NCKH sử DỤNG PHẦN mềm GEOMETTERS SKETCHPAD TRONG GIẢNG dạy HÌNH lớp 9

Sử dụng phần mềm GEOMETERS SKETCHPAD trong dạy- học khối đa diện và mặt tròn xoay theo lý thuyết kiến tạo

Sử dụng phần mềm GEOMETERS SKETCHPAD trong dạy- học khối đa diện và mặt tròn xoay theo lý thuyết kiến tạo
... SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM GSP TRONG DẠY – HỌC KHỐI ĐA DIỆN VÀ MẶT TRÒN XOAY THEO LÝ THUYẾT KIẾN TẠO Dạy học kiến tạo với hỗ trợ công nghệ thông tin 1.1 thuyết kiến tạo ... khối đa diện mặt tròn xoay theo thuyết kiến tạo Dạy học kiến tạo với hỗ trợ công nghệ thông tin 1.1 thuyết kiến tạo quan điểm kiến tạo dạy học toán 1.2 Quan điểm kiến tạo lớp học 1.3 Dạy học ... học theo quan điểm kiến tạo với hỗ trợ công nghệ thông tin Các định hướng để sử dụng phần mềm GSP dạy - học khối đa diện mặt tròn xoay 2.1 Đặc điểm nội dung kiến thức khối đa diện mặt tròn xoay...
 • 89
 • 1,041
 • 4

SKKN sử dụng phần mềm geometers sketchpad trong môn hình học 9

SKKN sử dụng phần mềm geometers sketchpad trong môn  hình học 9
... SKKN sử dụng phần mềm Geometers Sketchpad môn - Hình học - Có lớp học bồi dỡng để nâng cao trình độ tay nghề, trình độ tin học đợc tiếp cận với phần mềm hỗ trợ dạy học - Có địa t vấn chuyên môn ... Hải Phòng -3- SKKN sử dụng phần mềm Geometers Sketchpad môn - Hình học Chúng ta vẽ dây CD sau dùng phần mềm Geometer's Sketchpad làm dây CD di động để thành đờng kính AB Chúng ta sử dụng để vẽ cách ... Cao Minh Vĩnh Bảo Hải Phòng -7- SKKN sử dụng phần mềm Geometers Sketchpad môn - Hình học Ví dụ Tiết 25 - Hình học tập Vị trí tơng đối đờng thẳng đ- ờng tròn Bài 19/ 110 (SGK) Cho tâm đờng tròn có...
 • 14
 • 134
 • 0

Sử dụng phần mềm Cabri 2D trong chương 1 Hình học 11

Sử dụng phần mềm Cabri 2D trong chương 1 Hình học 11
... ph n m m file hình nh ñã ñư c v s n ñ th c hi n gi ng c a chương I Hình h c l p 11 ð ng th i t chuyên môn ti n hành rà soát toàn b chương trình toán l p 10 , 11 12 xem có nh ng nào, hình v c n s ... lư ng: K t qu ki m tra ti t chương I Phép d i hình phép m t ph ng l p 11 thu ñư c sau: (L p 11 G áp d ng phương pháp cũ - Ch s d ng hình v minh ho giáo khoa; l p 11 D l p áp d ng phương pháp) T ... 2 013 -2 014 2.4 Hi u qu c a Sáng ki n kinh nghi m Trong năm h c 2 013 -2 014 , ñã c ng tác v i giáo viên gi ng d y kh i 11 môn Toán ñ tri n khai s d ng ph n m m Cabri 2D GeoGebra gi ng d y chương I Hình...
 • 34
 • 415
 • 0

Sử dụng phần mềm Geometers Sketchpad hỗ trợ dạy học toán

Sử dụng phần mềm Geometers Sketchpad hỗ trợ dạy học toán
... thiệu phàn mềm Geometer’s Sketchpad 1.1 Giới thiệu chung Phần mềm Geometer’s ketchpad nhà toán học Mỹ thiết kế vào năm 90 Hiện phần mềm coi phần mềm mô hình học động số giới Phần mềm cung cấp ... phạm vi đối tượng VIE TM Trong môn hình học nói chung hình học phổ thông nói riêng vẽ hình thường xuyên cần thiết Chính việc sử dụng phần mềm dạy học hỗ trợ tốt hay sinh động Nó công cụ đắc lực ... hệ hình học Những đối tượng hình học thường có quan hệ với nhau, Sketchpad sử dụng mối quan hệ hình học- cha con- phép người dùng thao tác, hoạt ảnh hoá nghiên cứu kĩ hình vẽ mà người sử dụng tạo...
 • 38
 • 95
 • 0

Ứng dụng phần mềm máy tính trong giảng dạy và nghiên cứu hóa phân tích

Ứng dụng phần mềm máy tính trong giảng dạy và nghiên cứu hóa phân tích
... tỏi ch rỏc thỏi, in, in t 22 3.3 CC PH NG PHP HI Q l I A BIKN PHN TCH DềNG THI NHIẩU CU T TRONG HN HP Trong phm vi ti ny chỳng tụi ch trinh by cỏc kột qu nghiờn cu ng dng phõn mờm M ATLAB gii ... nng, c bit hiu qu xõy dng cỏc hm tinh toỏn cho cỏc bi toỏn phc liờn quan ti ma trn hoc tớnh lp Trong phm vi ti ny, chỳng tụi chi trung nghiờn cu nhng ng dng cựa phn mm mỏy tớnh Matlab, Origin, ... Excel l mt nhng phn mm ph bin nht m mỏy tớnh no cng cú Vỡ vy Excel c ng dng rt rng rói v d s ng Trong húa hc cng nh cỏc ngnh khoa hc khỏc, phn mm Excel rt hu dng x lý thong kờ so liu phõn tớch,...
 • 52
 • 372
 • 0

Sử dụng phần mềm geometers sketchpad làm công cụ hỗ trợ trong dạy, học, giải một số bài toán về hàm số và đồ thị

Sử dụng phần mềm geometers sketchpad làm công cụ hỗ trợ trong dạy, học, giải một số bài toán về hàm số và đồ thị
... chung việc dạy ,học, giải toán hàm số đồ thị nói riêng Đã xây dựng số ví dụ sử dụng phần mềm GSP dạy, học, giải toán số nội dung cụ thể phần hàm số số toán liên quan đến đồ thị hàm số Về hướng mở ... BÍCH SỬ DỤNG PHẦN MỀM GEOMETER’S SKETCHPAD LÀM CÔNG CỤ HỖ TRỢ TRONG DẠY, HỌC, GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ Chuyên ngành: Phương pháp toán sơ cấp Mã số: 60460113 LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN ... toán Chương Sử dụng phần mềm GSP để thiết kế số mô hình làm công cụ hỗ trợ việc dạy, học, giải số toán hàm số đồ thị chương trình THPT Phụ lục trình bày hướng dẫn sử dụng phần mềm GSPcơ Số hóa trung...
 • 60
 • 145
 • 1

Sử dụng phần mềm Pwoer Ponitr trong day học

Sử dụng phần mềm Pwoer Ponitr trong day học
... giáo án sử dụng phần mềm Power Point để xử lí kĩ thuật theo yều cầu phương pháp sư phạmtích cực hoá hoạt động học tập HS; - Cần phối hợp sử dụng phần mềm Power Point với thiết bị dạy học khác ... làm trung tâm Kinh nghiệm mười tháng qua sử dụng phần mềm Power Point vào dạy học môn Tiểu học CĐSP : 1-Trước hết phải thiết kế tốt giáo án (Giáo án dạy học với đơn vị tri thức chuyển tới HS PPDH ... Khoa học CNTT có xử lí kĩ thuật tốt phục vụ cho việc thể PPDH tích cực- lấy HS làm trung tâm * Với phần mềm Power Point, dạy- học, GV: - Tạo đối tượng: Văn bản;...
 • 21
 • 239
 • 0

Sử dụng phần mềm cabri 3d trong dạy học nội dung quỹ tích chương trình hình học lớp 11 trung học phổ thông

Sử dụng phần mềm cabri 3d trong dạy học nội dung quỹ tích chương trình hình học lớp 11 trung học phổ thông
... Cabri 3D dạy học nội dung Quỹ tích chương trình Hình học lớp 11 trung học phổ thông Mục đích nghiên cứu Đề xuất phương án sử dụng phần mềm Cabri 3D dạy học số toán quỹ tích nhằm nâng cao hiệu trình ... cứu: sử dụng phần mềm Cabri 3D dạy học toán quỹ tích HHKG lớp 11 THPT Giả thuyết khoa học Trong dạy học giải toán quỹ tích HHKG lớp 11 THPT, tổ chức hoạt động dạy học giải toán với hỗ trợ phần mềm ... HS sử dụng phần mềm Cabri 3D dạy học giải toán quỹ tích không gian Qua việc sử dụng phần mềm Cabri 3D phục vụ cho dạy học giải toán quỹ tích HHKG lớp 11 THPT tốt - Luận văn góp phần đổi PPDH hình...
 • 21
 • 1,136
 • 8

Sử dụng phần mềm Microsoft Powerpoint trong dạy học lịch sử ở trường Trung học phổ thông

Sử dụng phần mềm Microsoft Powerpoint trong dạy học lịch sử ở trường Trung học phổ thông
... pháp sử dụng phần mềm Microsoft PowerPoint dạy học lịch sử (Qua nghiên cứu kiến thức -phần Lịch sử giới lớp 10) 7 CHƯƠNG 1: SỬ DỤNG PHẦN MỀM MICROSOFT POWERPOINT TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ TRƯỜNG TRUNG ... khoa học, hiệu cần thiết mặt khoa học thực tiễn DHLS trường THPT Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết trên, chọn đề tài: “ Sử dụng phần mềm Microsoft PowerPoint dạy học lịch sử trường Trung học phổ thông ... dung phương pháp dạy học lịch sử trường phổ thông , (Trần Quốc Tuấn, Đoàn Văn Hưng, “Ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông- hướng tích cực đổi dạy học lịch sử trường phổ thông ), NXB ĐHSP,...
 • 28
 • 875
 • 3

Sử dụng phần mềm ResRad 6 trong đánh giá nhiễm bẩn phóng xạ

Sử dụng phần mềm ResRad 6 trong đánh giá nhiễm bẩn phóng xạ
... định đánh giá liều xạ từ nhiễm xạ đất tới thành phần môi trường thể người Đó phần mềm ResRad, phần mềm máy tính thiết kế để đánh giá liều xạ rủi ro từ hạt nhân phóng xạ nhiễm bẩn lại đất Phần mềm ... THIỆU PHẦN MỀM RESRAD 3.1 Tính phần mềm ResRad 3.1.1 Giới thiệu phần mềm ResRad RESRAD phần mềm máy tính thiết kế để đánh giá liều xạ rủi ro từ hạt nhân phóng xạ nhiễm bẩn lại đất Phần mềm phát ... pháp đánh giá nhiễm bẩn phóng xạ môi trường đất: - Cơ sở lý thuyết mô hình đánh giá liều - Các đường xâm nhập chất phóng xạ vào thể người Phần 3: Giới thiệu phần mềm ResRad 6: - Các tính phần mềm...
 • 62
 • 310
 • 0

kinh nghiệm sử dụng phần mềm netop school trong dạy học

kinh nghiệm sử dụng phần mềm netop school trong dạy học
... Phố Lu Kinh nghiệm sử dụng phần mềm NetOp School dạy học - Bước 3: Điền thông tin User name, Organization, Serial number  Next, chọn Complete (nên lựa chọn mục để sử dụng tất tính phần mềm)  ... THCS thị trấn Phố Lu Kinh nghiệm sử dụng phần mềm NetOp School dạy học - Bước 4: Chọn Install  đợi máy cài đặt, sau cài đặt song phần mềm đưa thông báo Completing the NetOp School Student Setup ... Cài đặt phần mềm máy giáo viên - Bước 1: Chạy file NetOpSchoolTeacher_UK.msi  Next Trần Anh Tuấn – Giáo viên trường THCS thị trấn Phố Lu Kinh nghiệm sử dụng phần mềm NetOp School dạy học - Bước...
 • 24
 • 3,272
 • 12

Báo cáo đồ án Sử dụng phần mềm Adobe Photoshop trong thiết kế đồ họa

Báo cáo đồ án Sử dụng phần mềm Adobe Photoshop trong thiết kế đồ họa
... Chuyên đề Đồ họa ứng dụng – Khoa CNTT – ĐH KHTN TpHCM  Layer Background copy  Phần ảnh: • Chứa hình ảnh ca sĩ Triệu Hoàng  Phần Layer Mask: • Được sử dụng để bôi phần cánh tay • Phần bôi đen ... màu sắc, cường độ, nguồn sáng, góc chiếu sáng…  Cách sử dụng :  Auto FX Mytical Lighting làm việc plug-in Photoshop ứng dụng độc lập  Presets : Chuyên đề Đồ họa ứng dụng – Khoa CNTT – ĐH KHTN ... Menu : chọn sử dụng hiệu ứng lên foreground hay background trường hợp sử dụng Mask Layer Smooth Edge : điều chỉnh thy đổi ánh sang biên masked area Color Mix : o Normal : sử dụng ánh sáng đơn sắc...
 • 26
 • 2,057
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn sử dụng phần mềm geometers sketchpadcách sử dụng phần mềm geometer sketchpadcách sử dụng phần mềm geometers sketchpadcách sử dụng phần mềm toán học trong word 2003sử dụng phần mềm cabri 3d trong dạy học hình không gianbáo cáo đồ án sử dụng phần mềm adobe photoshop trong thiết kế đồ họasáng kiến kinh nghiệm sử dụng phần mềm netop school trong dạy và họcsử dụng phần mềm autodesk softdesk trong thiết kế đường ô tôsử dụng phần mềm arcview gis trong quy hoạch thuỷ lợisử dụng phần mềm flash mx trong dạy học thí nghiệm các bài động học và định luật newton chương trình sách giáo khoa vật lý lớp 10 thptđề xuất một số ý tưởng thiết kế một số bài thí nghiệm thực hành vật lý ảo sử dụng phần mềm flash mx trong dạy học thí nghiệm các bài động học và định luật newton lập trình thí nghiệm ảotừ các kết quả sơ cấp thu được từ điều tra phỏng vấn trực tiếp sử dụng phần mềm data analysis trong excel 2007 để phân tích kết quả điều tra phỏng vấn ta có các kết quả sausử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạysử dụng phương pháp tình huống trong giảng dạy môn giáo dục học tại trường đhnn đhqg hà nộiskkn sử dụng phương pháp trực quan trong giảng dạy môn giáo dục công dân lớp 11VĂN CÔNG HÙNG – cái tôi TRỮ TÌNH đời tư THẾ sự CHẤT vấn CUỘC đờiMỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA ANH VĂN 10NHỮNG vấn đề lý LUẬN và THỰC TIỄN về các tội PHẠM về môi TRƯỜNG THEO LUẬT HÌNH sự VIỆT NAMFestival du lịch Hà NộiDeterminants of adidass supply chain performance in asia pacific regionExchange rate pass through to vietnams import and domestic prisesnhap mon co so du lieuPRODUCTION OF MICROBIAL BIOMASS AND BEER PRODUCTIONBài tập vật lý 7 chương 1Slied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML3Slied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML7BÀI tập đại số CHƯƠNG igiải đề part 5 và 6 đề IIG 2017sách ngữ pháp toeic ms helen diep bí kíp đạt 990 điểmTăng cường công tác quản lý nợ thuế tại Cục thuế tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016 2020Cambridge grammar for IELTS book베트남인을 위한 종합 한국어 3권 tiếng hàn tổng hợp 3BỘ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN OLYMPIC HÓA HỌC 1054 de trac nghiem Tiếng anh vao 10 p226 Đề tiếng anh chuyên THCS phần 2