Tinh học cơ sở phần 2

Bài tập sinh học: sở phân tử của tính di truyền pptx

Bài tập sinh học: Cơ sở phân tử của tính di truyền pptx
... 2011 Bài 20: Một phân tử mARN có 448 ba mã gồm loại AXA, XXA,AXX,XAX phân chia theo tỉ lệ 1:3:5:7 a Tính số rNu loại phân tử mARN b Tính số liên kết hóa trị hình thành rNu phân tử mARN ? Tính ... 2011 2) Các phân tử protein kết giải mã từ hai loại, tính chiều dài mã 3) 10 phân tử protein tạo từ phân tử mARN riboxom tham gia vào trình tổng hợp số phân tử protein trượt phân tử mARN lần ... Thanh Huy_SN.K33_ĐHSP 2011 CƠ SỞ PHÂN TỬ CỦA TÍNH DI TRUYỀN BÀI 1: Gen thứ dài 2550 A0, nhân đôi số lần liên tiếp lấy môi trường 22500 Nu tự do, có 6750 Xitoxin a Tính số lượng loại Nu mà trường...
 • 199
 • 1,714
 • 29

Giáo trình tin học sở phần lập trình trên ngôn ngữ C ppt

Giáo trình tin học cơ sở phần lập trình trên ngôn ngữ C ppt
... u tiờn ca khi, tc l trc tt c c c lnh kh c ca khi, nhng C+ + bn c th t dũng nh ngha bt k v trớ no 10 Giáo trình tin h c sở II - Ngụn ng C II.3 C c kiu d liu chun n gin C Mt mc ớch ca c c chng trỡnh ... khong co nghiem thuc); } III.2.3 Li chỳ thớch Trong chng trỡnh chỳng ta c th thờm c c li chỳ thớch gii thớch c u lnh hoc chc nng ca chng trỡnh , nhm cho chng trỡnh d c 32 Giáo trình tin h c sở ... Theo chun ny, b kớ t gm c 256 kớ t ú l: Giáo trình tin h c sở II - Ngụn ng C - C c ch c i: A, ,Z, a, ,z C c ch s: 0, ,9 C c du phộp toỏn s hc: +,-,*,/, C c du ngoc: (, ), [, ], C c ký t khỏc...
 • 95
 • 577
 • 2

Thực trạng cận thị học đường và một số yếu tố liên quan tại trường Trung học sở Phan Chu Trinh, quận Ba Đình, Hà Nội năm 2010 docx

Thực trạng cận thị học đường và một số yếu tố liên quan tại trường Trung học Cơ sở Phan Chu Trinh, quận Ba Đình, Hà Nội năm 2010 docx
... (2007), Mô tả thực trạng số yếu tố liên quan đến cận thò học đường học sinh trường THCS Chu Văn An, quận Tây Hồ, nội, Luận văn Thạc sỹ Y tế Công cộng, Trường Đại học Y tế Công cộng, Nội Trần ... lệ cận thò học đường Nghiên cứu nhằm mô tả thực trạng cận thò học đường xác đònh số yếu tố nguy liên quan đến cận thò học sinh 24 Tạp chí Y tế Công cộng, 12.2012, Số 26 (26) trường THCS Phan Chu ... Chu Trinh, quận Ba Đình, Nội năm 2010 Phương pháp nghiên cứu Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu áp dụng thiết kế cắt ngang Đối tượng nghiên cứu học sinh trường THCS Phan Chu Trinh, Ba Đình, Nội...
 • 5
 • 1,226
 • 14

Bài giảng y học sở phần II ths BS bùi thị thu hoa

Bài giảng y học cơ sở phần II  ths BS bùi thị thu hoa
... tổn thương d y thần kinh số: A.I B.IV C.VII D.VIII 35 Mất khả nghe tổn thương d y thần kinh số: A.I B.IV C.VII D.VIII 87 Biên soạn: Ths. BS Bùi Thị Thu Hoa Hiệu đính BS CKII Mai Lượm Bài 10 MỘT ... trước ng y th y kinh Cho nên theo dõi ng y rụng trứng cách đo thân nhiệt ng y ngủ d y 51 Biên soạn: Ths. BS Bùi Thị Thu Hoa Hiệu đính BS CKII Mai Lượm Thời kỳ hoàng thể: từ ng y thứ 14 đến ng y 28 ... soạn: Ths. BS Bùi Thị Thu Hoa Hiệu đính BS CKII Mai Lượm Bài MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP CỦA HỆ SINH DỤC A MỤC TIÊU Sau học xong n y, học sinh có khả năng: Kiến thức: 1.1 Trình b y định nghĩa, nguyên...
 • 58
 • 293
 • 1

Giáo trình tin học sở phần lập trình ngôn ngữ trên C pot

Giáo trình tin học cơ sở phần lập trình ngôn ngữ trên C pot
... u tiờn ca khi, tc l trc tt c c c lnh kh c ca khi, nhng C+ + bn c th t dũng nh ngha bt k v trớ no 10 Giáo trình tin h c sở II - Ngụn ng C II.3 C c kiu d liu chun n gin C Mt mc ớch ca c c chng trỡnh ... khong co nghiem thuc); } III.2.3 Li chỳ thớch Trong chng trỡnh chỳng ta c th thờm c c li chỳ thớch gii thớch c u lnh hoc chc nng ca chng trỡnh , nhm cho chng trỡnh d c 32 Giáo trình tin h c sở ... Theo chun ny, b kớ t gm c 256 kớ t ú l: Giáo trình tin h c sở II - Ngụn ng C - C c ch c i: A, ,Z, a, ,z C c ch s: 0, ,9 C c du phộp toỏn s hc: +,-,*,/, C c du ngoc: (, ), [, ], C c ký t khỏc...
 • 95
 • 857
 • 0

bài giảng thạch học sở phần 3 thạch học đá biến chất

bài giảng thạch học cơ sở phần 3 thạch học đá biến chất
... biến chất 10 - Meta siêu mafic: đá peridotit giàu Mg bị biến chất - Các đá giàu thạch anh-felspat bị biến chất - Các đá giàu nhôm bị biến chất II- Cách gọi tên đá biến chất: 1- Gọi tên đá biến chất ... - Nhóm đá biến chất động lực - Nhóm đá biến chất nhiệt tiếp xúc - Nhóm đá biến chất trao đổi - Nhóm đá biến chất nhiệt động (khu vực) - Siêu biến chất 2- Phân loại theo trình độ biến chất: + ... thờng gặp đá biến chất nhiệt tiếp xúc biến chất khu vực 4- Cloritoid: Phổ biến đá biến chất có nguồn gốc sét với điều kiện nhiệt độ trung bình thấp, gặp đá biến chất nhiệt tiếp xúc biến chất khu...
 • 19
 • 465
 • 3

bài giảng thạch học sở phần 1 thạch học đá trầm tích

bài giảng thạch học cơ sở phần 1 thạch học đá trầm tích
... (mm) 20 32 -5 0 ,12 5 (1/ 8) +3 16 -4 0,063 (1/ 16) +4 -3 0,0335 (1/ 32) +5 -2 0, 015 7 (1/ 64) +6 -1 0,0078 (1/ 128) +7 0,0039 (1/ 256) +8 0,5 (1/ 2) +1 0,002 (1/ 512 ) +9 0,25 (1/ 4) +2 0,0 01( 1 /11 24) +10 Cách phức tạp ... tạo nên đá trầm tích Nếu trình phân dị trầm tích khó thành tạo loại đá trầm tích mà ngời khai thác sử dụng Phân biệt hai trình phân dị trầm tích: phân dị học phân dị hóa học 11 a- Phân dị học: Phân ... cát cát kết; bột bột kết II- Đá trầm tích vụn thô: Bao gồm đá có độ hạt >1mm Khối >10 00mm Tảng 10 00 -10 0mm Cuội 10 0 -10 mm Sỏi, sạn 10 -1mm Dăm: 1- 100mm, sắc cạnh - Thành phần hạt vụn đơn khoáng đa...
 • 46
 • 737
 • 3

bài giảng thạch học sở phần 2 thạch học đá magma

bài giảng thạch học cơ sở phần 2 thạch học đá magma
... theo thành phần hóa học: + Dựa vào hàm lợng SiO2 đá chia ra: - Nhóm đá magma siêu bazơ : SiO2 ...
 • 26
 • 1,172
 • 5

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN BẬC TRUNG HỌC SỞ (PHẦN DI TRUYỀN HỌC)

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ (PHẦN DI TRUYỀN HỌC)
... tin giảng dạy, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh biên soạn Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên địa phương với chuyên đề: "Định hướng khai thác kiến thức rèn luyện kỹ phần Di truyền học bậc THCS" Tài liệu gồm phần ... học chưa khoa học (đáng lẽ học phải học sau học sinh biết sâu sắc sở vật chất di truyền, vị trí NST,…); nên giáo viên khó dạy học sinh khó hiểu Vì chương trình bồi dưỡng thường xuyên kì này, ... tin di truyền truyền đạt cách xác qua hệ tế bào hệ thể Thông tin di truyền chứa vật chất di truyền sử dụng tạo phân tử cần thiết cho tế bào + Có khả biến đổi thông tin di truyền bị biến đổi di truyền...
 • 81
 • 404
 • 0

245 câu hỏi và Bài tập chọn lọc hoá học trung học sở ( phần 1)

245 câu hỏi và Bài tập chọn lọc hoá học trung học cơ sở ( phần 1)
... B (2 ) CaCO3 (6 ) CO2 (4 ) CaCl2 Ca(HSO3)2 d) (1 ) FeCl3 (3 ) A (2 ) (6 ) E FeCl3 (5 ) (4 ) B e) (2 ) Fe (3 ) A (1 ) (5 ) B E (6 ) (4 ) g) A B (1 ) D (3 ) (2 ) Al (nhôm) (4 ) E (5 ) F h) Al (nhôm) (1 ) A (2 ) B (3 ) ... B (3 ) (4 ) D (5 ) A Al (nhôm) (6 ) B i) (5 ) Na (1 ) A (2 ) B (3 ) NaNO3 D (4 ) NaOH k) NaClO (5 ) Fe(OH)3 (2 ) (1 ) A Cl2 (3 ) B (4 ) Cl2 m) (7 ) D CO2 (6 ) A (5 ) (1 ) CO2 (2 ) (4 ) CaCO3 (8 ) Ca(HCO3)2 (3 ) B ... trình hoá học theo sơ đồ chuyển hoá sau: a) (2 ) S (lưu huỳnh) (1 ) A (3 ) (4 ) D B (5 ) E (6 ) A E b) A (1 ) SO2 (2 ) NaHSO3 c) (3 ) B (4 ) H2SO4 (9 ) Na2SO4 (5 ) SO2 (6 ) D (7 ) E (8 ) SO2 (1 ) CaCO3 (3 ) A (5 )...
 • 48
 • 436
 • 0

Chuyên đề dạy bồi dưỡng HSG vật lý trung học sở phần điện học

Chuyên đề dạy bồi dưỡng HSG vật lý trung học cơ sở  phần điện học
... điện học lớp Và khó việc giải tập nâng cao phần điện học này; Chính trên, viết lại số kinh nghiệm trình giảng dạy bồi dƣỡng học sinh giỏi thành Chuyên đề dạy bồi dƣỡng học sinh giỏi Vật ... 2 Tên đề tài: CHUYÊN ĐỀ DẠY BỒI DƢỠNG HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ THCS – PHẦN ĐIỆN HỌC Đặt vấn đề: Đã từ lâu, công tác bồi dƣỡng học sinh giỏi (HSG) đƣợc ngành giáo dục địa phƣơng ... công tác bồi dƣỡng HSG Vật THCS; với thời gian có hạn nên lần này, thân xin viết chuyên đề Điện học theo chu kỳ lần thứ hai kể từ năm học 2011-2012 đến Chuyên đề bao gồm dạng tập điện học Tóm...
 • 31
 • 233
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tai lieu co hoc co so phan tinh hocđề thi tốt nghiệp trung học cơ sở năm 2012ngày thi tốt nghiệp trung học cơ sở năm 2013điểm thi tốt nghiệp trung học cơ sở năm 2013môn thi tốt nghiệp trung học cơ sở năm 2013tin học dành cho trung học cơ sở quyển 2điểm thi tốt nghiệp trung học cơ sở năm 2012thi tốt nghiệp trung học cơ sở năm 2012lịch thi tốt nghiệp trung học cơ sở năm 2012ngày thi tốt nghiệp trung học cơ sở năm 2012môn thi tốt nghiệp trung học cơ sở năm 2012lịch thi tốt nghiệp trung học cơ sở năm 2013môn thi tốt nghiệp trung học cơ sở năm 2014lịch thi tốt nghiệp trung học cơ sở năm 2014đề thi tốt nghiệp trung học cơ sở năm 2010Phân tích báo cáo tài chính của ngân hàng TMCP quân độiKhóa luân tốt nghiệp Đánh giá công tác quản lý rừng tại Hạt Kiểm lâm huyện Kbang tỉnh Gia laiHiện trạng xóa đói giảm nghèo huyện mường ảnh, tỉnh điện biênCác hình thức sở hữu ruộng đất ở trung quốc thời kì nhà minhHƢỚNG D N QUẢN LÝ XÂY DỰNGLẮP ĐẶT CÔNG TR NH KH SINH HỌC QUY MÔ V A VÀ LỚN PHỦ MÀNG HDPE8 de KT chuong 2 dai so 9 tiet 29Phieu bo sung ly lich can bo cong chuc mau 4aHướng dẫn quản lý công trình khí sinh học quy mô vừa và lớn dạng xây gạch nắp cố địnhBai thu hoạch đi thực tế nghệ an (1) (1)SKKN cho cán bộ Quản lí Trường Tiểu họcGiải quyết việc làm nhằm tăng thu nhập của hộ nông dân trên địa bàn tỉnh thái nguyênMáy xét nghiệm dấu ấn tim mạch cobas h 232 basicHỆ THỐNG PHÁT ĐIỆN BẰNG KHÍ SINH HỌC Phương pháp tính toán công suất máy và đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hìnhGiới trẻ việt nam với những trào lưu mới mong triet IInghiên cứu ứng dụng hệ thống quản lý tòa nhà thông minh (ibms)Nghiên cứu chuỗi giá trị miến dong của làng nghề miến dong thôn lại trạch, xã yên phú, huyện yên mỹ, tỉnh hưng yênLý Thuyết Kế toán Nguyên Vật Liệu và Công cụ dụng cụđánh giá quy trình phát máu an toàn tại trung tâm huyết học – truyền máu bệnh viện 19 8 bộ công anĐánh giá thực trạng và nhu cầu phục hồi chức năng cho người khuyết tật tại trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ xã hội hải dương tháng 6 năm 2016Giá trị sử dụng của bộ kít nhuộm hóa học tế bào HICYTEC trong phân loại thể bệnh bạch cầu cấp dòng lympho theo tiêu chuẩn FAB
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập