Đồ án thiết kế đê chắn sóng đá đổ mái nghiêng

Đồ án tốt nghiệp thiết kế đê chắn sóng

Đồ án tốt nghiệp thiết kế đê chắn sóng
... -6.0 -5.5 -5.5 -5.0 905 m -4.5 -1.2 -5.2 -5.2 -3.3 -1.8 -4.5 Đê A -3.0 -1.7 -1.5 -2.1 -1.9 -1.0 -0.8 -0.8 -1.1 -3.8 g Luồn 810m -3.0 Đê A1 An -4.9 0.9 -4.4 -1.0 0.8 -7.1 -6.8 -0.8 2.0 3.9 -1.0...
 • 130
 • 152
 • 0

Đồ án thiết kế đê phá sóng cảng biển cửa sông dung quất quảng ngãi

Đồ án thiết kế đê phá sóng cảng biển cửa sông dung quất quảng ngãi
... x 1.2 B rng nh Bằng 1,1-1,25 lần chiều cao sóng thiết kế, lấy chiều sâu nớc thiết kế (ở đầu mũi), tối thiểu nên lần chiều rộng khối phủ mái phía biển. ( theo 14TCN130-2002) W B = 3K x b ... khối phủ; 2.5 (t/m3); - Trọng lợng riêng nớc biển; 1,03 t/m3; - Góc nghiêng mái đê so với mặt phẳng nằm ngang (ctg = m), - Chiều cao sóng thiết kế, lấy HSD = HS1/ 3= HS13% (m);Theo chui s súng ... 2.4 Lng th chõn ờ: -Cao trình đỉnh lăng thể thờng thấp cao trình mực nớc thấp thiết kế khoảng lần chiều cao sóng thiết kế - Chiều rộng đỉnh mặt lăng thể không nhỏ 1,0 m Đối với mặt cắt ngang có...
 • 28
 • 361
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết độ tin cậy trong thiết kế đê chắn sóng dạng thùng trìm cửa sông Mỹ Á - tỉnh Quảng Ngãi

Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết độ tin cậy trong thiết kế đê chắn sóng dạng thùng trìm cửa sông Mỹ Á - tỉnh Quảng Ngãi
... đánh giá tính phù hợp thiết kế đê chắn sóng theo thuyết độ tin cậy ứng dụng thuyết độ tin cậy thiết kế đê chắn sóng tường ứng áp dụng cho cửa sông Mỹ Á tỉnh Quảng Ngãi 3.2 Phương pháp ... chung đê chắn sóng nói riêng Nghiên cứu tiêu chuẩn thiết kế đê chắn sóng theo thuyết độ tin cậy nước giới, kế thừa kết nghiên cứu thiết kế đê chắn sóng tường ứng theo thuyết độ tin cậy nước ... ƠN Sau thời gian nghiên cứu, thực luận văn Thạc sĩ với đề tài Nghiên cứu ứng dụng thuyết độ tin cậy thiết kế đê chắn sóng dạng thùng trìm cửa sông Mỹ Á - tỉnh Quảng Ngãi tác giả hoàn thành...
 • 124
 • 673
 • 1

Thiết kế đê chắn sóng cảng neo đậu và cửa biển mỹ á – giai đoạn II

Thiết kế đê chắn sóng cảng neo đậu và cửa biển mỹ á – giai đoạn II
... thng kờ bng 1.3 Bng 1.: c trng nhit khụng khớ trm Qung Ngói (t oC) Thỏng TTB I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Nm 21,5 22,5 24,2 26,5 28,3 28,8 28,6 28,5 27,1 25,6 23,8 21,9 25,6 Tmax 32,5 ... tng i U% v m tuyt i Emb Thỏng c trng U% Umax % Umin% Emb Emax Emin I II 87 100 46 24 30,2 12,9 III IV V VI VII VIII IX X XI XII Nm 86 84 82 80 80 79 80 84 87 88 89 84 100 100 100 100 100 100 100 ... Thp nht Nm I II III IV 85 88 90 90 100 100 100 100 52 65 46 69 95,96 93 94 94, 96 V 86 100 58 97 VI VII VIII IX X XI 82 80 100 100 51 51 97 85 80 100 54 45 84 86 100 100 58 60 97 98 XII Nm 86 100...
 • 59
 • 249
 • 0

thiết kế phương án quan trắc để chắn sóng nhà máy lọc dầu Dung Quất - Quảng Ngãi

thiết kế phương án quan trắc để chắn sóng nhà máy lọc dầu Dung Quất - Quảng Ngãi
... -1 15 -1 15.7 0.7 2.9 N2 -3 1 -3 1 0.0 -7 5 -6 7.1 -7 .9 -9 0 -8 3.8 -6 .2 -1 06 -1 02.3 -3 .7 5.4 N3 -3 6 -3 8 2.0 -7 6 -7 7.5 1.5 -9 2 -9 507 3.7 -1 11 -1 13.2 2.2 2.4 N4 -1 7 -2 1.1 4.1 -4 0 -4 4.7 4.7 -5 0 -5 5.9 5.9 -6 2 ... hồ sơ lập thiết kế đê chắn sóng nhà máy lọc dầu Dung Quất trình duyệt, đê chắn sóng nhà máy lọc dầu Dung Quất đợc thiết kế nh sau Phơng án 1: Đê chạy theo hớng Đông - Tây Phơng án 2: Đê chạy theo ... tiến hành thiết kế kỹ thuật quan trắc lún, chu kỳ quan trắc phải đợc tính toán cho kết quan trắc phản ánh đợc thực chất trình lún công trình Công trình đê chắn sóng nhà máy lọc dầu Dung Quất công...
 • 76
 • 433
 • 2

đồ án tốt nghiệp cầu đường thiết kế cầu qua sông đa độ - hải phòng

đồ án tốt nghiệp cầu đường thiết kế cầu qua sông đa độ - hải phòng
... 26 Đồ án Tốt Nghiệp Tr-ờng ĐHDL Hải Phòng Ph-ơng án 2: Cầu dầm BTCT liên tục Đúc hẫng cân I.Mặt cắt ngang sơ đồ nhịp : - Khổ cầu: Cầu - c thiết kế cho xe ng-ời B = 9.0+2*0.5 =10 (m) - đồ ... pha cát -1 1.00 -1 1.70 Cát hạt vừa -1 7.00 -1 7.00 Cát pha sỏi sạn -2 1.00 -2 1.00 GVHD:th.s pham văn toàn Svth:phạm mạnh hùng trang: Đồ án Tốt Nghiệp Tr-ờng ĐHDL Hải Phòng Ch-ơng II :thiết kế cầu tuyến ... trang: 43 Đồ án Tốt Nghiệp Tr-ờng ĐHDL Hải Phòng Ph-ơng án 3: Cầu Giàn thép I.Mặt cắt ngang sơ đồ nhịp - Khổ cầu + 0.5m - Giàn có - ng biên song song có đứng treo - Chiều cao giàn H= m - Chiều...
 • 124
 • 167
 • 0

đồ án tốt nghiệp thiết kế đê phá sóng

đồ án tốt nghiệp thiết kế đê phá sóng
... tuyến đê chắn sóng theo phương án thứ 4.4 Các phương án thiết kế hình dạng mặt cắt đê chắn sóng Dung Quất Đê chắn sóng có nhiều hình dạng giới đê chắn sóng xây dựng chủ yếu có loại là: đê chắn sóng ... tính toán điều kiện biên Từ đề xuất phương án thiết kế chọn phương án tối ưu - Tiến hành thiết kế theo phương án chọn Sinh viên: Hà Trường Giang http://www.ebook.edu.vn Lớp: 45B Đồ án tốt nghiệp ... khu vực xây dựng đê chắn sóng Dung Quất mà ta quyêt định lựa chọn hình thức thiết kế là: đê chắn sóng mái nghiêng đê chắn sóng dạng hỗn hợp CHƯƠNG V : THIẾT KẾ SƠ BỘ 5.A Đê chắn sóng mái nghiêng...
 • 91
 • 148
 • 0

