CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH U PHỔI VÀ GIẢ U PHỔI BS NGUYỄN HỒNG QUÂN

Chẩn Đoán Hình Ảnh U Phổi

Chẩn Đoán Hình Ảnh U Phổi
... tính 1 U PHổI áC TíNH 1. 1U bi u mô thợng bì: -Tỷ lệ gặp:60% -Y u tố nguy cơ: nghiện thuốc -Vị trí: U phát triển từ phế quản, 2/3 vị trí trung tâm(Phế quản gốc phế quản phân thuỳ) -D u hi u cận ... soi) U ngoại vi, khối nhi u thuỳ tổn thơng có m u trắng - Chẩn đoán hình ảnh: + Phát triển nhu mô phổi, gặp trung tâm + 20% lúc có nhi u ổ K thờng xảy phổi có sẹo cũ, khí phế thũng cũ + Hạch trung ... triển từ lòng phế quản lớn xuyên qua phế quản lớn +Phát triển lòng phế quản lớn: Tri u chứng lâm sàng rầm rộ .XQ khó thấykhối u .Chụp phế quản thấy hình khuyết cứng .CLVT :Hình ảnh khối lòng PQ...
 • 39
 • 1,214
 • 0

chẩn đoán hình ảnh phù phổi cấp hội chứng nguy cấp hô hấp ở người lớn

chẩn đoán hình ảnh phù phổi cấp và hội chứng nguy cấp hô hấp ở người lớn
... tỏa X quang Phù phổi cấp X quang Hội chứng nguy cấp hấp người lớn Sinh lý bệnh Phù phổi cấp ARDS Tóm tắt NHẬP ĐỀ   Phù phổi cấp (Acute pulmonary edema) Hội chứng nguy cấp người lớn (Adult ... cấp bệnh lý tim 2/ Phù phổi không bệnh tim 3/ Hội chứng nguy cấp hấp người lớn 4/ Xuất huyết phổi (Chấn thương ngực lan tỏa) 15 PHÙ PHỔI CẤP DO SUY TIM TRÁI PHÙ PHỔI TỔN THƯƠNG (INJURY PULMONARY ... phối mạch máu phổi 2.Phân bố hình cánh bướm 3.Đường Kerley B 39 X QUANG PHÙ PHỔI CẤP PHÙ PHỔI DO NGUY N NHÂN TIM (CARDIOGENIC PULMONARY EDEMA) 40 X QUANG PHÙ PHỔI CẤP PHÙ PHỔI DO NGUY N NHÂN TIM...
 • 74
 • 303
 • 0

Chẩn đoán hình ảnh u gan

Chẩn đoán hình ảnh u gan
... SA không điển hình U m u U m u thể lan toả Hình ảnh SA không điển hình U m u Hình ảnh SA không điển hình U m u thể lan toả U m u Biến chứng Chảy m u U m u Hình ảnh CT điển hình hì Chụp CT ... phía sau +/+/ ép đ u dò? Doppler U m u U m u Hình ảnh si u âm điển hình hì Doppler U m u Hình ảnh si u âm không điển hình hì Giảm âm: nhu mô gan tăng âm tă Âm không đ u: KT lớn, xơ hoá, huyết ... khối, chảy m u khối, vôi hoá Hình ảnh SA không điển hình U m u Âm không đ u: KT lớn, xơ hoá, huyết khối, chảy m u khối, vôi hoá Hình ảnh SA không điển hình U m u U m u thể hang Hình ảnh SA không...
 • 145
 • 636
 • 6

Tài liệu Chẩn đoán hình ảnh phù phổi cấp ppt

Tài liệu Chẩn đoán hình ảnh phù phổi cấp ppt
...    1/ Phù phổi cấp bệnh lý tim 2/ Phù phổi không bệnh tim 3/ Hội chứng nguy cấp hô hấp người lớn 4/ Xuất huyết phổi (Chấn thương ngực lan tỏa) 15 PHÙ PHỔI CẤP DO SUY TIM TRÁI PHÙ PHỔI TỔN ... phân phối mạch máu phổi 2.Phân bố hình cánh bướm 3.Đường Kerley B 39 X QUANG PHÙ PHỔI CẤP PHÙ PHỔI DO NGUYÊN NHÂN TIM (CARDIOGENIC PULMONARY EDEMA) 40 X QUANG PHÙ PHỔI CẤP PHÙ PHỔI DO NGUYÊN NHÂN ... lan tỏa X quang Phù phổi cấp X quang Hội chứng nguy cấp hô hấp người lớn Sinh lý bệnh Phù phổi cấp ARDS Tóm tắt NHẬP ĐỀ   Phù phổi cấp (Acute pulmonary edema) Hội chứng nguy cấp hô hấp người...
 • 94
 • 1,056
 • 9

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH LAO PHỔI pot

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH LAO PHỔI pot
... bệnh Hình ảnh học Lao sơ nhiễm trẻ em Lao sơ nhiễm người lớn Lao phổi Biến chứng hang lao Các di chứng Các dạng lao khác: u lao, lao kê, PQPV lao Chẩn đoán phân biệt 5/14/2013 12 HÌNH ẢNH HỌC LAO ... bệnh Hình ảnh học Lao sơ nhiễm trẻ em Lao sơ nhiễm người lớn Lao phổi Biến chứng hang lao Các di chứng Các dạng lao khác: u lao, lao kê, PQPV lao Chẩn đoán phân biệt 5/14/2013 29 HÌNH ẢNH HỌC LAO ... bệnh Hình ảnh học Lao sơ nhiễm trẻ em Lao sơ nhiễm người lớn Lao phổi Biến chứng hang lao Các di chứng Các dạng lao khác: u lao, lao kê, PQPV lao Chẩn đoán phân biệt 5/14/2013 44 HÌNH ẢNH HỌC LAO...
 • 105
 • 348
 • 3

Chan doan hinh anh u xuong ham

Chan doan hinh anh u xuong ham
... incisive, forme de cur et liserộ U lành tính U có nguồn gốc U nguồn gốc bi u U nguồn gốc trung mô U nguồn gốc bi u mô trung mô U có nguồn gốc không Tumeurs bộnignes dorigine dentaire T ộpithộliales ... dentaire CONCLUSION Tomodensitomộtrie Xác định u vứi c u trúc giải ph u xung quanh Liên quan với chân Xâm lấn u Trong xương Phần mềm CONCLUSION IRM Extension tumorale si lộsion dallure agressive ... Radiologie Image kystique, uniloculaire, contours nets, +/dent incluse Image multiloculaires Bulles de savon Nid dabeille Vaste image lacunaire =/- cloisons Tumeurs bộnignes dorigine dentaire...
 • 68
 • 335
 • 2

chẩn đoán hình ảnh - u nang thụy

chẩn đoán hình ảnh - u nang thụy
... U nang tụy: hoàn cảnh phát Đ Lâm sàng dạng Đ Khối sờ thấy Đ Phát khối nang Si u âm CLVT U nang tụy Đại c-ơng (1) U nang tuyến U nang tuyến nhỏ dịch U nang tuyến ung th- nang tuyến dịch ... dịch nhầy U nang tụy Đại c-ơng (1) U dạn nang Ung th- tuyến (hoại tử) Di tụy că U tụy nội tiết Giả u tụy Nang giả tụy U nang tụy U nang tuyến dịch Tổn th-ơng nang Các nang nhỏ trung tâm, nang lớn ... lân cận U nang tuyến ung th- nang tuyến dịch nhầy Si u âm Nang đơn độc hoạc vài nang Nụ sùi vách ngăn ngă nang +/+ /- vôi hoá ngoại vi U nang tuyến ung th- nang tuyến dịch nhầy CLVT D u hi u giống...
 • 27
 • 298
 • 0

Chẩn doán hình ảnh : U Gan part 10 pot

Chẩn doán hình ảnh : U Gan part 10 pot
... nét CLVT, bệnh cảnh có ung th- gan, th lành tính Ung th- gan xác định nhi u khối gan si u âm Có khả ác tính Nang, u m u Sinh thiết (SA) Stop Có C đi u trị CĐ CLVT, IRM Ko CĐ đi u tr Stop ... và/hoặc nhi u khối Bệnh nhân Child A B, không huyết khối tĩnh mạch cửa U gan Chỉ định PP C CĐHA Tổn th- ơng phát t tình cờ si u âm Tổn th- ơng xơ gan Ung th- gan đ- ợc phát 90% nốt gan có ĐK nhỏ ... Chẩn đoán phân biệt NDR ( I ) C u trúc âm Động mạch Tĩnh mạch cửa Tín hi u T1 Tín hi u T2 NDR ( II ) HCC Nhi u dạng + Giảm Giảm Nhi u dạng + Tăng Đồng Nhi u dạng +++ Nhi u dạng Tăng...
 • 10
 • 209
 • 0

Chẩn doán hình ảnh : U Gan part 9 ppt

Chẩn doán hình ảnh : U Gan part 9 ppt
... rõ, nằm phần gan lành HCC: Hình khối, có tính chất phát triển nh HCC Xơ gan Nốt tái tạo Xơ gan Một nhi u nốt SA > 20 mm, Nhi u khả HCC ng < 20 mm Nhân tái tạo lớn U m u U mỡ Nốt xơ gan ỉ Kích th- ... U gan Chỉ định PP C CĐHA Tổn th- ơng phát t tình cờ si u âm Tổn th- ơng xơ gan Ung th- gan đ- ợc phát Khối xơ gan Vấn đề HCC đ- ợc đặt 80% xuất xơ gan 20 đến 40 % xơ gan có biến chứng ... IRM dynamique Nốt xơ gan IRM (2.) : Chẩn đoán phân biệt ỉ HCC nhỏ Tăng tí hi u giảm tín hi u ổ T1 Tăng tín hi u Không đồng T2 Giả vỏ giảm tín hi u T1 Tiêm cản quang Gadolinium, Endoremđ...
 • 15
 • 225
 • 0

Chẩn doán hình ảnh : U Gan part 8 potx

Chẩn doán hình ảnh : U Gan part 8 potx
... trang Di gan: Si u âm K buồng trứng Di gan: Si u âm K vòm di c gan Di gan: Si u âm K vú di c Di gan: CLVT Sn từ 70-90% với ĐK u từ K 1-2cm Tr- ớc tiêm CQ: Nốt giảm tỷ trọng (20 (20-40UH) Di dạng ... ĐT, K n buồng trứng n ỉ Di gi u mạch m u: khối u nội tiết (u carcinoide, tụy, vỏ TT) U tế bào rau thai, K thận ỉ Di thể lan to : K thận n ỉ Di bạch huyết: phân nhánh theo TMC n Di gan: Si u âm K ... (gastrinome) Di U thần kinh nội tiết Di gan: CLVT 92-00.925 92 U gan trẻ em Hội chứng Kasabach-Merritt : Trẻ bú, u nội mạc Merritt mạch m u lan toả, suy tim phải Si u âm: Gan to, không đ u, TM gan giản,...
 • 15
 • 204
 • 0

Chẩn doán hình ảnh : U Gan part 7 potx

Chẩn doán hình ảnh : U Gan part 7 potx
... liên quan tới xơ gan viêm gan Y u tố thuận lợi: Giãn đ- ờng mật bẩm sinh, sỏi mật, viêm xơ ĐM, gan đa nang LS không đặc hi u, tiên l- ợng x u bSi u âm: âm, giới hạn không rõ, bờ nhi u vòng cung, ... dải xơ trung tâm Ung th- TB xơ dẹt CT CT MPR T2 Ung th- TB xơ dẹt T1 gado 15 Các khối u bi u mÔ KHáC Ung th- TB đ- ờng mật gan Hiếm, 10% u gan ác tính, TB đ- ờng mật gan Tuổi 50 -70 , nữ > ... mạch m u Khối Hiếm gặp Hay bị vôi hoá (3/4)T Hiếm U m u ác tính (Angiosarcome ): Rất U bạch huyết bào (lymphome ): Hiếm, Thể thâm nhiễm khó phát U tuyến dạng nang (cystadénocarcinome) K tuyến...
 • 15
 • 163
 • 0

Chẩn doán hình ảnh : U Gan part 6 pdf

Chẩn doán hình ảnh : U Gan part 6 pdf
... th- tế bào gan SI U ÂM iNhững khó khăn Nhữ khă chẩn đoán Đ U đồng âm với nhu mô gan Ung th- tế bào gan SI U ÂM iNhững khó khắn chẩn đoán Nhữ Đ BN béo, lực l- ỡng, có nhi u ống ti u hoá Chẩn đoán ... chủ Ung th- tế bào gan Chẩn đoán lan rộng Tắc tĩnh mạch cửa: Thâm nhiễm huyết khối Si u âm: -Tĩnh mạch quanh khối - Tĩnh mạch xa Tắc tĩnh mạch cửa: Thâm nhiễm huyết khối Si u âm: -Tĩnh mạch quanh ... tín hi u T1 Thì (Đ tă Giảm tín hi u muộn 25 T2 CHC 60 Ung th- tế bào gan Chẩn đoán lan rộng Tắc tĩnh mạch cửa Tắc tĩnh mạch gan Thông động tĩnh mạch Hạch: rốn gan dọc mạch lớn Thâm nhiễm, huyết...
 • 15
 • 246
 • 0

Chẩn doán hình ảnh : U Gan part 5 pot

Chẩn doán hình ảnh : U Gan part 5 pot
... >3 kHz 4Sunt động-tĩnh mạch đặc hi u động4Làm dễ dàng cho việc chẩn đoán thâm nhiễm huyết khối tĩnh mạch Ung thtế bào gan Ung thtế bào gan Viền giảm âm Vôi hoá Ung th- tế bào gan SI U ÂM iNhững ... +/- Ung th- tế bào gan Si u âm iThể thâm nhiễm la to : 10-20% 104Nhi u nốt nhỏ tăng âm rải rác đ gan to không tă +/- thể lan toả nốt +/SI U ÂM DOPPLER 4ít hi u quả, khối < 3cm 4Tăng cấp m u với ... Ung th- tế bào gan Lâm sàng, XN i Phát muộn, i Tri u chứng không đặc hi u: đau HSP, sốt, vàng da, sờ thấy khối, gầy sút Đôi phát tình cờ tì i FP tăng 60-70% t/h 60i Chẩn đoán sớm Ung th-...
 • 15
 • 153
 • 0

Chẩn doán hình ảnh : U Gan part 4 ppsx

Chẩn doán hình ảnh : U Gan part 4 ppsx
... m u, mỡ) Đ Sau tiêm CQ: Bắt thuốc sớm, mạnh, tạm thời (Đồng tỷ trọng 45 -60s) (Đ 45 Đ "Vỏ" U tuyến 89-08.996 U tuyến 92-00.763 00.763 U tuyến U tuyến U tuyến ng ỉ IRM : Tri u chứng gần giống HNF ... nhi u HNF Chọc sinh thiết có h- ớng dẫn ? Mổ thăm sinh thiết m ? Không ph u thuất cắt gan khảng định HNF HNF : Hình ảnh CT nh IRM không điển h hình HNF chẩn đoán - u tiên số Ph u thuật cắt gan ... đ u( tín hi u mỡ, m u, Đ Đ Đ Đ hoại tử) Đồng giảm tỷ trọng tr- ớc tiêm Bắt thuốc sớm, mạnh, tam thời ô Sẹo " trung tâm Vỏ dễ thấy U tuyến 89-08.996 HNF : Hình ảnh CT nh IRM không điển h hình Chẩn...
 • 15
 • 159
 • 0

Chẩn doán hình ảnh : U Gan part 3 ppt

Chẩn doán hình ảnh : U Gan part 3 ppt
... U m u Hình ảnh IRM điển hình hì Tăng tín hi u T2 (= tín hi u mật NNT) Bờ thuỳ Đồng (t- ơng đối) tuỳ thuộc vào KT u Sau tiêm Gd (Hình ảnh T1 nhanh) : (Hì T2 T1 sớm 96- 032 52 T1 muộn U m u Hình ... Hyperplasie Nodulaire Focale: F Tổn th- ơng lành tính: Xơ gan khu trú, giả u gan, loạn sản phôi, u tuyến hỗn hợp Bất th- ờng mạch m u loạn sản dị dạng phôi F Nữ, trẻ, thuốc tránh thai Lâm sàng, XN: F Phát ... nốt khu trú Tăng sản thể nốt khu trú Hình ảnh si u âm - Doppler ỉ Si u âm Đ Đồng tăng âm nhẹ tă Đ Dải xơ trung tâm tăng âm tă Đ Không có vỏ Đ Hi u ứng khối Đ Doppler m u xung Đ Tín hi u động...
 • 15
 • 180
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: u phổi là gìcó thể phân loại xử lý rác thải hữu cơ ngay tại hộ gia đình bằng bể biogas hay ủ làm phân compost trong vườnchẩn đoán hình ảnh u phổibiõt ®ỉt vµ tr¶ lêi c©u hái cã cơm tõ ë ®©u hs k g thùc hiưn ®çy ®đ bt2 ®ỉt ®óng dêu chêm hái dêu phèy vµo chç trèng trong ®o¹n v¨nc©u hỏi §iịn cơm tõ thích hợp mà em biết vµo chç thay cho c¸c sè 1 2 3 4 m¹ch 1 gåm nh÷ng tõ bµo sèng vách máng cã chøc n¨ng 2 m¹ch 3 gåm nh÷ng tõ bµo có vách hãa gç dµy khng cã chêt tế bào cã chøc n¨ng 4c©u hỏi §iịn cơm tõ thích hợp mà em biết vµo chç m¹ch gåm nh÷ng tõ bµo sèng vách máng cã chøc n¨ng m¹ch gåm nh÷ng tõ bµo có vách hãa gç dµy khng cã chêt tế bào cã chøc n¨ngư phổi tế bào nhỏcox c 2006 testimony concerning the impact of the sarbanes oxley act by the chairman of the u s securities amp exchange commission before the u s house committee on financial services september 19 20064 người 3 u phổi 1 chửa trứng uống được trên 5 6 tháng thì sức khoẻ ổn định lên cân u thu nhỏ hết hạch cổ đỡ ho đỡ đau3 người bị u phổi uống được hơn 2 3 tháng thì u nhỏ đi sức khoẻ tốt hơn1 bệnh nhân u phổi khác uống được 2 tháng bệnh tiếp tục tiến triển đau ho nhiều3 trường hợp chết 1 u phổi 1 u dạ dày 1 u gan chỉ uống chưa được 2 tháng sau đó chuyển thuốc đông y khácphương pháp ủ phân compostlịch sử của quá trình ủ compostu nang phổi bẩm sinhQUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI NGÀNH TOÀ ÁN NHÂN DÂN Ở VIỆT NAM (LA TIẾN SĨ)Đề thi khảo sát chất lượng môn toán lớp 9 tỉnh phú thọ năm học 2016 2017 (có đáp án)Học thuyết vô vi của Lão Tử và vấn đề giáo dục ý thức bảo vệ môi trường nước ta hiện nayHuy động tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) Chi nhánh Đà NẵngKế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Procimex Việt NamKế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Gạch men CosevcoKế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH Vân Long, quận Liên Chiểu, thành phố Đà NẵngKhả năng chịu lực tại vùng neo của cấu kiện bê tông ứng lực trước căng sauLập Kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế ATAMở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành SơNâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro trong các dự án đầu tư xây dựng bằng công tác thanh tra trong quá trình thực hiện dự án tại thành phố Đà NẵnNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình ĐịnhNghiên cứu giải pháp gia cường dầm liên hợp thép bê tông bằng thanh căng ứng suất trướNghiên cứu kích thích sự nảy mầm hạt bắp bằng ChitosanNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh tỉnh Bình ĐịnNghiên cứu sự hài lòng của nhân viên đối với công việc tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin hữu nghị Việt - HàNghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy HòaNghiên cứu thiết kế chế tạo động cơ sử dụng hai nhiên liệu Biogas Diesel trên cơ sở động cơ một xi lanh tĩnh tạNghiên cứu và chế tạo mô hình Robot song songNghiên cứu vấn đề an ninh mạng máy tính không dây
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập