Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học trong quả mặc nưa

nghiên cứu chiết tách xác định thành phần hóa học trong hạt tiêu đen (piper nigrum l.) ở huyện đăk đoa, tỉnh gia lai

nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học trong hạt tiêu đen (piper nigrum l.) ở huyện đăk đoa, tỉnh gia lai
... xác định thành phần hóa học hạt tiêu đen (Piper nigrum L.) huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai nhằm xây dựng qui trình chiết tách, từ xác định thành phần hợp chất hạt tiêu đen để đóng góp phần nhỏ việc ... tượng: Hạt tiêu đen huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu quy trình chiết tách, xác định thành phần cấu trúc số hợp chất hạt tiêu đen Ph ng pháp nghiên cứu 4.1 Nghiên cứu ... khoa học Mục tiêu đề tài - Nghiên cứu quy trình chiết tách hợp chất hóa học hạt tiêu đen - Xác định thành phần hóa học, công thức cấu tạo hợp chất có hạt tiêu đen Đ i t ng, phạm vi nghiên cứu...
 • 53
 • 1,574
 • 10

nghiên cứu chiết tách xác định thành phần hóa học trong rễ cau chìm

nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học trong rễ cau chìm
... định thành phần hóa học rễ cau chìm giúp góp phần cung cấp thêm thông tin rễ cau Mục tiêu nghiên cứu - Xây dựng quy trình chiết tách số hợp chất hữu rễ cau chìm - Xác định thành phần hóa học, công ... chát Rễ cau có hai loại: Rễ rễ chìm Rễ cau to rễ cau chìm, có màu vàng nâu tùy theo mùa, rễ cau chìm cứng, nhỏ, dài, có màu đen Hình 1.4 Rễ cau chìm Hình 1.3 Rễ cau Ngày nay, có nhiều loại cau ... ngâm rễ cau chìm 29 Bảng 3.6 Mật độ quang dịch chiết rễ cau chìm 31 Bảng 3.7 Mật độ quang dịch chiết rễ cau chìm 33 Bảng 3.8 Mật độ quang dịch chiết rễ cau chìm 34 Bảng 3.9 TPHH rễ cau chìm 38...
 • 52
 • 359
 • 0

nghiên cứu chiết tách xác định thành phần hóa học trong rễ cây dừa cạn hoa hồng tại huyện phú lộc, tỉnh thừa thiên huế

nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học trong rễ cây dừa cạn hoa hồng tại huyện phú lộc, tỉnh thừa thiên huế
... Thừa Thiên Huế MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu trình chiết tách hợp chất từ rễ dừa cạn hoa hồng - Xác định thành phần hóa học, công thức cấu tạo số chất có rễ dừa cạn hoa hồng -3- ĐỐI TƢỢNG VÀ ... số loại dừa cạn khác Hình 1.6 Dừa cạn hoa tím Hình 1.8 Dừa cạn hoa trắng Hình 1.10 Dừa cạn hoa hồngcánh rộng Hình 1.7 Rễ dừa cạn hoa hồng nhạt Hình 1.9 Dừa cạn hoa hồng Hình 1.11 Dừa cạn hoa trắng ... trình chiết xuất cung cấp kiến thức tổng hợp để từ nâng cao hiệu sử dụng dừa cạn nên em chọn đề tài: Nghiên cứu chiết tách xác định thành phần hóa học rễ dừa cạn hoa hồng huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa...
 • 42
 • 1,379
 • 4

nghiên cứu chiết tách xác định thành phần hóa học trong rễ của cây dừa cạn hoa trắng

nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học trong rễ của cây dừa cạn hoa trắng
... rõ thành phần hóa học dừa cạn hoa trắng. Với lý trên, thực đề tài Nghiên cứu chiết tách xác định thành phần hóa học rễ dừa cạn hoa trắng Mục đích nghiên cứu - Xây dựng quy trình chiết tách xác ... dịch chiết rễ dừa cạn hoa trắng Kết định danh số thành phần hóa học rễ dừa cạn hoa trắng thể bảng 3.8 45 Bảng 3.8 Một số thành phần hóa học dịch chiết rễ dừa cạn hoa trắng STT lƣợng lƣu Định ... Quyền – Đà Nẵng để xác định thành phần hóa học Hình 3.10.Bộ chiết soxhlet Hình 3.11.Dịch chiết rễ dừa cạn trongCHCl3 44 Kết xác định thành phần hóa học dịch chiết rễ dừa cạn hoa trắng phương pháp...
 • 51
 • 2,236
 • 6

nghiên cứu chiết tách xác định thành phần hóa học trong dịch chiết lá cây muống biển

nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học trong dịch chiết lá cây muống biển
... dung mụi khỏc Dung mụi Mu dch chit ỏnh giỏ cm quan n-hexan Mu vng nht Trong sut Ete du Mu vng v a Trong sut CH3Cl Mu vng m Trong sut Metanol Mu xanh ỳa m Cn 960 Mu xanh ỳa Nht H2O Mu nõu c Nhn ... hay acit arachidonic Tớnh chng viờm ca cao ether tng ng vi aspirin nhng hụng mnh bng indomethacin Trong chit xut du thụ ca Ipomoea pes caprae cú bn hp cht c xỏc nh l cú tỏc dng c ch tng hp prostaglandin ... mt nhng cõy r ng ngp mn c la chn n nghiờn cu v cht chng oxy húa polyphenol b6 Chng kt tiu cu Trong mt nghiờn cu, Ipomoea pescaprae cú cỏc hot cht cú th lm tỏc nhõn c ch tiu cu ca ngi ADP Tiờu...
 • 56
 • 311
 • 2

Nghiên cứu chiết tách xác định thành phần hóa học trong lá cây sống đời

Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học trong lá cây sống đời
... nhiều nghiên cứu thành phần tác dụng sống đời, nhƣng nƣớc ta chƣa có nhiều nghiên cứu có tính hệ thống sống đời Với mong muốn tìm hiểu góp phần nghiên cứu chiết tách xác định thành phần hóa học sống ... để phân tách xác định thành phần hóa học dịch chiết Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài: 14 5.1 Ý : - Cung cấp thông tin khoa học quy trình chiết tách xác định thành phần hóa học sống đời - Tạo ... sống đời nên lựa chọn đề tài: “N (Kalanchoe pinnata( Lamk.) P )” Mục đích nghiên cứu 13 - Nghiên cứu chiết tách xác định thành phần hóa học sống đời - Đóng góp vào nguồn thông tin, tƣ liệu khoa học...
 • 63
 • 265
 • 1

NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC TRONG MỘT SỐ DỊCH CHIẾT LÁ CÂY BÒNG BONG

NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC TRONG MỘT SỐ DỊCH CHIẾT LÁ CÂY BÒNG BONG
... ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHOA HÓA NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC TRONG MỘT SỐ DỊCH CHIẾT LÁ CÂY BÒNG BONG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN HÓA HỌC CHUYÊN ... thành phần hóa học dịch chiết Dichloromethane .35 3.2.3 Xác định thành phần hóa học dịch chiết Ethyl acetate 37 3.2.4 Xác định thành phần hóa học dịch chiết Methanol 39 KẾT LUẬN VÀ ... liệu nghiên cứu loại Mục tiêu nghiên cứu - Xây dựng qui trình chiết tách thành phần hóa học bòng bong - Định danh thành phần hóa học dịch chiết từ bòng bong - Góp thêm thông tin, tư liệu khoa học...
 • 56
 • 203
 • 0

NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC TRONG MỘT SỐ DỊCH CHIẾT CỦA TẦM GỬI ĐẠI CÁN NAM BỘ KÝ SINH TRÊN CÂY MÍT Ở ĐIỆN BÀN – QUẢNG NAM

NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC TRONG MỘT SỐ DỊCH CHIẾT CỦA TẦM GỬI ĐẠI CÁN NAM BỘ KÝ SINH TRÊN CÂY MÍT Ở ĐIỆN BÀN – QUẢNG NAM
... tài: Nghiên cứu chiết tách xác định thành phần hóa học số dịch chiết Tầm gửi Đại cán Nam Bộ sinh Mít Điện Bàn Quảng Nam Mục tiêu nghiên cứu Xây dựng quy trình chiết tách hợp chất hóa học ... ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KHOA HÓA * * * Tên đề tài: NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC TRONG MỘT SỐ DỊCH CHIẾT CỦA TẦM GỬI ĐẠI CÁN NAM BỘ KÝ SINH TRÊN ... chất hóa học từ Tầm gửi Đại cán Nam Bộ sinh Mít Xác định thành phần hóa học dịch chiết thân Tầm gửi Đại cán Nam Bộ sinh Mít, từ làm tiền đề cho việc nghiên cứu hoạt tính sinh học tiến tới...
 • 71
 • 161
 • 0

Nghiên cứu chiết tách xác định thành phần hóa học của hợp chất Polyphenol nhóm Tanin

Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học của hợp chất Polyphenol nhóm Tanin
... Stiasny để xác định có mặt polyphenol nhóm tanin ngưng tụ tanin thủy phân có dịch chiết vỏ keo tràm [7] 2.4 Xác định thành phần hóa học cấu trúc hợp chất polyphenol nhóm tanin Thành phần hóa học cấu ... lớn phần vỏ chứa polyphenol bị bỏ làm củi đốt Do vậy, việc nghiên cứu chiết tách xác định thành phần hóa học hợp chất polyphenol nhóm tanin từ vỏ keo tràm có ý nghĩa quan trọng mặt khoa học thực ... không gỉ, sấy 50oC đến khô 2.2 Nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố đến trình chiết tách polyphenol nhóm tanin Các yếu tố ảnh hưởng đến trình chiết tách polyphenol nhóm tanin như: kích thước nguyên liệu,...
 • 8
 • 1,022
 • 29

Nghiên cứu chiết tách xác đinh thành phần hóa học tinh dầu củ riềng ở Hội An, Quảng Nam

Nghiên cứu chiết tách và xác đinh thành phần hóa học tinh dầu củ riềng ở Hội An, Quảng Nam
... trình nghiên cứu thành phần hóa học tinh dầu riềng thuộc địa bàn khác Trong báo này, trình bày kết nghiên cứu chiết tách xác định thành phần hoá học tinh dầu riềng Hội An Quảng Nam, nhằm góp phần ... 2.2 Chiết tách tinh dầu riềng, xác định số hoá lý Tinh dầu từ củ riềng tách chiết phương pháp chưng cất lôi nước Hiệu suất tinh dầu tính dựa theo phương pháp dược điển Việt Nam thể tích tinh dầu ... tỏ tinh dầu bền khó bị nhựa hóa, khó bị biến chất 3.2 Thành phần hoá học tinh dầu riềng Phổ GC-MS tinh dầu riềng trình bày hình 3.3 Hình 3.3 Sắc kí đồ biểu thị hàm lượng thành phần hoá học tinh...
 • 7
 • 794
 • 19

Nghiên cứu chiết tách xác định thành phần hóa học của lá cây cỏ lào bình định

Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học của lá cây cỏ lào bình định
... C A LÁ CÂY C XÁC Đ NH THÀNH PH N LÀO 2.7 CHƯNG C T DUNG MÔI B NG PHƯƠNG PHÁP C T soxhlet QUAY CHÂN KHÔNG 2.8 XÁC Đ NH THÀNH PH N D CH CHI T T Dung môi etyl axetat Dung môi n-hexan LÁ CÂY C LÀO ... (L3) xác ñ nh thành ph n, hàm lư ng m t s h p ch t flavonoid K T QU VÀ BÀN LU N xác ñ nh 3.1 Km ,xác T QU XÁC Đ NH M T S CH TIÊU HOÁ LÍ C A ñ LÁnh hàm lư ñ C LÀO 3.1.1 Đ m ng tro, hàm m trung bình ... th ho t tính sinh h c nghiên c u ph n ng chuy n hóa chúng Xác ñ nh ñư c thành ph n c a tinh d u c lào Có th nghiên c u m r ng xác ñ nh thành ph n ch t có t i ñ a bàn t nh Bình Đ nh có kho ng 52...
 • 13
 • 736
 • 2

Nghiên cứu chiết tách xác định thành phần hóa học thân rễ nghệ vàng tỉnh quảng nam

Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học thân rễ nghệ vàng tỉnh quảng nam
... pháp m c a b t ngh 10 + Xác ñ nh thành ph n hóa h c c a tinh d u thân r ngh vàng 2.2.6 Qui trình nghiên c u + Xác ñ nh thành ph n hóa h c c a d u ngh Ngh vàng 200 (g) + Xác ñ nh hàm lư ng curcumin ... thu c có ngh vàng: [23] Cây thân th o cao 40-60 cm, có thân c nh , ñư ng kính 1.2.3 .Thành ph n hóa h c c a m t s loài ngh vàng ñã nghiên kho ng 1,5-2 cm, v có v y, ru t màu vàng, phân thành vòng, ... cho s n xu t ngh vàng qui mô l n toàn ñ a Nghiên c u chi t tách xác ñ nh thành ph n hóa h c thân r ngày Nư c ta m t nư c n m vùng nhi t ñ i m nên h th c ngh vàng t nh Qu ng Nam v t r t phong...
 • 13
 • 1,274
 • 5

nghiên cứu chiết tách xác định thành phần hóa học các hợp chất trong lá ổi non (psidium guajava l.)

nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học các hợp chất trong lá ổi non (psidium guajava l.)
... chiết tách xác định thành phần hóa học hợp chất ổi non (Psidium Guajava L.) Mục đích nghiên cứu  Xây dựng quy trình chiết tách hợp chất hóa học ổi non Xác định thành phần hoá học, cấu trúc hợp ... nhận xét 2.7 Xác định thành phần hóa học hợp chất từ dịch chiết ổi non phƣơng pháp GC-MS [2] Dịch chiết ổi non tiến hành thu hồi dung môi chất rắn Gửi mẫu rắn đến Trung tâm Đo lường chất lượng ... Vân 12 Các phƣơng pháp nghiên cứu [2]  Nghiên cứu lý thuyết: Phương pháp nghiên cứu hợp chất tự nhiên, tổng quan tài liệu đặc điểm hình thái thực vật, thành phần hoá học, ứng dụng ổi non  Các...
 • 57
 • 1,976
 • 14

nghiên cứu chiết tách xác định thành phần hóa học của dịch chiết cây rau má huyện hòa vang thành phố đà nẵng

nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học của dịch chiết cây rau má huyện hòa vang thành phố đà nẵng
... xác định thành phần hoạt tính sinh học loài Để góp phần vào nguồn tài liệu rau phục vụ nghiên cứu khoa học, chọn đề tài tài Nghiên cứu chiết tách xác định thành phần hóa học dịch chiết rau ... cấu tử dịch chiết rau Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu a Đối tƣợng nghiên cứu Cây rau thu hái vào buổi sáng sớm tháng huyện Hòa Vang Thành phố Đà Nẵng b Phạm vi nghiên cứu Cây rau trồng ... cần tách làm giàu thêm dung môi -32- 2.5 Thành phần hóa học dịch chiết rau Thành phần hóa học dịch chiết rau xác định phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ (GC – MS) Dịch chiết rau thu...
 • 47
 • 1,666
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: tach va xac dinh thanh phan hoa hoc tinh dau cay tia to perilla frutescenstach va xac dinh thanh phan hoa hoc tinh dau cay tia to perilla frutescens l o nghe annghiên cứu xác định thành phần hóa học có trong một số dịch chiết của hạt quả bơ ở đăk lăknghiên cứu xác định thành phần hóa học rong tinh dầu nghệnghiên cứu tổng hợp và xác định hoạt tính sinh học của một số dẫn xuất hemiasterlinnghiên cứu xác định thành phần hóa học của nguyên liệuxác định thành phần hóa học trên cao clorofom của cây lược vàng callisia fragrans lindl woodson được trồng tại xã lương phi huyện tri tôn tỉnh an giangxác định thành phần hóa học của tinh dầu sả chanhxác định thành phần hóa học của xương cá ngừ vây vàngxác định thành phần hóa học của phế liệu xương cá ngừkết quả xác định thành phần hóa học của xương cá ngừ vây vàngxác định thành phần hóa học của thịt vụn cá thukết quả xác định thành phần hóa học của thịt vụn cá thuxác định thành phần hóa học của một số loại thức ăn phổ biến dùng cho bòxác định thành phần hóa học của tinh dầuHoàn thiện quản lý chi ngân sách địa phương đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ tỉnh Vĩnh PhúcKiểm tra sau thụng quan về trị giỏ hải quan ở Việt NamMô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt NamĐánh Giá Thực Trạng Quản Lí, Sử Dụng Phân Bón Và Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Trong Sản Xuất Dưa Hấu Tại Xã Hoằng Thắng, Tỉnh Thanh HóaTổ Chức Công Tác Kế Toán Tiêu Thụ và Xác Định Kết Quả Tiêu Thụ Tại Công ty CPTM và Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Minh ĐứcỨng dụng thuật toán Map Reduce xây dựng tệp chỉ mục cho hệ thống tìm kiếm - CopyỨng dụng thuật toán Map Reduce xây dựng tệp chỉ mục cho hệ thống tìm kiếmVận dụng thẻ cân bằng điểm (Balance Scorecard) trong đánh giá thành quả tại Công ty TNHH MTV Cảng Đà NẵNghiên cứu mật độ xương, tình trạng vitamin d và một số markers chu chuyển xương ở trẻ từ 6 đến 14 tuổi tại thành phố cần thơ (tt)Bài giảng Toán cao cấp B1 dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng Kỹ thuậtĐánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Quản Lý Rác Thải Sinh Hoạt Tại Xã Hoàn Long, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng YênXây dựng và phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến của Việt Nam (LA tiến sĩ)Phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng BìnhQuản lý thu thuế GTGT tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng BìnQuản trị quan hệ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Bình ĐịnhPhát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà VinPhát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Trà Cú, Tỉnh Trà VinNghiên Cứu Công Nghệ Sản Xuất Chế Phẩm Orzanol Từ Cám Gạo Để Chế Biến Thực Phẩm Chức NăngSử Dụng Axit Humic Xử Lý Kim Loại Nặng Trong Nước Thải Làng NghềSử Dụng Sơn Titan Dioxit Thế Hệ I Xử Lí Các Chất Hữu Cơ Khó Phân Hủy Trong Nước
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập