Hoàn thiện công tác kế toán hoạt động khám chữa bịnh đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế tại bệnh viện đa khoa thành phố buôn mê thuột

Phân tích hoạt động sử dụng thuốc bảo hiểm y tế tại bệnh viện đa khoa kim bảng năm 2014

Phân tích hoạt động sử dụng thuốc bảo hiểm y tế tại bệnh viện đa khoa kim bảng năm 2014
... bảo hiểm y tế, tiến hành nghiên cứu đề tài: Phân tích hoạt động sử dụng thuốc Bảo hiểm y tế Bệnh viện đa khoa Kim Bảng, năm 2014 với mục tiêu sau: Phân tích cấu danh mục thuốc BHYT sử dụng Bệnh ... BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI ======== Vũ Đức Cường PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG THUỐC BẢO HIỂM Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIM BẢNG NĂM 2014 LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I Chuyên ngành: ... danh mục thuốc BHYT sử dụng Bệnh viện Đa khoa Kim Bảng, năm 2014 Phân tích thực trạng kê đơn thuốc Bảo hiểm y tế khám ngoại trú Bệnh viện Đa khoa Kim Bảng, năm 2014 Với kết nghiên cứu đạt đề tài,...
 • 60
 • 134
 • 1

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán hoạt động nhập khẩu và tiêu thụ hàng nhập khẩu

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán hoạt động nhập khẩu và tiêu thụ hàng nhập khẩu
... xác định theo công thức : Số thuế NK Số lợng hàng Giá tính thuế Thuế suất phải nộp = hoá nhập x nhập x nhập mặt hàng mặt hàng x T giỏ mặt hàng mặt hàng Số lợng hàng hoá nhập khẩu: số lợng ghi ... kinh doanh doanh nghiệp Những vấn đề hoạt động kế toán hàng nhập Nh phân tích vai trò hoạt động nhập trên, doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng nhập tiêu thụ hàng nhập chịu ảnh hởng lớn thay đổi tỉ ... đợc hoàn thiện mà trớc hết nâng cao trình độ chuyên môn, đổi trang thiết bị phục vụ công tác kế toán, hoàn thiện phơng pháp kế 23 toán nhằm đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ thông tin cho quản lý Kế toán...
 • 34
 • 99
 • 0

Đánh giá sự hài lòng đối với công việc của nhân viên y tế tại bệnh viện đa khoa thanh hà, hải dương năm 2015

Đánh giá sự hài lòng đối với công việc của nhân viên y tế tại bệnh viện đa khoa thanh hà, hải dương năm 2015
... CỨU Đánh giá hài lòng công việc nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Thanh Hà, Hải Dương năm 2015 Xác định số y u tố liên quan đến hài lòng công việc nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Thanh Hà, Hải Dương ... 3.2 Sự hài lòng nhân viên y tế công việc Bệnh viện Đa khoa Thanh Hà 3.2.1 Sự hài lòng nhân viên y tế công việc Bảng 3.2 Điểm trung bình hài lòng nhân viên y tế tiểu mục thang đo công việc TT CÔNG ... 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH HÀ, HẢI DƯƠNG NĂM 2015 ĐỀ CƯƠNG...
 • 72
 • 1,714
 • 20

Hoàn thiện công tác kế toán lao động của phân xưởng Kho Bến 3 (2).DOC

Hoàn thiện công tác kế toán lao động của phân xưởng Kho Bến 3 (2).DOC
... viên JQ = So sánh Số lao Kết Số lao Kết động cấu % động cấu % 3. 359 71 3. 398 71,1 35 5 7,5 36 0 7,5 690 14,6 685 14 ,3 329 7,0 33 6 7,0 Công nhân SX Công nhân phụ trợ, ngời Công nhân phục vụ; ngời ... 404.061 -58.991 5 93. 947 197.045 33 8.250 -58.652 442.800 19. 438 492.000 68. 638 33 4.560 -62 .34 2 690.004 160.802 488 .35 8 91.456 548. 931 152. 031 5.766 .33 5 642 .33 5 Thực % 100,9 132 ,1 1 03, 6 87 ,3 149,6 85,2 ... 156.902 3, 22 156.950 3, 1 3. 877.091 79, 63 4. 035 .794 79,8 187 .32 6 3, 85 212.740 4,2 49 .30 2 1,01 61.414 1,2 1.2 83. 335 26 ,36 1.490. 630 29,5 568.501 11,68 621.950 12 ,3 398.190 8,18 472.740 9,4 1 .39 0. 437 ...
 • 103
 • 142
 • 0

Hoàn thiện công tác kế toán lao động của phân xưởng Kho Bến 3.DOC

Hoàn thiện công tác kế toán lao động của phân xưởng Kho Bến 3.DOC
... sân vận động Cửa Ông Lao động chế độ công tác: đội ngũ lao động Công ty có tuổi đời trẻ, công việc đợc bố trí phù hợp với sức kho trình độ Công ty thờng xuyên tổ chức đào tạo bồi dỡng công nhân ... sản xuất Công ty Tuyển than Cửa Ông 48 NLSXTH Sản lượng thực tế Bảng phân tích số lợng kết cấu lao động Bảng -17 Năm 2002 STT Loại nhân viên JQ = So sánh Số lao Kết Số lao Kết động cấu % động cấu ... thời gian lao động công ty thể qua bảng 19 Thông qua việc phân tích tình hình sử dụng thời gian lao động biết đợc mức độ sử dụng thời gian so với chế độ công tác, kế hoạch, định mức lao động Nhìn...
 • 103
 • 197
 • 0

Hoàn thiện công tác kế toán lao động của phân xưởng Kho Bến 3.DOC

Hoàn thiện công tác kế toán lao động của phân xưởng Kho Bến 3.DOC
... sân vận động Cửa Ông Lao động chế độ công tác: đội ngũ lao động Công ty có tuổi đời trẻ, công việc đợc bố trí phù hợp với sức kho trình độ Công ty thờng xuyên tổ chức đào tạo bồi dỡng công nhân ... Biểu đồ lực sản xuất Công ty Tuyển than Cửa Ông 48 Bảng phân tích số lợng kết cấu lao động Bảng -17 Năm 2002 STT Loại nhân viên JQ = So sánh Số lao Kết Số lao Kết động cấu % động cấu % 3.359 71 ... thời gian lao động công ty thể qua bảng 19 Thông qua việc phân tích tình hình sử dụng thời gian lao động biết đợc mức độ sử dụng thời gian so với chế độ công tác, kế hoạch, định mức lao động Nhìn...
 • 100
 • 159
 • 0

Hoàn thiện công tác kế toán huy động vốn tại ngân hàng NHNo&PTNT (AgriBank) huyện Lục Ngạn.DOC

Hoàn thiện công tác kế toán huy động vốn tại ngân hàng NHNo&PTNT (AgriBank) huyện Lục Ngạn.DOC
... công tác huy động vốn Trong thời gian thực tập NHNo&PTNT huy n Lục Ngạn, thấy rõ đợc tầm quan trọng kế toán huy động vốn nên em mạnh dạn chọn đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán huy động vốn NHNo&PTNT ... 1.1.3 Vốn vay 1.1.4 Vốn khác.5 1.2 Các vấn đề kế toán huy động vốn5 1.2.1 Khái niệm nhiệm vụ kế toán huy động vốn5 1.2.2 Tài khoản sử dụng kế toán huy động vốn 1.2.3 Chứng từ sử dụng kế toán huy động ... công tác kế toán huy động vốn NHNo&PTNT chi nhánh huy n Lục Ngạn 3.1 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác kế toán huy động vốn Chi nhánh Có nhiều giải pháp để nâng cao hiệu công tác kế toán...
 • 68
 • 883
 • 25

Hoàn thiện công tác kế toán lao động của phân xưởng Kho Bến 3 - Công ty TTC.Ô

Hoàn thiện công tác kế toán lao động của phân xưởng Kho Bến 3 - Công ty TTC.Ô
... ngành 33 6.285 42.000 55.015 -2 81.270 16,4 13. 015 131 Công ty CB KD than MB 68.579 4.000 3. 248 -6 5 .33 1 4,7 -7 52 81,2 Công ty CB KD than M.Trung 14.201 1.600 1. 637 -1 2.564 11,5 37 102 ,3 Công ty CB ... Bảng phân tích số lợng kết cấu lao động Bảng -1 7 STT Loại nhân viên Năm 2002 Năm 20 03 So sánh Số lao Kết Số lao Kết động cấu % động cấu % 3. 359 71 3. 398 71,1 35 5 7,5 36 0 7,5 690 14,6 685 14 ,3 329 ... 459.788 111. 838 479.700 16.648 404.061 -5 8.991 5 93. 947 197.045 33 8.250 -5 8.652 442.800 19. 438 492.000 68. 638 33 4.560 -6 2 .34 2 690.004 160.802 488 .35 8 91.456 548. 931 152. 031 5.766 .33 5 642 .33 5 Thực %...
 • 98
 • 179
 • 0

Hoàn thiện công tác kế toán huy động vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (AgriBank) huyện Lục Ngạn

Hoàn thiện công tác kế toán huy động vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (AgriBank) huyện Lục Ngạn
... viện ngân hàng Chuyên đề tốt nghiệp qu k toỏn huy ng Kt cu ca chuyờn Ngoi phn m u v kt lun chuyờn gm cú chng: Chng 1: Nhng lý lun c bn v k toỏn huy ng ca NHTM Chng 2: Thc trng nghip v k toỏn huy ... phũng k toỏn 12 14 15 16 Lớp KTB-CĐ22 Học viện ngân hàng Sinh viên: Nguyễn Thị Mận Chuyên đề tốt nghiệp Lớp KTB-CĐ22 Học viện ngân hàng Chuyên đề tốt nghiệp DANH MC TI LIU THAM KHO Giỏo trỡnh k ... Học viện ngân hàng Chuyên đề tốt nghiệp MC LC Li núi u1 Chng Nhng lý lun chung v huy ng v nghip v k toỏn huy ng ca NHTM 1.1 Khỏi quỏt v huy ng ca NHTM 1.1.1 Huy ng tin gi 1.1.2 Phỏt...
 • 70
 • 345
 • 9

Hoàn thiện công tác kế toán huy động vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (AgriBank) huyện Lục Ngạn

Hoàn thiện công tác kế toán huy động vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (AgriBank) huyện Lục Ngạn
... công tác kế toán huy động vốn NHNo&PTNT chi nhánh huy n Lục Ngạn 3.1 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác kế toán huy động vốn Chi nhánh Có nhiều giải pháp để nâng cao hiệu công tác kế toán ... NHNo Lục Ngạn đợc phát huy Chi nhánh tìm tòi đổi phơng thức huy động vốn nh nâng cao hiệu công tác kế toán huy động vốn Qua thời gian thực tập NHNo Lục Ngạn em hiểu thêm nghiệp vụ kế toán huy động ... nghiệp vụ kế toán huy động vốn NHNo&PTNT chi nhánh huy n Lục Ngạn Chơng 3: Một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu công tác kế toán huy động vốn NHNo&PTNT chi nhánh huy n Lục Ngạn Mặc dù...
 • 38
 • 294
 • 4

167 Hoàn thiện công tác kế toán huy động vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (AgriBank) huyện Lục Ngạn

167 Hoàn thiện công tác kế toán huy động vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (AgriBank) huyện Lục Ngạn
... viện ngân hàng Chuyên đề tốt nghiệp qu k toỏn huy ng Kt cu ca chuyờn Ngoi phn m u v kt lun chuyờn gm cú chng: Chng 1: Nhng lý lun c bn v k toỏn huy ng ca NHTM Chng 2: Thc trng nghip v k toỏn huy ... phũng k toỏn 12 14 15 16 Lớp KTB-CĐ22 Học viện ngân hàng Sinh viên: Nguyễn Thị Mận Chuyên đề tốt nghiệp Lớp KTB-CĐ22 Học viện ngân hàng Chuyên đề tốt nghiệp DANH MC TI LIU THAM KHO Giỏo trỡnh k ... Học viện ngân hàng Chuyên đề tốt nghiệp MC LC Li núi u1 Chng Nhng lý lun chung v huy ng v nghip v k toỏn huy ng ca NHTM 1.1 Khỏi quỏt v huy ng ca NHTM 1.1.1 Huy ng tin gi 1.1.2 Phỏt...
 • 70
 • 169
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán huy động vốn tại nhno amp ptnt huyện hiệp hòamột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện hiệp hoàhoàn thiện công tác kế toán và phân tích chi phí doanh thu xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh hoá chất và khoáng sản vmcsự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty hop phat t amp p jscbảo hiểm y tế tại bệnh viện hoàn mỹhoàn thiện công tác kế toán lập và phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty tnhh tm đông áhoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty cổ phần công nghệ thông tin viễn thông và tự động hóa dầu khímột số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty dụng cụ cắt và đo lường cơ khínhững đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nvl ccdc tại xí nghiệp sxvlxd cosevco 12những ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nvl ccdc tại công ty cp ks amp cn đại trường phátmột số giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán tại công ty thương mại và dịch vụ kỹ thuật đông nam ámột số ý kiến đóng góp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh điện điện tử 3cý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán các khoản nợ phải thuphần thứ ba một số ý kiến đóng góp để hoàn thiện công tác kế toán nguyên liệu vật liệu tại xí nghiệp giầy thể thao xuất khẩu kiêu kỵ gia lâmmột số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tính giá thành sản phẩm và phân tích giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần tấm lợp và vlxd đông anhCác tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo luật hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh hòa bìnhVai trò của tòa án trong thi hành án hình sự từ thực tiễn quận bình tân, thành phố hồ chí minh (tóm tắt)Tư tưởng hồ chí minh về lãnh đạo xã hộinghiên cứu liên kết trong sản xuất và tiêu thụ ngao thương phẩm tại huyện tiền hải, tỉnh thái bìnhBảo đảm tranh tụng trong xét xử sơ thẩm vụ án hình sự từ thực tiễn tỉnh ninh bìnhGiao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh kiên giang (tt)Nhân thân người phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trên địa bàn thành phố hồ chí minh (tt)Thực hiện chính sách xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn từ thực tiễn huyện bình chánh, thành phố hồ chí minh (tt)Nhân thân người phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trên địa bàn thành phố hồ chí minh (tóm tắt)Hủy phán quyết trọng tài thương mại theo pháp luật việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minh (tóm tắt)Kiểm sát việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn thị xã đồng xoài, tỉnh bình phướcThực hành quyền công tố trong vụ án hiếp dâm trẻ em theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh bình phướcTổ chức và hoạt động dịch vụ hành chính công từ thực tiễn tỉnh bình dương (tóm tắt)Hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp từ thực tiễn thành phố hồ chí minh (tóm tắt)Vai trò của tòa án trong thi hành án hình sự từ thực tiễn quận bình tân, thành phố hồ chí minhQuyền kháng cáo của bị cáo trong tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn quận 10 – thành phố hồ chí minhCác biện pháp điều tra theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn quận cầu giấy, thành phố hà nộiTội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trên địa bàn huyện ý yên, tỉnh nam định tình hình, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừaBAI TAP THUC HANH EXCEL UEHTổ chức và hoạt động của ban hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương, từ thực tiễn thành phố hồ chí minh (tóm tắt)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập