chuong 3 su hinh thanh pt tam ly y thuc

Chương 3: Sự phát triển của tâm lý, ý thức pptx

Chương 3: Sự phát triển của tâm lý, ý thức pptx
... (2003), Tâm lý vui, NXB Giáo dục, Hà Nội 12 P.M Iacopxon (1977), Đời sống tình cảm học sinh, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội CHƯƠNG – SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TÂM LÝ, Ý THỨC A SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ ... đoạn phát triển tâm lý phương diện cá thể Thế phát triển tâm Sự phát triển tâm lý người phương diện cá thể trình chuyển đổi liên tục từ cấp độ sang cấp độ khác Ở cấp độ lứa tuổi, phát triển tâm ... Các cấp độ ý thức Cấp độ chưa ý thức - Vô thức: tượng tâm lý mà ý thức không thực chức Ví dụ: mộng du, miên Vô thức bao gồm nhiều tượng tâm lý khác tầng chưa ý thức + Vô thức tầng vô thức (dinh...
 • 14
 • 144
 • 0

Trắc nghiệm chương 3: Sự hình thành và phát triển tâm lí, ý thức potx

Trắc nghiệm chương 3: Sự hình thành và phát triển tâm lí, ý thức potx
... trúc ý thức cá nhân? A Mặt nhận thức ý thức B Mặt thái độ ý thức C Mặt động ý thức D Mặt động ý thức Câu 38 Nội dung duới thuộc tính ý thức? A Ý thức thể lực nhận thức cao nguời giới B Ý thức ... xử bạn? A Ý thức hình thành hoạt động thể sản phẩm hoạt động; B Ý thức hình thành giao tiếp với người khác, với xã hội; C Ý thức hình thành đường tiếp thu văn hoá xã hội; D Ý thức hình thành đường ... giấu đó? A Ý thức hình thành hoạt động thể sản phẩm hoạt động; B Ý thức hình thành giao tiếp với người khác, với xã hội; C Ý thức hình thành đường tiếp thu văn hoá xã hội; D Ý thức hình thành đường...
 • 11
 • 565
 • 9

Sự hình thành và phát triển ý thức doc

Sự hình thành và phát triển ý thức doc
... có ý thức Chương III Sự hình thành phát triển tâm lý- ý thức 10 Cấu trúc ý thức Mặt nhận thức Mặt thái độ ý thức - Cảm tính - Lý tính CẤU TRÚC CỦA Ý THỨC Mặt động ý thức Chương III Sự hình thành ... tuổi già 55- 60 tuổi trở Chương III Sự hình thành phát triển tâm lý- ý thức III Sự hình thành phát triển ý thức Khái niệm ý thức Ý thức hình thức phản ánh tâm lý cao có người, phản ánh ngôn ngữ ... có ý thức – Cấp độ tự ý thức: ý thức mình, có nghĩa thân trở thành đối tượng “mổ xẻ”, phân tích, lý giải… 3.3 Cấp độ ý thức nhóm ý thức tập thể Chương III Sự hình thành phát triển tâm lý- ý thức...
 • 18
 • 1,278
 • 9

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Ý THỨC pot

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Ý THỨC pot
... giao tiếp, người có ý thức thân mình, ý thức người khác xã hội  người biết tôn trọng lẫn không ngừng hoàn thiện Hình thành ý thức cá nhân tự ý thức cá nhân Ý thức cá nhân hình thành hoạt động thể ... phẩm mà cá nhân hình thành phát triển tâm lý ý thức Ý thức cá nhân hình thành mối quan hệ giao tiếp Tiếp thu văn hoá xã hội Tự nhận thức, tự đánh giá, tự phân tích  ngã Cấp độ ý thức ... khỉ có ý thức hay không? Bạn nghĩ chó này? Đây bắt chước loài vật cấp cao với hành động người Hoặc chúng mà Ý thức Là khả người hiểu tri thức mà người t iếp nhận Ý thức *Tri thức tri thức *Phản...
 • 50
 • 311
 • 3

Bài giảng Tâm học Chương 2: Sự hình thành và phát triển của tâm lý, ý thức (p3)

Bài giảng Tâm lý học Chương 2: Sự hình thành và phát triển của tâm lý, ý thức (p3)
... C SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ, Ý THỨC Sự hình Sự hình thành thành phát triển phát triển tâm ý thức I Sự hình hành phát triển tâm Sự nảy sinh, phát triển tâm phương diện ... vi trí tuệ Các giai đoạn phát triển tâm phương diện cá thể: (Giáo trình ) II Sự hình thành phát triển ý thức Khái niệm ý thức 1.1 Định nghĩa ý thức hình thức phản ánh tâm lí cao có người, phản ... thức - Cấp độ ý thức nhóm - ý thức tập thể Sự hình thành phát triển ý thức 2.1 Sự hình thành ý thức theo phương diện loài 2.2 Sự hình thành phát triển ý thức theo phương diện cá thể (cá nhân) ...
 • 9
 • 1,386
 • 0

Bài giảng tâm học chương 2 sự hình thành và phát triển của tâm lý, ý thức (p1)

Bài giảng tâm lý học  chương 2 sự hình thành và phát triển của tâm lý, ý thức (p1)
... sinh lý- sở vật chất HTTL 2 Não tâm - Tâm chức não - Muốn có hình ảnh tâm lí phải có HTKQ tác động vào não làm cho não hoạt động theo chế phản xạ - Não sở đặc biệt nhất, nơi tồn tượng tâm ... TỰ NHÊN CỦA TÂM LÍ CON NGƢỜI Di truyền tâm DT MLH kế thừa thể sống, đảm bảo tái tạo hệ nét giống sinh học so với hệ trước để tạo khả đáp ứng yêu cầu hoàn cảnh chế định sẵn DT tham gia vào việc ... giác, tư duy, cảm xúc, ý thức nơi chuẩn bị vận hành, điều khiển điều chỉnh hành vi, hành động, hoạt động người 3 Vấn đề định khu chức não (nghiên cứu SGT) Phản xạ tâm - Phản xạ không điều...
 • 18
 • 95
 • 0

Bài giảng tâm học chương 2 sự hình thành và phát triển của tâm lý, ý thức (p2)

Bài giảng tâm lý học  chương 2 sự hình thành và phát triển của tâm lý, ý thức (p2)
... độ ý thức - Cấp độ vô thức - Cấp độ ý thức - tự ý thức - Cấp độ ý thức nhóm - ý thức tập thể Sự hình thành phát triển ý thức (SGT) 2. 1 Sự hình thành ý thức theo phƣơng diện loài 2. 2 Sự hình thành ... VÀ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ, Ý THỨC Sự hình Sự hình thành thành phát triển phát triển tâm ý thức I Sự hình hành phát triển tâm Sự nảy sinh, phát triển tâm phƣơng diện loài ngƣời 1.1 Tiêu chuẩn ... vi trí tuệ Các giai đoạn phát triển tâm phƣơng diện cá thể: (Giáo trình ) II Sự hình thành phát triển ý thức Khái niệm ý thức 1.1 Định nghĩa ý thức hình thức phản ánh tâm lí cao có ngƣời, phản...
 • 21
 • 93
 • 0

Tài liệu SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ- Ý THỨC potx

Tài liệu SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ- Ý THỨC potx
... I Sự nảy sinh phát triển tâm lý Tiêu chuẩn xác định nảy sinh tâm lý – Sự nảy sinh phát triển tâm lý gắn với sống (Ra đời cách 2.500 triệu năm) Chương III Sự hình thành phát triển tâm lý- ý thức ... thành 25 tuổi trở  Giai đoạn tuổi già 55- 60 tuổi trở Chương III Sự hình thành phát triển tâm lý- ý thức Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN III Sự hình thành phát triển ý thức Khái niệm ý thức Ý ... triển tâm lý- ý thức Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN Cấu trúc ý thức Mặt nhận thức Mặt thái độ ý thức - Cảm tính - Lý tính CẤU TRÚC CỦA Ý THỨC Mặt động ý thức Chương III Sự hình thành phát triển tâm...
 • 17
 • 483
 • 4

Hoạt động giao tiếp và sự hình thành, phát triển tâm lý, ý thức pot

Hoạt động giao tiếp và sự hình thành, phát triển tâm lý, ý thức pot
... tõm lý, ý thc Sự phát triển tâm lý giới động vật Sự phát triển lịch sử tâm ý thức ngời Sự phát triển tâm lý giới động vật - Sự xuất phản ánh tâm lý - Các hình thái hành vi động vật * Sự xuất ... tru tng Sự phát triển lịch sử tâm lý, ý thức ngời - Vai trò lao động ngôn ngữ hình thành, phát triển ý thức - Các đặc trng phát triển tâm lý, ý thức ngời Vai trò lao động ngôn ngữ Lao động nhân ... vai trò vỏ vật chất ý thức, tác động to lớn tới phát triển ý thức ngời Các đặc trng phát triển tâm lý, ý thức ngời Đặc trng phức tạp lợng mà điều thay đổi cấu tạo lại hoạt động tâm lí Không phải...
 • 44
 • 362
 • 2

Chương 4: Sự hình thành dòng sông và nguồn gốc bùn cát.

Chương 4: Sự hình thành dòng sông và nguồn gốc bùn cát.
... Chương 4: Sự hình thành dòng sông nguồn gốc bùn cát - Sông lớn có chiều dài từ 1000 dến 2000 km; - Sông lớn có chiều dài lớn 2000 km 4.1.1.2 Phân loại theo diện tích lưu vực: - Sông hoàn ... lớn 1mm gọi bùn cát lớn; - Các hạt có kích thước từ đến 0,5 mm gọi bùn cát thô; 4-3 Chương 4: Sự hình thành dòng sông nguồn gốc bùn cát - Các hạt có kích thước từ 0,5 đến 0,2 mm gọi bùn cát trung ... gd ⎠ ⎝ C1 ≈ 1,2 C2 (4- 7) Chương 4: Sự hình thành dòng sông nguồn gốc bùn cát Chương 4-1 4.1 Phân loại sông: 4-1 4.2 Những khái niệm chung bùn cát: 4-3 4-7 ...
 • 7
 • 4,143
 • 21

CHƯƠNG I: SU HÌNH THÀNH ĐẤT

CHƯƠNG I: SU HÌNH THÀNH ĐẤT
... MACGALIT: • LÀ QUÁ TRÌNH TẠO ĐẤT NÂU ĐEN GIẢM BAZƠ • QUÁ TRÌNH MACGALIT HÌNH THÀNH Ở NHỮNG VÙNG KHÍ HẬU RẤT KHÔ VÀ NHIỆT ĐỘ RẦT THẤP RIÊNG NHỮNG VÙNG ÔN ĐỚI TẠO THÀNH ĐẤT NÂU ĐEN ÔN ĐỚI • Ở NHỮNG ... VÀ ĐEN ĐIỀU KIỆN ĐỂ XẢY RA QUÁ TRÌNH MACGALIT:  MẪU CHẤT GIÀU BAZƠ  KHÍ HẬU TƯƠNG ĐỐI KHÔ,ĐỊA HÌNH ÍT BỊ XÓI MÒN VÀ ĐÁ MẸ PHẢI PHONG HOÁ NHANH,BÙ ĐẮP LƯỢNG HAO HỤT DO BỊ RỬA TRÔI ...
 • 4
 • 345
 • 0

Tài liệu Chương 1 - Sự Hình Thành Đất pptx

Tài liệu Chương 1 - Sự Hình Thành Đất pptx
... http://soils.usda.gov/education/resources/surdown.pdf SỰ HÌNH THÀNH ĐẤT (Soil Development) • Phong hóa làm gãy vỡ bề mặt đá bở trình học hóa học • Sự hình thành đất yếu tố: – Climate: khí hậu – Topography: địa hình – Parent material: ... Surfaces (micro-meters /10 00years) Rock Type Cold Climate Warm, Humid Climate Basalt 10 10 0 Granite 10 Marble 20 200 Sự bền khoáng theo Goldich Dissolution Series Mg-Pyroxene Mg-Ca Pyroxene Amphibole ... • Đất = khoáng thứ cấp silicates, oxides, carbonates, v.v formed from weathering processes 12 Profile đất O - Lớp mùn A - Thịt - sét B – phong hóa C – Đá gốc – phong hóa 13 ĐÁ VÀ KHOÁNG TẠO ĐấT...
 • 87
 • 517
 • 0

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN GIAO TIẾP CỦA TRẺ MẦM NON (phần 3) Sự hình thành doc

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN GIAO TIẾP CỦA TRẺ MẦM NON (phần 3) Sự hình thành doc
... mình, giúp cho hình thành tính tự ý thức phát triển tình cảm sau Ở trẻ mẫu giáo có hình thức giao tiếp với người lớn mà M.I.Lixinna gọi giao tiếp “ hợp tác trí tuệ” Bởi dang giao tiếp có đặc điểm ... nhận thức Sự phát triển tính ham hiểu biết buộc đứa trẻ đặt cho câu hỏi ngày phức tạp Trẻ giao tiếp với người lớn để trả lời hay đánh giá suy nghĩ Ở mức độ giao tiếp nhận thức tình trẻ có nhu ... mạnh giao tiếp đứa trẻ với người lớn với bạn tuổi biến dạng dạng giao tiếp Mặc dù hoạt động giao tiếp với bạn tuổi xuất độ tuổi ấu nhi ( vào cuối năm thứ hai bắt đầu năm thứ ba sống) với dạng giao...
 • 4
 • 254
 • 0

Chuyên đề 3 sự hình thành các loại thị trường trong nền kinh tế ở nước ta

Chuyên đề 3 sự hình thành các loại thị trường trong nền kinh tế ở nước ta
... CHUYÊN ĐỀ 3: SỰ HÌNH THÀNH CÁC LOẠI THỊ TRƯỜNG NƯỚC TA Thị Hàng hóa cấu trường Dịch vụ Vốn ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÀNH THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA VN (+) Không thừa nhận thị trường dẫn đến hình thành thị ... Triển vọng thị trường vốn VN ĐÁNH GIÁ CHUNG SỰ PHÁT TRIỂN CÁC LOẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NỀN KINH TẾ VN (+) Sự hình thành loại thị trường gắn liền với tiến trình xây dựng mô hình kinh tế thị trường ... cho thị trường SỰ HÌNH THÀNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG (+) Sự đời Bộ Luật Lao động 1994 (+) Sự thừa nhận thị trường “sức lao động” (+) Quan hệ cung-cầu thị trường lao động SỰ HÌNH THÀNH THỊ TRƯỜNG...
 • 22
 • 25
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sự hình thành và phát triển ý thức cá nhânsự hình thành và phát triển ý thức của con người3 hoạt động giao tiếp và sự hình thành phát triển tâm lý ý thứcsự hình thành và phát triển tâm lý ý thứcsự hình thành của nhà lý3 sự hình thành khái niệm kỹ năng kỹ xảolịch sử hình thành 1 vật lý nguyên tửsự hình thành giao tử cái ở thực vậtsự hình thành giao tử đực ở thực vậtsự hình thành nền kinh tế tri thứclịch sử hình thành nền kinh tế tri thứcchứng minh sự nảy sinh và phát triển tâm lý ý thức ngườilịch sử hình thành trường đại học y khoa phạm ngọc thạchsự phát triển lịch sử tâm lý ý thức ngườisự hình thành và phát triển phương thức nhượng quyền phân phối sản phẩm trên thế giớiNghiên cứu ảnh hưởng của khoáng talc đến tính chất nhiệt của vật liệu polymePhát hiện và khắc phục một số sai lầm thường gặp cho học sinh khi giải toán số học 6 ở trường THCSMột số giải pháp khắc phục những sai lầm của học sinh khi làm bài tập về căn bậc hai môn Toán 9 ở trường THCS Nga TrườngRèn luyện tư duy thông qua giải một số bài toán hình học bằng nhiều cách cho học sinh lớp 8 trường THCS Nga ĐiềnTuyển chọn 171 bài văn hay 11Lí thuyết khuếch tán của hợp kim xen kẽ lập phương tâm khối và lập phương tâm diệnGiao tiếp giữa giảng viên và sinh viên trong nghiên cứu khoa học ở đại học quốc gia Hà NộiGiáo dục học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thông qua dạy học phần: Sinh vật và môi trường trong chương trình sinh học 9, tại trường THCS Nga TiếnBộ 10 đề 8 điểm hoá học ôn thi THPT quốc gia lê đăng khươngCác biện pháp quản lý hoạt động tự học ngoại ngữ của sinh viên trường Đại học Y tế Công CộngBức xạ hạt nhân và một vài ứng dụngBiên soạn hệ thống bài tập môn Cơ học lượng tử 1 cho sinh viên ngành Sư phạm Vật lýTích hợp một số phương pháp dạy học tích cực vào dạy phân môn vẽ trang trí lớp 6Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng làm văn biểu cảm nhằm nâng cao chất lượng học tập cho học sinh lớp 7 ở trường THCSBiện pháp cải tiến quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Công đoànBảo tồn và lưu trữ nguồn gen vi sinh vậtNÂNG CAO HIỆU QUẢ GIỜ DẠY BẰNG VIỆC SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM ĐỐI CHỨNG TRONG GIẢNG DẠY MÔN HÓA HỌCKinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn trong dạy học Địa lí 7 nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh trường THCSMột số kiến thức bổ trợ giúp dạy tốt bài 12 “Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân môn Giáo dục công dân lớp 9 ở trường THCSPhương pháp nâng cao chất lượng giờ dạy hát môn âm nhạc khối 8 ở trường THCS Nga Tân
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập