O c 10 04 phan ung hoa hoc

Thiết kế sách giáo khoa điện tử (E-book) chương `Lý thuyết về phản ứng hóa học` lớp 10 chuyên hóa học

Thiết kế sách giáo khoa điện tử (E-book) chương `Lý thuyết về phản ứng hóa học` lớp 10 chuyên hóa học
... lý thuyết đổi PPDH; trình tự học; thuyết bồi dưỡng học sinh giỏi (HSG) hóa học bậc THPT; sách giáo khoa điện tử (e-book) - Thiết kế sách giáo khoa điện tử chương “Lý thuyết phản ứng hóa học ... mục tiêu chương “Lý thuyết phản ứng hóa học 2.1.1.1 Vị trí Trong sách giáo khoa hóa học lớp 10 chuyên hóa học, chương “Lý thuyết phản ứng hóa học chương thứ nghiên cứu sau chương thuyết chủ ... để tạo nội dung học tập e-book Chương 2: THIẾT KẾ SÁCH GIÁO KHOA ĐIỆN TỬ CHƯƠNG “LÝ THUYẾT VỀ PHẢN ỨNG HÓA HỌC” 2.1 Vị trí, nội dung PPDH chương “Lý thuyết phản ứng hóa học [10] , [48], [67],...
 • 153
 • 2,199
 • 5

tuần 10 - Tiết 19. Phản ứng hóa học(tt)

tuần 10 - Tiết 19. Phản ứng hóa học(tt)
... ) - HS: Phải có men rượu yếm khí -HS: Cần có xúc tác - HS: Nêu điều kiện để phản ứng hóa học sảy ghi vào Hoạt động Làm để nhận biết có phản ứng hoá học xảy ra? (10 ) - GV: Thí nghiệm Zn + HCl -HS: ... tạo chất để nhận biết có phản ứng khí ) hoá học sảy ra? Củng cố - Đánh giá – Dặn dò(11’): a Củng cố - Đánh giá: - Khi phản ứng hoá học xảy ? - Làm để nhận biết có phản ứng hoá học xảy ? Bài tập: ... cầu HS lên viết phương trình chữ phản ứng - GV diển giảng thêm : Bề mặt tiếp xúc lớn phản ứng xảy dễ dàng nhanh - GV hỏi:Than muốn cháy không khí ta phải làm gì? -GV: Trong thực tế, trình biến...
 • 2
 • 328
 • 9

Tài liệu trắc nghiệm môn hóa 10 - LÍ THUYẾT VỀ PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Tài liệu trắc nghiệm môn hóa 10 - LÍ THUYẾT VỀ PHẢN ỨNG HÓA HỌC
... C v = k.[A].[B]2 CÂU 302 Cân phản ứng hóa học đạt nào? A Nồng độ phân tử chất tham gia phản ứng sản phẩm phản ứng B Nhiệt độ phản ứng thuận nghịch C Vận tốc phản ứng thuận nghịch CÂU 303 mol ... 249C; 250C; 251 ( 1- , 2-S, 3- , 4- , 5-S, 6-S); 252B; 253B; 254A; 255A; 256C; 257C; 258B; 259B; 260C; 261C; 262B; 263A; 264B; 265C; 266B; 267C; 268A; 269( 1- , 2-S, 3- , 4Đ, 5- , 6-S); 270C; 271B; ... sunfuric, 10% oxi 83% nitơ (về thể tích) Hãy tính lượng oxi có đủ để oxi hóa hoàn toàn SO2 thành SO3 không? A Đủ B Thừa C Thiếu 54 ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG V CÂU 209C; 210C; 211A; 212(1-S, 2- , 3-S);...
 • 6
 • 301
 • 1

Tài liệu trắc nghiệm môn hóa 10 - OXI, LƯU HUỲNH. LÍ THUYẾT VỀ PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Tài liệu trắc nghiệm môn hóa 10 - OXI, LƯU HUỲNH. LÍ THUYẾT VỀ PHẢN ỨNG HÓA HỌC
... 37 A Natri B Kẽm C Lưu huỳnh D Nhôm Hãy cho biết đáp số tập sau CÂU 219 Trộn lít NO với lít O2 Hỗn hợp sau phản ứng (giả sử phản ứng xảy hoàn toàn) là: A lít B lít C lít D lít CÂU 220 Người ta ... nhiệt độ áp suất) A 50 lít 38 B 100 lít C 250 lít CÂU 225 Tính chất sau tính lưu huỳnh A Giòn, dễ vỡ B Có vẻ sáng sắt, đồng C Không tan nước CÂU 226 Ở nhiệt độ thường, lưu huỳnh chất rắn có ... tích oxi thu đktc (K=39, Cl = 35.5) A 4.55 lít B 6.72 lít C 45.5 lít CÂU 221 Người ta đốt lưu huỳnh lít oxi (sự cháy hoàn toàn (đktc)) Tính khối lượng lưu huỳnh đioxit tạo thành A 5.70 g B 7.15...
 • 14
 • 1,294
 • 12

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học trong việc hình thành và phát triển khái niệm về một số phản ứng hóa học hữu cơ trường trung học phổ thông

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học trong việc hình thành và phát triển khái niệm về một số phản ứng hóa học hữu cơ ở trường trung học phổ thông
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH PHẠM LÊ MAI XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA HỌC TRONG VIỆC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHÁI NIỆM VỀ MỘT SỐ PHẢN ỨNG HÓA HỌC HỮU CƠ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ ... SGK hóa học phổ thông, sâu vào trình hình thành phát triển KNPƯ hóa học hữu 3.3 Xây dựng sử dụng hệ thống tập hóa học việc hình thành phát triển khái niệm số phản ứng hóa học hữu trường trung học ... xây dựng hệ thống BTHH hình thành phát triển khái niệm PƯHH hữu THPT 66 2.4 Hệ thống BTHH xây dựng để hình thành phát triển khái niệm phản ứng hóa học hữu THPT 72 2.5 Sử dụng BTHH hình...
 • 163
 • 688
 • 3

Biên soạn chuyên đề đánh giá chiều diễn biến của phản ứng hóa học vô cơ dùng bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học trường trung học phổ thông luận văn thạc sỹ hóa học

Biên soạn chuyên đề đánh giá chiều diễn biến của phản ứng hóa học vô cơ dùng bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học ở trường trung học phổ thông luận văn thạc sỹ hóa học
... - Việc biên soạn chuyên đề dùng để bồi dưỡng HSG hóa học giáo viên THPT - Việc biên soạn chuyên đề đánh giá chiều diễn biến phản ứng hóa học dùng để bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học trường ... niệm chuyên đề nguyên tắc biên soạn chuyên đề dùng bồi dưỡng HSG - Sự cần thiết phải biên soạn chuyên đề bồi dưỡng HSG hóa học trường THPT, đặc biệt chuyên đề đánh giá chiều diễn biến phản ứng hóa ... đổi, phản ứng oxi hóa – khử xác định chiều hướng diễn biến phản ứng, với học sinh giỏi Vì vậy, việc biên soạn chuyên đề đánh giá chiều diễn biến phản ứng hóa học (đặc biệt phản ứng cơ) có ý...
 • 225
 • 1,476
 • 12

TUYỂN CHỌN - XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HỖ TRỢ VIỆC TỰ HỌC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỌC VÀ PHI KIM HÓA HỌC 10 NÂNG CAO TRƯỜNG THPT

TUYỂN CHỌN - XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HỖ TRỢ VIỆC TỰ HỌC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỌC VÀ PHI KIM HÓA HỌC 10 NÂNG CAO TRƯỜNG THPT
... dạy học Hóa học trường THPT 4.2 Đối tượng nghiên cứu : HTBT phần Phản ứng hóa học phi kim Hóa học 10 nâng cao trường THPT Cách sử dụng HTBT phần Phản ứng hóa học phi kim Hóa học 10 nâng cao trường ... pháp hỗ trợ việc tự học HS - Tuyển chọn - xây dựng sử dụng hệ thống phần Phản ứng hóa học phi kim Hóa học 10 nâng cao để hỗ trợ HS tự học - Giúp HS rèn luyện kĩ giải BTHH góp phần nâng cao chất ... cứu Tuyển chọn - xây dựng sử dụng HTBT phần Phản ứng hóa học phi kim Hóa học 10 nâng cao trường THPT nhằm hỗ trợ việc tự học cho HS Nhiệm vụ đề tài - Nghiên cứu sở lí luận thực tiễn tự học - Xây...
 • 133
 • 289
 • 1

Phương pháp dạy và học chương: Phản ứng hóa học (lớp 10 CB) docx

Phương pháp dạy và học chương: Phản ứng hóa học (lớp 10 CB) docx
... bán phương trình thể oxi hoá khử phản ứng oxi hoá – khử cụ thể – Cân phản ứng oxi hoá – khử theo phương pháp thăng electron – Phân biệt phản ứng oxi hoá – khử phản ứng oxi hoá khử – Xác định phản ... thức phản ứng oxi hoá – khử để phân biệt phản ứng hoá học có phải oxi hoá – khử hay không từ nắm cách phân loại phản ứng hoá học dựa vào thay đổi số oxi hoá – Khái niệm hiệu ứng nhiệt phản ứng ... ứng oxi hoá khử – Xác định phản ứng thuộc loại phản ứng toả nhiệt hay phản ứng thu nhiệt dựa vào phương trình nhiệt hoá học, biết cách viết phương trình nhiệt hoá học, biết sử dụng giá trị để làm...
 • 3
 • 1,621
 • 14

Bài tập trắc nghiệm môn hóa học lớp 10 Chương 4 phản ứng hoá học pdf

Bài tập trắc nghiệm môn hóa học lớp 10 Chương 4 phản ứng hoá học pdf
... trình hoá học : a b c d e f g A 10 8 B 8 2 C 10 1 D 10 5 4. 8 Kết luận sau ? A Phản ứng toả nhiệt phản ứng có H  B Phản ứng toả nhiệt phản ứng có H  C Phản ứng thu nhiệt phản ứng có H  D Phản ... oxi hoá chất nhường electron 3) Phản ứng oxi hoá khử phản ứng có thay đổi số oxi hoá số nguyên tố 4) Phản ứng oxi hoá khử phản ứng có tăng số oxi hoá số nguyên tố 5) Phản ứng oxi hoá khử phản ... Trong phản ứng Cu chất oxi hoá trình phản ứng số oxi hoá tăng lên 13 B Trong phản ứng Cu chất khử trình phản ứng số oxi hoá tăng lên C Trong phản ứng Cu chất oxi hoá trình phản ứng số oxi hoá giảm...
 • 19
 • 1,221
 • 41

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 49 TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC potx

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 49 TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC potx
... trung bình" "tốc độ tức thời": + Tốc độ phản ứng xác định khoảng thời gian từ t1 đến t2 tốc độ trung bình phản ứng Vì, khoảng thời gian có lức phản ứng xảy với tốc độ khác + Tốc độ phản ứng xác định ... trình phản ứng - Đổ dung dịch H2SO4 vào dung dịch Na2S2O3 Nhận xét tượng viết phương trình phản ứng So sánh tượng xảy trường hợp rút nhận xét gì? Hoạt động Tốc độ phản ứng tốc độ trung bình phản ứng ... 1,26 .10 3 319  184 mol/l.s - Từ rút định nghĩa tốc độ phản ứng: "biến thiên nồng độ đơn vị thời gian" (như tốc độc phản ứng xác định thực nghiệm) - GV giúp HS phân biệt khái niệm " tốc độ trung...
 • 6
 • 3,111
 • 33

Giáo án Hóa Học lớp 10: Phân loại phản ứng hóa học potx

Giáo án Hóa Học lớp 10: Phân loại phản ứng hóa học potx
... nhiệt hóa học Dựa vào thay đổi số oxi hóa : * Phản ứng có thay đổi số oxi hóa : hóa hợp, thế, phân hủy * Phản ứng thay đổi số oxi hóa : trao đổi , hóa hợp, phân hũy II .Phản ứng tỏa nhiệt phản ứng ... trình nhiệt hóa học: * Nhiệt phản ứng (H) (nhiệt hóa học) - Phản ứng thu nhiệt: H > - Phản ứng tỏa nhiệt : H < Na + 1/2HCl t  NaCl H = - 411,1 kJ/mol * Pt nhiệt hóa học p/ứ hóa học có kèm ... CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC GIÁO VIÊN SINH Hoạt động : I.Sự thay đổi số oxy hóa H cho biết loại pứ học ng.tố phản ứng hóa học: lớp 8+9 Cho ví dụ Phản ứng Vídụ Sự thay đổi soh Hóa A + B  AB hợp 0...
 • 9
 • 180
 • 0

bài giảng hóa học 10 bài 36 tốc độ phản ứng hóa học

bài giảng hóa học 10 bài 36 tốc độ phản ứng hóa học
... cốc (1) xảy ⇒ độ phản Tốc nhanh ứng lớn TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC Nồng độ có ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng? Khi tăng nồng độ chất phản ứng tốc độ phản ứng tăng TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC Ảnh hưởng ... phản ứng sẽ: a/ Giảm, tốc độ phản ứng tạo sản phẩm tăng b/ Giảm, tốc độ phản ứng tạo sản phẩm giảm c/ Tăng, tốc độ phản ứng tạo sản phẩm tăng d/ Tăng, tốc độ phản ứng tạo sản phẩm giảm TỐC ĐỘ PHẢN ... cho biết phản ứng Hãy so sánh : Phản ứng (1) xảy -ra nhanh ?kết tủa xuất tức khắc - Phản ứng (2) lát sau có kết tủa  Phản ứng (1) xảy nhanh → → TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC Tốc độ phản ứng gì? TN1:...
 • 14
 • 1,279
 • 3

hệ thống các câu hỏi và bài tập phần “cơ sở lý thuyết các phản ứng hóa học” bậc trung học phổ thông

hệ thống các câu hỏi và bài tập phần “cơ sở lý thuyết các phản ứng hóa học” ở bậc trung học phổ thông
... Hoá học 26 Đã phân tích câu hỏi tập phần “Cơ sở thuyết phản ứng hoá học dựa vào tài liệu giáo khoa chuyên Hoá học đề thi HSG cấp Tỉnh, cấp Quốc gia 4.Đã xây dựng hệ thống câu hỏi (gồm đề bài, ... đề bài, mục đích bài, hướng dẫn giải) từ đến nâng cao phần “Cơ sở thuyết phản ứng hóa học dùng cho học sinh lớp chuyên Hoá học bậc THPT Chúng hi vọng rằng, hệ thống câu hỏi tập tài liệu bổ ... cứu sở luận thực tiễn đề tài bao gồm: sở luận, thực tiễn bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học bậc THPT; đặc trưng dạy học hóa học bậc học nói chung bậc phổ thông nói riêng; vai trò, mục đích, cách...
 • 27
 • 228
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuỗi phản ứng hóa học lớp 10tốc độ phản ứng hóa học 10tốc độ phản ứng hóa học lớp 10chuỗi phản ứng hóa học vô cơ 10chuỗi phản ứng hóa học vô cơ lớp 10chuỗi phương trình phản ứng hóa học lớp 10Điểm bất động của ánh xạ Lipschitz suy rộng trong không gian Metric nón với đại số BanachĐiều khiển thích nghi cho tay máy Robot công nghiệp có xét đến vùng chết của cơ cấu truyền độnĐịnh giá cổ phiếu ngành dược phẩm niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí MinhGiải pháp marketing nhằm thu hút khách đến tham quan và mua sắm tại siêu thị Co.opmart Đà NẵngGiải pháp tạo động lực làm việc cho cán bộ công nhân viên tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đăk LăHoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Mía Đường ĐăkNôngHoàn thiện công tác kế toán ở các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng NaHoàn thiện công tác tiền lương tại Công ty Cổ phần Nam VinhHoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đà NẵnHoàn thiện kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty Cổ phần Than Điện Nông SơnHoàn thiện kiểm soát nội bộ thu, chi tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy NhơnKế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Thủy sản Nhật HoànMở rộng cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á, chi nhánh Thừa Thiên HuMở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Á Châu Đăk LăkMở rộng Định lý tồn tại điểm bất động của toán tử (K,Uo) - lõm chính quy trong không gian Banach với nón cực trịNghiên cứu các chủng vi khuẩn Bacillus có khả năng phân giải hợp chất hữu cơ nhằm ứng dụng trong xử lý nước thải từ khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang, Đà NẵngNghiên cứu các giải pháp chiếu sáng tự nhiên áp dụng nguyên lý thiết kế thụ động cho nhà liên kế tại Đà NẵnNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công ty cổ phần ngành nhựa bao bì niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính minh bạch thông tin của các công ty cổ phần niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NộiNghiên cứu các tính chất phi cổ điển, dò tìm đan rối và viễn chuyển lượng tử của trạng thái nén dịch chuyển thêm photon hai mod
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập