34 dap an de so 4 trac nghiem luong giac bui the viet

CASIO de so 4 trac nghiem luong giac bui the viet

CASIO de so 4  trac nghiem luong giac bui the viet
... sin (cx + d) Vậy ngày sớm năm 20 14 mặt trời mọc lúc 06 : 00 : A 13/02/20 14 B 03/09/20 14 C 08/ 04/ 20 14 D 26/05/20 14 Bài 17 Số có ánh sáng mặt trời thành phố A vĩ độ 40 o bắc ngày thứ t năm π 2017 cho ... 20 14 ngày 21/06/20 14 (tức ngày thứ 172 năm) mặt trời mọc lúc 06 : 37 (6.62 kể từ lúc nửa đêm) Ngày có thời gian mặt trời chiếu sáng dài năm 20 14 ngày 23/12/20 14 mặt trời mọc lúc 04 : 50 (4. 83 ... thức A = sin 2a − cos 2a : √ √ √ √ 7 +4 2 6+2 7 4 A − B − C − D 3 Bài 39 Nghiệm dương nhỏ thứ hai phương trình sin 2x + tan x = : 9π π 3π 5π B C D A 4 4 Bài 40 Tìm m để phương trình sau có nghiệm...
 • 6
 • 147
 • 1

CASIO de so 3 trac nghiem luong giac bui the viet

CASIO de so 3  trac nghiem luong giac bui the viet
... α + √ 3 √ 4 +3 3 2 3 A A = − B A = C A = − D A = 10 5 Bài 19 Giá trị lớn hàm√số f (x) = sin4 x + cos4 x + cos 2x : A B C D √ Bùi Thế Việt - Trang 2/6 cos x + sin 2x + = Nhận xét : cos 3x Điều ... π Bài 30 Cho α ∈ ; π thỏa mãn sin α = Giá trị biểu thức A = sin 2a − cos 2a : √ √ √ √ 7+4 7−4 6+2 2 A − B C − D − 3 cos x Bài 31 Miền giá trị hàm số y = sin x − tập xác định : tan x + 3 3 A R ... sớm năm 2014 mặt trời mọc lúc 06 : 00 : A 13/ 02/2014 B 26/05/2014 C 08/04/2014 D 03/ 09/2014 Bài 39 Cho phương trình cos2 x + (−2017; 2017π) : A 4 034 B 531 8 π = sin2 x − tan x Số nghiệm thuộc khoảng...
 • 6
 • 124
 • 0

Đề thi thử ĐH năm 2013 môn Sinh có đáp án đề số 4 docx

Đề thi thử ĐH năm 2013 môn Sinh có đáp án đề số 4 docx
... Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h ... Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: diemthi.24h.com.vn Đáp án đề: 243 nghĩa hành ... C 0 ,40 D 0,02 Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: diemthi.24h.com.vn...
 • 9
 • 177
 • 0

60 ĐỀ TOÁN ÔN THI TN THPT (có đáp án) Đề số 4 doc

60 ĐỀ TOÁN ÔN THI TN THPT (có đáp án) Đề số 4 doc
... số phức z   3i –––––––––––––––––––––––– Đáp số: Câu 1: 2) S = 3) m < Câu 2: 1) x  2 2) I  2(  1) 3) y  ; max y  Câu 3: V a3 12 Câu 4a: 1) x  6y  2z   Câu 5a: 1  3i V x Câu 4b: ... Câu 4b (2đ) : Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1, 0, 0); B(0, 1, 0); C(0, 0, 1); D(–2, –1, 2) ... 12 Câu 4a: 1) x  6y  2z   Câu 5a: 1  3i V x Câu 4b: 1) Câu 5b: ; x 2) x  y  z2  36 49 1  3i    z   cos  i sin   6 2) h ...
 • 2
 • 119
 • 0

Đáp án Đề số 4 thi vào lớp 10 chuyên lý

Đáp án Đề số 4 thi vào lớp 10 chuyên lý
... suy UCB = RCB I1 = 1,72 V - Do I3 =I4= UCB/ R 34 = 0,215 A - Vôn kế UAD = UAC + U CD = I1 R1 + I3 R3 = 5, 14 V Vậy số vôn kế 5, 14 V b Do điện trở ampe kế không đáng kể nên ta chập A, D lại Lúc mạch ... ( R1// R3 ) nt R2 // R4 R1 R3 = R1 + R3 - R123 = R2 + R13 = - R13= R123 R4 = R123 + R4 Suy điện trở tơng đơng cua rmạch - Điện trở toàn mạch R = * Số ampe kế I3 +I4 - Dòng điện qua mạch ... nhìn thấy Từ ta có tợng Câu 4: a Do vôn kế có điện trở lớn nên cờng độ dòng điện qua xem nh không.Vậy ta có mạch điện: R1 nối tiếp R2 // ( R3 nt R4) suy R 34 = R3 + R4 = R R RCB = R + R = 1,6...
 • 3
 • 180
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ NĂM 2011 (có đáp án) - Đề số 4 pptx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ NĂM 2011 (có đáp án) - Đề số 4 pptx
... dây có biểu thức  = 2.1 0-2 cos(720t +  )Wb Biểu thức suất điện động cảm ứng khung A e = 14, 4sin(720t - C e = 144 sin(720t -  )V  )V B e = -1 4, 4sin(720t +  )V  D e = 14, 4sin(720t + )V Câu 25 ... lò xo L2 chu kỳ dao động vật 0,4s Nối hai lò xo với hai đầu để lò xo độ dài treo vật vào hệ hai lò xo chu kỳ dao động vật A 0,12s B 0,24s C 0,36s D 0 ,48 s Câu 10 Treo vật nhỏ có khối lượng m = ... A - 1, 340 V B - 0,352V C - 3,520V D - 1 ,41 0V Câu 38 Hiệu điện Anốt Catốt ống Rơnghen 15kV Coi electron bật từ Catôt có vận tốc ban đầu không bước sóng ngắn tia Rơnghen mà ống phát A 3,50.1 0-9 m...
 • 13
 • 138
 • 1

Tuyển tập 55 đề ôn thi đại học năm 2011 môn Toán có đáp án - Đề số 4 ppsx

Tuyển tập 55 đề ôn thi đại học năm 2011 môn Toán có đáp án - Đề số 4 ppsx
... (1.0 điểm) Giải bất phương trình: (logx  log4 x2 ) log2 2x  Hướng dẫn Đề sô Câu I: 2) x4  5x2   log2 m nghiệm  log12 m  9  m  12  144 12    Câu II: 1) (1)   cos x  cos x cos2 ... Nâng cao Câu VI.b (2.0 điểm) Trong không gian Oxyz cho hai điểm A (–1; 3; –2), B (–3; 7; –18) mặt phẳng (P): 2x – y + z + = Viết phương trình mặt phẳng chứa AB vuông góc với mp (P) Tìm tọa độ điểm ... Chuẩn Câu VI.a (2.0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm B(1; 3; 0), C(1; 3; 0), M (0; 0; a) với a > Trên trục Oz lấy điểm N cho mặt phẳng (NBC) vuông góc với mặt phẳng (MBC) Cho...
 • 5
 • 44
 • 0

Đề thi thử Đại học năm 2011 của Trần Sỹ Tùng ( Có đáp án) - Đề số 4 potx

Đề thi thử Đại học năm 2011 của Trần Sỹ Tùng ( Có đáp án) - Đề số 4 potx
...  v   f (u )  f (v) Ta có: f  (t )  3t ln  t  t2 1 t2 1 0  , với f (t )  3t  t  t  f(t) đồng biến  u  v  u  u   3u  u  log3 (u  u  1)  (2 ) Xét hàm số:   g (u )  u ... sát g(t)  (2 )  t2  t 1 m t2  (1  t  2),dox  [0;1 3] t 1 với  t  g'(t) t  2t   Vậy nghiệm t  [1,2]   (t  1)2 g tăng [1,2] Do đó, ycbt  bpt t2  m t 1 m  max g(t )  g(2) ... '(u )   g(u) biến Mà KL: g (0 )   u  x  y 1 nghiệm (2 ) nghiệm hệ PT đồng  Câu VI.b: 1) 2x + 5y + z  11 = 2) A, B nằm phía (P) Gọi A điểm đối xứng với A qua (P)  A '(3 ;1;0) Để M  (P)...
 • 4
 • 45
 • 0

Đề Luyện thi ĐH môn Lý 2015 Có đáp án Đề số 4

Đề Luyện thi ĐH môn Lý 2015 Có đáp án Đề số 4
... hạn dải sáng nhìn thấy Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Vật THPT Quốc Gia 2015 Trang A 4, 2.1014Hz đến 6,5.1014Hz B 3,9.1014Hz đến 8,5.1014Hz C 4, 0.1014Hz đến 7,5.1014Hz D 4, 2.1014Hz đến 7,5.1014Hz Câu 31 ... ngoại? A chất sóng điện từ B khả gây tượng quang điện C xạ không nhìn thấy D tác dụng nhiệt Câu 30 Biết ánh sáng đỏ bước sóng dài 0,75μm ánh sáng tím bước sóng ngắn 0 ,4 m Tần số giới ... phát ánh sáng khả kiến C Tia hồng ngoại kích thích thị giác làm cho ta nhìn thấy màu hồng D Tia hồng ngoại nằm vùng ánh sáng khả kiến, tần số tia hồng ngoại nhỏ tần số ánh sáng đỏ Câu 1: Ta có...
 • 18
 • 102
 • 0

Đề luyện thi thử ĐH môn Hóa Có đáp án Đề Số 4

Đề luyện thi thử ĐH môn Hóa Có đáp án Đề Số 4
... 0, 54 D 0 ,45 Đề số Hóa học ledangkhuong@gmail.com KHÓA LUYỆN ĐỀ 10 ĐỀ ĐẠT ĐIỂM ĐỀ SỐ Câu Cấu hình electron ion Cu2+ Cr3+ A [Ar]3d9 [Ar]3d14s2 B [Ar]3d74s2 [Ar]3d3 C [Ar]3d9 [Ar]3d3 D [Ar]3d74s2 ... 3Fe3O4 → 4Al2O3 + 9Fe 0 ,4 0,15 8x 3x 9x Sau pư 0 ,4- 8x 9x Sau phản ứng có: Al, Fe3O4 , Al2O3 Fe 2Al + 6H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2 0 ,4- 8x (0 ,4- 8x).3:2 Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 => 9x + (0 ,4- 8x).3:2 = 0 ,48 ... A K3PO4 KOH B K2HPO4 K3PO4 C KH2PO4 K2HPO4 D H3PO4 KH2PO4 Hướng dẫn giải: Nên làm phản ứng để tránh nhầm P2O5 + 3H2O →2H3PO4 0,01 0,02 H3PO4 + KOH →KH2PO4 + H2O 0,02 < 0,05 → 0,02 KH2PO4 + KOH...
 • 16
 • 65
 • 1

Luyện Đề Hóa Học THPT Quốc Gia 2015 Có đáp án Đề Số 4

Luyện Đề Hóa Học THPT Quốc Gia 2015 Có đáp án Đề Số 4
... thi gian thu c 19 ,44 gam kt ta v dung dch X cha mui Tỏch ly kt ta, thờm tip 8 ,4 gam bt st vo dung dch X, sau cỏcphn ng hon ton thu c 9,36 gam kt ta Giỏ tr ca m l: A 4, 8 gam B 4, 32 gam C 4, 64gam ... = 84 R = 24 (Mg) 0, ỏp ỏn A Cõu 47 Bi lm : Cỏch 1: Tuyt nh Luyn Húa Hc THPT Quc Gia 2015 Trang 24 Cho KOH vo M thu c khớ Y nờn M cú NH3NO3 K phn ng vi HNO3 ch cho mt sn phm kh nht l NH4NO3 ... l: A 54, 66% B 45 ,55% C 36 ,44 % D 30,37% Cõu 33: Cht no sau õy khụng to kt ta cho vo dung dch AgNO3? A KBr B HCl C NaOH D H3PO4 Cõu 34: Cht hu c X no ch cha loi nhúm chc cú cụng thc phõn t C4H10Ox...
 • 26
 • 152
 • 0

Luyện Đề Sinh Học THPT Quốc Gia 2015 Có đáp án Đề Số 4

Luyện Đề Sinh Học THPT Quốc Gia 2015 Có đáp án Đề Số 4
... khuẩn, virut sống vi khuẩn chứa gen kháng lại kháng sinh Khi kháng sinh tạo áp lực chọn lọc dòng vi khuẩn kháng kháng sinh Đáp án đáp án C Câu 31: F hoán vị = 8% Ti lệ giao tử ab sinh = 46 % Tỉ lệ ... nên đáp án A: Mất cặp A - T cặp G - X Đáp án B: dạng đột biến: Mất thêm Đáp án C: Ảnh hưởng đến nhiều axit amin Đáp án D: Ảnh hường đến axit amin Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Thi Sinh Học THPT Quốc Gia ... 10% = 2,5% Câu 2: Các đáp án A, B, D diễn môi trường lactozo, đáp án C đáp án Câu 3: Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Thi Sinh Học THPT Quốc Gia 2015 Trang * xét bên trái phả hệ: - Với bệnh P: bố (2)...
 • 13
 • 131
 • 0

Luyện Đề Toán Học THPT Quốc Gia 2015 Có đáp án Đề Số 4

Luyện Đề Toán Học THPT Quốc Gia 2015 Có đáp án Đề Số 4
... A-2010) Đáp số: z   i Câu 4. b Gọi số tự nhiên chữ số khác a b c d e Chọn a cách Chọn số lại A cách, suy A số Trong số trên, số chia hết cho là:  Trường hợp 1: e  : chọn số lại ... Bài tập tương tự: a Cho số 0,1,2,3 ,4, 5,6 số tự nhiên chữ số khác cho số chia hết cho 15 Đáp số: 222 số b Cho số 0,1,2,3 ,4, 5,6 Gọi A tập hợp số gồm chữ số khác lập t số Lấy ngẫu nhiên đồng ... 36 A B  10 B Tuyệt Đỉnh Luyện Thi Toán Học THPT Quốc Gia 2015  Trang Chọn B 1, suy A  18  1 14 21 Vậy mặt phẳng thỏa mãn: 18  1 14 x  y  15  21 1 14 z  21 1 14  21 Nhận xét: Để viết...
 • 10
 • 68
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đáp án đề số 4dap an de so 1đáp án 239 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế quốc tếđáp án sách bài tập trắc nghiệm tiếng anh 8đáp án 500 câu hỏi trắc nghiệm chứng khoánđáp án 500 câu hỏi trắc nghiệm thị trường tài chínhđáp án sách bài tập trắc nghiệm tiếng anh 10 mai lan hươngdap an de so 14đáp án đề thi 4 kyu các nămđáp án bộ câu hỏi trắc nghiệm hóa sinhđáp án 125 câu hỏi trắc nghiệm tin học tiểu họcđáp án 200 câu hỏi trắc nghiệm marketing căn bảndap an va cau hoi trac nghiem ky thuat diendap an 50 cau hoi trac nghiem gdqp lop 10 thpt bac aiđáp án của 999 câu trắc nghiệm lý thuyết hóa vô cơĐề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử lớp 8Chính sách phát triển hạ tầng xã hội tại các khu công nghiệp trên địa bàn hà nộiĐánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng tại ngân hàng TNHH MTV standard chartered việt nam chi nhánh lê đại hànhĐào tạo nguồn nhân lực của công ty cổ phần nhiệt điện cẩm phảQuản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh hệ thống sân bóng đá của công ty cổ phần đầu tư f leage tại hà nộiMột số vấn đề lý luận và thực tiễn về cưỡng chế thi hành án dân sự ở việt namĐào tạo nguồn nhân lực tại Trường Cao Đẳng Lương thực - Thực phẩmBiện pháp quản lý hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non trong trường mầm non ánh sao, quận long biên hà nộiKhai thác và sử dụng tư liệu về di tích lệ chi viên trong dạy học lịch sử việt nam lớp 7 ở trường trung học cơ sở huyện gia bình, tỉnh bắc ninhPhát triển đội ngũ hiệu trưởng các trường THCS huyện kim bảng, tỉnh hà nam theo chuẩn hiệu trưởngPhát triển nuôi trồng thủy sản tại thành phố Đồng HớiPhát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Tuy Phước, tỉnh Bình ĐịnhPhát triển thương hiệu Biscafun tại Nhà máy bánh kẹo Quảng NgãiPhát triển thương hiệu hệ thống khách sạn Bamboo Green tại Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam VitourQuản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình ĐịnQuản trị huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà NẵngQuản trị quan hệ khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải VâQuản trị quan hệ khách hàng tại Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Kon TuQuản trị quan hệ khách hàng tại Khu nghỉ mát Sandybeach Đà NẵngQuản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Gia Lai
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập