Hoàn thiện tổ chức bộ máy của kiểm toán nhà nước Việt Nam

THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN tổ CHỨC bộ máy HÀNH CHÍNH địa PHƯƠNG ở VIỆT NAM

THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN tổ CHỨC bộ máy HÀNH CHÍNH địa PHƯƠNG ở VIỆT NAM
... đến địa phương II Tổ chức quyền địa phương Một số tổ chức quyền địa phương giới: 1.1 Tổ chức quyền địa phương Pháp Từ thời Napôlêông, Pháp lãnh thổ quốc gia chia thành tỉnh (90 tỉnh) Tỉnh trưởng ... chia thành huyện, huyện chia thành tổng, đơn vị hành trung gian, đơn vị hành sở công Hiện nay, đơn vị hành địa phương Pháp gồm cấp: vùng, tỉnh, công xã Các địa bàn hành địa phương có công chức ... trình giải trí văn hoá… 1.3 Tổ chức quyền địa phương Cộng hoà Liên bang Đức Tổ chức hành địa phương Đức bao gồm cấp: cấp khu (liên huyện), huyện, xã Nguyên tắc tản quyền thể phương thức tổ chức hành...
 • 13
 • 1,658
 • 6

Một số Giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy quản trị tại Cty Điện tử Nam Môn

Một số Giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy quản trị tại Cty Điện tử Nam Môn
... quản trị công ty điện tử Nam Môn II.3.1/ Hoàn thiện cấu tổ chức máy quản trị làm sở hoàn thiện thêm quản lý công ty Trong kinh tế thị trờng, cấu tổ chức máy quản trị phải đợc hoàn thiện theo hớng ... mới, hoàn thiện nâng cao trình độ, trách nhiệm đội ngũ lao động quản lý Cần có cấu máy quản trị phù hợp với cấu sản xuất công ty 24 II.3 /Một số biện pháp hoàn thiện cấu tổ chức máy quản trị công ... phòng thực chức nh định mức lao động, trả lơng, trả thởng cho CNV công ty Phần II Tình hình tổ chức máy quản trị công ty điện tử nam môn kiến nghị II.1/Tình hình tổ chức máy quản trị Công ty...
 • 36
 • 255
 • 0

142 Hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam

142 Hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam
... hoàn thiện hình tổ chức chế hoạt động KTNN Việt Nam 136 3.1 Phơng hớng mục tiêu hoàn thiện hình tổ chức chế hoạt động KTNN Việt Nam 136 3.2 Giải pháp cụ thể hoàn thiện hình ... 2.4 : hình cấp tổ chức quản lý hoạt động kiểm toán 112 Sơ đồ 3.1: hình tổ chức chung KTNN 147 Sơ đồ 3.2: hình tổ chức kiểm toán chuyên ngành 148 Sơ đồ 3.3: hình tổ chức KTNN ... trình hình thành phát triển KTNN Việt Nam 78 2.2 hình tổ chức KTNN Việt nam 92 2.3 Cơ chế hoạt động KTNN Việt Nam .102 2.4 Đánh giá thực trạng hình tổ chức chế hoạt động KTNN...
 • 195
 • 317
 • 0

Hoàn thiện tổ chức kiểm toán dự toán ngân sách nhà nước của kiểm toán nhà nước Việt Nam

Hoàn thiện tổ chức kiểm toán dự toán ngân sách nhà nước của kiểm toán nhà nước Việt Nam
... để hoàn thiện tổ chức kiểm toán dự toán NSNN, là: (1) Hoàn thiện sở pháp lý để tổ chức kiểm toán dự toán NSNN; (2) Hoàn thiện tổ chức máy, nhân để kiểm toán dự toán NSNN; (3) Hoàn thiện việc tổ ... tiễn xây dựng Qui trình kiểm toán Tổng toán ngân sách nhà nước, Đề tài cấp Bộ 27 Kiểm toán Nhà nước (2008), Tổ chức kiểm toán dự toán ngân sách nhà nước, Đề tài cấp Bộ 28 Kiểm toán Nhà nước (2005), ... - Ngân sách Quốc hội, Báo cáo thẩm tra dự toán ngân sách nhà nước hàng năm 31 Tài liệu Kiểm toán Nhà nước Hungary lập kiểm toán dự toán ngân sách nhà nước trình bày hội thảo Lập kiểm toán dự toán...
 • 28
 • 38
 • 0

Tài liệu Thi Công chức: Tổ chức, Bộ máy của Hệ thống chính trị Việt Nam

Tài liệu Thi Công chức: Tổ chức, Bộ máy của Hệ thống chính trị Việt Nam
... Minh II TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NƯỚC TA Hệ thống tổ chức đảng Điều lệ Đảng quy định :Hệ thống tổ chức Đảng thành lập tương ứng với hệ thống tổ chức hành Nhà nước Hệ thống tổ chức ... CHỨC, BỘ MÁY CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ngày nay, bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, yêu cầu khách quan phải tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, kiện toàn tổ chức, máy hệ thống trị ... TIÊU, NGUYÊN TẮC CƠ BẢN KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NƯỚC TA Quan điểm - Việc đổi mới, kiện toàn tổ chức máy phải phù hợp với đặc điểm hệ thống trị nước ta vận hành theo chế “Đảng...
 • 16
 • 877
 • 2

hoàn thiện hoạt động thanh tra tại chỗ đối với các tổ chức tín dụng của ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh thành phố đà nẵng

hoàn thiện hoạt động thanh tra tại chỗ đối với các tổ chức tín dụng của ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh thành phố đà nẵng
... tra chỗ TCTD Ngân hàng Nhà nước Chương 2: Thực trạng hoạt động TTTC TCTD Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh thành phố Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động TTTC TCTD Ngân hàng Nhà ... ĐỘNG THANH TRA TẠI CHỖ ĐỐI VỚI CÁC TCTD CỦA NHNN VN CN TP ĐÀ NẴNG 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NHNN ĐN VÀ HOẠT ĐỘNG NH CỦA CÁC TCTD TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐÀ NẴNG: 2.1.1 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam CN TP Đà Nẵng NHNN ... định pháp luật 1.1.3 Tổ chức tín dụng TCTD doanh nghiệp thực một, số tất hoạt động ngân hàng TCTD bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài vi mô quỹ tín dụng nhân dân 1.2 QUY...
 • 26
 • 323
 • 0

Hoàn thiện hoạt động thanh tra tại chỗ đối với các tổ chức tín dụng của ngân hàng nhà nước Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng.

Hoàn thiện hoạt động thanh tra tại chỗ đối với các tổ chức tín dụng của ngân hàng nhà nước Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng.
... ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thƣơng mại NHTM loại hình tổ chức tín dụng thực toàn hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác có liên quan Trong đó, hoạt động ngân hàng ... PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ TẠI NHTM CỔ PHẦN Á CHÂU – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1 ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỐ PHẦN Á CHÂU – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG ... CP Á Châu – CN Đà Nẵng 2.1.3 Tổ chức hoạt động kinh doanh kết kinh doanh ACB Đà Nẵng năm gần a Hoạt động huy động vốn So sánh với chi nhánh NHTM địa bàn Đà Nẵng, nguồn vốn huy động ACB có quy...
 • 26
 • 142
 • 0

Bài hoàn thiện địa vị pháp lý của kiểm toán nhà nước

Bài hoàn thiện địa vị pháp lý của kiểm toán nhà nước
... định dự toán NSNN phê duyệt toán NSNN hàng năm Về Tổng KTNN, Luật KTNN quy định Tổng Kiểm toán Nhà nước người đứng đầu Kiểm toán Nhà nước, chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động Kiểm toán Nhà nước trước ... động, hiệu lực pháp lý, chất lượng hoạt động hiệu KTNN công cụ hữu hiệu Nhà nước kiểm tra, giám sát quản sử dụng ngân sách, tiền tài sản nhà nước, phương hướng hoàn thiện địa vị pháp phát triển ... lập pháp, hành pháp pháp máy nhà nước quy định Hiến pháp, KTNN nằm độc lập với hệ thống thi hành quyền lực nhà nước Kinh nghiệm quốc tế học cho Việt Nam - Vấn đề xác định địa vị pháp tính...
 • 9
 • 404
 • 0

3 Mô hình tổ chức và cơ chế hoạt đông của Kiểm toán nhà nước Việt Nam

3 Mô hình tổ chức và cơ chế hoạt đông của Kiểm toán nhà nước Việt Nam
... thực trạng hình tổ chức chế hoạt động Kiểm toán Nhà nớc Việt Nam 78 2.1 Quá trình hình thành phát triển KTNN Việt Nam 78 2.2 hình tổ chức KTNN Việt nam 92 2 .3 chế hoạt động ... 3. 1: hình tổ chức chung KTNN 147 Sơ đồ 3. 2: hình tổ chức kiểm toán chuyên ngành 148 Sơ đồ 3. 3: hình tổ chức KTNN khu vực .152 Sơ đồ 3. 4: hình cấp tổ chức quản lý hoạt ... động KTNN Việt Nam 136 3. 1 Phơng hớng mục tiêu hoàn thiện hình tổ chức chế hoạt động KTNN Việt Nam 136 3. 2 Giải pháp cụ thể hoàn thiện hình tổ chức KTNN 144 3. 3 Giải pháp cụ...
 • 195
 • 267
 • 0

Đánh giá thực trạng mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của kiểm toán nhà nước Việt Nam

Đánh giá thực trạng mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của kiểm toán nhà nước Việt Nam
... tế hình tổ chức v chế hoạt động quan KTNN Chơng 2: Đánh giá thực trạng hình tổ chức v chế hoạt động KTNN Việt Nam Chơng 3: Phơng hớng v giải pháp ho n thiện hình tổ chức v chế hoạt động ... trình hình thành phát triển KTNN Việt Nam 78 2.2 hình tổ chức KTNN Việt nam 92 2.3 chế hoạt động KTNN Việt Nam .102 2.4 Đánh giá thực trạng hình tổ chức chế hoạt động KTNN ... thiện hình tổ chức chế hoạt động KTNN Việt Nam 136 3.1 Phơng hớng mục tiêu hoàn thiện hình tổ chức chế hoạt động KTNN Việt Nam 136 3.2 Giải pháp cụ thể hoàn thiện hình tổ chức...
 • 195
 • 647
 • 0

Tìm hiểu cơ cấu tổ chức, vai trò của kiểm toán Nhà nước và bài học thực tiễn đối với Việt Nam

Tìm hiểu cơ cấu tổ chức, vai trò của kiểm toán Nhà nước và bài học thực tiễn đối với Việt Nam
... tài Tìm hiểu cấu tổ chức, vai trò kiểm toán Nhà nước học thực tiễn Việt Nam em xin trình bày nội dung sau: LỜI MỞ ĐẦU PHẦN 1: KHÁI QUÁT VỀ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VÀ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TẠI VIỆT NAM ... PHẦN 2: NHẬN XÉT VAI TRÒ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CƠ QUAN KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TẠI VIỆT NAM PHẦN 3: BÀI HỌC VÀ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC CƠ QUAN KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TẠI VIỆT NAM KẾT LUẬN DANH ... QUÁT VỀ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VÀ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TẠI VIỆT NAM 1.1 sở lý luận chung kiểm toán Nhà nước 1.1.1 Khái niệm kiểm toán kiểm toán Nhà nước Kiểm toán xác minh bày tỏ ý kiến thực trạng...
 • 22
 • 168
 • 0

cấu trúc tổ chức hoạt động của ngân hàng nhà nước việt nam và cục dự trữ liên bang hoa kỳ

cấu trúc tổ chức hoạt động của ngân hàng nhà nước việt nam và cục dự trữ liên bang hoa kỳ
... , mục tiêu đề giải pháp áp dụng hoạt động tổ chức ngân hàng nhà nước Việt Nam hệ thống dự trữ liên bang Hoa Kỳ Từ nhận định hoạt động ngân hàng nhà nước Việt Nam suốt thời gian qua, ta nên có ... tốt cho NHTW Việt Nam ( tức ngân hàng nhà nước Việt Nam) , FED lại học tốt nhất, thông qua tiểu luận để tìm hiểu cấu trúc, tổ chức, hoạt động ngân hàng nhà nước Việt Nam FED Hoa Kỳ (FED) Trang ... tên thành Ngân hàng nhà nước Việt Nam 1.2 Vị trí: Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN) quan ngang Chính phủ, ngân hàng trung ương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ngân hàng nhà nước pháp...
 • 27
 • 137
 • 2

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH LÃI XUẤT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỚI ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH LÃI XUẤT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỚI ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ
... Nhà nước Việt Nam 69 CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỚI MỤC TIÊU 74 ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ 74 3.1 Tình hình kinh tế Việt Nam ... chế sách lãi suất Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giai đoạn 2005 – 2010 .68 2.4.1 Thành công sách lãi suất Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .68 2.4.2 Hạn chế sách lãi suất Ngân hàng Nhà ... Cơ sở khoa học lãi suất sách lãi suất Ngân hàng Trung ương việc ổn định kinh tế Chương 2: Thực trạng điều hành sách lãi suất Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chương 3: Hoàn thiện sách lãi suất giai...
 • 100
 • 159
 • 0

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH LÃI XUẤT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỚI ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH LÃI XUẤT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỚI ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ
... hoạt động ngân hàng Như vậy, đề tài Hoàn thiện sách lãi suất Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với ổn định kinh tế đưa số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu điều hành lãi suất NHNN Thực tế cải cách ... ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ 3.1 Tình hình kinh tế Việt Nam giai đoạn Năm 2010, tình hình kinh tế giới nước có diễn biến phức tạp song Việt Nam đạt kết tích cực nhiều lĩnh vực Trong năm nay, kinh tế Việt Nam ... mức lãi suất sách không nhỏ • Sự biến tướng hình thức lãi suất làm giảm hiệu điều chỉnh sách lãi suất NHNN ban hành CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VỚI MỤC TIÊU ỔN ĐỊNH...
 • 12
 • 129
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tổ chức bộ máy của kiểm toán độc lậptổ chức bộ máy của kiểm toán nội bộhệ thống chính trị tổ chức bộ máy của đảng và nhà nước2 5 cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty cp hdc việt nam 142 5 cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty cp hdc việt namchức năng của kiểm toán nhà nước việt nambộ máy của ngân hàng nhà nước việt namtrang web của kiểm toán nhà nước việt nammục tiêu cơ bản của hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý của công tynhững phương pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý của công ty tư vấn xây dựng thăng longlý luận cơ bản và ý nghĩa của việc hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý ở trung tâm dịch vụ viễn thôngý nghĩa của việc hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý ở trung tâm dịch vụ viễn thông khu vực inhững mục tiêu cơ bản nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý của công ty xây dựng ii thanh hoámột số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý của công ty xây dựng ii thanh hoácơ sở khoa học của việc nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy và quản lý nhân sự tại tổng công ty chăn nuôi việt namNâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh sông Nhuệ.Hoạt động kiểm sát thu nhập, đánh giá chứng cứ trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự theo luật tố tụng hình sự việt nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh thái nguyên)Người bị hại trong pháp luật tố tụng hình sự việt nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh thái nguyên)ĐC lý thuyết lý2 BKđề cương môn Logistics vận tảiMạch nghịch lưu đơn giảnĐánh giá sự tích lũy dioxin furan trong một số loại thực phẩm khu vực sân bay biên hòaNghiên cứu điều chế hydrotalcite làm vật liệu hấp phụ xử lý ion độc hại trong môi trường nướcNghiên cứu phân vùng môi trường tiềm năng phát triển cây thanh long ruột đỏ ở tỉnh vĩnh phúcEbook Biopsy interpretation of pediatric lesions Part 2Ebook Biopsy interpretation of pediatric lesions Part 2Ebook Brain tumors Part 2Ebook British national formulary 70 (BNF) Part 1Ebook BRS Gross anatomy (7th edition) Part 2Ebook Cardiovascular pharmacotherapeutics Part 1Ebook Cardiovascular pharmacotherapeutics Part 2CAU HOI MON LY LUAN CONG DOANEbook Cases in medical microbiology and infectious diseases Part 2Ebook Elseviers integrated review immunology and microbiology with student consult online access (2nd edition) Part 1CƠ SỞ VẬT LÍ CỦA SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁNKỸ THUẬT SIÊU ÂM LÁCH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập