DEMA TRAN DAP AN KIEM TRA KI i DIA 9 2014 2015

ĐỀ - ĐÁP ÁN KIỂM TRA I VĂN 6 (13-14)

ĐỀ - ĐÁP ÁN KIỂM TRA KÌ I VĂN 6 (13-14)
... l i văn lủng củng, sai không l i lo i - i m 0,5 -1 : Không đảm bảo yêu cầu làm, kể không kể thứ ba, l i văn lủng củng, sai nhiều l i lo i viết v i đoạn có liên quan - i m 0: Không làm (bỏ giấy ... chuyện, l i văn sáng, tr i chảy, sai không l i lo i - i m 2,5 -3 ,5: Đảm bảo yêu cầu trên, thể sáng tạo kĩ n i dung song đ i chỗ diễn đạt vụng, sai không l i lo i - i m 1,5 -2 : Chưa đảm bảo yêu ... - ĐÁP ÁN: Ngữ văn I/ TRẮC NGHIỆM: (12 câu câu 0,25 i m, tổng i m) B C C C A D D C B II/ TỰ LUẬN: (7 i m) Câu 1: (2 i m) HS nêu đúng: - Danh từ: từ ngư i, vật, tượng, kh i niệm, (1.0 i m)...
 • 3
 • 128
 • 0

ĐỀ+ĐÁP ÁN KIỂM TRA I TOÁN 7 (13-14)

ĐỀ+ĐÁP ÁN KIỂM TRA KÌ I TOÁN 7 (13-14)
... xOy Trờn tia Ox ly hai im A, C Trờn tia Oy ly hai im B, D cho OA = OB, OC = OD a) Chng minh: AD = BC b) Gi E l giao im AD v BC Chng minh OE l tia phõn giỏc ca gúc xOy KIM TRA HC K I MễN TON ... (2.0đ) S hc sinh lp 7A, 7B, 7C t l vi cỏc s 17; 18; 16 Bit rng tng s hc sinh ca c ba lp l 102 hc sinh Tớnh s hc sinh ca mi lp Câu 4: (2.0đ) V th ca hm s y = 3x Câu 5: (3.5đ) Cho tam giỏc ABC cú ... Phõn giỏc ca gúc A ct cnh BC ti D V BE vuụng gúc vi AD ti E Tia BE ct cnh AC ti F a, Chng minh AB = AF b, Qua F v ng thng song song vi BC, ct AE ti H Ly im K nm gia D v C cho FH = DK Chng minh...
 • 7
 • 75
 • 0

Đề và đáp án kiểm tra KH I. Địa 12-na­m 2010-2011

Đề và đáp án kiểm tra KH I. Địa 12-na­m 2010-2011
... TỔ SINH HỌC- ĐỊA LÍ ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I-MÔN ĐỊA LÍ-LỚP 12 NĂM HỌC 2010-2011 ĐỀ 101 Câu Nội dung Trình bày đặc điểm địa hình ĐBSH: -Được phù sa hệ thống sông ... ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I-MÔN ĐỊA LÍ-LỚP 12 NĂM HỌC 2010-2011 ĐỀ 102 Câu Nội dung Trình bày đặc điểm địa hình ĐBSCL: -Được phù sa sông Tiền sông Hậu bồi đắp -Diện tích rộng khoảng 40 000 km2 -Địa ... bình tháng Hà Nội có nhiều biến động-biên độ nhiệt năm cao -Có thể chia làm mùa rõ rệt: +Mùa nóng từ tháng V đến tháng X (nóng tháng VII) +Mùa lạnh từ tháng XI đến tháng IV năm sau (trong tháng...
 • 5
 • 152
 • 0

Đề+Đáp án kiểm tra 1 Văn 9 (13-14)

Đề+Đáp án kiểm tra kì 1 Văn 9 (13-14)
... đáp án, thang điểm Môn Ngữ văn I/ Phần trắc nghiệm: Mỗi câu 0.25đ Câu Đáp án C Câu Đáp án D Câu Đáp án D Câu Đáp án B Câu Đáp án A Câu Đáp án D Câu Đáp án D Câu Đáp án D II/ Phần tự luận: Câu 1: ... có khả làm phong phú hình tợng văn thơ + Mặt trời lăng Bác Hồ Mặt trời biểu tợng chân lí, cho ánh sáng vĩnh cửu tất yếu sống Nhà thơ ví Bác nh chân lí ấy, nh ánh sáng vĩnh cửu + Mặt trời em bé, ... II/ Phần tự luận (8đ) Câu 1: (2đ) Ngày ngày mặt trời qua Lăng Thấy mặt trời lăng đỏ (Viếng lăng Bác Viễn Phơng) Mặt trời...
 • 3
 • 107
 • 0

I ĐỀ KIỂM TRA I NĂM HỌC 20142015 Môn: Sinh học Thời gian làm bài: 60 phút

I ĐỀ KIỂM TRA KÌ I NĂM HỌC 2014 – 2015 Môn: Sinh học Thời gian làm bài: 60 phút
... giống, ngư i ta sử dụng phương pháp gây đột biến tác nhân vật lý, hoá học đ i v i: A vật nu i C vi sinh vật, vật nu i B vật nu i, trồng D vi sinh vật, trồng ĐỀ KIỂM TRA I NĂM HỌC 2014 2015 ... Đem giao ph i hoa kép có nguồn gốc NST chẵn v i Kết thu hệ lai 11 kép: 1đơn Kiểu gen P là: A AAaa x Aa C AAaa x AAAa B AAaa x AAaa D Aaaa x AAAa ĐỀ KIỂM TRA I NĂM HỌC 2014 2015 Môn: Sinh học ... 20 Khi n i biến dị sinh vật, nhận định sau không đúng? A Đột biến biến đ i kiểu gen, thường biến biến đ i kiểu hình B Đột biến di truyền được, thường biến không di truyền C Đột biến không di truyền...
 • 16
 • 172
 • 0

ĐỀ + ĐẤP ÁN KIỂM TRA HK I

ĐỀ + ĐẤP ÁN KIỂM TRA HK I
... I M) Câu N i dung đáp án i m thành phần Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x2 + xy + 3x + 3y = x(x + y) + 3(x + y) = (x + y)(x + 3) 0,5 đ 0,25 đ 0,25 đ ( 0,25đ) Thực phép tính: a) Tổng i m ... 2x ≠ ⇔ 2x ( x + 1) ≠ 0,25 đ x ≠ x ≠ ⇔ ⇔ x + ≠ x ≠ −1 5x + 5( x + 1) = = b) Có B = x + x x ( x + 1) x T i x = có B = 0,5 đ T i x = -1 giá trị B không xác định Câu N i dung đáp án 0,5 đ 0,25 ... x − 6x + (x + 3)(x − 3) 6x : = 2 3x 6x 3x x − 6x + (x + 3)(x − 3) 6x 2(x + 3) = = 2 3x ( x − 3) x(x − 3) 0,5 đ (0,25đ) b) Cho phân thức B = a)ĐKXĐ B là: 0,5 đ 5x + 2x2 + 2x 1,75 đ 2x + 2x ≠...
 • 4
 • 141
 • 0

ĐE + ĐÁP ÁN KIEM TRA KI 1

ĐE + ĐÁP ÁN KIEM TRA KI 1
... = -1 (loi) hoc 3x = x =1 0.25 0.25 Bin i v trỏi: (m3/4 n3/4)(m3/4 + n3/4)/(m1/2 n1/2) (m.n )1/ 2 0.25 =(m3/2 n3/2)/(m1/2 n1/2) (m1/2.n1/2) 0.25 = (m1/2 n1/2)(m + m1/2.n1/2 + n)/(m1/2 n1/2) ... t [ 1; 1] + f(t) = t3 + 2t2 + t + 0.25 t = + f (t) = 3t + 4t + ; f (t) = t = / 5A 0,25 0.25 / Max y = y ( + k ) = + 0.25 ; ( ;+ ) 1 23 Min y = y (arcsin(- ) + k ) = y ( arcsin(- ) + k ) ... 6x y - y= x = y = + im c bit : x -1 y -2 -2 + V th: iờ m 0.25 + + + 0,5 -2 0,5 b y=m+2 - x3 + 3x2 + m = x3 - 3x2 + = m + (1) Phng trỡnh (1) cú nghim phõn bit - < m + < - < m < ổ ỗ - b...
 • 15
 • 104
 • 0

đề ma trận đáp án kiểm tra 1 tiết lịch sử 6

đề ma trận đáp án kiểm tra 1 tiết lịch sử 6
... BỒNG LĨNH KIỂM TRA VIẾT TIẾT-HK II Môn: Lịch sử- Khối Họ tên học sinh:…………………………………………Lớp 6A Điểm Lời nhận xét giáo viên: Câu 1: (4 điểm) Trình bày diễn biến kháng chiến chống Quân Hán xâm lược ... Số câu Số điểm 20% Số câu Số điểm2 20% Số câu Số điểm 10 Tỉ lệ % 10 0 ĐỀ KIỂM TRA Câu 1: (4 điểm) Trình bày diễn biến kháng chiến chống Quân Hán xâm lược Hai Bà Trưng? Vì khởi nghĩa bị thất bại ... phong tục, tập quán riêng mình? Câu 3: (2 điểm): Việc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng nói lên điều gì? ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Câu (4 đ) Nội dung -Diễn biến kháng chiến chống Quân Hán xâm lược Hai...
 • 4
 • 174
 • 0

KIEM TRA KI I -english 9 (08-09)

KIEM TRA KI I -english 9 (08-09)
... IV Complete the sentences , using the cue words given ( 2.0 ms ) Thien / Nhien / already / go / Da Lat / …………………………………………………………………………………………………………… in / 199 0s / sale / Jeans ... …………………………………………………………………………………………………………… I /think / wear / uniforms / help / students / feel / equal / many / ways / …………………………………………………………………………………………………………… It / often /take / I / hour / get / I / office / ……………………………………………...
 • 2
 • 178
 • 0

Đề kiểm tra I - Địa 7

Đề kiểm tra kì I - Địa 7
... KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 200 8-2 009 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU I M MÔN: ĐỊA LÍ - Lớp Câu1: - Nêu vị trí m i trường ôn hoà (1 i m) - Nêu đặc i m khí hậu đ i ôn hoà (nằm vị trí trung gian, th i ... tiết diễn biến thất thường, có mùa rỏ rệt, có kiểu m i trường) 1 i m Câu2: - Sự thích nghi cây, thân cây, rể m i trường hoang mạc(1 i m) -Sự thích nghi động vật ăn,ngủ nghỉ động vật (1 i m) -Mục ... (1 i m) - Các nghành kinh tế đ i: giao thông,thuỷ i n, khai thác khoáng sản, khu công nghiệp, du lịch.(1 i m) Câu 4: Vẽ biểu đồ (2 i m) - Cột dọc thể phần triệu đơn vị Co2 ( i m) - Cột ngang...
 • 2
 • 212
 • 0

Đề kiểm tra I - Địa 8

Đề kiểm tra kì I - Địa 8
... KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 200 8- 2 009 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU I M MÔN: ĐỊA LÍ - Lớp Câu1: Nêu đặc i m dân cư khu vực Tây Nam Á ( dân số khoảng 286 triệu ngư i, ngư i A-rập, theo đạo H i) 1 i m ... gi i, phát triển nghành công nghiệp m i nhọn để phục vụ xuất thu nhập ngư i Nhật Bản cao.Chất lượng sống cao ổn định.(2 i m) Câu 4:Vẽ biểu đồ (2 i m) - Cột dọc thể phần triệu ngư i ( 1 i m) - ... khác địa hình, khí hậu, cảnh quan phần đất liền.(2 i m) - Phần h i đảo nêu vùng n i trẻ thường xuyên động đất n i lửa, khí hậu gió mùa, (1 i m) Câu 3 :- Nêu kinh tế Nhật Bản cường quốc kinh tế...
 • 2
 • 166
 • 1

Deva dap an kiem tra cuoi nam lop 9- mon lichsu

Deva dap an kiem tra cuoi nam lop 9- mon lichsu
... cụng san ang C ang cụng san Viờt Nam B ang lao ụng Viờt Nam D ang cụng san ụng Dng Cõu 2: y nghia lich s cua viờc lõp ang: A La kờt qua tõt yờu cua cuục õu tranh dõn tục va giai cõp Viờt Nam thi ... chiờn tranh xõm lc ma Mi thc hiờn Viờt Nam theo th t mục thi gian a inh va nờu c õm mu thu oan cua tng loai hinh chiờn tranh ( iờm ): T 1954 ờn 1961: T 1961 ờn õu 1965: chiờn tranh n phng chiờn tranh ... -ap an va gi y tra li I Trc nghiờm: Mụi cõu tra li ung c 0,5 iờm Cõu: Đáp án c d c d b d II T luõn: Cõu 1: Mụi y 0,5 iờm Toan dõn toan diờn Trng ki khang chiờn T lc canh sinh la chinh Tranh...
 • 6
 • 250
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi đáp án kiểm tra giữa kì i môn toán 12đề và đáp án kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương ide thi va dáp án kiem tra trắc nghiệm hoc kì 1 môn vật lý lớp 12 tỉnh bình thuậnđề thi và đáp án kiểm tra chất lượng học kì 1 môn vật lý lớp 11 tỉnh bình thuận pptxdap an kiem tra mon tieng anh hoc ki 1 lop 6de va dap an kiem tra mot tiet mon sinh hoc lop 6 hoc ki 2đáp án kiểm tra 15 phút1câu hỏi và đáp án kiểm tra môn luật hành chínhde va đáp an kiem tra 15phut hoa lan 1 hk1de dap an kiem tra 1 tiet hoa hoc 12 chuong 1 2đề đáp án kiểm tra chương 2 đại 8dap an kiem tra 1 tiet giao duc cong dan 6 hk1đáp án kiểm tra anh 12dap an kiem tra 1 tiet lich su 6đề và đáp án kiêm tra 45ph hình học 10Đề tài Các yếu tố quyết định đến phân cấp chi tiêu, dẫn chứng từ Trung QuốcVăn bản hướng dẫn nghị định 07Đề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ sản xuất và xuất khẩu một số sản phẩm công nghiệp (ô tô, xe máy, máy nông nghiệp) khi Việt Nam là thành viên WTOĐề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu xây dựng định hướng chiến lược về cơ cấu sản phẩm hàng xuất khẩu của Việt Nam tới thị trường EU đến năm 2010Đề tài Nghiên cứu chẩn đoán và xử trí chửa ngoài tử cung năm 2008 và năm 2003 tại bệnh viện Phụ sản Trung ươngĐề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật vá nhĩ của viêm tai giữa mạn tínhĐề tài nghiên cứu khoa học Huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Phú ThọĐề tài nghiên cứu khoa học Mối quan hệ giữa biến động tỷ giá hối đoái và kim ngạch xuất khẩu Việt Nam bằng cách ứng dụng phương pháp ARDLĐề tài nghiên cứu khoa học Mối quan hệ giữa quản trị vốn luân chuyển, hiệu quả công ty và hạn chế tài chínhĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu điều trị cắm lại răng cửa vĩnh viễn hàm trên bật khỏi huyệt ổ răng do chấn thươngĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu khả năng sử dụng chỉ số tổ hợp sinh học Ibi để đánh giá chất lượng môi trường nước hạ lưu sông Thu Bồn, tỉnh Quảng NamĐề tài Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Sử dụng thiết bị Hi_Class trong việc giảng dạy Tin học 10 nhằm nâng cao hứng thú học cho học sinhĐề tài nghiên cứu khoa học Vấn đề điểm vỡ cấu trúc và bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ dài hạn giữa tỷ giá thực và lãi suất thực ở Việt Nam và một số quốc gia Châu ÁĐề tài nghiên cứu khoa học Xác định bệnh do trùng bào tử sợi (Myxosporea) gây ra ở cá chẽm Lates calcarifer(Bloch, 1790) giai đoạn giống và thử nghiệm phương pháp chữa trịĐề tài Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật PCR – RFLP xác định kiểu gene của vi rút viêm gan BĐề tài Nguyên lý và thiết bị trong nhà máy điệnĐỀ TÀI QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TẠI GARA ÔTÔ MINH PHƯƠNGĐề tài Quản lý thuốcĐỀ TÀI QUẢN LÝ TIỀN GỞI THANH TOÁN NGÂN HÀNGĐề tài Quản lý tour du lịch
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập