C 09 04 dieu che halogen va muoi halogenua

C 09 04 dieu che halogen va muoi halogenua

C 09 04 dieu che halogen va muoi halogenua
... 1 (A (B (C (D (A (B (C (D NaI không Trong phòn (A) (B) (C) (D) cho F2 2, đun nóng Cho KMnO4 (A) O2 (B) H2 (C) Cl2 (D) F2 PbCl2 + Cl2 + H2 (A) (C) (B) (D) 2Cr2O7 + HCl KCl + CrCl3 + Cl2 + H2 (A) ... tan? (B) CuCl2 (C) KBr (D) PbCl2 J (A) AgCl (B) PbCl2 (D) CaCO3 (C) AgI K (A) H2SO4 (C) AgNO3 L (A) CO2 (B) KOH (D) MgSO4 (B) NaOH M Dùng AgNO3 (A) HCl, HF (C) NaCl, KI N (A) AgNO3 (C) HCl (B) NaF, ... (D) Cho 3,16 gam KMnO4 (B) 0,05 (C) 0,02 (D) 0,16 B 2, KMnO4, K2Cr2O7 MnO2 Chú ý D m V (A) KMnO4 (B) MnO2 (C) CaOCl2 (D) K2Cr2O7 C (A) MnO2 (C) KClO3 2, KMnO4, K2Cr2O7, KClO3 (B) KMnO4 (D) K2Cr2O7...
 • 7
 • 11
 • 1

Thiết kế bộ điều chế giải điều chế 16QAM ứng dụng vào hệ thống CO-OFDM

 Thiết kế bộ điều chế và giải điều chế 16QAM và ứng dụng vào hệ thống CO-OFDM
... số kết khảo sát việc sử dụng điều chế khác vào hệ thống SVTN: Nguyễn Vũ Linh Trang Thiết kế điều chế giải điều chế 16QAM ứng dụng vào hệ thống CO-OFDM  Chương phần kết luận đề tài Trên sở kết ... SVTN: Nguyễn Vũ Linh Trang 14 Thiết kế điều chế giải điều chế 16QAM ứng dụng vào hệ thống CO-OFDM 2.6 Thiết kế 16-QAM 4R Trong hệ thống điều chế 16QAM thường sử dụng dạng 16 QAM chữ nhật có ưu ... Linh Trang 25 Thiết kế điều chế giải điều chế 16QAM ứng dụng vào hệ thống CO-OFDM - Hệ thống sử dụng FFT IFFT giúp giảm giao động số điều chế giải điều chế giúp hệ thống giảm độ phức tạp chi phí...
 • 69
 • 1,350
 • 22

NGHIÊN CỨU DẠNG ĐIỀU CHẾ RZ NRZ CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG 40Gbs TRÊN PHẦN MỀM MÔ PHỎNG OPTIWAVE

NGHIÊN CỨU DẠNG ĐIỀU CHẾ RZ VÀ NRZ CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG 40Gbs TRÊN PHẦN MỀM MÔ PHỎNG OPTIWAVE
... nghệ như: thành phần hệ thống hệ thống thông tin quang ghép kênh theo bước sóng định dạng điều chế qua lý thuyết biết điều chế RZ tốt NRZ hệ thống WDM 40Gb/s Nhờ vào thiết kế hệ thống thông tin ... thiệu, NRZ điều chế Duobinary thuộc nhóm 2.2.1 Điều chế NRZ NRZ định dạng điều chế ứng dụng chủ yếu hệ thống truyền dẫn quang ngày nay, kỹ thuật cho phát xung NRZ tiếng từ lý thuyết thông tin cổ ... loại định dạng điều chế ASK khác thực theo hình dạng xung quang Tất định dạng điều chế phân chia thành ba nhóm: NRZ, RZ định dạng điều chế Novel Trong phần này, định dạng điều chế NRZ (non-return-to-zero)...
 • 64
 • 983
 • 15

phương pháp điều chế gmsk ứng dụng của nó trong thông tin di động

phương pháp điều chế gmsk và ứng dụng của nó trong thông tin di động
... kiểu điều chế biên độ, điều chế tần số điều chế pha tương ứng Nếu tín hiệu thông tin tín hiệu liên tục ta kiểu điều chế tương tự, tín hiệu thông tin tín hiệu số ta có kiểu điều chế số tương ứng ... di động số Ngày GMSK sử dụng hệ thống GSM (hệ thống di động toàn cầu) Xuất phát từ suy nghĩ nên em chọn đề tài: Phương pháp điều chế GMSK ứng dụng thông tin di động. Trong trình làm đồ án tốt ... Đáp ứng xung lọc Gauss GMSK 2.2.2 Điều chế GMSK: Có hai phương pháp để phát GMSK, phương pháp thứ điều chế khoá dịch tần số phương pháp thứ hai khoá dịch pha vuông góc Hình 2.9 - Mô hình GMSK...
 • 61
 • 427
 • 2

Bài 10 Bài thực hành số 1 Điều chế Este tính chất của một số cacbohydrat ppt

Bài 10 Bài thực hành số 1 Điều chế Este và tính chất của một số cacbohydrat ppt
... động thực hành HS 1) Thí nghiệm 1: phản ứng 1) Thí nghiệm 1: phản ứng glucozơ với Cu(OH)2 glucozơ với Cu(OH)2 - Có thể dùng ống hút nhỏ giọt để Cách tiến hành: ước lượng hoá chất thực phản Cho vào ... dịch saccarozơ ngừng tách khí CO2 Rót dung 1% vào ống nghiệm rót vào dịch vào ống nghiệm đựng Cu(OH)2 giọt H2SO4 10 % Đun nóng dung (điều chế từ thí nghiệm 1) , lắc dịch 2-3 phút Để nguội cho từ cho ... Quan sát 10 % Lắc nhẹ, gạn bỏ phần dung tượng xảy rút kết luận dịch, giữ lại kết tủa Cu(OH)2 b) Rót 1, 5 ml dung dịch saccarozơ a) Rót giọt dung dịch saccarozơ 1% vào ống nghiệm rót vào 0,5 % vào ống...
 • 6
 • 5,086
 • 33

Điều chế Este tính chất của một số cacbohydrat ppt

Điều chế Este và tính chất của một số cacbohydrat ppt
... dung dịch saccarozơ ngừng tách khí CO2 Rót dung 1% vào ống nghiệm rót vào dịch vào ống nghiệm đựng Cu(OH)2 giọt H2SO4 10% Đun nóng dung (điều chế từ thí nghiệm 1), lắc dịch 2-3 phút Để nguội cho ... giải thích nhỏ) vào khuấy đũa thuỷ tượng xảy ra: tinh ngừng tách khí Rót dung dịch saccarozơ % vào CO2 Rót dung dịch vào ống nghiệm ống nghiệm chứa Cu(OH)2 kết tủa đựng Cu(OH)2 (điều chế từ thí tan ... 1% vào ống nghiệm rót vào 0,5 % vào ống nghiệm chứa Cu(OH)2 ml H2SO4 10% Đun nóng dung dịch quan sát tượng xảy Đung 2-3 phút Để nguội cho từ từ nóng dung dịch thu Quan sát NaHCO3 (tinh thể) vào...
 • 6
 • 2,132
 • 9

Điều chế số ứng dụng trong truyền thông

Điều chế số và ứng dụng trong truyền thông
... MỤC LỤC Trang Ị.Vài nét chung điều chế tầm quan trọng hệ thông t i n II Một số loại điều chế ưu nhược điểm hệ điều chế Q A M III Hệ truyền thông dùng điều chế giải điều chế 8Q A M ÍV ... pháp điều ché (Có kể ảnh hưởng nhiễu) AI MỞ ĐẦU Các nhà thiết kế hệ thống dùng kỹ thuật điều chè đế điều chế thông tin sô băng gốc qua kênh thông giải Dạng phổ biến điều chế số háo hiệu số 2, thông ... với xác suất nhau, tốc độ thông tin ứng với xung truyền log2M bits Với tốc độ thông tin số, độ rộng giải hệ phát giảm hệ số Với truyền dẫn số M, ta chứng minh tốc độ (tỷ số) lỗi cao hơn, nhưng,...
 • 56
 • 152
 • 0

Điều chế TTL ứng dụng trong thông tin quang

Điều chế TTL và ứng dụng trong thông tin quang
... quang Ve phia may thu, sgi quang cung dugc noi vcfi dau thong qua TTL OUT TTL OUT Hinh D 1: He thdng phat sd TTL LED source: ngudn diol phat quang TTL in: Tin hieu TTL dau vao Detector: dau TTL ... thong tin quang ciia he thi nghiem he thdng tin quang sgi sd hoa 10Mbps: a) Giiip hoc vien nhan biei cac linh kien , thiet bi ca ban he thdng thong tin quang ( may phai quang (E/0), may thu quang ... dac km dong Bg suy hao quang: Bg suy hao quang su dung sgi quang dan mode 9/125um cd gan connector quang FC va adaptor quang thuan lien cho viec su dung mang thong tin quang Do suy hao cd dinh...
 • 20
 • 171
 • 0

Tiểu luận môn biểu diễn tri thức suy luận ỨNG DỤNG ĐIỀU CHẾ CHẤT HOÀN THÀNH CHUỐI PHẢN ỨNG TRONG HÓA HỌC

Tiểu luận môn biểu diễn tri thức và suy luận ỨNG DỤNG ĐIỀU CHẾ CHẤT VÀ HOÀN THÀNH CHUỐI PHẢN ỨNG TRONG HÓA HỌC
... NaOH Chất cần điều chế: Mg(OH)2 Trang | 15 Hình Kết quả điều chế Mg(OH)2 2.2 Chuổi phản ứng hóa học Trong chuỗi phản ứng hóa học, ta yêu cầu chương trình hoàn thành chuối phản ứng hóa học theo ... sau: - Điều chế chất từ hợp chất hóa học ban đầu: Cho hơp chất hóa học ban đầu điều chế chất X dựa vào phương trình hóa học biết Phương trình hóa học cập nhật thường xuyên người dùng lưu - vào sở ... phản ứng dụng dạng A->B->C Demo chương trình Giao diện chương trình bao gồm tab - Điều chế hóa học: điều chế chất từ chất cho trước Chuỗi phản ứng hóa học: hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học Trang...
 • 20
 • 115
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Đáp án đề thi công chức nhà nước Luật công chức nhà nướcĐề cương chi tiết học phần Cơ sở điều khiển tự động (Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)BUILDING DEVELOPMENT STRATEGY FOR TERAZO TILES OF NAM THANG TRADE CONSTRUCTIVE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANYĐề cương chi tiết học phần Mạch điện (Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Điện tử cơ bản (Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Đo lường điện và thiết bị đo (Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Nghiên cứu các yếu tố tác động đến động lực làm việc của người lao động tại công ty TNHH RKW lotusPhân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP PGD thống nhất CN HCMHINH SOAN GIAO AN THE DUC MOI NHAT CUC HOTSử dụng thông tin đồ họa trên báo in việt namPhiếu đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức chuẩnNghiên cứu các nhân tố chất lượng dịch vụ đào tạo ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên ngành quản trị du lịch lữ hành, khách sạn, nhà hàng và dịch vụ ăn uống bậc đại học chính quy trường đại học công ngkế hoạch cá nhân năm 2017 theo chỉ thị số 05KHOA HỌC QUẢN LÍ GIÁO DỤC90 Câu Hỏi Đáp, Tình Huống Pháp LuậtTiếng Việt 5Đề khảo sát cuối năm học VNENNhân tố ảnh hưởng tới việc niêm yết chéo của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường chứng khoán của các nước thành viên ASEAN (cụ thể tại thị trường Singapore)Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh trong dạy học các chủ đề lịch sử việt nam lớp 11 trung học phổ thôngTìm hiểu về vấn nạn trục lợi trong bảo hiểm nhân thọ tại công ty TNHH MTV bảo gia hưng thịnh tổng đại lý dai ichi life việt namĐánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng TMCP ngoại thương VN chi nhánh long an PGD số 1
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập