50,4 218,4 311,7 293,7 269 ,8 327,1 266 ,7 1 16, 5 48,3 a Hãy tính tổng lợng ma năm Thành ... độ 60 0 Bắc Nam gió c Gió thổi từ khoảng vĩ độ 900 Bắc Nam khoảng vĩ độ 60 0 Bắc Nam gió Câu 6: Hãy nối cột A với B để thể đợc công dụng số loại khoáng sản: A (Loại khoáng sản) Năng lợng (nhiên li u)...
 • 4
 • 40
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC II LỚP 5 : 2 đề TOÁN + LUYỆN TỪ VÀ CÂU + TV ĐỌC HIỂU + KHOA + SỬ + ĐỊA

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II LỚP 5 : 2 đề TOÁN + LUYỆN TỪ VÀ CÂU + TV ĐỌC HIỂU + KHOA + SỬ + ĐỊA
... TRƯỜNG TIỂU HỌC BẠCH ĐẰNG ĐỀ KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN THÁNG 05/ 20 11 Môn : ĐỌC – HIỂU (Đề thi Cuối HK II Năm học 20 07 – 20 08 – SGD TP HCM ) Họ tên học sinh : ………………………………………………………………………… Lớp : ………………………………………………………………………………………………………… ... 1,5km b 3km c 2, 2km bao 15 d 2km Bài (1đ) : Viết số sau theo thứ tự từ bé đến lớn : 7,9 ; 7, 45 ; 7,9 05 ; 7,4 05 Bài (1đ) : Viết số thích hợp: 7km 126 m = km 18 kg 27 g = kg 9dm2 ... TRƯỜNG TIỂU HỌC BẠCH ĐẰNG ĐỀ KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN THÁNG 05/ 20 11 Môn : LUYỆN TỪ VÀ CÂU Họ tên học sinh : ………………………………………………………………………… Lớp : ………………………………………………………………………………………………………… Em h·y khoanh trßn...
 • 12
 • 198
 • 1

ĐÊ KIỂM TRA LẦN 2 - II - Lớp 7

ĐÊ KIỂM TRA LẦN 2 - KÌ II - Lớp 7
... not gain weight PHòNG GD - ĐT TIềN HảI TRờng t.h.c.s giang phong đề kiểm tra tiết học ii lần Môn : Tiếng anh (Thời gian làm 45 phút; 40 câu trắc nghiệm) Họ tên: Lớp: I Chọn từ mà phần gạch ... (26 ) is one of the best ways to keep fit It can help to increase your ( 27 ) and energy Its also a good form (28 ) people with painful feet or backs However, with all forms of exercise you (29 ) ... much or too (30) can damage your muscles 26 A cycle B Cycling C Cycler D Cyclist 27 A strong B strongest C strength D strengthen 28 A for B with C at D on 29 A ought 30 A quick B must B quickly...
 • 4
 • 48
 • 0

Đề kiểm tra cuối học II môn Lịch sử và Địa lí lớp 5 - Năm học 2015 - 2016

Đề kiểm tra cuối học kì II môn Lịch sử và Địa lí lớp 5 - Năm học 2015 - 2016
... chạy khỏi Sứ quán xe bọc thép Thứ tự cần điền : ……………………………………………………………………… PHẦN II : ĐỊA LÍ (10 điểm) Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời (đối với câu từ đến 4) Câu 1(1 điểm) Châu Á có đủ đới ... tên nước cột A với tên Châu lục cột B cho phù hợp A (Tên nước) Trung Quốc Ai Cập Học Liên bang Nga Ô –xtrây-li-a Pháp B (Ở Châu lục) Câu (1 điểm) Vì khu vực Đông Nam Á lại sản xuất nhiều lúa ... cánh cụt B) Châu Nam Cực châu lục nàm vùng địa cực C) Châu Nam Cực có dân cư đông đúc D) Quanh năm nhiệt độ 00C đặc điểm châu Nam Cực Câu (1 điểm) Địa hình châu Mĩ từ tây sang đông : A) Đồng...
 • 3
 • 1,438
 • 3

Đề kiểm tra thi giữa II Toán, Tiếng anh lớp 7 trường THCS Hồng Thái

Đề kiểm tra thi giữa kì II Toán, Tiếng anh lớp 7 trường THCS Hồng Thái
... either ⇒ ……………………………………………………………………………… ……………………… ===========The end ============ Đáp án Đề thi Tiếng Anh học A LISTENING: (Tỉ lệ 25%) 1B 2A 3C 4B 5A B VOCABULARY + GRAMMAR + LANGUAGE FUNCTION ... File Listen: http://dethikiemtra.com/wp-content/uploads/2016/03/Lop -7. mp3 What is the boy’s name? A Matthew A seven B Michael B eight A play ... differently.(5 items x 0.1 = 0.5 pt) A C D B B II Choose the best option marked A, B, C or D to complete each sentence (4 items x 0.25 = 1.0 pt) D D B A III Match a question in column A to a suitable...
 • 5
 • 202
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại minh thịnhMột số giải phỏp nõng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH TM đoàn thắngNâng cao hiệu quả công tác lập và quản lý dự án đầu tư đổi mới công nghệ và thiết bị xây dựng tại công ty tư vấn đầu tư xây dựng GTCC hà nộiNÂNG CAO HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn của CÔNG TY cổ PHẦN MINH ANHnghiên cứu tình hình tài chính của công ty cổ phần sông đà 19KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, vật LIỆU TẠI CÔNG TY cổ PHẦN đầu tư và xây DỰNG mỗ LAOKẾ TOÁN NGUYÊN vật LIỆU tại CÔNG TY CP tư vấn QUẢN lý dự án xây DỰNG CMAXXĐề cương chi tiết học phần Thiết kế trang phục dân tộc (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thiết kế trang phục lót (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Trang điểm (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Kế toán nguyên vật liệu tại công ty CP xây dựng công nghiệp BGPHÂN TÍCH tài CHÍNH tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG mại và đầu tư BẰNG GIANGKế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở công ty xây dựng cầu 75”Phân tích tình hình tài chính thông qua các chỉ tiêu chủ yếu của bảng cân đối kế toán tại công ty cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh nội bàiKẾ TOÁN tập hợp CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM tại CễNG TY cổ PHẦN xây DỰNG VNCĐề cương chi tiết học phần Thực hànhThiết kế trang phục lót (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SXKD và lợi NHUẬN tại CÔNG TY cổ PHẦN QUỐC tế s a m n e cTHỰC TRẠNG kế TOÁN TIỀN LƯƠNG và các KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG tại CÔNG TY cổ PHẦN GIẦY NGỌC hàThực trạng kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty b do công ty TNHH kiểm toán và tư vấn chuẩn việt thực hiệnGiải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing mix của trung tâm Athena