ĐỒ án thiết kế khối chân đế công trình biển trọng lực trong giai đoạn khai thác

ĐỒ án thiết kế khối chân đế công trình biển trọng lực trong giai đoạn khai thác
... điểm bật công trình biển trọng lực toàn (hoặc phần lớn) kết cấu công trình đợc chế tạo ven bờ, sau lai dắt công trình vị trí xây dựng đánh chìm, giảm thiểu thời gian thi công khơi tránh đợc rủi ... thi công dài ngày khơi Để tận dụng đợc u điểm đây, công trình phải đợc thiết kế cho tự ổn định trình lai dắt từ vị trí thi công ven bờ đến nơi xây dựng công trình Để tăng ổn định cho công trình, ... chiều dài đoạn chiều dài trụ Phần đế móng đợc coi nh có độ cứng EJ2 với J2 momen quán tính tiết diện đế móng , chiều dài đoạn chiều cao đế móng Toàn khối lợng khối chân đế , thợng tầng khối lợng...
 • 142
 • 242
 • 0

TÓM TẮT LUẬN ÁN NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ỔN ĐỊNH VÀ HIỆU QUẢ TIÊU GIẢM SÓNG TRÀN CỦA KHỐI PHỦ RAKUNA IV CHO ĐÊ CHẮN SÓNG ĐÁ ĐỔ MÁI NGHIÊNG

TÓM TẮT LUẬN ÁN NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ỔN ĐỊNH VÀ HIỆU QUẢ TIÊU GIẢM SÓNG TRÀN CỦA KHỐI PHỦ RAKUNA IV CHO ĐÊ CHẮN SÓNG ĐÁ ĐỔ MÁI NGHIÊNG
... phủ RAKUNA IV cho đê chắn sóng đá đổ mái nghiêng hoàn toàn mang tính thời cấp thiết Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu ổn định hiệu tiêu giảm sóng tràn khối phủ RAKUNA IV cho đê đá đổ mái nghiêng điều ... có nghiên cứu ổn định tính tiêu giảm sóng tràn khối phủ RAKUNA IV đê cho phép sóng tràn Xuất phát từ lý nêu tác giả chọn đề tài Nghiên cứu đánh giá ổn định hiệu tiêu giảm sóng tràn khối phủ RAKUNA ... đê chắn sóng đá đổ mái nghiêng hiệu giảm sóng tràn khối phủ 1.4.1 Sóng tràn qua đê chắn sóng đá đổ mái nghiêng Tính toán sóng tràn bước quan trọng thiết kế hình học mặt cắt ngang đê chắn sóng...
 • 27
 • 432
 • 1

đồ án thiết kế khối chân đế công trình biển cố định bằng bê tông cốt thép

đồ án thiết kế khối chân đế công trình biển cố định bằng bê tông cốt thép
... Viện xây dựng công trình biển Đồ án thiết kế kcđ công trình biển cố định tông cốt thép II.1 Xác định loại khối lượng công trình II.1 2.1 Khối lượng thượng tầng Đơn vị (tấn) Các loại khối lượng ... thi công SVTH:GROUP5-50CB1 19 Viện xây dựng công trình biển Đồ án thiết kế kcđ công trình biển cố định tông cốt thép Như để lập bảng so sánh ta cần xác định chu kỳ dao động riêng phương án kết ... Viện xây dựng công trình biển Đồ án thiết kế kcđ công trình biển cố định tông cốt thép 1 1-1 t t d t D - Giải pháp kết cấu trụ đỡ II.2.2 Giải pháp kết cấu đế móng Mặt khối đế móng tròn,vuông...
 • 47
 • 188
 • 0

Đồ án Thiết kế cầu trục hai dầm 10T -

Đồ án Thiết kế cầu trục hai dầm 10T -
... thộp cu trc 1-Dm chớnh ; 2-Dm biờn (dm u) ; 3-Cabin; 4-Sn ng ; 5-Sn dc Cỏc im c trng trờn mt ct A-A, B-B, C-C: im 1-1 0 2.1.1 Cỏc thụng s tớnh theo cụng thc kinh nghim - Khong cỏch tõm hai bỏnh xe ... lm thit k : - Sc nõng ca cu trc Q = 10 T - Khu L = 18 m - Chiu cao nõng : H = 12 m - Tc nõng vnõng= 10 m/ph - Tc di chuyn xe vxecon=30 m/ph - Tc di chuyn ca cu trc vcu= 40m/ph - Ch lm trung ... trờn mt dm: Gs=[ n1 Ss ( hc- s 2- s2 ) bs + n2.ls.ss bs ] Trong ú: = 7850 Kg/m3 v ls =L c -C=1 8-2 ,7=15,3 m Gs=[ 18.6.(100 0-8 -8 ).80.10 9 + 1.15,3.6.80.10 ] 0,668 T - Trng lng mt dm biờn ( cha...
 • 107
 • 349
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đồ án thiết kế đê biểnđồ án thiết kế cầu qua sông krôngpăk huyện krôngpăkđồ án thiết kế đêđồ án thiết kế cầu qua sông văn úc tiên lãng hải phòngdo an thiet ke tuong chanđối với dạng đê chắn sóng đá đổ mái nghiêngSLIDE ĐƯỜNG LỖI CHƯƠNG 5 ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNGSLIDE ĐƯỜNG LỖI CHƯƠNG 6 ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊNghiên cứu một số đặc tính sinh vật học của vi khuẩn escherichia coli, listeria monocytogenes và salmonella spp nhiễm trên thịt lợn tiêu thụ tại địa bàn thành phố lạng sơn, đề xuất biện pháp phòng chốngĐánh giá chất lượng chè trung du, chè 777 và chè vân tiên trồng tại vùng chè đặc sản tân cương thái nguyênĐiều tra kinh nghiệm sử dụng cây có ích của đồng bào dân tộc h’mông và dao của huyện bát xát tỉnh lào caiĐánh giá khả năng tăng cường tích lũy tinh bột ở cây thuốc lá chuyển gen AGPS và AGPL mã hóa enzyme agpase ở cây sắnSLIDE ĐƯỜNG LỐI CHƯƠNG 2 ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀNNghiên cứu đặc điểm sinh học phân tử gen kháng cephalosporin của vi khuẩn e coli sản sinh men betalactamase phân lập từ người chăn nuôi và lợn tại thái bình và sóc sơnNghiên cứu phân loại chi me nguồn (phyllagathis blume) và sơn linh (sonerila roxb ) ở việt namQuản lý bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trường mầm non phúc diễn, quận bắc từ liêm, hà nội theo chuẩn nghề nghiệpSo sánh văn hoá thưởng trà của người trung quốc và người việt namReading for the real world 2Điểm có cấp hữu hạn trên đường cong ellipticUsage of tenses full (cách dùng các thì trong tiếng anh)Vấn đề đầu tư quỹ BHXH nhàn rỗi ở VNChương 1. Giới thiệu SLIDE GIẢNG DẠY MÔN XMLChương 5. Ứng dụng của XML SLIDE GIẢNG DẠY MÔN XMLGiải pháp kỹ thuật sản xuất sắn tại huyện yên bình, tỉnh yên báiphương pháp phần tử hữu hạnChương 3 phát biểu TSQL dạng truy vấn dữ liệu SQL server 2005
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập