CÁC LOẠI XI MĂNG THEO TIÊU CHUẨN NƯỚC NGOÀI (ASTM)

Giáo trình phân tích ứng dụng năng suất tản nhiệt của các tia quang học theo tiêu chuẩn nhiễu xạ p10 ppt

Giáo trình phân tích ứng dụng năng suất tản nhiệt của các tia quang học theo tiêu chuẩn nhiễu xạ p10 ppt
... triệt tiêu nicol phân tích Nếu ánh sáng tới ánh sáng tự nhiên ta khơng thể làm triệt tiêu cường độ ánh sáng ló k lic d o m w o SS.20 Phân biệt loại ánh sáng phân cực Muốn phân biệt tính phân cực ... A A A (a) - Phân cực thẳng: I triệt tiêu (b) (c) - Phân cực elip: I cực tiểu - Phân cực tròn : I không đổi H.49 Chú ý : Trong trường hợp tổng qt, chiếu chùm tia sáng qua nicol phân tích A quay ... ánh sáng phân cực Muốn phân biệt tính phân cực chùm tia sáng, ta cho chùm tia phân cực qua nicol phân tích A Quay nicol A quanh phương truyền tia sáng ♦ Nếu có vị trí A chặn lại hồn tồn ánh sáng...
 • 5
 • 246
 • 0

Giáo trình phân tích ứng dụng năng suất tản nhiệt của các tia quang học theo tiêu chuẩn nhiễu xạ p9 docx

Giáo trình phân tích ứng dụng năng suất tản nhiệt của các tia quang học theo tiêu chuẩn nhiễu xạ p9 docx
... chiết suất bất thường theo pháp tuyến no = chiết suất thường Hiệu số pha tương ứng : ϕ = = πδ λ π e ( n en − n o λ ) Trong trường hợp đặc biệt trục quang học song song với mặt tinh thể, tia thường ... động elip Cho chấn động qua nicol phân tích A (hình vẽ 34) Gọi ( và( góc hợp phương chấn động OP OA (ứng với nicol phân cực nicol phân tích) với phương ưu đãi Ox, chứng minh đoạn 5.15, ta tính cường ... sử ánh sáng chiếu tới mỏng ánh sáng phân cực thẳng OP Khi vào bản, chấn động OP phân tích thành hai chấn động thành phần OP1 OP2 theo phương ưu đãi Ox, Oy Các chấn động OP1, OP2 truyền qua e...
 • 5
 • 214
 • 0

Giáo trình phân tích ứng dụng năng suất tản nhiệt của các tia quang học theo tiêu chuẩn nhiễu xạ p8 pot

Giáo trình phân tích ứng dụng năng suất tản nhiệt của các tia quang học theo tiêu chuẩn nhiễu xạ p8 pot
... k lic Vậy phương trình chấn động elip Ta xét trường hợp quen thuộc thí nghiệm để phương chấn động OP hợp với phương trục quang học T1 T2 góc 45o α = 450 ⇒ a = b = a 2 Phương trình (5.21) trở ... song với hai trục quang học hai tourmaline T1 T2) Suy : x sin ϕ = cos ω t.sin ϕ a x cos ϕ = cos ω t.cos ϕ a (14.1) ĉ y x − cos ϕ = sin ω t.sin ϕ b a (14.2) Bình phương vế phương trình (14.1) (14.2), ... chấn động sáng có dạng s=acos(t Trong hình 28(b), trục Ox1, Oy1 song song với trục quang học hai tourmaline T1, T2 Các chấn động truyền qua T1 T2 hai thành phần vng góc chấn động s nên viết dạng:...
 • 5
 • 200
 • 0

Giáo trình phân tích ứng dụng năng suất tản nhiệt của các tia quang học theo tiêu chuẩn nhiễu xạ p7 pdf

Giáo trình phân tích ứng dụng năng suất tản nhiệt của các tia quang học theo tiêu chuẩn nhiễu xạ p7 pdf
... = Ver cos θ t t Chiết suất bất thường theo tia :Ġ Chiết suất bất thường theo pháp tuyến n en = c c n = = er Ven Ver cosθ cosθ Vậy nen = nen cosθ SS.9 Cách vẽ tia khúc xạ Cách vẽ Huyghens S Môi ... băng lan, ta chùm tia ló Hứng chùm tia lên kính phân tích M thủy tinh góc tới iB = 57( Quay gương M xung quanh phương tia tới, ta thấy cường độ chùm tia phản chiếu (ứng với chùm tia ló trên) thay ... trục quang học xiên góc với mặt phẳng tới, tia khúc xạ bất thường Re khơng nằm mặt phẳng tới Nhận xét thứ hai : Trong trường hợp trục quang học nằm mặt phẳng tới, hai mặt phẳng chính, ứng với tia...
 • 5
 • 184
 • 0

Giáo trình phân tích ứng dụng năng suất tản nhiệt của các tia quang học theo tiêu chuẩn nhiễu xạ p6 doc

Giáo trình phân tích ứng dụng năng suất tản nhiệt của các tia quang học theo tiêu chuẩn nhiễu xạ p6 doc
... quang học S I J Trong trường hợp hình vẽ 13, ánh sáng truyền qua dị hướng song song với trục quang học, ta tia ló nhất, tn theo định luật Descartes khúc xạ (tại I J) Các mơi trường có trục quang học ... hai trục quang học gọi mơi trường lưỡng trục Ta đề cập tới mơi trường dị hướng đơn trục - Mặt phẳng hợp trục quang học tia thường gọi mặt phẳng tia thường Mặt phẳng hợp trục quang học với tia bất ... ta có phân cực phần Ta định nghĩa độ phân cực chùm tia sáng δ = Với I − I1 I + I1 (5.2) ≤ δ ≤1 Với chùm tia phản xạ, ta có : - Các trường hợp đặc biệt : δp = I p − I p1 I p + I p1 * Chùm tia tới...
 • 5
 • 201
 • 0

Giáo trình phân tích ứng dụng năng suất tản nhiệt của các tia quang học theo tiêu chuẩn nhiễu xạ p5 pot

Giáo trình phân tích ứng dụng năng suất tản nhiệt của các tia quang học theo tiêu chuẩn nhiễu xạ p5 pot
... truyền (tia sáng) mặt phẳng phân cực H Hình vẽ ứng với ánh sáng phân cực thẳng Mặt phẳng hợp bởiĠ vàĠ mặt phẳng chấn động Mặt phẳng chứa tia sáng thẳng góc với véctơ điệnĠ gọi mặt phẳng phân cực, ... A4, cường độ tia I’R cực tiểu (tại A2 A4 tối nhất) khơng thể triệt tiêu Ta giải thích sơ thí nghiệm sau : Chùm tia sáng SI chùm tia sáng tự nhiên nên chấn động sáng có tính đối xứng theo tất phương ... tự nhiên thành ánh sáng phân cực nên gọi kính phân cực Gương M’cho ta biết ánh sáng tới (II’) ánh sáng phân cực nên gọi kính phân tích SS.3 Định luật Brewster Từ cơng trình thực nghiệm, Brewster...
 • 5
 • 211
 • 0

Giáo trình phân tích ứng dụng năng suất tản nhiệt của các tia quang học theo tiêu chuẩn nhiễu xạ p4 pot

Giáo trình phân tích ứng dụng năng suất tản nhiệt của các tia quang học theo tiêu chuẩn nhiễu xạ p4 pot
... ta có : ⎡ P λ P G = ⎢1 − − ρ λ ' ρ ⎣ ' (9.35) Ứng dụng a Áp dụng vào hiển vi kính học: Ta thấyĠ Do ghi toàn đồ ta dùng bước sóng ngắn, thí dụ tia X chẳng hạn, tạo lại ảnh ta dùng bước sóng lớn ... sánh (9.22) với thừa số tương ứng biểu thức (9.21), ta : − λ ρ λ P − λ ' ρ ' = − λ ' P ' (9.23) Làm tương tự với biểu thức (9.20), ta tìm hệ thức xác định khoảng cách P” từ ảnh liên hợp S” tới ... λ p ⎢ ⎤ ⎥ ⎦ (9.20) Gọi P' khoảng cách tử ảnh ảo S' tới toàn đồ Muốn tìm P' ta so sánh biểu thức (9.19) tới biểu thức tổng quát sóng cầu phát nguồn điểm S’ đặt cách toàn đồ ột đoạn P’ Bỏ qua thừa...
 • 5
 • 223
 • 0

Giáo trình phân tích ứng dụng năng suất tản nhiệt của các tia quang học theo tiêu chuẩn nhiễu xạ p3 ppsx

Giáo trình phân tích ứng dụng năng suất tản nhiệt của các tia quang học theo tiêu chuẩn nhiễu xạ p3 ppsx
... Đại học Michigan dùng ánh sáng Laser He - Ne chụp ảnh rõ ràng phép toàn ký Ngày toàn ký ngành quang học có triển vọng có nhiều ứng dụng ngành giao thoa kế học, khí tượng học, địa vật lý học, ... - Giai đoạn tạo lại hình : Đem rọi toàn đồ chùm tia song song, đơn sắc Các chi tiết toàn đồ làm chùm tia sáng qua bị nhiễu xạ Hiện tượng nhiễu xạ tạo lại ảnh vật mà ta chụp Gabor thực thí nghiệm ... có giao thoa sóng phẳng phản xạ từ gương M tới kính ảnh sóng nhiễu xạ vật A Sau đem rửa kính ảnh, ta toàn độ Đem rọi toàn đồ chùm tia đơn sắc song song, với góc tới ghi (vẫn dùng ánh sáng laser...
 • 5
 • 173
 • 0

Giáo trình phân tích ứng dụng năng suất tản nhiệt của các tia quang học theo tiêu chuẩn nhiễu xạ p2 docx

Giáo trình phân tích ứng dụng năng suất tản nhiệt của các tia quang học theo tiêu chuẩn nhiễu xạ p2 docx
... o SS.7 QUANG PHỔ CÁCH TỬ Ngun tắc Trong máy quang phổ cách tử, phận tán sắc cách tử thay cho lăng kính Ta có : sin i – sin io = k λ n hay sini = sinio + kλn Vậy góc nhiễu xạ i thay đổi theo bước ... Cách tử tán sắc lăng kính, màu tương đối phân bố theo ( 0,75 0,6 0,5 0,4 0,4µ H 47 Quang phổ lăng kính 0,5 Quang phổ cách tử Đo độ dài sóng cách tử Áp dụng cơng thức sini = sinio + k ( n λ= sin ... • Với cách tử, ta nhiều quang phổ (bậc 1, bậc 2, ) • Bậc quang phổ lớn, quang phổ rộng, độ tán sắc lớn • Trái với trường hợp lăng kính, tán sắc cách tử, độ dài sóng lớn, xạ lệch nhiều • Cách tử...
 • 5
 • 187
 • 0

Giáo trình phân tích ứng dụng năng suất tản nhiệt của các tia quang học theo tiêu chuẩn nhiễu xạ p1 docx

Giáo trình phân tích ứng dụng năng suất tản nhiệt của các tia quang học theo tiêu chuẩn nhiễu xạ p1 docx
... vật sáng nhiễu xạ bị phân cách khoảng tối có độ sáng yếu trị số tối thiểu Người ta đo suất phân cách quang cụ suất phân cách vật kính Chúng ta thừa nhận tiêu chuẩn sau đây, gọi tiêu chuẩn Rayleigh ... kính độ vật kính kính thiên văn Góc ( gọi suất phân cách kính thiên văn bước sóng ( k lic d o m w o SS.6 NĂNG SUẤT PHÂN CÁCH CỦA CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC Tiêu chuẩn Rayleigh C m o c to bu y bu to k ... sáng nhiễu xạ phân biệt mắt cực đại tâm ảnh nhiễu xạ trùng với cực tiểu thứ ảnh nhiễu xạ Giả sử ta quan sát hai điểm A A’ Po hình học, nghĩa tâm ảnh nhiễu hai ảnh nhiễu xạ P’o hai ảnh xạ Mắt phân...
 • 5
 • 181
 • 0

BẢNG KÝ HIỆU VÀ THUẬT NGỮ CÁC RƠLE BẢO VỆ THEO TIÊU CHUẨN ANSI

BẢNG KÝ HIỆU VÀ THUẬT NGỮ CÁC RƠLE BẢO VỆ THEO TIÊU CHUẨN ANSI
... protection Bảo vệ so lệch đoạn dẫn 87G - Rơle bảo vệ so lệch máy phát 87L - Rơle bảo vệ so lệch đường dây 87M - Rơle bảo vệ so lệch động 87T - Rơle bảo vệ so lệch máy biến áp 87TG - Rơle bảo vệ so ... nhanh phía thứ cấp hiệu theo ANSI - 50G 51 Thuật ngữ Tiếng Việt Thuật ngữ Tiếng Anh AC Time Overcurrent Relay (tạm dịch tham khảo) Rơle dòng chạm đất cắt nhanh phía trung tính Rơle dòng (xoay ... Switch Rơle mức dầu 72 DC Circuit Breaker Máy cắt điện chiều 73 Load-Resistor Contactor Tiếp điểm có trở chịu dòng tải 74 Alarm Relay Rơle cảnh báo (rơle tín hiệu) hiệu theo ANSI Thuật ngữ Tiếng...
 • 5
 • 9,552
 • 164

TÀI LIỆU VỀ CÁC RƠLE BẢO VỆ THEO TIÊU CHUẨN ANSI VÀ IEEE

TÀI LIỆU VỀ CÁC RƠLE BẢO VỆ THEO TIÊU CHUẨN ANSI VÀ IEEE
... REF5 ANSI Standard Device Designation Numbers Copyright 2002 Kilowatt Classroom, LLC Master Element is ... resistor, such as a machine field, a machine armature, a capacitor, or a reactor) eBook for You 1) ANSI Standard Device Designation Numbers Copyright 2002 Kilowatt Classroom, LLC 18) Accelerating ... circuits which are used to increase or decrease the speed of a machine 19) Starting-to-Running Transition Contactor is a device that operates to initiate or cause the automatic transfer of a machine...
 • 7
 • 746
 • 19

Xem thêm

Từ khóa: các loại xi măng trong xây dựngcác ký hiệu điện theo tiêu chuẩn ieccác loại xi mănglieu cac tieu chuan quoc te tieu chuan nuoc ngoai co the ap dung cac tieu chuan vn can xay dung trong he thong ttkhcnqgkhuyến khích áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài và các giải pháp khoa học tiến bộcác phương pháp hàn theo tiêu chuẩn quốc tếBài tập tích vô hướngBát đẳng thức bất phương trìnhĐào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin khu vực hành chính công tỉnh hà giang (tt)Giải pháp tái cơ cấu đầu tư công trong nông nghiệp tỉnh bắc ninh (tt)Hoàn thiện quản lý sử dụng vốn sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần in bưu điện (tt)Phát triển mạng lưới chi nhánh nước ngoài của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam (tt)Phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần thiết kế xây dựng hà nội (tt)Một số biện pháp kinh tế chủ yếu sản xuất và chế biến cá tra xuất khẩu ở tỉnh đồng tháp từ nay đến năm 2020 (tt)Nâng cao chất lượng đào tạo tại trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật đăk lăk (tt)Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thiết bị bưu điện (tt)Hoàn thiện cơ chế quản lý vốn của tổng công ty sông đà (tt)Quản lý tài chính đối với các hệ phát thanh của đài tiếng nói việt nam kinh nghiệm và giải pháp (tt)Cải thiện môi trường kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở hà tĩnh (tt)Thi thử toán THPTQGNâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng công thương việt nam (tt)Nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty TNHH chứng khoán ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam (tt0)Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần sông đà (tt)Nâng cao chất lượng tín dụng tại công ty tài chính công nghiệp tàu thuỷ (tt)Phát triển dịch vụ khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần nam việt chi nhánh hà nội (tt)Phân tích hàm lượng kim loại nặng trong cây diệp minh châu (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập