Chuong 5 tinh cam

CHUONG 5 Tính tổn công suất và tổn thức điện năng trong máy biến áp.DOC

CHUONG 5 Tính tổn công suất và tổn thức điện năng trong máy biến áp.DOC
... chuẩn máy biến áp toàn mạng điện Công suất tổng (kVA) Khi hai nhiều máy biến áp công suất đònh mức (kVA) nối song song,thì tổng công suất đònh mức máy với điều kiện cần thiết máy biến áp có điện ... 3000 3400 3 750 4 150 4600 50 00 55 00 6100 6700 7400 8760 5. 3 .Điện tiêu thụ năm Điện tiêu thụ năm máy biến áp tính theo công thức sau: A = Ptt Tmax, kWh (5- 10) Ở đây: - Ptt phụ tải tính toán,kW; ... nên cho hai máy vận hành song song S S1 S2 k v a Hình 5- 12 Đường cong Δ P B = f ( S) máy biến áp 2: 1.đường cong tổn thất công suất máy biến áp 1;2 đường cong tổn thất công suất máy biến áp 2;...
 • 7
 • 6,684
 • 71

Chương 5: Tính toán tầng tuốc bin

Chương 5: Tính toán tầng tuốc bin
... cạnh quảt v âéa theo hỉåïng dc trủc Trong pháưn túc bin âiãưu âọ s lm cho kãút cáúu ca táưng phỉïc tảp thãm v cọ thãø gim hiãûu qu kinh tãú ca túc bin Chụ ràòng, tàng âäü phn lỉûc ρ s gim nhiãût ... hiãûu sút ηoL màût khạc gim säú táưng hồûc âỉåìng kênh ca táưng, âọ túc bin âỉåüc chãú tảo r hån Âäúi våïi mäüt säú táưng túc bin úu täú quan trng âãø lỉûa chn u/ca l sỉû lm viãûc âiãưu kiãûn chãú ... táưng túc bin trãn âäư thi i-s - 110 - 1,00 µ 0,98 Dy äúng phun 0,96 Dy cạnh âäüng 0,94 o ∆β ≤ 105 0,92 o 130 0,90 o 0,88 145 l/b Hçnh 5.3 Hãû säú lỉu lỉåüng âi qua dy cạnh vng ca túc bin µ1 v...
 • 47
 • 164
 • 0

Tài liệu Chương 5 : tính chọn mạch điều khiễn. doc

Tài liệu Chương 5 : tính chọn mạch điều khiễn. doc
... R2.C đ : R2,C - thông số điện trớ tụ điện mạch nạp tụ chọn: chọn t : C1=0,22(F) Trc=0,0 05; R2 =55 (k) Chọn Transistor T1 loại: A564 pnp có thông s : Ubc0=25v; Ube0=7v; Ic=100mA; T0= 150 0c; = 250 Chọn ... áp sơ cấp MBAX: U1=m.Uđk=4 ,5( V) Dòng điện sơ cấp MBAX: I1=Iđk/m=14(mA) Tính thể tích lõi thép cần c : V Q.l tb t x sx U I 8.1 05. 35. 106.0, 15. 4 ,5. 0.014 0,037cm 2 B 0,3 Trong đ : tb - độ từ ... điều khiển, chu kỳ điện áp nguồn cấp, cuối bán kỳ điện áp d-ơng anod IV Tính toán thông số sơ đồ mạch điều khiển Các thông số để tính mạch điều khiển c : - Điện áp điều khiển Tiristor Uđk=1 ,5( V)...
 • 17
 • 266
 • 10

Tài liệu CHƯƠNG 5. TÍNH TOÁN NHIỆT CỦA DÂY ĐỐT ppt

Tài liệu CHƯƠNG 5. TÍNH TOÁN NHIỆT CỦA DÂY ĐỐT ppt
... với dây đốt có tốc độ   10 m / s , nhiệt độ trung bình khí t0 = 30 0C làm việc, nhiệt độ bề mặt dây đốt 400 0C Và tính nhiệt độ làm việc phần tử nung nóng quấn lò xo ống dây đốt kín Sẽ tính toán ... 13.10 3 W b Tính nhiệt trở dài dẫn nhiệt Với dây đốt cho đầu giống dây đốt mục truyền nhiệt dẫn nhiệt, mà kết có trên: m 0C rt®l  0,076 W c Tính nhiệt trở dài gồm đối lưu dẫn nhiệt Ký hiệu ... (®l+d) 0,2 45.1 0 f Tính công suất P dây đốt cung cấp Với P = W(đl +d ).F Với F - diện tích bề mặt dây đốt tính qua kích thước dây đốt cho hình.1, tính công suất P Hoặc chọn số dây đốt để thoả...
 • 12
 • 357
 • 5

Tài liệu Chương 5: tính lực điện động ppt

Tài liệu Chương 5: tính lực điện động ppt
... é ỏn mụn hc: Khớ c in Lực ép tiếp điểm phụ ( bỏ qua ) Lực ép lò xo tiếp điểm Trọng l-ợng phần động Lực ma sát ( bỏ qua ) Tính toán lực a Lực ép tiếp điểm: Lực ép tiếp điểm đầu: Ftdd = ... xo W = ( vòng ) Chiều dài kết cấu ln = 84,49 ( mm ) II) Tính lực điện từ Theo công thức 50 ( TKKCĐAP ), lực hút điện từ trung bình đ-ợc tính: Fhb = K dG d 2G Với ba tr-ờng hợp: U = 0,85.Udm ... 1,20.260=312 ( kg ) Lực ép tiếp điểm cuối: Ftdc= 1,8.Ftd = 1,8.260 = 468 ( kg ) b Lực lò xo tiếp tiếp điểm: - Lực lò xo tiếp điểm đầu: Flxtdd = Gd + Ftdd Trong đó: Trọng l-ợng phần động : Gd = mc.Idm...
 • 5
 • 299
 • 2

Tài liệu Chương 5.TÍNH TOÁN CHỌN CLORIFE pptx

Tài liệu Chương 5.TÍNH TOÁN CHỌN CLORIFE pptx
... với trị số chọn sai khác nhỏ khoảng 5% Vậy chọn calorife KΦ5 chấp nhận Diện tích bề mặt trao đổi nhiệt F cal = 20,9 m², trở lực calorife ∆p cal = 14.67mmH O 3.7 TÍNH TOÁN KHÍ ĐỘNG, CHỌN QUẠT GIÓ ... tiết diện tính toán tương ứng Hệ số trở lực ma sát không khí chuyển động bề mặt vật liệu sấy lấy theo kinh nghiệm λ = 0,5 Tổn thất áp suất ma sát không khí chuyển động bề mặt vật vật liệu sấy là: ... cal = 14.67mmH O 3.7 TÍNH TOÁN KHÍ ĐỘNG, CHỌN QUẠT GIÓ Sơ đồ tính toán khí động biểu diễn hình 3.9 Lưu lượng không khí tính toán lưu lượng thể tích lớn V = 8702 m /h Các hệ số trở lực cục xác...
 • 5
 • 2,456
 • 10

Tài liệu Chương 5: Tính lực điện động pptx

Tài liệu Chương 5: Tính lực điện động pptx
... 0,68 (N) 5.6 Tính lực nén lò xo: F1x = Ftđ + Ftđ1 - Ftđ2 a) Lực nén lò xo chế độ định mức: chế độ lực điện động Fđđ1 Fđđ2 nhỏ bỏ qua Nên lực nén cần thiết lò xo lên tiếp điểm tĩnh lực ép tiếp ... (N) Lực điện động Fđđ1 có xu h-ớng ép tiếp điểm vào dẫn tức Fđđ2 có chiều chiều tác dụng lò xo nén lên tiếp điểm 5.3 Tính lực nén cần thiết lên tiếp điểm lò xo tiếp điểm Dòng điện từ tiếp điểm động ... ) 0,0255 ( N ) K 4,25 hd Lực điện động Fđđ1 có xu h-ớng chống lại tiếp xúc tức Fđđ1 có chiều ng-ợc chiều tác dụng lò xo nén lên tiếp điểm 5.2 Tính lực điện động Fđđ2 t-ơng hỗ cánh tiếp điểm...
 • 8
 • 405
 • 3

Tài liệu KHOÁNG SÉT - ( TIẾP THEO ) CHƯƠNG 5 TÌNH HÌNH KHOÁNG SÉT TRONG NHÓM ĐẤT PHÙ SA docx

Tài liệu KHOÁNG SÉT - ( TIẾP THEO ) CHƯƠNG 5 TÌNH HÌNH KHOÁNG SÉT TRONG NHÓM ĐẤT PHÙ SA docx
... 11,43 - 250 37 5, 29 30 - 190 33 4,71 450 - 59 0 25 3 ,57 - 1000 84 12,00 - 250 37 4,63 40 - 150 32 4,00 440 - 58 0 26 3, 25 - 1000 90 11, 25 - 250 170 - 200 4,67 450 - 59 0 120 - 170 28 - 250 80 - 120 ... đất pH Mùn (cm) (KCl) (% ) T sét T đất K2O (% ) Kali trao đổi mg / K2O 20 6,7 2, 35 25, 50 13,32 2, 25 12,97 20 - 30 6,4 1,62 25, 35 11,70 60 - 70 6,8 0 ,55 31,76 9 ,54 19 5, 5 1, 65 20,36 10,92 0, 85 ... 19 - 24 5, 4 1,36 17,62 9, 45 55 - 65 5,0 0, 65 19,34 9,81 18 5, 6 1,81 12,91 13,38 1,03 10,44 18 - 22 5, 8 1,39 14,69 12,40 65 - 75 5,2 0, 45 15, 05 11,00 Phù sa 15 4,7 1,11 20,92 5, 92 0, 35 3,03...
 • 18
 • 237
 • 1

Tài liệu Chương 5: Tính toán dòng chảy lũ thiết kế pdf

Tài liệu Chương 5: Tính toán dòng chảy lũ thiết kế pdf
... trưng biểu thị dòng chảy thiết kế:  Lưu lượng đỉnh thiết kế Qmaxp (m3/s)  Tổng lượng dòng chảy thiết kế Wmaxp (m3)  Quá trình thiết kế (Q~t)p Bài toán tính thiết kế  Cho biết: ... Yêu cầu tính toán dòng chảy thiết kế:     Tài liệu khí tượng thủy văn Tài liệu địa hình địa chất Tài liệu dân sinh kinh tế Tần suất thiết kế P Tính lưu lượng đỉnh thiết kế Qmaxp Tính tổng ... toàn II Xác định dòng chảy thiết kế Khái niệm    Dòng chảy thiết kế dòng chảy tính ứng với tần suất thiết kế Tần suất thiết kế tần suất nhằm đảm bảo chống trận theo yêu cầu Ký...
 • 95
 • 4,859
 • 33

Giáo trình Nguyên lý kế toán - CHƯƠNG 5: TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN ppt

Giáo trình Nguyên lý kế toán - CHƯƠNG 5: TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN ppt
... tắc đòi hỏi tính giá đối tượng kế toán phải vào: + Giá phí (giá vốn) đối tượng tính giá Giá phí đối tượng tính giá gồm giá mua chi phí thực tế khác + Giá nguyên thủy đối tượng tính giá Tức chi ... Tại phải tính giá đối tượng kế toán? Nêu nguyên tắc chi phối việc tính giá đối tượng kế toán? Phương pháp tính giá gì? Vị trí hệ thống phương pháp kế toán? Trình bày bốn phương pháp tính giá xuất ... việc kế toán đáp ứng yêu cầu quản kịp thời đối tượng kế toán đó, kế toán sử dụng giá tạm tính hay gọi giá hạch toán để phản ánh nghiệp vụ kinh tế có liên quan đến đối tượng Giá tạm tính cho đối...
 • 11
 • 852
 • 6

Bài giảng vật liệu học - Chương 5: Tính chất vật lý pot

Bài giảng vật liệu học - Chương 5: Tính chất vật lý pot
... Phân Pi vật liệu tấ có Pi cấc → Phân cấc ion : E + + - + -+ -+ -+ -+ + - ∑P = o - ∑P ≠ o i i E≠ E=0 Tháng 02.2006 - + + + + + + TS Hà Văn Hồng 25 5.1.7 .Tính chất cách điên (điện môi) vật liệu • ... Chương Tính chất vật 5.1 .Tính ch ất ện 5.2 .Tính chất nhiất 5.3 .Tính ch ất từ 6.4 .Tính chất quang Tháng 02.2006 TS Hà Văn Hồng 5.1 .Tính chất điện 5.1.1.Mô hình 5.1.2.Khái ... 40 • Vật liệu đặt từ trường H : -Cảm ứng từ vật liệu: B = µo H + µo M M µ = µo + µo H - Độ từ cảm ( χ ) : χ = 1 0-4 – 1 0-7 : χ = 1 0-2 – 1 0-5 : χ ≈ 106 : Tháng 02.2006 /chia cho H M χ= H Chất nghịch...
 • 79
 • 516
 • 2

chương 5 tính gần đúng đạo hàm và tích phân

chương 5 tính gần đúng đạo hàm và tích phân
... y 2h Tính gần tích phân: đặt vấn đề • Tính tích phân: b I   f ( x )dx, a f(x) hàm khả tích đoạn [a,b] • Ý nghĩa hình học tích phân: f(x) a b Tính gần tích phân: Tổng Riemann • Giả sử hàm f ... k 1 Với giả thiết giới hạn tồn – Hàm f(x) gọi hàm tích phân – a, b cận tích phân – [a,b] khoảng tích phân k ) xk , Tính gần tích phân: Các tính chất tích phân xác định a  f ( x )dx 0 a b ... đạt h = ε1/4 (3)   x  h, x  h Tính gần đạo hàm riêng • Tương tự, ta xây dựng PP tính gần đạo hàm riêng, ví dụ PP sai phân trung tâm tính đạo hàm riêng cho hàm f(x,y) sau: f ( x, y ) f ( x...
 • 26
 • 463
 • 0

chứng minh rằng nguồn gốc cốt yếu của văn chươngtình cảm và lòng vị tha

chứng minh rằng nguồn gốc cốt yếu của văn chương là tình cảm và lòng vị tha
... giải thích xong nhận định chứng minh; giải thích vế nhận định chứng minh ngay(nh hớng dẫn chấm) II Cách cho điểm: + Điểm 13-14: Bài làm đạt yêu cầu Văn viết mạch lạc, có cảm xúc Bố cục hợp lí, không ... đằm thắm tình quê thấy rõ vẻ đẹp thân phận ngời Việt Nam thời xa( dẫn chứng- phân tích) + Đọc tác phẩm nhà thơ nhà văn Việt Nam đại nh Hồ Chí Minh, Thạch Lam, Xuân Quỳnh, Minh Hơng, Hà ánh Minh ta ... thuộc vào vốn sống, tài tâm hồn họ Thế giới tâm hồn ngời vô bao la , vô tận Tiểu vũ trụ văn ch ơng sáng tạo sống Điều có nghĩa là: qua tác phẩm văn chơng, trí tởng tợng bay bổng, khát vọng tình cảm...
 • 6
 • 17,735
 • 37

Ôn tập chương 4: TÌNH CẢM VÀ Ý CHÍ potx

Ôn tập chương 4: TÌNH CẢM VÀ Ý CHÍ potx
... tự động hóa luôn thay đổi f .Cảm giác màu đỏ gây ta cho ta cảm xúc rạo rực Đó màu sắc cảm xúc, mức độ thấp cung bậc tình cảm người 2.Loại câu nhiều lựa chọn  Sự khác phản ánh cảm xúc phản ánh ... chân ý chí thể ở: A Nội dung đạo đức B Cường độ ý chí C Tính ý thức D Tính tự giác 2.Loại câu nhiều lựa chọn Đặc điểm không thuộc hành động tự động hóa? A Được lặp lặp lại nhiều lần B Do luyện tập ... tập Người biết thông thạo tiếng Anh, không thường xuyên sử dụng quên dần Có kĩ xảo luyện tập tiến nhanh sau chậm dần, có kĩ xảo ngược lại, lúc luyện tập tiến chậm, sau nhanh 4 Câu hỏi điền Tình...
 • 14
 • 662
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: chương 5 tính hệ siêu tĩnh bằng phương pháp lựcchứng minh rằng văn chương luyện tình cảm có sãnde bai hay giai thich cau noi cua hoai thanhnguon goc cua van chuong la tinh camde bai hay giai thich cau noi cua hoai thanh nguon goc cua van chuong la tinh camchứng minh rằng nguồn gốc cốt yếu của văn chương là tình cảm và lòng vị tha chương 5 tính toán thiết kế tuyến cáp quang theo quỹ công suất và thời gian lênPHÁT TRIỂN DỊCH vụ NGÂN HÀNG bán lẻ tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH LONG ANPHÁT TRIỂN MẠNG lưới đại lý bảo HIỂM tại CÔNG TY bảo HIỂM PVI SÔNG TIỀNRỦI RO TRONG tín DỤNG TIÊU DÙNG cá NHÂN tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN kỹ THƯƠNG CHI NHÁNH TIỀN GIANGCác yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng nguồn nhân lực doanh nghiệp các khu công nghiệp tại tỉnh quảng ngãicd 2 hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn sao mai thanh hóaCD HOÀN THIỆN CÔNG tác rủi RO tín DỤNG tại AGRIBANK THỊ xã QUẢNG TRỊCD kiểm soát chi thường xuyên qua kho bạc nhà nước bố trạch , tỉnh quảng bìnhCD một số giải pháp trong công tác đốc thu nợ BHXH tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh thừa thiên huếCD thực trạng tín dụng cho vay hộ kinh doanh cá thể tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh thanh hóaCD VIEC LAM PNN PHUCCD2 các giải pháp phát triển hoạt động tín dụng tại NHNoPTNT TX hương thủyCD2 đánh giá công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV xi măng sông gianhcd2 nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên tại ngân hàng hợp tác xã việt nam chi nhánh thanh hóacd2 nâng cao chất lượng thẩm định khách hàng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh thanh hóaCD2 thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở xã cát chánh, huyện phù cát, tỉnh bình địnhHOÀN THIỆN CÔNG tác KIỂM SOÁT CHI vốn đầu tư xây DỰNG cơ bản từ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ nước tại KHO bạc NHÀ nước TỈNH THỪA THIÊN HUẾHoàn thiện công tác kiểm tra, thanh tra thuế các doanh nghiệp tại cục thuế thừa thiên huếHoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất tại xí nghiệp chế biến gỗ vinafor đà nẵngHoàn thiện công tác quản lý chất lượng giáo dục đại học ở trường đại học kinh tế đại học huếHoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập