Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM

CHƯƠNG 3 THỰC NGHỆM PHẠM

CHƯƠNG 3 THỰC NGHỆM SƯ PHẠM
... Nội dung thực nghiệm Vì điều kiện thực nghiệm nội dung liên quan đến phần hình học không gian SGK thí điểm 11 (trình bày chương chương 3) , chọn lịch dạy phân công vận dụng sở lí luận chương I ... làm mặt lí luận thực tiễn - Phần vận dụng làm cho phần HHKG sách giáo khoa thí điểm hình học 11 Vì mở rộng phạm vi nghiên cứu rộng cho toàn chương trình toán THPT - Quá trình thực nghiệm đề tài ... lầm? Hiểu hơn, nhớ lâu Đa số HS nắm kỉ thường xuyên đối mặt với khó khăn sai lầm IV Kết luận phạm Sau thực nghiệm diễn tương đối thuận lợi kết thúc, thân rút số kết luận sau: ĐỐI VỚI HỌC SINH...
 • 10
 • 346
 • 7

Thiết kế các tình huống thực tiễn thực nghiệm Phạm

Thiết kế các tình huống thực tiễn thực nghiệm sư Phạm
... cứu thực tiễn Phương pháp thực nghiệm V NỘI DUNG Chương 1: Thiết kế tình thực tế Chương 2: Thực nghiệm phạm B NỘI DUNG CHƯƠNG 1: THIẾT KẾ CÁC TÌNH HUỐNG THỰC TẾ 1.TÌNH HUỐNG 1( chiều cao cổng ... đề .57 36 Tình 36 Giá vé máy bay 58 CHƯƠNG II THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 61 I Mục đích thực nghiệm 61 II Nhiệm vụ thực nghiệm 61 III Quá trình thực nghiệm ... NGHIÊN CỨU Thiết kế tình thực tế đưa phương án giải tình cách sử dụng kiến thức toán mà học sinh học IV PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Phương pháp nghiên cứu lí luận Phương pháp nghiên cứu thực tiễn Phương...
 • 72
 • 1,384
 • 5

THỰC NGHIỆM PHẠM

THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
... TN Kết kiểm tra trình bày bảng 5, biểu đồ 3, 3.4.1 Phân tích định lượng kiểm tra 3.4.1.1 Trong thực nghiệm: Kết nghiên cứu trình bày bảng 3, biểu đồ sau: Bảng 3: So sánh kết lớp TN ĐC qua lần kiểm ... cho thấy: điểm trung bình cộng lần kiểm tra TN lớp TN cao tăng dần so với lớp ĐC 3.4.1.2 Sau thực nghiệm: Bảng 5: So sánh kết lớp TN ĐC qua lần kiểm tra sau TN Lần KT số Phương án Tổng KT TN ... lượng học tập HS 3.4.2 Phân tích đánh giá định tính Qua phân tích kiểm tra viết sau tiết dạy thực nghiệmchúng nhận thấy: HS lớp TN bước đầu hình thành rèn luyện NLTH, đặc biệt NLTH SGK Cụ thể...
 • 9
 • 2,159
 • 42

Tài liệu TÌM HIỂU SAI LẦM CỦA HỌC SINH KHI HỌC CHỦ ĐỀ PHÂN SỐ THÔNG QUA MỘT THỰC NGHIỆM PHẠM pdf

Tài liệu TÌM HIỂU SAI LẦM CỦA HỌC SINH KHI HỌC CHỦ ĐỀ PHÂN SỐ THÔNG QUA MỘT THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM pdf
... hai phân số khác mẫu số 2 ; ; V2: Mối quan hệ mẫu số, tử số phân số  Với hai phân số mẫu số, qui trình phân nửa” cộng hai tử số với Các giá trị biến sau: phân số mẫu số, phân số khác mẫu số, phân ... hai mẫu số tử số Sau số ghi nhận thế: bé Phân số 5 3 lớn Và   nên có phân 5 5 x ” số H18: “Vì phân số H15: “Vì phân số có mẫu số bé bé Có mẫu số lớn lớn hơn” H30: “Vì mẫu số phân số bé hơn” ... báo “Dự đoán giải thích nguyên nhân sai lầm học sinh học chủ đề phân số ngôn ngữ Didactic toán” (Tạp chí khoa học, Đại học phạm TP Hồ Chí Minh, 07/2012 (tài liệu tham khảo 4) Streefland (1990,...
 • 10
 • 415
 • 4

hướng sử dụng các bài tập và thực nghiệm phạm

hướng sử dụng các bài tập và thực nghiệm sư phạm
... HƢỚNG SỬ DỤNG CÁC BÀI TẬP VÀ THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 78 3.1 Hướng sử dụng tập 78 3.2 Thực nghiệm phạm 81 3.2.1 Mục đích thực nghiệm 81 3.2.2 Khu vực địa bàn thực nghiệm ... sở lí luận thực tiễn hệ thống tập mở rộng vốn từ theo chủ điểm cho HS lớp - Chƣơng 2: Hệ thống tập mở rộng vốn từ theo chủ điểm cho HS lớp - Chƣơng 3: Hướng sử dụng tập thực nghiệm phạm Số hóa ... luyện lực từ ngữ dạy em cách sử dụng vốn từ có Phƣơng pháp rèn luyện kỹ sử dụng từ cho học sinh đa dạng nhƣng cách thông dụng phù hợp yêu cầu hƣớng dẫn em làm tập Các dạng tập rèn luyện kỹ dùng...
 • 107
 • 497
 • 0

Một sô phương pháp thực nghiệm phạm để nâng cao tính tự giác,tích cực ,chủ động, sáng tạo của học sinh trong giờ thể dục ở trường thpt quảng xương 4 thanh hoá

Một sô phương pháp thực nghiệm sư phạm để nâng cao tính tự giác,tích cực ,chủ động, sáng tạo của học sinh trong giờ thể dục ở trường thpt quảng xương 4 thanh hoá
... cao sức khoẻ, phục vụ tốt cho việc học tập Với yêu cầu cấp bách trên, định lựa chọn đề tài: Một phương pháp thực nghiệm phạm để nâng cao tính tự giác,tích cực ,chủ động, sáng tạo học sinh ... trường THPT Quảng Xương + Rèn luyện thân thể nhà trường luyện tập nhà III Phương pháp nghiên cứu : +Nâng cao tính tự giác , tích cực, chủ động học sinh + Kích thích em ham thích học môn thể dục ... hút học sinh Giáo viên xem học sinh phần tách rời học ,tạo điều kiện để học sinh xây dựng học ,tạo dựng cách học giúp em tự tin từ phát huy tính tự giác ,tích cực ,chủ động tạo điều kiện để em...
 • 13
 • 625
 • 0

Luận văn: Các biện pháp tạo hình ảnh nhằm gây hứng thú nhận thức cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường Trung học cơ sở (qua thực nghiệm phạm lớp 9 tại Hà Nội)

Luận văn: Các biện pháp tạo hình ảnh nhằm gây hứng thú nhận thức cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường Trung học cơ sở (qua thực nghiệm sư phạm lớp 9 tại Hà Nội)
... 1: sở luận thực tiễn việc tạo hình ảnh nhằm gây hứng thú nhận thức cho học sinh dạy học lịch sử trường Trung học sở Chương 2: Một số biện pháp tạo hình ảnh dạy học lịch sử nhằm gây hứng thú ... thú nhận thức cho học sinh THCS Thực nghiệm phạm 14 Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC TẠO HÌNH ẢNH NHẰM GÂY HỨNG THÚ NHẬN THỨC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ ... học giáo dục lịch sử vấn đề tạo hình ảnh nhằm gây hứng thú nhận thức lịch sử cho học sinh Điều tra thực trạng việc sử dụng biện pháp tạo hình ảnh dạy học lịch sử trường Trung học sở Tìm hiểu chương...
 • 126
 • 75
 • 0

Đề tài: Các biện pháp tạo hình ảnh nhằm gây hứng thú nhận thức cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường Trung học cơ sở (qua thực nghiệm phạm lớp 9 tại Hà Nội)

Đề tài: Các biện pháp tạo hình ảnh nhằm gây hứng thú nhận thức cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường Trung học cơ sở (qua thực nghiệm sư phạm lớp 9 tại Hà Nội)
... nhận thức cho học sinh dạy học lịch sử trường Trung học sở Chương 2: Một số biện pháp tạo hình ảnh dạy học lịch sử nhằm gây hứng thú nhận thức cho học sinh THCS Thực nghiệm phạm Chương CƠ SỞ ... giá thực tiễn việc sử dụng biện pháp tạo hình ảnh dạy học lịch sử trường Trung học sở - Đề xuất biện pháp tạo hình ảnh để gây hứng thú nhận thức lịch sử cho học sinh Trung học sở Ý nghĩa đề tài ... chọn biện pháp tạo hình ảnh nhằm gây hứng thú nhận thức cho HS dạy học lịch sử trường THCS 2.2.1 Lựa chọn biện pháp tạo hình ảnh nhằm gây hứng thú nhận thức cho HS phải đáp ứng mục tiêu dạy học...
 • 20
 • 89
 • 0

Đề tài Sử dụng kiến thức liên môn Văn Sử Địa trong dạy học Địa Lý 8 qua thực nghiệm phạm bài Đặc điểm tự nhiên Đông Á

Đề tài Sử dụng kiến thức liên môn Văn Sử Địa trong dạy học Địa Lý 8 qua thực nghiệm sư phạm bài Đặc điểm tự nhiên Đông Á
... tai " Sử dụng kiến thức liên môn Văn Sử Địa dạy học Địa qua thực nghiệm phạm Đặc điểm tự nhiên Đông Á làm ề tài nghiên cứu * Lịch sử nghiên cứu vấn đề Vấn ề sử dụng kiến thức liên môn nói ... việc sử dụng kiến thức liên môn ó có kiến thức lịch sử văn học học ịa TH S - ề uất số biện pháp việc sử dụng kiến thức liên môn Văn học, lịch sử học ịa * Ý nghĩa khoa học thực tiễn - ề tài ... tính mối quan hệ hệ thống tự nhiên hệ thống kinh tế - ã hội Kiến thức liên môn Kiến thức liên môn kiến thức giao thoa môn học, kiến thức môn học khác nh ng ề cập ến vấn ề o ó, môn học sử dụng KTLM...
 • 34
 • 86
 • 0

chương 3 protein và sự chuyển hóa protein trong quá trình chế biến bảo quản thực phẩm

chương 3 protein và sự chuyển hóa protein trong quá trình chế biến bảo quản thực phẩm
... Sinh tổng hợp protein Điều hồ sinh tổng hợp protein III BIẾN ĐỔI CỦA PROTEIN TRONG CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THỰC PHẨM - Sự biến tính - Sự thuỷ phân - Sự ối thối 1.Tính hồ tan protein Dựa vào hình dáng ... nước làm phân tử protein tan nước Sự biến tính protein Sự biến tính protein nhiệt Dưới tác động nhiệt độ q trình chế biến, loại protein hồ tan dần bị biến tính Sự biến tính q trình khơng thuận ... Khi cho protein hấp thụ vào bề mặt tạo màng nên bảo vệ bóng bọt Các chất tạo bọt thực phẩm thường protein (lòng trắng trứng, protein đậu tương….) Khả tạo bọt protein Vai trò thực phẩm Protein...
 • 108
 • 1,834
 • 3

Thực tập phạm năm thứ 3

Thực tập sư phạm năm thứ 3
... thực tập phạm năm thứ ba trình đào tạo giáo viên - Thực tập phạm năm ba – thực trạng định hướng đổi - Phương pháp xử lí tình xảy môi trường thực tập phạm năm ba - Nội dung thực tập ... thực tập phạm năm ba - Phương pháp đánh giá kết nội dung thực tập phạm năm ba - Kế hoạch tổ chức, đạo thực tổng kết đợt thực tập phạm năm ba I Thực tập phạm năm thứ ba – thực trạng ... x 3) : - Sinh viên phạm vắng mặt 20% thời gian quy định đợt thực tập phạm năm thứ ba không xét đánh giá kết thự tập năm thứ ba Những sinh viên phải thực tập lại theo kế hoạch thực tập sư...
 • 26
 • 1,642
 • 2

Tài liệu CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG THỰC TẬP PHẠM - TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM KỸ THUẬT TPHCM docx

Tài liệu CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG THỰC TẬP SƯ PHẠM - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM docx
... II Tìm hi u ch ng trình t o M c tiêu - Xác nh thích - c quy trình xây d ng ch ng trình t o c a c s th c t p, phân tích gi i c y u t c a n i dung ch ng trình môn h c V n d ng linh ho ... lý thuy t th c hành N i dung - Khung ch - Ch ng trình c a trình t o (bán lành ngh , lành ngh ) ng trình t o c a nhóm ngh ho c t ng ngh ̇ M c tiêu t o c a nhóm ngh ̇ N i dung th i gian t o c a ... thao tác m u N i dung - So n giáo án lí thuy t vi t ̇ c ng gi ng Nh n bài, nghiên c u giáo trình tài li u tham kh o giáo viên h ng d n chuyên môn t i c s th c t p ̇ - So n giáo án tài li u d y Chu...
 • 4
 • 430
 • 1

Sinh viên thực tập phạm và những kinh nghiệm cần thiết

Sinh viên thực tập sư phạm và những kinh nghiệm cần thiết
... viên thực tập môn Hoạt động dự sinh viên thực tập phạm không dịp để giảng viên trường đại học đánh giá tình hình thực tập, chất lượng lực giảng dạy sinh viên trường phổ thông mà hội để giảng viên ... Lập kế hoạch thực tập Thời gian thực tập sinh viên kéo dài tùy theo xếp trường đại học, cao đẳng đơn vị đăng ký thực tập Do đó, để trình thực tập không bị lúng túng bỡ ngỡ, sinh viên nên tự xây ... người Sinh viên thực tập cần quan tâm ý kiến nhận xét, đánh giá tiết dạy mẫu từ phía giảng viên, giáo viên hướng dẫn sinh viên khác đoàn, từ có thêm nhiều nguồn ý kiến khác để đúc kết nên kinh nghiệm...
 • 2
 • 1,054
 • 5

CHƯƠNG 3. THỰC PHẨM VÀ NHU CẦU DINH DƯỠNG CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC NHAU doc

CHƯƠNG 3. THỰC PHẨM VÀ NHU CẦU DINH DƯỠNG CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC NHAU doc
... Nội dung chương 3.1 Dinh dưỡng cho trẻ em 3.2 Dinh dưỡng cho người lao động 3.3 Dinh dưỡng cho người cao tuổi 3.4 Nhu cầu phụ nữ có thai cho 3.1 DINH DƯỠNG CHO TRẺ EM 3.1 .1 Dinh dưỡng cho trẻ ... Frontera, 1991) 3.3 .1 Nhu cầu dinh dưỡng người cao tuổi 3.3 .1.1 Nhu cầu lượng Ở người già, hoạt động sống giảm sút, khối bắp giảm Do đó, nhu cầu lượng giảm Ăn q nhiều q khơng tốt cho sức khỏe người ... vitamin chất khống: - Các loại rau, củ, Thức ăn giàu lipid: - Dầu, mỡ, bơ - Hạt có dầu: vừng, lạc 3.1 .2 Dinh dưỡng cho trẻ em tuổi 3.1 .2.1 Nhu cầu chất dinh dưỡng a Nhu cầu carbohydrat  Carbohydrat...
 • 51
 • 661
 • 2

MẪU THU HOẠCH cá NHÂN đợt THỰC tập PHẠM năm THỨ 3

MẪU THU HOẠCH cá NHÂN đợt THỰC tập sư PHẠM năm THỨ 3
... bình 71 Yếu Tiếng Việt 59,8% 4 53 30,8% 33 5 8 ,3% 60 1,1% 53, 2% 39 ,4% 7,1% 0 ,3% 10 BÁO CÁO THU HOẠCH CÁ NHÂN ĐỢT THỰC TẬP SƯ PHẠM Đánh giá chung Học kỳ năm học 20 13- 2014 trường tiểu học Trần Thành ... lớp 3, 4, học môn tự chọn Tin học IV Kế hoạch thực nhiệm vụ năm học 20 13 – 2014 BÁO CÁO THU HOẠCH CÁ NHÂN ĐỢT THỰC TẬP SƯ PHẠM Công tác đạo nhà trường học kỳ I năm học 20 13 – 2014 Năm học 20 13 ... đầu thực tập, em trì tổ chức lớp tập thể tự quản tốt Em thường xuyên tìm hiểu có kế hoạch bồi dưỡng ý thức đạo 12 BÁO CÁO THU HOẠCH CÁ NHÂN ĐỢT THỰC TẬP SƯ PHẠM đức, cách quản lý cho đội ngũ cán...
 • 19
 • 3,822
 • 75

Xem thêm

Từ khóa: chương iii thực nghiệm sư phạmthực nghiệm sư phạmphương pháp thực nghiệm sư phạmphương pháp nghiên cứu thực nghiệm sư phạmphương pháp thực nghiệm sư phạm là gìtiep thu va su li thong ti trong thuc nghiem su phamthcs thực nghiệm sư phạmtrường thực nghiệm sư phạm q5trường thực nghiệm sư phạm trần bình trọngtrường thực nghiệm sư phạmthực nghiệm sư phạm là gìthực nghiệm sư phạm sài gònthcs thực nghiệm sư phạm quận 5 tphcmchuong 3 thuc nghiem danh giathư xin cung cấp thông tin và thực nghiệm sư phạmNghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với chuối tiêu hồng tại tỉnh phú thọHình tượng người phụ nữ trong truyện ngắn của nguyễn ngọc tư và le clézioGIÁO ÁN BÀI SỐ TRÒN CHỤC TRỪ ĐI MỘT SỐGIÁO ÁN ĐIỆN TỬ Bài Quy đồng mẫu số các phân sốKL triết lý nhân sinh của truyền thuyết về thời đại hùng vươngKẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN TOÁN Bài TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓTính biện chứng trong chính sách kinh tế mới của v i lênin và ý nghĩa của nó đối với việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ ngKL triết lý cải cách của nguyễn trường tộ và ý nghĩa của nó dối với sự nghiệp đổi mới ở việt namTriết lý cải cách của nguyễn trường tộ và ý nghĩa của nó dối với sự nghiệp đổi mới ở việt nam tiểu luận cao họcNghiên cứu phân tích tình hình cháy trong 5 năm từ 2012–2016 và dự báo tình hình cháy từ 2017–2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (Khóa luận tốt nghiệp)Truyện ngắn, tản văn nguyễn quang thiều từ góc nhìn phê bình sinh tháiĐánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ 3g của tập đoàn viễn thông quân đội (vietel) tại thái nguyênBộ Đề Phương Ngữ Chính Tả Ba Vùng Bắc Trung NamQuản lý hoạt động giáo dục hành vi văn hóa cho học sinh của trường trung học phổ thông quang trung, huyện ninh giang, tỉnh hải dươngPD 1000:2003 Universal decimal ClassificationBài tập Phân tích tác phẩm dân gian Sơn tinh thủy tinhPD 4763:2012 Classification rules for the enduse application of test results arising from BS 4763, “Classification and method of test for external fire exposure of roofs”ôn thi tin học đại cươngPhương pháp dạy học Tiếng Việt 2 Vấn đề dạy tập viết trong chương trình Tiếng Việt ở tiểu họcGiáo án đạo đức tiết 2 Bài 1 Kính yêu Bác Hồ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập