Tình trạng cư trú

Tình trạng nhiểm cầu trùng tại đàn lợn nuôi tại tỉnh bắc giang và nghiêm cứu đặc diểm bệnh lý ở lợn bệnh

Tình trạng nhiểm cầu trùng tại đàn lợn nuôi tại tỉnh bắc giang và nghiêm cứu đặc diểm bệnh lý ở lợn bệnh
... Yờn, Yờn Dng, L ng Giang thu c t nh B c Giang N i dung nghiờn c u 3.3.1 ỏnh giỏ tỡnh hỡnh nhi m c u trựng ủn l n nuụi t i ba huy n (Vi t Yờn, Yờn Dng, L ng Giang) t nh B c Giang + Xỏc ủ nh t ... ba huyờn (Vi t Yờn, Yờn Dng, L ng Giang) thu c t nh B c Giang * a ủi m xột nghi m m u: - Phũng thớ nghi m, Khoa Chn nuụi thỳ y - Tr ng Cao ng Nụng lõm B c Giang - Phũng Thớ nghi m b mụn b nh ... lu n Tụi xin chõn thnh c m n Tr ng cao ủ ng Nụng Lõm B c Giang, phũng nụng nghi p cỏc huy n L ng Giang, Yờn Dng, Vi t Yờn t nh B c Giang, cựng ton th ủ ng nghi p cựng b n bố ủó ủ ng viờn, giỳp...
 • 97
 • 171
 • 0

Tình trạng nhiểm FASCIOLA SPP và EURYTREMA SPP truyền lây giữa trâu, bò, dê, và người ở tỉnh thái bình và biện pháp phòng trừ

Tình trạng nhiểm FASCIOLA SPP và EURYTREMA SPP truyền lây giữa trâu, bò, dê, và người ở tỉnh thái bình và biện pháp phòng trừ
... sau chui vào dư i niêm m c ñó không dư i 10 ngày Sau ñó u trùng chui vào ru t bi n thái ñ thành giun trư ng thành Th i gian ñ u trùng phát tri n thành d ng giun trư ng thành k t xâm nh p vào gà ... thu c vào nhi t ñ ñ môi trư ng bên m Trong nh ng ñi u ki n thu n l i s phát tri n c a tr ng kéo dài - 25 ngày Vào mùa ñông tr ng không phát tri n, kh s ng c a ñư c b o t n Ánh n ng tr c ti p vào ... ñũa xâm nh p vào tr ng có l chúng bò qua l huy t xâm nh p vào ng d n tr ng c a gà [7] Vi t Nam, tác gi Ph m S Lăng, Phan ð ch Lân, 2001 cho r ng: u trùng Ascaridia galli sau n chui vào niêm m c...
 • 93
 • 227
 • 0

Nghiên cứu xác định đặc điểm di truyền một số tính trạng cơ bản về sinh sản của hai nhóm lợn móng cái m 3000 và MC 15

Nghiên cứu xác định đặc điểm di truyền một số tính trạng cơ bản về sinh sản của hai nhóm lợn móng cái m 3000 và MC 15
... nng sinh sn ca hai nh m ln M ng Cỏi MC 3000 v MC1 5 t la n la c trỡnh by bng 4.3 v trờn th 4.1 Bng 4.3 S s sinh sng/ ca hai nh m ln M ng Cỏi MC3 000 v MC1 5 qua cỏc la La Nh m MC3 000 n Nh m MC1 5 ... sut sinh sn ca hai nh m ln M ng Cỏi MC3 000 v MC1 5 Cỏc tớnh trng v kh nng sinh sn ca nh m ln MC 3000 hu ht tt hn nh m ln MC1 5 c bit vi tớnh trng s s sinh sng/ (nh m MC3 000 t 12,39 con/) Vi mc ý ... (60%) 4.2 Nng sut sinh sn ca hai nh m ln M ng Cỏi MC3 000 v MC1 5 Nghiờn cu nng sut sinh sn ca hai nh m ln M ng Cỏi MC 3000 v MC1 5 hai c bn ú l nng sut sinh sn ca hai nh m ln M ng Cỏi tt c cỏc...
 • 55
 • 361
 • 0

Nghiên cứu xác định giá trị giống để nâng cao tính trạng số con sơ sinh sốngổ đối với nhóm lợn móng cái

Nghiên cứu xác định giá trị giống để nâng cao tính trạng số con sơ sinh sốngổ đối với nhóm lợn móng cái
... (1995) (9,38 con) , cao hn 2,9 con; Trn Th Thụng v cng s (1995) (9 - 9,8 con) ; on Xuõn Trỳc v cng s (2000) (9,76 con) , cao hn 2,52 con; Phựng Th Võn v cng s (2001) (10,04 con) , cao hn 2,24 con; T Th ... cng s (2001) (8,11 - 9,2 con) , T Th Bớch Duyờn (2003) (8,32 - 9,07 con) Khi lng s sinh /con Khi lng s sinh /con ca nhúm MC TH nghiờn cu ny t c l 0,52 kg /con Kt qu ny tng i cao so vi mt s kt qu nghiờn ... bn v sinh sn ca ln Múng Cỏi tng hp Cỏc tớnh trng sinh sn: + Tui phi ging ln u (ngy) + Tui la u (ngy) + Khong cỏch gia la (ngy) + S s sinh sng/ (con) + S cai sa/ (con) + Khi lng s sinh /con (kg)...
 • 36
 • 200
 • 0

Nghiên cứu chọn lọc tính trạng số con sơ sinh sốngổ đối với nhóm lợn MC3000, khả năng tăng khối lượng và tỷ lệ nạc đối với nhóm lợn MC15

Nghiên cứu chọn lọc tính trạng số con sơ sinh sốngổ đối với nhóm lợn MC3000, khả năng tăng khối lượng và tỷ lệ nạc đối với nhóm lợn MC15
... nhóm lợn MC3000 MC15 56 3.4 Năng suất sinh sản nhóm lợn MC3000 hệ gốc 60 3.5 Năng suất sinh sản nhóm lợn MC3000 hệ 60 3.6 Năng suất sinh sản nhóm lợn MC3000 hệ 60 3.7 Năng suất sinh sản nhóm lợn ... 3.8 Số sinh sống/ổ nhóm lợn MC3000 qua lứa đẻ 67 3.9 Khả sinh tr-ởng nhóm lợn MC15 hệ gốc 70 3.10 Khả sinh tr-ởng nhóm lợn MC15 hệ 70 3.11 Khả sinh tr-ởng nhóm lợn MC15 hệ 70 3.12 Khả sinh tr-ởng ... tính trạng số sinh sống/ổ nhóm lợn MC3000, hệ số di truyền tăng khối l-ợng tỷ lệ nạc nhóm lợn MC15 - Xác định hiệu chọn lọc tiến di truyền số sinh sống/ổ nhóm lợn MC3000, tăng khối l-ợng...
 • 163
 • 223
 • 0

Nghiên cứu công nghệ sản xuất và hiệu quả sản phẩm giàu lyzin và vi chất dinh dưỡng đến tình trạng dinh dưỡng và bệnh tật của trẻ em 6-12 tháng tuổi

Nghiên cứu công nghệ sản xuất và hiệu quả sản phẩm giàu lyzin và vi chất dinh dưỡng đến tình trạng dinh dưỡng và bệnh tật của trẻ em 6-12 tháng tuổi
... n hành nghiên c u đ tài: Nghiên c u công ngh s n xu t đánh giá hi u qu c a s n ph m giàu lyzin vi ch t dinh dư ng đ n tình tr ng dinh dư ng b nh t t c a tr 6-12 tháng tu i” 4 M C TIÊU NGHIÊN ... ch t dinh dư ng đư c th c hi n b sung vi n nang vitamin A, vi n nang iod, vi n s t, vitamin K nư c ta, chương trình b sung vi n nang vitamin A li u cao cho tr nh , ph n sau sinh, b sung vi n ... sung c a tr , góp ph n gi m SDD tr em t i vùng nghèo Vi t Nam.Vì v y, vi c nghiên c u công ngh s n xu t gói đa vi ch t lyzin đánh giá hi u qu s n ph m tr em 6-12 tháng tu i h t s c c n thi t 44...
 • 151
 • 68
 • 0

NHẬN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA HỌC SINH THPT YÊN MỸ, HUYỆN YÊN MỸ, HƯNG YÊN ĐỐI VỚI TÌNH TRẠNG BẠO LỰC GIỮA CHA VÀ MẸ TRONG GIA ĐÌNH..doc

NHẬN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA HỌC SINH THPT YÊN MỸ, HUYỆN YÊN MỸ, HƯNG YÊN ĐỐI VỚI TÌNH TRẠNG BẠO LỰC GIỮA CHA VÀ MẸ TRONG GIA ĐÌNH..doc
... LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI NHẬN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA HỌC SINH THPT YÊN MỸ, HUYỆN YÊN MỸ, HƯNG YÊN ĐỐI VỚI TÌNH TRẠNG BẠO LỰC GIỮA CHA VÀ MẸ TRONG GIA ĐÌNH 1.1 Các lí ... CỨU Thái độ của học sinh THPT Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên tình trạng bạo lực cha mẹ gia đình 2.1 Điều kiện kinh tế - xã hội của địa bàn nghiên cứu Trường THPT Yên Mỹ nằm địa ... Phản ứng của học sinh trường THPT Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ,tỉnh Hưng Yên với tình trạng bạo lực cha mẹ gia đình Cảm xúc, đánh giá trẻ bạo lực cha mẹ khác nhau, phản ứng trẻ chứng kiến cha mẹ...
 • 63
 • 117
 • 0

Nghiên cứu công nghệ sản xuất và hiệu quả sản phẩm giàu lyzin và vi chất dinh dưỡng đến tình trạng dinh dưỡng và bệnh tật của trẻ em 6 12 tháng tuổi (TT)

Nghiên cứu công nghệ sản xuất và hiệu quả sản phẩm giàu lyzin và vi chất dinh dưỡng đến tình trạng dinh dưỡng và bệnh tật của trẻ em 6 12 tháng tuổi (TT)
... khuyến nghị, lượng đạt 83%, protid đạt 81 86% , lipid đạt 54 -67 %, Vitamin A đạt 65 % sắt đạt 30% so với khuyến nghị Hiệu chương trình tiếp thị xã hội đến chăm sóc dinh dưỡng bổ sung sắt cho phụ nữ có ... uống vi n sắt cao nhóm chứng có ý nghĩa thống kê (92,4% 89,9% so với 85,4% 69 ,8%) Tỷ lệ uống vi n sắt hàng ngày nhóm can thiệp tăng từ 71% lên 91 ,6% sau can thiệp đối tượng tỏ chấp nhận với vi c ... Iron deficiency anemia is a common public health problem affecting women of reproductive age, particularly pregnant women living in disadvantaged areas of Vietnam Iron supplementation has been...
 • 5
 • 77
 • 0

Nhận xét tình trạng sâu răng và các yếu tố liên quan trên những người chịu ảnh hưởng của dioxin tại làng trẻ hữu nghị hà nội năm 2014

Nhận xét tình trạng sâu răng và các yếu tố liên quan trên những người chịu ảnh hưởng của dioxin tại làng trẻ hữu nghị hà nội năm 2014
... Trong trình thực đề tài Nhận xét tình trạng sâu và các yếu tố liên quan những người chịu ảnh hưởng của Dioxin tại Làng trẻ Hữu Nghị Hà Nội năm 2014 , nhận nhiều giúp đỡ, ... những người chịu ảnh hưởng của Dioxin tại làng trẻ Hữu Nghị năm 2014" với hai mục tiêu sau: Nhận xét tỉ lệ mắc bệnh sâu Xác định một số yếu tố nguy ảnh hưởng đến bệnh sâu Chương ... mọc răng, Hiện ở Việt Nam những công trình nghiên cứu ảnh hưởng chất độc Dioxin tới vấn đề liên quan đến bệnh miệng Vì thực đề tài "Nhận xét tình trạng sâu và các yếu tố liên quan những...
 • 57
 • 145
 • 0

SO SÁNH ẢNH HƯỞNG CỦA gây mê BẰNG PROPOFOL TCI với DESFLURANE lấn NHU cầu GIÃN cơ VÀ TÌNH TRẠNG tồn dư GIÃN cơ ở BệNH NHÂN PHẪU THUẬT SỎI mật

SO SÁNH ẢNH HƯỞNG CỦA gây mê BẰNG PROPOFOL TCI với DESFLURANE lấn NHU cầu GIÃN cơ VÀ TÌNH TRẠNG tồn dư GIÃN cơ ở BệNH NHÂN PHẪU THUẬT SỎI mật
... với Propofol TCI lên nhu cầu GC và TDGC MỤC TIÊU  So sánh nhu cầu sử dụng thuốc giãn rocuronium gây bằng desflurane với propofol TCI ở bệnh nhân phẫu thuật so i mật So sánh ... điểm bệnh nhân Bệnh lý so i mật P> 0,05 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Đặc điểm gây và phẫu thuật Thời gian phẫu thuật và gây mê, liều fentanyl và thuốc Nhóm P TCI (n = 30) ... thuật so i mật So sánh tình trạng tồn giãn sau mổ gây bằng desflurane với propofol TCI TỔNG QUAN Tồn giãn - Định nghĩa: chỉ số TOF < 0,9 - Nguy cơ: Suy hô hấp, hít phải...
 • 37
 • 84
 • 0

phân li tính trạng

phân li tính trạng
... SƠ ĐỒ PHÂN PHÂN LI LI TÍNH TRẠNG TRONG NHÓM CHIM SẺ -Lớp Thú Cá heo -Lớp Bò sát Thằn lằn cá -Lớp Cá Cá mập Đồng quy tính trạng:Lớp Cá, Lớp Bò sát, Lớp thú cá mập cá voi Thằn lằn cáù Phân li tính...
 • 8
 • 156
 • 0

Bài 5: Lai Hai cặp tính trạng (tt)

Bài 5: Lai Hai cặp tính trạng (tt)
... ̉ M TRA BÀI CŨ KIÊ ́ ́ ̣ ̣ ̉ • Cho biêt thi ́ nghiêm, kêt qua thi ́ nghiêm ̣ ̉ ́ lai Hai căp tinh trang cua Menđen? - Lai hai bố mẹ chủng khác cặp tính trạng tương ... ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ́ Nhắc lai ti lê phân li từng căp tinh trang ̉ơ F2?  Vàng Xanh Trơn Nhăn ≈ ≈ 3 ́ ́ ̣ ̉ Từ kêt qua cho ta biêt đươc ̀ điều gi? • Menđen cho rằ ng mỡi că ̣p tính trang mơ ̣t nhân ... kiêu gen (KG) xanh, nhăn th̀n chung: aabb Sơ đờ lai: ̣ ̣ • P: Hat vàng, trơn X Hat xanh, nhăn AABB aabb • • • ab • G: AB AaBb • F1: • cho F1 lai với AaBb X AaBb • F1: • GF1: AB, Ab, aB,ab;...
 • 19
 • 178
 • 0

bai 19: mối quan hệ giữa gen và tính trạng

bai 19: mối quan hệ giữa gen và tính trạng
... BÀI 19: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG I Mối quan hệ giữa ARN và protein II Mối quan hệ giữa gen và tính trạng BÀI 19: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG I Mối quan hệ ... 19 MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG BÀI 19: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG I Mối quan hệ giữa ARN và protein BÀI 19: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG I Mối quan ... BÀI 19: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG I Mối quan hệ giữa ARN và protein Quá trình tổng hợp proteins BÀI 19: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG I Mối quan hệ giữa...
 • 15
 • 222
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đa hiệu là kiểu tác động của 1 gen gây ảnh hưởng tới hàng loạt các tính trạng của cơ thể tới hàng loạt các tính trạng của cơ thể1 tình trạng và nguyên nhân đói nghèo của việt namdẫn đến tình trạng thua lỗ của các doanh nghiệp bảo hiểmtình trạng dinh dưỡng của pnmttình trạng chung của chuột thử nghiệmtình trạng thiếu máu của phụ nữ 20 35 tuổi tại 6 xãdi truyền các tính trạng số lượngtình trạng quá tỉnh táolai một cặp tính trạngđánh giá tình trạng béo phì ở người dân trong độ tuổi 30 – 60 tuổi tại xã triệu trung huyện triệu phong tỉnh quảng trịtình trạng sử dụng tài nguyên thủy sản ở việt namtính móng khung trục 3sản xuất nấm mỡ với chủ trương tạo việc làm hạn chế tình trạng dư thừa lao động trong nông thônmenđen mỗi cặp tính trạng do một cặp quy địnhtình trạng nợ quá hạnĐề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 Sở GDĐT Nghệ An năm học 2015 2016 bảng AĐề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 Sở GDĐT Nghệ An năm học 2015 2016 bảng BBài tập di truyền ngườiđề thi minh họa kì thi thpt quốc gia môn toán năm 2017 ( có lời giải chi tiết)(phần 2)đề thi minh họa kì thi thpt quốc gia môn toán năm 2017 ( có lời giải chi tiết)(phần 3)đề thi minh họa kì thi thpt quốc gia môn toán năm 2017 ( có lời giải chi tiết)(phần 5)Tìm hiểu về an toàn thông tincẩm nang soạn tài liệuBài văn mẫu lớp 9 số 5 đề 4: Hãy nêu suy nghĩ của em về hiện tượng vứt rác thải ra nơi công cộngBài văn mẫu lớp 9 số 5 đề 5: Em hãy nêu suy nghĩ về hiện tượng lạm dụng Internet của học sinh, sinh viên thời nayĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 thành phố Hải Phòng năm học 2016 2017Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 18 năm 2015 2016600 câu trắc nghiệm Tiếng anhsong co va su truyen song coCÔNG THỨC GIẢI SIÊU NHANH hóa học hữu cơ 11Đề thi thử THPT Quốc gia môn Ngữ văn của sở GD ĐT tỉnh Quảng Ninh, tổ chức thi ngay 2832017xử lý tình huống đấu thayùaTƯ BẢN CHO VAY VÀ VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA NÓGIÁO án MAM NO LOP GHET QUYỂN 3 CHU DE gđchuong 1 NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập