Tài liệu tham khảo kinh tế Vi Mô (from Trịnh Xuân Hưng)

Tài liệu tham khảo kinh tế vi

Tài liệu tham khảo kinh tế vi mô
... Ngoài học vi n tham khảo tài liệu sau: * Học vi n tự nghiên cứu  Lê Bảo Lâm (chủ biên), Kinh tế vi mô, Nhàxuất thống kê, 1999  Nguyễn Hòang Bảo nhóm tác giả, Bài tập kinh tế vi mô, Nhà xuất ... xuất*  Tài liệu tham khảo: Tóm tắt giảng, tập củng cố giảng vi n phụ trách môn học cung cấp Robert S Pindyck, Daniel L Rubinfeld, Kinh tế vi mô, Nhà xúât thống kê, Hà nội, 1999 Tài liệu điện ... THIỆU MÔN KINH TẾ VI MÔ  Nội dung: Chuyên đề 1: Phân tích cung cầu thị trường Chuyên đề 2: Lý thuyết hành vi người tiêu dùng Chuyên đề 3: Lý thuyết hành vi doanh nghiệp Chuyên đề 4: Hành vi doanh...
 • 30
 • 266
 • 0

Tài liệu ôn tập Kinh tế mô.pdf

Tài liệu ôn tập Kinh tế Vĩ mô.pdf
... 100 b 150 c 200 d 250 Câu : Một kinh tế trạng thái toàn dụng nhân công có nghóa : a không lạm phát thất nghiệp b không thất nghiệp lạm phát c không thất nghiệp không lạm phát d tỷ lệ lạm phát tỷ ... mức sản lượng : a mà tăng tổng cầu lạm phát tăng nhanh b mà kinh tế có tỷ lệ thất nghiệp thấp c tối đa kinh tế d câu Câu 34 : Trong kinh tế giả đònh đóng cửa phủ Cho biết mối quan hệ tiêu dùng đầu ... mức sản lượng : a mà tăng tổng cầu lạm phát tăng nhanh b mà kinh tế có tỷ lệ thất nghiệp thấp c tối đa kinh tế d câu Câu 38 : Trong kinh tế giả đònh đóng cửa phủ Cho biết mối quan hệ tiêu dùng đầu...
 • 16
 • 1,703
 • 2

Tài liệu ôn tập kinh tế

Tài liệu ôn tập kinh tế vĩ mô
... 100 b 150 c 200 d 250 Câu : Một kinh tế trạng thái toàn dụng nhân công có nghóa : a không lạm phát thất nghiệp b không thất nghiệp lạm phát c không thất nghiệp không lạm phát d tỷ lệ lạm phát tỷ ... mức sản lượng : a mà tăng tổng cầu lạm phát tăng nhanh b mà kinh tế có tỷ lệ thất nghiệp thấp c tối đa kinh tế d câu Câu 34 : Trong kinh tế giả đònh đóng cửa phủ Cho biết mối quan hệ tiêu dùng đầu ... mức sản lượng : a mà tăng tổng cầu lạm phát tăng nhanh b mà kinh tế có tỷ lệ thất nghiệp thấp c tối đa kinh tế d câu Câu 38 : Trong kinh tế giả đònh đóng cửa phủ Cho biết mối quan hệ tiêu dùng đầu...
 • 16
 • 1,874
 • 5

Giáo trình tham khảo kinh tế vi

Giáo trình tham khảo kinh tế vi mô
... Chuyên đề 1: Ôn tập kinh tế I giới thiệu Kinh tế II I Ôn tập Kinh tế I: Bài 1: Khái quát kinh tế đo lường biến số kinh tế Bài : Tăng trưởng kinh tế Bài : Tiết kiệm, ... đến kinh tế II Giới thiệu nội dung Kinh tế học Vĩ II Nội dung chương trình Bài 1: Ôn tập Kinh tế I giới thiệu Kinh tế II Bài 2: hình IS-LM tổng cầu kinh tế đóng Bài 3: hình ... biến động kinh tế hình tổng cầu tổng cung Giải thích biến động kinh tế, trình tự điều chỉnh ổn dịnh Bài : Tổng cầu sách tài khóa I Tổng cầu kinh tế giản đơn II Tổng cầu kinh tế đóng có tham gia...
 • 177
 • 202
 • 0

Tài liệu Bài tập kinh tế vi và ứng dụng của môn học này trong thực tế ở các doanh nghiệp pdf

Tài liệu Bài tập kinh tế vi mô và ứng dụng của môn học này trong thực tế ở các doanh nghiệp pdf
... đó, khác với môn khoa học kinh tế học mô, kinh tế quản lý doanh nghiệp, có mối quan hệ chặt chẽ với Các môn khoa học quản lý kinh tế quản lý doanh nghiệp xây dựng cụ thể dựa sở lý luận phương ... bất đối xứng, chọn lựa với không chắn áp dụng kinh tế lý thuyết trò chơi Kinh tế học vi nghiên cứu tính quy luật ,xu vận động tất yếu hoạt động kinh tế vi mô, những khuyết tật kinh tế thị trường ... khách quan kinh tế học vi Kinh tế học vi nghiên cứu hành vi cụ thể cá nhân, doanh nghiệp vi c lựa chọn định ba vấn đề cho là: Sản xuất gì? Sản xuất nào? Phân phối thu nhập sao? để ứng vững,...
 • 13
 • 1,396
 • 27

Tài liệu Trắc nghiệm kinh tế vi docx

Tài liệu Trắc nghiệm kinh tế vi mô docx
... “hàng bình thường”? a Ti -vi màu b Cà phê c Gạo d Ti -vi đen trắng c Lốp xe ép lại 11 Sự kiện nguyên nhân làm tăng giá nhà? a Vi c xây nhà giảm b Các tổ chức xây dựng nhà tăng vi c cho thuê nhà c Tăng ... c Tăng tiền lãi chấp d Các quan quyền sẵn sàng tăng vi c bán nhà công cho người muốn thuê 12 Minh họa thay đổi giá mặt hàng có liên quan đến vi c dịch chuyển đường cầu theo tính chất liên quan ... 16 Hãy dùng đồ thị cung cầu để tả diễn biến giá xe gắn máy ngắn hạn dài hạn thu nhập người tiêu dùng nước ta tăng ổn định thời gian gần BÀI TẬP Giả sử có số liệu sau lượng cung cầu đậu phộng...
 • 5
 • 392
 • 4

Tài liệu ĐỀ THI KINH TẾ VI K33 - ĐỀ 1 pptx

Tài liệu ĐỀ THI KINH TẾ VI MÔ K33 - ĐỀ 1 pptx
... hoàn toàn có hàm chi phí sau: TC =10 Q 3-4 Q2+20Q+500 (Q:đvq; TC:đvt; P:đvt/đvq) Câu 22: Hàm chi phí trung bình AC bằng: A 30Q 3-8 Q+20+500/Q B 10 Q 2-8 Q+20+500/Q C 10 Q 2-4 Q+20+500/Q D Cả ba câu sai Câu ... nhuận kinh tế sẽ: A Bằng không B Nhỏ không C Lớn không D Tất sai Câu 43: Doanh nghiệp tăng giá sản phẩm X lên 20% Kết làm doanh thu tăng lên 8% Vậy Ep mặt hàng bằng: A -1 ,5 B Tất sai C -5 D -0 ,5 ... nhuận cực đại là: A Q=4 ,14 B Q=20 ,15 C Q =10 ,15 D Cả ba câu sai Câu 27: Doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận bị hòa vốn, sản lượng hòa vốn bằng: A Q=20,50 B Q =15 ,25 C Cả ba câu sai...
 • 3
 • 272
 • 0

Tài liệu Bài giảng kinh tế vi mô: "Trạng thái vàng,sự gia tăng dân số và tăng trưởng kinh tế." doc

Tài liệu Bài giảng kinh tế vi mô:
... thái vàng 12/23/13 II Sự gia tăng dân số tăng trưởng kinh tế Trạng thái dừng có gia tăng dân số Các yếu tố làm thay đổi tư bản: – – – – – – Đầu tư : tăng k Khấu hao : giảm k Gia tăng dân số: giảm ... động gia tăng dân số trạng thái dừng với gia tăng dân số, khối lượng tư công nhân không đổi công nhân tăng với tỷ lệ n, tổng khối lượng tư tổng sản lượng tăng với tỷ lệ n Vậy gia tăng dân số lý ... trạng thái vàng Chính sách tăng k: tăng tiết kiệm-> giảm tiêu dùng tăng đầu tư, đạt trạng thái dừng trạng thái vàng Tiêu dùng giảm tăng tương lai, tăng cực đại kinh tế đạt trạng thái dừng trạng thái...
 • 16
 • 656
 • 9

Tài liệu Trắc nghiệm kinh tế pdf

Tài liệu Trắc nghiệm kinh tế vĩ mô pdf
... 2Q+1 = 32 => Q= 15,5 Bài toán : Cho số liệu kinh tế sau ( đvị tính = tỷ ) C = 200 + 0.8Y Có I ( đầu tư ) = 300 G = 200 1) Tính sản lượng cân kinh tế , viết phương trình vẽ đồ thị đường tổng ... 1) Khi tiêu dùng tự định tăng lên làm cho đường tổng cầu AD thay đổi độ dốc sản lượng cân bằn kinh tế tăng 2) Thất nghiệp khái niệm người việc làm 3) Khi phủ ban hành thuế ( thuế hàm thu nhập...
 • 5
 • 410
 • 2

Tài liệu Bài tập Kinh tế vi có kèm bài giải docx

Tài liệu Bài tập Kinh tế vi mô có kèm bài giải docx
... 3.68 tỷ Kết luận : − Vậy giải pháp lợi theo quan điểm phủ − Vậy giải pháp lợi theo quan điểm người tiêu dùng mối quan hệ sản phẩm A sản phẩm B  Sản phẩm A: Ta Pmax = vào (S) : P = + ... 108 triệu USD Bài 5: Với tư cách chủ câu lạc tennis cộng đồng biệt lập giàu có, bạn phải định lệ phí hội vi n lệ phí cho buổi tối chơi hai loại khách hàng Nhóm “nghiêm túc” cầu: Q = – P ... nhập phân phối lại kinh tế ( ví dụ giảm thuế, trợ cấp ) Vì phủ chọn cách đánh thuế nhập tổn thất xã hội khơng đổi phủ lợi thêm khoản từ thuế nhập Bài 2: Thị trường lúa gạo Vi t Nam cho sau: -...
 • 31
 • 4,207
 • 58

Tài liệu Tài liệu tham khảo:kinh tế phát triển pdf

Tài liệu Tài liệu tham khảo:kinh tế phát triển pdf
... Chương III: Các nguồn lực phát triển kinh tế Chương IV: Nơng nghiệp phát triển kinh tế Chương V: Cơng nghiệp phát triển kinh tế Chương VI: Ngoại thương phát triển kinh tế  Kiểm tra:  Cách thức ... kinh tế cộng với khó khăn mà nước phát triển gặp phải q trình xúc tiến phát triển kinh tế nước sau dành chủ quyền làm nảy sinh ý tưởng cho thuộc địa để lại di sản xấu cho phát triển kinh tế Cụ ... Theo nhà kinh tế thuộc trường phái phi tân cổ điển, phát triển nước phát triển phân bố tài ngun khơng hiệu quả, sách bóp méo giá can thiệp q mức phủ vào hoạt động kinh tế nước phát triển /storage2/vhost/convert.store123doc.com/data_temp/document/rty1390321223-doc...
 • 41
 • 240
 • 1

Tài liệu Trắc nghiệm kinh tế vi pdf

Tài liệu Trắc nghiệm kinh tế vi mô pdf
... =MUy = MUz b Hữu dụng biên t đơn vi tiền tệ của các sản phẩm bằng MUx MUy MUz = = Px Py Pz c Ưu tiên các mức giá tương đối rẻ d Phần chi tiêu cho i sảnphẩm là bằng 27 ... số của cầu theo giá là a -1 b -9/11 c -11/9 d -2 e 4,5/11 11 Nếu cầu về t hàng hóa là co dãn đơn vi , giá tăng 5% sẽ dẫn đến a Tổng doanh thu tăng 5% b Tổng doanh thu giảm ... mức thuế chính phủ đánh vào i sản phẩm a t=3/sp b t=5/sp c t=10/sp d Tất cả các câu đều sai 21 Tiền thuế mà người tiêu dùng phải chịu i sản phẩm a b c d 22 Đồ thị...
 • 6
 • 279
 • 4

Tài liệu Đề thi Kinh tế vi Đề 16_ K33 pdf

Tài liệu Đề thi Kinh tế vi mô Đề 16_ K33 pdf
... trường đĩa vi tính hiệu Sony dịch chuyển sang phải do: A Giá đĩa vi tính hiệu Sony giảm B Giá đĩa vi tính hiệu Maxelle tăng C Giá đĩa vi tính hiệu HF giảm D Thu nhập dân chúng giảm đĩa vi tính hiệu ... Hàm sản xuất có dạng A Năng suất giảm dần theo qui B Năng suất không đổi theo qui C Năng suất tăng dần theo qui D Không thể biết Dùng số liệu sau để trả lời câu có liên quan Hàm chi phí ... doanh nghiệp ngừng kinh doanh: 30 B C 20 D Cả ba câu sai Nếu giá thị trường Pe 1.500 lợi nhuận cực đại doanh nghiệp bằng: ∏=5031,89 B Cả ba câu sai C ∏=2.000 D ∏=1000,50 Dùng số liệu sau để trả...
 • 4
 • 247
 • 1

Tài liệu Đề thi Kinh tế vi Đề 11_ K33 pdf

Tài liệu Đề thi Kinh tế vi mô Đề 11_ K33 pdf
... 1.400 B Cả ba câu sai Tổn thất kinh tế thuế tạo là: 3000 B 1500 C 2.450 D 3.340 C 1.000 D 800 C 150.000 D 240.000 C 3.500 D 3.400 C 2500 D Cả ba câu sai Dùng số liệu sau để trả lời câu hỏi có ... TC=5000 Câu 43: Hàm sản xuất có dạng A Năng suất tăng dần theo qui B Năng suất giảm dần theo qui C Năng suất không đổi theo qui môD Không thể biết Câu 44: Để kết hợp sản xuất tối ưu lao động ... suất không đổi theo qui mô: A K 0,6 L 0,4 B (1/2)K 0,6 L 0,4 C 2K 0,5 L0,5 D Cả ba câu Câu 21: Trong thị trường độc quyền hoàn toàn câu sau chưa thể kết luận: A Doanh nghiệp kinh doanh luôn có lợi...
 • 4
 • 249
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi kinh tế vĩ môtài liệu công thức kinh tế vĩ môtài liệu bài tập kinh tế vi môtài liệu ôn tập kinh tế vi môtài liệu về môn kinh tế vĩ môtài liệu thi môn kinh tế vi môtài liệu môn học kinh tế vi môtài liệu học môn kinh tế vi môtài liệu môn học kinh tế vĩ môtài liệu ôn tập kinh tế vĩ môtài liệu tiểu luận kinh tế vi môtài liệu ôn tập kinh tế vi mô 1tài liệu ôn tập kinh tế vi mô 2tài liệu trắc nghiệm kinh tế vi môtài liệu trac nghiem kinh tế vĩ mô 1Minna No Nihongo I Nhật Ngữ Sơ Cấp Bản Từ Vựng Tập 1Dich ma NTT+ DH y duoc Ha noi 2014chuyên đề đọc hiểu tiếng anh có đáp án chi tiếtSẢN XUẤT ENZYME CELLULASE TỪ BÃ SẮNĐánh giá công tác quản trị nhân lực công ty coong ty Tralicoslide bài giảng luật lao động 2016kế hoạch hoạt động trạm y tế xãNhững bài văn theo chuẩn kiến thức kĩ năng ngữ văn 11Tiểu luận Kinh tế phát triểnChuong 5 thử nghiệm và triển khai hệ thống thương mại điện tửTỔ CHỨC DẠY HỌC THEO GÓC VÀO MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƯƠNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ – VẬT LÍ 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNGVÙNG BIỂN NAM BỘ TRONG CHÍNH SÁCH KHAI THÁC KINH TẾ VÀ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM (Từ thế kỷ XVII đến giữa thế kỉ XX)QUÁ TRÌNH TĂNG CƯỜNG ẢNH HƯỞNG VỀ KINH TẾ CỦA TRUNG QUỐC ĐỐI VỚI ĐÔNG NAM Á TỪ NĂM 1991 ĐẾN NAY_QUA TRƯỜNG HỢP VỚI LÀO, CAMPUCHIA, VIỆT NAM VÀ MYANMARQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN THEO HƯỚNG TÍCH HỢP Ở CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHDoc1 giúp cho mõi người săn sàng vào trở ngạiSo sánh hệ thống bán lẻ giữa ngân hàng acb và chi nhánh ngân hàng hsbc tại việt nam4 Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 năm 20162017 THPT Thanh Hoá (Có đáp án)Quan điểm của Xã hội học về Lệch lạc xã hộiĐÁNH GIÁ sự hài LÒNG của KHÁCH HÀNG về CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ GIAO HÀNG tận NHÀ của SIÊU THỊ CO OPMART HUẾKẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG và THUẾ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập