Tài liệu toán chuyên lớp 10 học kỳ 2

Tài liệu Trắc nghiệm ôn tập học kỳ 1 toán lớp 10 nâng cao pdf

Tài liệu Trắc nghiệm ôn tập học kỳ 1 toán lớp 10 nâng cao pdf
... x , x 1; f x x f x 3x f x 2x x x ĐÁP ÁN Câu/ 10 x A x x x B x x x C x x x D Câu/ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 x x x A x x x B x x C x x D 11 x; x x f x ,x 3; ;3 ; x x với x x x 2x 12 13 14 x ... C©u 17 Điểm sau nằm đường thẳng x y : (A) 1; 0 ; (B) 1; ; (C) 1; ; (D) 0 ;1 C©u 18 Chọn kết Hàm số y x x ; (B) đạt cực tiểu x (C) đạt cực tiểu ; (D) đạt cực đại x C©u 19 Parabol P : y x x 12 có ... x D 11 x; x x f x ,x 3; ;3 ; x x với x x x 2x 12 13 14 x 2; ,x 15 ,1 x 1, 5 16 17 18 19 20 x x 36 x x 37 x 38 39 40 x x x x x 31 x 32 x 33 x 34 x x 35 x x x x ...
 • 5
 • 688
 • 32

Tài liệu Đề thi lớp 10 chuyên toán trường Trung Học Thực Hành 2008-2009 pptx

Tài liệu Đề thi lớp 10 chuyên toán trường Trung Học Thực Hành 2008-2009 pptx
... A = a1a2 am = 10m −1 a1 + 10m − a2 + + am B = b1b2 bm = 10m −1 b1 + 10m− b2 + bm Do đó: A − B = 10m −1 a1 + 10m − a2 + + am − (10m −1 b1 + 10m − b2 + + bm ) = 10m −1 a1 − a1 + 10m − a2 − a2 ... mãn đề −2 Bài 3: a) ( x + 1)( x − 3) ( x − x ) = −2 ⇔ ( x − x − 3)( x − x ) + = Đặt t = x − x Khi phương trình trở thành: GV: NGUYỄN TĂNG VŨ www.truonglang.wordpress.com ĐỀ THI VÀO LỚP 10 TPHCM ... ĐỀ THI VÀO LỚP 10 TPHCM 2008 – 2009 Hướng dẫn giải Bài 1: a) Ta có: 53 + 12 10 − 47 − 10 = 45 + 2.3 5.2 + − 45 − 2.3 + = (3 5+2 ) (3 − 5− )...
 • 11
 • 356
 • 2

Tài liệu Đề cương ôn thi toán lớp 10 học kỳ 2 docx

Tài liệu Đề cương ôn thi toán lớp 10 học kỳ 2 docx
... thu bảng sau: Điểm 10 Tấn số 1 13 19 24 14 10 N =100 Đề cương ôn tập khối 10 – hk2 -20 09 -2 010 – www.mathvn.com Tổ Toán – Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu – Thừa Thi n Huế MathVn.Com a) Tìm số trung ... sau: Đề cương ôn tập khối 10 – hk2 -20 09 -2 010 – www.mathvn.com Tổ Toán – Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu – Thừa Thi n Huế MathVn.Com a) Có độ dài trục lớn 14 tâm sai 12/ 13 b) A1( -2; 0) đỉnh F2(1; ... A = b) B = 3sin a + 2cos a sin a + 5cos a p a p = < a < Bài 21 Cho tan a = 3sin a cos a c) C = 4sin a + cos a Đề cương ôn tập khối 10 – hk2 -20 09 -2 010 – www.mathvn.com Tổ Toán – Trường THPT Nguyễn...
 • 8
 • 873
 • 16

Tài liệu KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I Năm học: 2012-2013 Môn thi: TOÁN- Lớp 10 ppt

Tài liệu KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I Năm học: 2012-2013 Môn thi: TOÁN- Lớp 10 ppt
... I (1,0 đ) Câu II (2,0 đ) - Ta có đó: Năm học: 2012-2013 Môn thi: TOÁN – Lớp 10 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ ĐỀ XUẤT (Hướng dẫn chấm gồm có trang) Đơn vị đề: THPT Thanh Bình N i dung yêu cầu A={1,2,4,5 ,10, 20}; ... A={1,2,4,5 ,10, 20}; i m 0,25 A ∩ B = {1;2;4;5} A ∪ B = {1;2;3;4;5;6 ;10; 20} A \ B = {10; 20} 0,25 0,25 0,25 +Tập xác định D=R +Đỉnh I( -1;4) +Trục đ i xứng x = -1 +Giao v i trục tung A(0;3), +Giao v i trục hoành ... mặt khác hệ số a c tr i dấu, suy pt (1) có nghiệm thỏa x1 + x = − b 1− m = a m = suy x = x1 = −1  v i  Vậy v i m=1 pt có nghiệm x=1 x= -1 Câu VIb G i P(x; 0)∈ Ox ( i m) → → Ta có: PM = (−3...
 • 5
 • 160
 • 0

Tài liệu KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I Năm học: 2012 – 2013 Môn thi: TOÁNLỚP 10 pptx

Tài liệu KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I Năm học: 2012 – 2013 Môn thi: TOÁN – LỚP 10 pptx
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I Năm học: 2012- 2013 Môn thi: TOÁN Lớp 10 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ ĐỀ XUẤT (Hướng dẫn chấm gồm có 03 trang) Đơn vị đề: THPT ... 0.25+0.25+0.25 0.25 0.25+0.25 0.25 0.25 =a * Lưu ý: - Học sinh làm cách khác v i đáp án mà cho i m - B i làm học sinh ý có liên quan mà ý trước sai ý sau không chấm ... có 03 trang) Đơn vị đề: THPT TAM NÔNG Câu Câu I (1.0 đ) Câu II (2.0 đ) N i dung yêu cầu i m 0.5+0.5 A I B = ( 1;3) ; A \ B = ( −1;1] 1) Theo giả thiết :  b b = −2 − = ⇔  c = 12 + b.1 +...
 • 4
 • 144
 • 0

tài liệu học tập môn toán lớp 10 học kỳ 1 - thpt ernst thalmann

tài liệu học tập môn toán lớp 10 học kỳ 1 - thpt ernst thalmann
... THI HK 1- Năm 2 012 -2 013 (đề A) 66 ĐỀ THI HK 1- Năm 2 011 -2 012 (đề B) .67 ĐỀ THI HK 1- Năm 2 012 -2 013 (đề A) 68 ĐỀ THI HK 1- Năm 2 012 -2 013 (đề B) .69 ĐỀ THI HK 1- Năm 2 013 -2 014 (đề ... HK1 năm 200 8- 2009 63 ĐỀ THI HK1 năm 200 9- 2 010 (đề B) 63 ĐỀ THI HK 1- Năm 2 010 - 2 011 (đề A) 64 ĐỀ THI HK 1- Năm 2 010 - 2 011 (đề B) .65 ĐỀ THI HK 1- Năm 2 011 -2 012 (đề B) ... d1 / / d2  a1  a2 , b1  b2 Lưu hành nội  d1 cắt d2  a1  a2 tusachvang.net Trang 16 Tài liệu học tập Tốn 10 - HK1  d1  d2  a1  a2 , b1  b2 3) Hàm số: (2 014 -2 015 )  d1  d2  a1.a2  1...
 • 72
 • 407
 • 1

Tài liệu Trắc nghiệm ôn tập học kỳ môn toán lớp 11 nâng cao doc

Tài liệu Trắc nghiệm ôn tập học kỳ môn toán lớp 11 nâng cao doc
... x = , ta kết quả: π kπ π kπ ⎡ ⎡ ⎢ x = − 66 + 11 ⎢ x = 66 + 11 A ⎢ B ⎢ ⎢ x = π + kπ ⎢ x = π + kπ ⎢ ⎢ 36 ⎣ ⎣ π kπ π kπ ⎡ ⎡ ⎢ x = 33 + 11 ⎢ x = − 11 + 11 D ⎢ C ⎢ ⎢ x = π + kπ ⎢ x = − π + kπ ⎢ ⎢ 36 ... tâm; D Phép đối xứng trục; Câu 17 Cho hai đường thẳng song song d d/ qua hai điểm O O/ (OO/ không vuông góc với d) Nếu phép dời hình f biến d thành d/, biến O thành O/ biến O/ thành O f là: A Phép ... ⎛ Câu 21 Tập xác định hàm số y = tan ⎜ x + ⎟ là: 3⎠ ⎝ A B \ {kπ } ⎧π ⎫ ⎧π ⎫ D \ ⎨ + kπ ⎬ \ ⎨ + kπ ⎬ ⎩3 ⎭ ⎩6 ⎭ Câu 22 Giá trị lớn hàm số y = sin x − 4sin x + bằng: A B C 10 D C Câu 23 Tập giá...
 • 4
 • 435
 • 6

Tài liệu Bộ đề kiểm tra học kỳ toán lớp 6 đề 1 pptx

Tài liệu Bộ đề kiểm tra học kỳ toán lớp 6 đề 1 pptx
... số −2; −3; 10 1; −99 theo thứ tự tăng dần là: A −2; −3; −99; 10 1 B 10 1; −99; −2; −3 C 10 1; −99; −3; −2 D −99; 10 1; −2; −3 Câu Kết phép tính ( 13 ) + (−28) là: A − 41 B − 31 C 41 D 15 Câu Kết ... luận (6 điểm) Câu 16 (1, 5 điểm) Tìm số tự nhiên x biết: (2x − 8) = 24 Câu 17 (2 điểm) a) Tìm số đối số nguyên sau: 6; 4; −7 ; − ( −5 ) b) Tính nhanh: (15 + 21) + (25 − 15 − 35 − 21) Câu 18 (1 điểm) ... Câu 19 (1, 5 điểm) Một lớp học có 28 nam 24 nữ Có cách chia học sinh thành tổ (số tổ nhiều 1) cho số nam tổ số nữ tổ nhau? Cách chia để tổ có số học sinh nhất? Ki I_ D1 Câu 10 : (2,5 điểm) 11 x+...
 • 5
 • 401
 • 5

Tài liệu Bộ đề kiểm tra học kỳ toán lớp 6 đề 2 doc

Tài liệu Bộ đề kiểm tra học kỳ toán lớp 6 đề 2 doc
... luận (6 điểm) Câu 16 (1,0 điểm) Tính A = 1 125 : 32 + 43. 125125 : 52 Câu 17 (2 điểm) a) Tìm x biết: b) Tính nhanh: 45 : (3x − 4) = 32 (25 + 51) + ( 42 25 − 53 − 51) Câu 18 (2 điểm) Số học sinh ... Số x bằng: 27 Câu Biết A -5 B - 135 C 45 D – 45 Câu Một lớp học 24 học sinh nam 28 học sinh nữ Số học sinh nam chiếm phần số học sinh lớp ? A B C 13 D Câu Tổng A − C 13 − 15 + : 6 B 11 D − ... Một lớp học 52 học sinh bao gồm ba loại: giỏi, khá, trung bình Số học sinh trung bình chiếm số học sinh lớp Số học sinh 13 số học sinh lại Tính số học sinh giỏi lớp Câu 20 (2 điểm) Cho xOy...
 • 7
 • 338
 • 3

Tài liệu Bộ đề kiểm tra học kỳ toán lớp 6 đề 3 doc

Tài liệu Bộ đề kiểm tra học kỳ toán lớp 6 đề 3 doc
... (−1 )3. (−2)4 là: A 16 B −8 C − 16 D Câu Kết phép tính 3. (−5).(−8) là: A −120 B 39 C 16 D 120 Câu Biết x + = 135 − ( 135 + 89) Số x : A − 96 B −82 C −98 D 96 Câu Biết x + −15 = Số x : A − 43 B 43 C ... Số x : A − 43 B 43 C −47 D 47 Câu Một lớp học có 24 học sinh nam 28 học sinh nữ Số học sinh nữ chiếm phần số học sinh lớp? A B C 13 D Câu Tổng 13 − 11 + : 6 A B C D − B Câu 10 Kết phép tính là: ... PHÒNG GIÁO DỤC BẢO LỘC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II LÂM ĐỒNG MÔN TOÁN LỚP Thời gian làm bài: 90 phút I Trắc nghiệm khách quan (2 điểm) Trong câu từ...
 • 6
 • 180
 • 1

Tài liệu Bộ đề kiểm tra học kỳ toán lớp 6 đề 4 pptx

Tài liệu Bộ đề kiểm tra học kỳ toán lớp 6 đề 4 pptx
... học kỳ I lớp 6A xếp thành ba loại giỏi, khá, trung bình Biết số học sinh giỏi chiếm số học sinh lớp, số học sinh chiếm 40 % số học sinh lớp, số học sinh trung bình 12 em Tính số học sinh lớp 6A ... TRƯỜNG THCS ĐỒNG NAI CÁT TIÊN – LÂM ĐỒNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TOÁN LỚP Thời gian làm bài: 90 phút I Trắc nghiệm khách quan (3 điểm) Trong câu từ câu ... Câu 14: (1,5 điểm) Tìm x biết : a) x + = 20 – (12 – 7); 3 b) x + = Câu 15: (1,5 điểm) Một trường THCS có 3020 học sinh, số học sinh khối số học sinh toàn trường Số học sinh khối 20% số học sinh...
 • 4
 • 186
 • 1

Tài liệu Bộ đề kiểm tra học kỳ toán lớp 6 đề 5 docx

Tài liệu Bộ đề kiểm tra học kỳ toán lớp 6 đề 5 docx
... 900 Đề số 6 /lớp 6/ kì II Tự luận (8 điểm) Câu 6: (2 điểm) a) Tính giá trị biểu thức A = + b) Tìm x biết : x = −3 −3 + 13 13 Câu 7: (3 điểm) Một lớp học có 40 học sinh Số học sinh giỏi chiếm 25% ... giỏi chiếm 25% số học sinh lớp Số học sinh trung bình số học sinh giỏi Còn lại học sinh a) Tính số học sinh loại lớp b) Tính tỉ số phần trăm số học sinh so với số học sinh lớp Câu 8: (3 điểm) ... −4 ; 10 ; 35 B −1 ; Câu 4: Tính C 50 ; 1 75 D 12 viết dạng phân số là: −7 ; Câu 3: Số nghịch đảo A 100 là: 350 C −11 ; D − 13 là: C − 9; B 1; D 5 + kết A 0; B 5 ; 18 C ; 18 D 5 54 Câu Điền...
 • 4
 • 250
 • 2

Tài liệu Bộ đề kiểm tra học kỳ toán lớp 6 đề 6 pdf

Tài liệu Bộ đề kiểm tra học kỳ toán lớp 6 đề 6 pdf
... Tìm x biết: 50% x + Đề số 9 /Lớp 6/ kì 2 x = x+4 b) Một trường có 1008 học sinh Số học sinh khối tổng số học sinh toàn 14 trường Số học sinh nữ khối số học sinh khối Tính số học sinh nữ, nam khối ... NGUYỄN THIỆN THUẬT KHOÁI CHÂU- HƯNG YÊN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TOÁN LỚP Thời gian làm bài: 90 phút I Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) Trong câu từ câu đến câu 16 có phương án trả lời A, B, C, D; ... −1 11 = thì: 11 B x = Đề số 9 /Lớp 6/ kì C x = 121 D −9 D 117 D D D −2 D 0,025 D 160 % D D x = 121 −17 ⎤ ⎡ : là: Câu 12: Kết phép tính ⎢ (−5 − 12) : ⎥ ⎣ ⎦ B 16 −1 A C 9 D 36 Câu 13: Cho hình chữ...
 • 6
 • 287
 • 7

Tài liệu Bộ đề kiểm tra học kỳ toán lớp 6 đề 7 pptx

Tài liệu Bộ đề kiểm tra học kỳ toán lớp 6 đề 7 pptx
... (2 điểm) Kết học kỳ một lớp 40 học sinh xếp thành loại : Giỏi, khá, trung bình Số học sinh giỏi chiếm số học sinh lớp Số học sinh trung bình số học sinh lại a Tính số học sinh loại lớp b Tính tỉ ... < ) vào ô trống: ⎛ −1 ⎞ ⎟ (−234) ⎝ ⎠ A (− 4) ⎜ B (−13 −5) : ( 6) C (− – 20) (− 20 07 + 2) D −2 − − 12 27 Đề số 4 /lớp 6/ kì Câu 6: Điền dấu “x” vào ô thích hợp Câu Đúng Sai a) Hai số gọi đối tổng ... TRƯỜNG THCS TRẦN CAO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II PHÙ CỪ - HƯNG YÊN MÔN TOÁN LỚP Thời gian làm bài: 90 phút I Trắc nghiệm khách quan (3 điểm) Trong...
 • 6
 • 167
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế trên địa bàn huyện Thạch Thất trong quá trình đô thị hoáChuyển dịch cơ cấu kinh tế công nghiệp ở thành phố Hải Phòng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoáCơ cấu hàng hoá xuất khẩu của Việt nam - Thực trạng và giải phápXÂY DỰNG GÓI PHẦN MỀM SFC CHO ĐIỀU KHIỂN TRÌNH TỰ THEO CHUẨN IEC 61131-3Cơ chế vận hành hoạt động quản trị của Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp nhẹ - MIECông cụ nghiệp vụ thị trường mở tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.PDFCông nghiệp hoá hướng về xuất khẩu của Thái Lan, kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào Việt Nam.PDFTội trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang -Tình hình, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừaBáo cáo thực tập tốt nghiệp mầm nonBÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HOÁ HỌC LỚP 12 (CÓ ĐÁP ÁN)Đánh giá mối quan hệ giữa cảm nhận về chất lượng dịch vụ và sự thoả mãn của khách hàng. Nghiên cứu trường hợp công ty cổ phần Du lịch Việt nam - Hà nộiĐào tạo nghề cho lao động nông thôn vùng đồng bằng Sông Hồng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.PDFĐào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật trong các doanh nghiệp dệt may Hà Nội.PDFĐề thi sinh học HKI lơp 9 Đề số 2các giao thức định tuyếnBachelor of AccountingNghiên cứu biến tính than hoạt tính bằng MnO2 và TiO2 làm vật liệu xử lý asen và amoni trong nướcThe Implications Of Economic Globalization On Accounting Case Study Of RomaniaGAAP AND IFRS CONVERGENCE- THE EFFECT ON LEASE ACCOUNTINGPossibilities Of Processing Business Information In Accounting, With Special Regards To Information Technlogy Aspects Modelling Of The Quality Of Accounting Software Through Business Information
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập