Tài liệu toán 10 chuyên học kỳ 1

Tài liệu ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I -LỚP 10 pptx

Tài liệu ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I -LỚP 10 pptx
... class Ann quit her job at the advertising agency, .surprised everyone A that B.who C.that is D which Would you mind me a hand with these bags ? A.give B.to give C.to giving D.giving English people ... D.which There are too… people at the exhibition yesterday A many B.a lot C.little D much 10 The children are looking forward … their grandma again A.to see B.to seeing C.seeing D.to be seen III.CHIA ... 5……………………… 10 ………………… V.Writing : ( About 100 ->120 words )(1 point ) writing a letter to your friend to tell him/her about yourself, your school and your daily routine.( Hãy viết thư cho ngư i bạn...
 • 5
 • 189
 • 0

Tài liệu Trắc nghiệm lý học kỳ 2 tham khảo chuyển động docx

Tài liệu Trắc nghiệm lý học kỳ 2 tham khảo chuyển động docx
... (m/s2 ) a2 = 1 ,2 (m/s2) B a1 = (m/s2) a2 = -0,75 (m/s2) C a1 = (m/s2) a2 = 0,75 (m/s2) D a1 =2 (m/s2) a2 = -1 ,2 (m/s2) Câu 7: Biểu thức vận tốc cho giai đoạn : A v1 = 2t v2 = 30-1,2t B v1 = 2t v2 ... -0,5 m/s2 C -0,5 m/s2 0,5 m/s2 D -0,5 m/s2 -0,5 m/s2 Câu 41: Các chuyển động say đây, chuyển động không chuyển động phản lực? A Tên lửa B Pháo thăng thiên C Đạn súng không giật D Chuyển động ngƣời ... chuyển động thời gian 1s tắt máy, xe thêm 2s dừng lại.Biết m = 100kg lực ma sát có giá trị không đổi Câu 27 :Gia tốc xe giai đoạn là: A 1m/s2 1,5 m/s2 B -1m/s2 1,5m/s2 C 1m/s2 -1,5m/s2 D 1m/s2...
 • 8
 • 198
 • 0

Tài liệu Đề kiểm tra học kỳ I môn toán lớp 12 - năm học 2010, 2011, 2012 - Sở giáo dục và đào tạo Thừa Thiên Huế doc

Tài liệu Đề kiểm tra học kỳ I môn toán lớp 12 - năm học 2010, 2011, 2012 - Sở giáo dục và đào tạo Thừa Thiên Huế doc
... " #$% Môn: Th i gian làm b i: 90 phút CHÍNH TH C Câu 1: (1,0 i m) Cho hàm s y = − x + 12 x − 36 x + a) Tìm kho ng n i u c a hàm s b) Tìm i m c c tr giá tr c c tr c a hàm s Câu 2: (0,5 i m) ... hình ó Câu 7: (2,5 i m) Cho hàm s y = x − x + a) Kh o sát s bi n thiên v th (C) c a hàm s b) D a vào (C), tìm m ph ng trình x − x + m = có nghi m phân bi t Câu 8: (1,5 i m) Gi i ph ng trình b ... Câu 1: (3,0 i m) Cho hàm s y = x − x − a) Kh o sát s bi n thiên v th (C) c a hàm s b) D a vào th (C) bi n lu n theo m s nghi m c a ph ng trình x − x − m = Câu 2: (2,0 i m) : Gi i ph ng trình...
 • 3
 • 265
 • 3

Tài liệu ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 - 2012 MÔN TOÁN - LỚP 9 pot

Tài liệu ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 - 2012 MÔN TOÁN - LỚP 9 pot
... HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN MÔN TOÁN - LỚP – HKII 1 1-1 2 Bài 1: Giải phương trình : a) 4x + 5x − = ( a = ; b = ; c = −6 ) ∆ = b2 − 4ac = 52 − ×4 ×( −6 ) = 25 + 96 = 121 > ∆ = 11 Vì ∆ > nên phương ... minh CHO = 90 0 Xét tứ giác AOHC có : · CHO = 90 0 ( cmt) · CAO = 90 0 ( T/c tiếp tuyến) · · ⇒ CHO + CAO = 1800 ⇒ Tứ giác AOHC nội tiếp ( tổng hai góc đối diện 1800) (1đ) · c) Sđ AOK = 90 0 (0.5đ) ... −(m − 3)] − ×( −3m ) = ⇔ (m − 3) + 9m = M ⇔ m − 6m + + 9m = K D ⇔ m + 3m = Giải ta được: m = ; m = −3 Vậy: ……… (0,5đ) F H Bài 4: a) Chứng minh ∆CDA ∼ ∆CAE (g-g) CD CA = CA CE ⇒ CA2 = CD ×CE A...
 • 4
 • 676
 • 3

Tài liệu toán hình trung học phổ thông 10,11,12 đầy đủ

Tài liệu toán hình trung học phổ thông 10,11,12 đầy đủ
... đỉnh BT28 Cho hình thoi ABCD có A(3, –2), B D nằm d: x – 3y + = 0, diện tích (ABCD) 60 Viết phương trình cạnh hình thoi BT29 Cho ABC có đường trung trực BC d: x + y – = 0, đường trung tuyến CI ... GÓCuo ie Bài CÁC BÀI TOÁN TÍNH ail TÍCH THỂ /t p:/ Phần 3: HÌNH GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN (Oxyz) t ht 78 79 82 99 155 Bài HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN 156 Bài MẶT PHẲNG VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN 175 ...  2.BD  4.CD  c) ABCD hình bình hành d) D  Ox ABCD hình thang đáy AB  10  Đáp số: D(–5, –2) (11, 2) (4, –4)  ,    BT2 Cho điểm A(3; 1) Tìm điểm B C cho OABC hình vuông điểm B nằm góc...
 • 298
 • 172
 • 7

TÀI LIỆU TOÁN 10 BAN CƠ BẢN HỌC KÌ II

TÀI LIỆU TOÁN 10 BAN CƠ BẢN HỌC KÌ II
... S =  m − ;1  ÷   m   m = : S = (−∞;1)  III BẤT BẤT PHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNH TRÌNH BẬC BẬC HAI HAI III Tài liệu Phụ đạo Toán 10 Học II Năm Học 2013-2014 Trường PTDTNT Tỉnh Kiên Giang GV: ... tích tam giác MF1F2 16 Tài liệu Phụ đạo Toán 10 Học II Năm Học 2013-2014 Trường PTDTNT Tỉnh Kiên Giang Đề 1: GV: Lê Quốc Tân KIỂM TRA HỌC KÌ THAM KHẢO Môn: TOÁN – Lớp 10 Thời gian làm bài: ... trình sau vô nghiệm: 10 Tài liệu Phụ đạo Toán 10 Học II Năm Học 2013-2014 Trường PTDTNT Tỉnh Kiên Giang a) Bài a) c) mx + < x + m  4 x + < − x + GV: Lê Quốc Tân b)  x + 10 x + 16 ≤  mx...
 • 21
 • 41
 • 0

Tài liệu Báo cáo chuyên đề Kỹ thuật nuôi cá Mú chấm đen bằng lồng ở Việt Nam.pdf

Tài liệu Báo cáo chuyên đề Kỹ thuật nuôi cá Mú chấm đen bằng lồng ở Việt Nam.pdf
... làm lồng :  Lồng nuôi gồm phận sau : khung lồng, lồng cá, phao, thiết bị neo lồng, nắp lồng đáy lồng, chì  Khung lồng : khung lồng sườn lồng dùng để lưới lồng theo hình dạng định Vật liệu ... đưa đối tượng vào sản xuất vấn đề cần thiết Kỹ thuật nuôi đen chấm đen thay đổi tùy theo điều kiện khu vực nuôi VI.TÀI LIỆU THAM KHẢO    Bài giảng :Kỹ thuật nuôi hải sản.Ts tôn Thất Chất.2008 ... nhóm chuyển giới tính đực cái, nhỏ cái, lớn đực  Hệ số thành thục sức sinh sản tùy thuộc vào loài III.KỸ THUẬT NUÔI CÁ MÚ ĐEN CHẤM ĐEN TRONG LỒNG : Vị trí đặt lồng :  Tùy theo vị trí...
 • 34
 • 1,445
 • 12

Tài liệu Báo cáo chuyên đề Kỹ thuật nuôi cá sấu.ppt

Tài liệu Báo cáo chuyên đề Kỹ thuật nuôi cá sấu.ppt
... Chăm sóc nuôi dưỡng Công tác thú y Giá trị thị trường Các giống sấu giới sấu Thái Lan sấu Việt Nam sấu Cu Ba sấu Úc Trên giới, sấu loài động vật có giá trị kinh tế cao Da sấu ... Trong suốt đời, sấu đẻ khoảng 1.5001.700 trứng 3 CHUỒNG TRẠI Chuồng nuôi sấu bố mẹ Chuồng nuôi sấu non Chuồng nuôi sấu thương phẩm CHUỒNG TRẠI 3.1 Chuồng nuôi sấu bố mẹ: -Phải ... dựng trơn, nhẵn - Đối với sấu nuôi để xuất lấy da mật độ nuôi khoảng 40 - 50 con/chuồng - Đối với sấu nuôi lấy thịt mật độ nuôi nên từ 60 - 70 con/chuồng Chuồng nuôi sấu thương phẩm Thức...
 • 46
 • 2,543
 • 10

Tài liệu toan bo giao an ky hai dai so 8

Tài liệu toan bo giao an ky hai dai so 8
... 48, 288 ? Tổng số tiền lãi hai tháng 1,2 201,2 a%x + a%( + a% )x ( nghìn đồng ) 100 100 x = 48, 288 KG Nếu lãi suất 1,2% su hai tháng tổng số tiền lãi 48, 288 nghìn đồng ta có 241,44x = 482 880 ... 48 km/h 48 km Quãng đờng lại : x - 48 với vận tốc 48 + = 54 ( km/h ), thời gian hết quãng đờng lại x 48 54 (h) Theo ta có phơng trình : x x 48 = 1+ + 48 54 x x 48 - 54 = 48 9x - 8( x - 48 ... thứ hai tính nh tiền lãi 48, 288 ( nghìn đồng ) ta có Tiền lãi tháng thứ hai x + a%x phơng trình sau : 1,2 1,2 1,2 ( nghìn đồng ) x+ (1 + ) x = 48, 288 100 100 100 KG Tổng số tiền lãi có đợc sau hai...
 • 81
 • 252
 • 0

Tài liệu ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I_NGỮ VĂN 9 _Năm học 2010-2011 và Hướng dẫn chấm (Khánh Hòa)

Tài liệu ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I_NGỮ VĂN 9 _Năm học 2010-2011 và Hướng dẫn chấm (Khánh Hòa)
... SỞ GD&ĐT KHÁNH HÒA KỲ KIỂM TRA HỌC KỲ I – Năm học 2010-2011 MÔN: NGỮ VĂN - LỚP HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC Câu Câu 1: (2,0 điểm) Mức độ cần đạt Điểm - Học sinh xác định từ láy tượng ... tay”… Lưu ý: Chỉ đủ ngữ liệu trên: 1,0 điểm (Mỗi ngữ liệu 0,25 điểm, sai, thiếu 01 ngữ liệu trừ 0,25 điểm hết) 2.2 Nhận xét ý nghĩa biện pháp đó: Học sinh diễn đạt theo nhiều hướng khác không theo ... vậy? - Mình rút học từ câu chuyện ? - Trình bày cảm xúc, suy nghĩ câu chuyện (Lưu ý: Chỉ cho điểm tối đa viết đạt tốt yêu cầu kỹ nội dung) - Hết -Hướng dẫn chấm có 02 trang 0,5 điểm...
 • 3
 • 237
 • 0

Tài liệu Dề thi cuối học kỳ 1

Tài liệu Dề thi cuối học kỳ 1
... tra cuối học kỳ 1- Năm học: 2 010 -2 011 Bài 1: Đáp án a Đáp án C Bài 2: Đáp án: a 12 1,08 ; Bài 3: Đáp án a 7,008 kg; b 60,37 ; Đáp án b c 324,225; ; d 21, 2 b 7,08 m2 Bài 4: Đáp án: a 8,64 : (1, 46 ... 8,64 : (1, 46 + 3,34) + 6,32 b (12 8,4 – 73,2) : 2,4 = 8,64 : 4,8 + 6,32 = 55,2 : 2,4 = 1, 8 + 6,32 = 23 = 8 ,12 Bài 5: Giải: Diện tích mảnh đất hình chữ nhật 18 x 15 = 270 m2 Diện tích mặt ao 270 ... ………………………………………………………………………………………………………………………………………… §iÓm bµi kiÓm tra: - Bµi 1: … /3®iÓm - Bµi 2: … /2®iÓm - Bµi 4: … /2 ®iÓm - Bµi 3: … /1 iÓm - Bµi 5: … /2®iÓm Tæng: ®iÓm Ngêi coi thi Ngêi chÊm …………………………………… ………………………………………...
 • 3
 • 296
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu toán 10 lê hồng phongtài liệu toán 10 nâng caotài liệu toán 10 lê văn đoàntài liệu thư mục khoa học kỹ thuậttài liệu giáo khoa chuyên tin tập 1tài liệu ôn thi hình học lớp 12bài tập toán lớp 4 học kỳ 1đề thi môn toán lớp 5 học kỳ 1đề kiểm tra toán lớp 2 học kỳ 1đề ôn tập toán lớp 6 học kỳ 1ôn tập toán lớp 6 học kỳ 1đề cương ôn tập toán lớp 5 học kỳ 1đề ôn tập toán lớp 5 học kỳ 1tài liệu toán violympic tiểu họcđề kiểm tra toán lớp 8 học kỳ 1Mục lục đề ánCAUHOI_Thi_LT_Sinh hoc phan tuTrắc nghiệm -SHPT- SGK đại học Y Dược tp HCMBài tập trắc nghiệm Mai Lan Hương Lớp 8Kinh tế học cac nuocAMERICA THE BEAUTIFUL FEDERAL RECREATION AREAS WHERE INTERAGENCY PASSES ARE ISSUEDLuật dạy nghề nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt naTài liệu môn Bào chếLUẬN văn THẠC sĩ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH xã hội đối với CÔNG NHÂN các KHU CÔNG NGHIỆP ở TỈNH ĐỒNG NAI HIỆN NAYAdult General Passport ApplicationNọi dung de an (THANHNGUYEN-TPs in Konflikt stehende Kopie 2017-05-29)GIÁO TRÌNH PLC Mitsubishi (Ths. Nguyễn Hoàng Phương).COMMON RECRUITMENT PROCESS FOR RECRUITMENT OF PROBATIONARY OFFICERS MANAGEMENT TRAINEES IN PARTICIPATING ORGANISATIONSNâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên trường Trung cấp y tế tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017 2020ĐÁNH GIÁ VÀ XỬ TRÍ ĐAU TRONG CHĂM SÓC GIẢM NHẸSoạn bài Câu cá mùa thu (Thu điếu)Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của Văn phòng Huyện ủy Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 20172020GIÁO án SINH học 8 ĐÚNG CHUẨN KIỂM TRA HỌC KÌ 1 CÓ CỘT PHÁT TRIỂN NĂNG LỰCĐầu tư cải tạo, nâng cấp hoạt động của các trạm bơm tưới nước ven sông trên địa bàn tỉnhVĩnh Phúc trước tác động của biến đổi khí hậu, giai đoạn 20162020”bai tap ly thuyet xac suat va thong ke toan
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập