DE SINH 8 KI II

đề và đáp án sinh 8 kì II 09- 10

đề và đáp án sinh 8 kì II 09- 10
... tính sinh học cao, với lượng nhỏ gây 0.25 đ hiệu rõ rệt Hormone không mang tính đặc trưng cho loài 0.25 đ * Vai trò hoocmon: • • • Duy trì tính ổn định môi trường bên thể Điều hòa trình sinh ... Chất trắng bao Đồi thị nhân xám vùng đồi chất xám Chất xám nhân xám Chức Điều khiển hoạt động quan sinh dưỡng: tuần hoàn, tiêu hóa, hô hấp… Câu 1.0 đ Vỏ chất xám nằm Chất trắng đường dẫn truyền liên...
 • 3
 • 131
 • 0

ĐỀ THI SINH 8 II

ĐỀ THI SINH 8 KÌ II
... Chức Hê thần kinh vận động : ( , xương) liên quan hoạt động vân , hoạt động có ý thức Hệ thần kinh sinh dưỡng : điều hòa hoạt động quan, hoạt động không ý thức Câu : - Mang thai tuổi trẻ nguyên nhân ... - Tránh không để tinh trùng gặp trúng - Chống làm tổ trứng 1đ 1đ 1,5 đ 1,5 đ Câu - Ngủ nhu cầu sinh lí thể , Bản chất giấc ngủ trình ức chế tự nhiên có tác dung bảo vệ phục hồi khả làm việc hệ...
 • 3
 • 52
 • 1

giao an sinh 8 ki II nam 08-09

giao an sinh 8 ki II nam 08-09
... thức vệ sinh bảo vệ thể II Phơng tiện dạy học - Tranh H 58. 1, 58. 3, - Bảng 58. 1 58. 2 III Tiến trình học Tổ chức: sĩ số 8A: 8B: Ki m tra cũ HS1 Trình bày chức tuyến tuỵ HS2 Làm tập 3; SGK ( 181 ) Bài ... Rèn kỹ quan sát so sánh, kỹ hoạt động nhóm * Giáo dục ý thức vệ sinh, bảo vệ hệ thần kinh II Phơng tiện dạy học - Tranh phóng to H 48. 1, H 48. 2, H 48. 3 - Bảng phụ ghi nội dung phiếu học tập III Tiến ... vệ sinh cá nhân, vệ sinh cộng đồng II Phơng tiện dạy học: - Tranh ảnh bệnh da III Tiến trình học: Tổ chức sĩ số 8A: 8B: Ki m tra cũ: - HS1: Da có cấu tạo nh nào? có nên lạm dụng kem phấn trangđiểm...
 • 68
 • 237
 • 0

Đê KSCL 8 ki II

Đê KSCL 8 ki II
... be a deposit on all drink cans The (6) _is returned when people bring the (7) _back for (8) A throw away A used A cleaned A be reuse A out A deposit A law A use B threw away C thrown...
 • 3
 • 131
 • 0

GA sinh 8 (kì II) Chuẩn

GA sinh 8 (kì II) Chuẩn
... trớc mới: Tuyến sinh dục Giáo viên: Nguyn Vn ỡnh- Trng PTCS Hỳc- Hhoỏ- QTr Trang 47 Giáo án sinh Ngày soạn: 18/ 04/ 2009 Tiết 61: Bài 58: tuyến sinh dục A Mục tiêu: Sau học xong học sinh cần nắm ... Xem trớc : Hệ thần kinh sinh dỡng Ngày soạn: 12/ 03/ 2009 Tiết 50: Bài 48: hệ thần kinh sinh dỡng A Mục tiêu: Sau học xong học sinh cần nắm - HS phân biệt đợc phản xạ sinh dỡng với phản xạ vận ... nhóm C Chuẩn bị: GV: Tranh H 48. 1-3 sgk, bảng phụ HS: Tìm hiểu trớc D Tiến trình lên lớp: Trang 26 Giáo viên: Nguyn Vn ỡnh- Trng PTCS Hỳc- Hhoỏ- QTr Giáo án sinh I ổn định: (1) 8A ; 8B II...
 • 65
 • 211
 • 1

Đề van 8 II

Đề van 8 kì II
... lỗi diễn đạt (1 điểm) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 08- 2009 MÔN: Ngữ văn- lớp Thời gian 90 phút (không kể thời gian giao đề) ……………………… Đề ra: Câu (1điểm): Em hiểu nhan đề văn “Thuế máu” Nguyễn ... - Tự hào dân tộc có truyền thống lịch sử vẻ vang - Tự hào đất nước có lãnh thổ riêng phong tục tập quán riêng - Tự hào đất nước có nhiều chiến công vang lừng lưu danh sử sách Biểu điểm: - Đáp ... điểm câu trả lời đúng0.5 điểm) Câu1: A Câu 4: D Câu2: C Câu 5: A Câu 3: C Câu 6: A II/ TỰ LUẬN(7 điểm) Câu 1: Nhan đề “Thuế máu” - Cùng với thứ thuế vô lý thực dân Pháp đặt cho nước thuộc địa người...
 • 3
 • 132
 • 0

de sinh 8 hk ii

de sinh 8 hk ii
... THI HỌC KÌ II MÔN: SINH HỌC LỚP THỜI GIAN :45 PHÚT MA TRẬN Chủ đề kiến thức Chương VII Nhận biết KQ TL Câu Đ ChươngVIII Câu Chương I X Câu 0,5 C2, C5 Câu 0,5 B1 ... - THI HỌC KÌ II MÔN : SINH HỌC LỚP THỜI GIAN: 45 phút Mức độ Mạch KT Chương VII Bài tiết Biết TN Hiểu TL 1c (0,5đ) 1c (0,5đ) Chương VIII Da Chương IX TK GQ TN Vận dụng TL ... THI HỌC KÌ II MÔN: SINH HỌC LỚP THỜI GIAN :45 PHÚT MA TRẬN CÂU HIỂU Đ Chương KQ BIẾT TL KQ C1 C7,4 Chương 10 C9,12 Chương 11 C11 TỔNG C2 0,5 0,5 C13 1 C5 0,5 3,5 C10 0,5 C8 0.5 1,5 C14 0,5...
 • 12
 • 90
 • 0

Giao an sinh 8 ki II cua Tram

Giao an sinh 8 ki II cua Tram
... năng: Có kĩ quan sát phân tích kênh hình - Thái độ: Có ý thức vệ sinh bảo vệ thể II/ Đồ dùng dạy học - Tranh phóng to H 58. 1; 58. 2; 58. 3 - Bảng phụ viết nội dung bảng 58. 1; 58. 2 III/ Tiến trình ... giao cảm phân hệ thần kinh đối giao cảm (bảng 48. 2 SGK) Chức hệ thần kinh sinh dỡng - Phân hệ thần kinh giao cảm đối giao cảm có tác dụng đối lập điều hoà hoạt động quan sinh dỡng - Nhờ tác dụng ... kĩ quan sát, phân tích tranh - Thái độ: Có ý thức vệ sinh, bảo vệ hệ thần kinh II/ Đồ dùng dạy học - Tranh phóng to H 48. 1; 48. 2; 48. 3 Hà Thị Huyền Trâm Trờng THCSTT Quảng Đông Giáo án sinh học...
 • 51
 • 169
 • 0

de sinh 7 ki II co ma tran 2011

de sinh 7 ki II co ma tran 2011
... ĐỊNH ĐỀ KI M TRA HỌC KÌ II MÔN SINH Họ và tên : ………………………… Năm học : 2010 – 2011 Lớp : ……… Thời gian : 45 phút –ĐỀ Điểm Nhận xét của giám khảo Chữ ki giám khảo Chữ ki giám ... vật quý hiếm? Là học sinh em phải làm để góp phần bảo vệ động vật quý Việt Nam? Hết ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN SINH HỌC I/ Trắc nghiệm( 60 điểm): Mỗi câu đạt điểm d c c a II/ Tự luận( 140 điểm): ... ngăn(không xuất vách ngăn hụt) d ngăn Câu 7: Bò sát xếp vào : a b c d Câu : Lớp bò sát chia làm nhóm chính : a Hàm có răng, mai, yếm hàm , có mai yếm b Có chi, màng rõ chi màng nhĩ c Hàm...
 • 4
 • 36
 • 0

Đề gdcd 8 II có ma trận cực chuẩn

Đề gdcd 8 kì II có ma trận cực chuẩn
... pháp thời độ lên chủ nghĩa xã b Hiến pháp 1959 c Hiến pháp 1 980 hội phạm vi nước Hiến pháp thời đổi Hiến pháp cách mạng dân tộc dân chủ d Hiến pháp 1992 nhân dân Hiến pháp thời xây dựng ... kiến sau, ý kiến đúng? A Người thuê nhà quyền quản lí; sử dụng để B Người chủ nhà quyền quản lí; sử dụng để ở, bán tặng, cho thuê C Người mua nhà quyền quản lí; sử dụng để ở, bán tặng, ... Chủ đề Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam Số câu số điểm tỉ lệ phần trăm Chủ đề Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam Số câu số điểm tỉ lệ % Cơ quan quyền ban hành hiến pháp 01...
 • 5
 • 157
 • 2

de su 8 ki II

de su 8 ki II
...
 • 1
 • 113
 • 0

de sinh 7 ki II co ma tran

de sinh 7 ki II co ma tran
... TRUNG ĐỀ KI ̉M TRA HỌC KI II MÔN SINH Họ và tên : ………………………… Năm học : 2010 – 2011 Lớp : ……… Thời gian : 45 phút –ĐỀ Điểm Nhận xét của giám khảo Chữ ki giám khảo Chữ ki giám ... vật quý hiếm? Là học sinh em phải làm để góp phần bảo vệ động vật quý Việt Nam? Hết ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN SINH HỌC I/ Trắc nghiệm( 60 điểm): Mỗi câu đạt điểm d c c a II/ Tự luận( 140 điểm): ... Cá Bơn d Cá Heo Câu 12: Tính đa dạng sinh học động vật cao môi trường: a Đới lạnh b Nhiệt đới gió mùa c.Hoang mạc đới nóng d.Tất môi trường II/ Tự luận (7 iểm): Câu 1( 2điểm):Trình bày giải thích...
 • 4
 • 119
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lý thuyết lượng tử về hiệu ứng quang kích thích ettinghausen trong hố lượng tửNGHIÊN cứu HIỆU QUẢ bảo vệ cơ TIM của SEVOFLURAN TRONG PHẪU THUẬT THAY VAN ĐỘNG MẠCH CHỦĐề thi tiếng nhật JTEST AD 109Đề thi tiếng nhật JTEST AD 110ĐỊNH DANH CÁC bộ PHẬN CỦA đồ vật BẰNG CÁC từ NGỮ THUỘC TRƯỜNG NGHĨA CHỈ bộ PHẬN cơ THỂ NGƯỜIHÌNH TƯỢNG NGƯỜI ANH HÙNG CHỐNG NGOẠI xâm QUA NHÓM TRUYỀN THUYẾT CHI LĂNG, LẠNG sơnNGHIÊN cứu THƠ CHỮ hán của NGUYỄN THÔNGVẤN đề địa lý – LỊCH sử TRONG tác PHẨM GIA ĐỊNH THÀNH THÔNG CHÍ và sử học bị KHẢOXÂY DỰNG và HƯỚNG dẫn HOẠT ĐỘNG GIẢI bài tập TRONG dạy học CHƯƠNG ĐỘNG lực học CHẤT điểm vật lí 10 NHẰM bối DƯỠNG NĂNG lực GIẢI QUYẾT vấn đề THỰC TIỄNCambridge practice tests for IELTS 6CÂU hỏi TRÊN báo TIỀN PHONG (KHẢO sát từ THÁNG 1 năm 2013 đến THÁNG 12 năm 2014)TỔ CHỨC dạy học CHỦ đề TÍCH hợp sản XUẤT điện NĂNG NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG lực GIẢI QUYẾT vấn đề của học SINH TRUNG học PHỔ THÔNG dân tộc MIỀN núiTỔ CHỨC dạy học CHỦ đề TÍCH hợp“ KIM LOẠI TRONG đời SỐNG”BẬC TRUNG học PHỔ THÔNGTHỰC TRẠNG vận DỤNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN vào KIỂM TOÁN KHOẢN mục DOANH THU bán HÀNG và CUNG cấp DỊCH vụ TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN và tư vấn APEC THỰC HIỆN tại KHÁCH HÀNGTỔ CHỨC dạy học dựa TRÊN vấn đề CHƯƠNG “KHÚC XẠÁNH SÁNG” vật lí 11 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG lực GIẢI QUYẾT vấn đề THỰC TIỄN của học SINHTHỰC TRẠNG sử DỤNG LAO ĐỘNG ở HUYỆN lập THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚCIncrease export of vegetexco to the USA marketTỔ CHỨC dạy học CHỦ đề TÍCH hợp “ cân BẰNG của vật rắn TRONG CUỘC SỐNG QUANH TA” ở TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNGPHÁT TRIỂN KINH tế TRÊN địa bàn HUYỆN tứ kỳ TỈNH hải DƯƠNG GIAI đoạn 2005 – 2014Analyzing the reality of the competitiveness of international freight forwarding service in focus shipping corp
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập