Toán giải tích Hàm trụ và ứng dụng

LUẬN VAN THẠC sĩ TOÁN GIẢI TÍCH hàm trụ ứng dụng

LUẬN VAN THẠC sĩ TOÁN GIẢI TÍCH hàm trụ và ứng dụng
... thống hàm trụ với ứng dụng tác giả mạnh dạn chọn đề tài Hàm trụ ứng dụng Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu hàm trụ, tính chất hàm trụ ứng dụng hàm trụ Nhiệm vụ nghiên cứu Luận văn tìm hiểu hàm trụ, ... 1.3.2 Các hàm trụ khác 29 1.3.3 Biểu diễn tiệm cận hàm trụ 39 1.3.4 Đồ thị hàm trụ phân bố không điểm Chương ỨNG DỤNG CỦA HÀM TRỤ 47 53 2.1 Ứng dụng để giải vấn đề ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI PHÙNG THỊ NHÀN HÀM TRỤ VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Toán Giải tích Mã số: 60 46 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Người hướng dẫn khoa...
 • 75
 • 179
 • 0

Bài giảng toán kỹ thuật hàm phức ứng dụng hàm giải tích

Bài giảng toán kỹ thuật hàm phức và ứng dụng  hàm giải tích
... Hàm phức ứng dụng Hàm giải tích Tích phân phức Chuỗi hàm phức Lý thuyết thặng dư Ứng dụng lý thuyết thặng dư Phép biến đổi bảo giác Hàm giải tích a Hàm biến phức b Giới hạn liên tục c Đạo hàm ... z z2 Hàm giải tích g Các ví dụ Kiểm tra xem hàm sau có phải hàm giải tích? a ze z b.sin z c.cos z Tìm a, b để hàm sau hàm giải tích, tính dw/dz w  x  ay  xy  j (bx  y  xy ) Viết lại hàm ... + 2z Hàm giải tích e Các tính chất hàm giải tích: Khái niệm Hàm điều hòa: Φ(x,y) gọi hàm điều hòa thỏa phương trình Laplace:  2  2  0 x y Tính chất 1: Nếu f(z) = u + jv hàm giải tích...
 • 21
 • 139
 • 1

Một số quy tắc tính toán trong giải tích biến phân ứng dụng

Một số quy tắc tính toán trong giải tích biến phân và ứng dụng
... tính toán bậc vi phân suy rộng giải tích biến phân đầy đủ Hiện nay, phát triển quy tắc tính toán bậc hai chủ đề nghiên cứu có tính thời giải tích biến phân Cùng với việc tìm kiếm quy tắc tính toán ... toán mới, sử dụng quy tắc tính toán thiết lập để khảo sát tính chất ánh xạ, hàm số tập hợp vấn đề quan tâm 1.3 Tính đơn điệu tính Lipschitz tính chất giải tích biến phân ứng dụng Mặc dù tính chất ... thống quy tắc tính toán giải tích biến phân ứng dụng Vì nhiều toán thực tế dẫn đến mô hình bất đẳng thức biến phân tập lồi đa diện, nên kết tính ổn định thiết lập luận án hữu ích cho việc phân tích...
 • 26
 • 171
 • 0

Một số quy tắc tính toán trong giải tích biến phân ứng dụng (FULL)

Một số quy tắc tính toán trong giải tích biến phân và ứng dụng (FULL)
... gần giải tích biến phân, đặc biệt hệ thống quy tắc tính toán, đưa đến cho hy vọng đạt bước tiến theo hướng nghiên cứu Với lý thế, chọn đề tài "Một số quy tắc tính toán giải tích biến phân ứng dụng" ... thống quy tắc tính toán giải tích biến phân phức tạp khó tiếp cận, cách tự nhiên, từ số quy tắc tính toán người ta muốn dẫn nhiều quy tắc tính toán khác tốt Từ kết trên, dễ dàng thu lại quy tắc ... Vinh nguyễn thị quỳnh trang Một số quy tắc tính toán giải tích biến phân ứng dụng Chuyên ngành: Toán giải tích số: 62 46 01 02 luận án tiến sĩ toán học Người hướng dẫn khoa học: PGS...
 • 96
 • 166
 • 1

Giải tích sóng nhỏ ứng dụng trong biểu diễn các hàm

Giải tích sóng nhỏ và ứng dụng trong biểu diễn các hàm
... cách có hệ thống chi tiết số nét giải tích sóng nhỏ với ứng dụng biểu diễn hàm Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sóng nhỏ - Nghiên cứu xấp xỉ đa phân giải cách xây dựng sóng nhỏ - Nghiên cứu biểu ... nhỏ - Nghiên cứu biểu diễn hàm sóng nhỏ Đối tượng phạm vi nghiên cứu Giải tích sóng nhỏ ứng dụng biểu diễn hàm Phương pháp nghiên cứu Áp dụng phương pháp sưu tầm, phân tích, tổng hợp tài liệu, ... Giải tích sóng nhỏ xem lựa chọn thay cho giải tích Fourier cửa sổ cổ điển Những viên gạch xây dựng nên giải tích Fourier cửa sổ sóng sin cosin nhân với cửa sổ trượt Trong giải tích sóng nhỏ, ...
 • 80
 • 124
 • 0

Bài giảng toán kỹ thuật hàm phức ứng dụng tích phân phức

Bài giảng toán kỹ thuật hàm phức và ứng dụng  tích phân phức
... Hàm phức ứng dụng Hàm giải tích Tích phân phức Chuỗi hàm phức Lý thuyết thặng dư Ứng dụng lý thuyết thặng dư Phép biến đổi bảo giác Tích phân phức a Tích phân đường phức b Công thức tích phân ... tích phân Cauchy c Công thức tích phân Poisson Tích phân phức Tích phân phức Ví dụ: 2 j  2 j zdz  z 2  2  j Nhận xét: Không phải hàm phức dễ dàng tìm nguyên hàm => cần tìm phương pháp khác ... zC Hàm giải tích c Công thức tích phân Poisson Công thức tích phân Poisson: u (r , )  2 2  R2  r u ( R,  ) d  2 R  Rr cos(   )  r Hàm giải tích Bài tập: Tính trực tiếp tích phân...
 • 24
 • 128
 • 0

về bài toán cực đại hàm lồi ứng dụng của nó

về bài toán cực đại hàm lồi và ứng dụng của nó
... thuyết ứng dụng thực tế Một tính chất hàm lồi cho sử dụng rộng rãi toán tối ưu tính chất đạt giá trị cực đại biên Trong toán học ứng dụng ta thường gặp toán tìm cực đại hàm lồi tập lồi Bài toán ... đa diện hàm lồi với tính chất đặc trưng Tiếp theo giới thiệu toán cực đại hàm lồi tập lồi với điều kiện nghiệm tối ưu (toàn cục), tính chất cực đại hàm lồi xét số ví dụ toán cực đại hàm lồi Chương ... cảm ơn ii Mở đầu 1 Bài toán cực đại hàm lồi tập lồi đa diện 1.1 1.1.1 Tập lồi đa diện 1.1.2 Hàm lồi Bài toán cực đại hàm lồi ...
 • 49
 • 250
 • 0

Giải tích ngẫu nhiên ứng dụng trong thị trường tài chính

Giải tích ngẫu nhiên và ứng dụng trong thị trường tài chính
... phân ngẫu nhiên Phương trình vi phân ngẫu nhiên Tích phân ngẫu nhiên Phương trình vi phân ngẫu nhiên yếu tố cấu thành môn Giải tích ngẫu nhiên Chương nói tích phân ngẫu nhiên Itô tích phân ngẫu nhiên ... Chương TÍCH PHÂN NGẪU NHIÊN VÀ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN NGẪU NHIÊN Tích phân ngẫu nhiên Phương trình vi phân ngẫu nhiên yếu tố cấu thành môn Giải tích ngẫu nhiên Chương nói tích phân ngẫu nhiên Itô tích ... phân ngẫu nhiên lời giải, định lý tồn lời giải vài ví dụ minh họa Chương III Vài ứng dụng thị trường tài Chương trình bày trình giá tài sản tài trình ngẫu nhiên, khái niệm độ chênh thị giá, thị trường...
 • 59
 • 318
 • 0

Hàm trụ ứng dụng (LV00244)

Hàm trụ và ứng dụng (LV00244)
... 18 1.3.2 Các hàm trụ khác 29 1.3.3 Biểu diễn tiệm cận hàm trụ 39 1.3.4 Đồ thị hàm trụ phân bố không điểm Chương ỨNG DỤNG CỦA HÀM TRỤ 47 53 2.1 Ứng dụng để giải vấn ... nhiều ứng dụng đặc biệt khoa học đời sống mà việc nghiên cứu hàm trụ đem lại, với mong muốn tìm hiểu cách sâu sắc, có hệ thống hàm trụ với ứng dụng tác giả mạnh dạn chọn đề tài Hàm trụ ứng dụng ... ứng dụng Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu hàm trụ, tính chất hàm trụ ứng dụng hàm trụ Nhiệm vụ nghiên cứu Luận văn tìm hiểu hàm trụ, hệ thống hóa theo hướng ứng dụng Đối tượng phạm vi nghiên cứu Luận...
 • 75
 • 182
 • 0

Giải tích ma trận ứng dụng trong lý thuyết hệ phương trình vi phân tuyến tính

Giải tích ma trận và ứng dụng trong lý thuyết hệ phương trình vi phân tuyến tính
... trọng thuyết phương trình vi phân Bởi lẽ phương trình vi phân bậc cao đưa hệ phương trình vi phân tuyến tính Vi c thể sử dụng ma trận ma trận mũ để trình bày thuyết hệ phương trình vi phân tuyến ... chất ma trận mũ .28 1.6 Ma trận logarit 30 Chương : Giải tích ma trận ứng dụng thuyết hệ phương trình vi phân tuyến tính .34 2.1 thuyết tổng quát hệ phương trình vi phân tuyến tính ... kiến thức giải tích ma trận hệ phương trình vi phân tuyến tính Phạm vi nghiên cứu: kiến thức hệ phương trình vi phân tuyến tính nhất, không nhất, hệ phương trình vi phân tuyến tính với hệ số hằng,...
 • 58
 • 184
 • 0

các khái niệm cơ bản của giải tích đa trị ứng dụng

các khái niệm cơ bản của giải tích đa trị và ứng dụng
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Nguyễn Sĩ Trung CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA GIẢI TÍCH ĐA TRỊ VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Toán giải tích Mã số: 60 46 01 02 ... KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Luận văn trình bày khái niệm giải tích đa trị công cụ giải tích đơn trị Một số kết luận văn trình bày lại rõ ràng, hệ thống chứng minh chi tiết Một số kết khác chứng minh ... ánh xạ đa trị ánh xạ đơn trị Chương giới thiệu cách nhìn khác ánh xạ đa trị Bằng công cụ ánh xạ đơn trị, xem xét tính chất, chứng minh tính chất ánh xạ đa trị Ngược lại ta xem ánh xạ đơn trị ánh...
 • 39
 • 177
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khóa luận mô hình quản lý dự trữ và ứng dụng cho bài toán cụ thểthuật toán bầy đàn pso giải thuật di truyền và ứng dụng giải các bài toán tối ưu đa mục tiêugiải thuật di truyền và ứng dụngkhoa học vũ trụ và ứng dụngtính đơn điệu của hàm số và ứng dụngtích phân kép và ứng dụngphương pháp giải toán giải tích tổ hợp và xác suấtchuyên đề khảo sát hàm số và ứng dụnggiáo trình giải thuật di truyền và ứng dụngcông cụ chủ đề hiển thị luận văn thuật toán khai phá luật dãy và ứng dụng thử nghiệm vào hệ thống quản lý khách hàng và tính hóa đơn nướcbài tập toán giải tích hàm nhiều biếnnội suy bởi hàm rbf và ứng dụng trong đồ họa máy tínhnghiên cứu thuật toán đối sánh chuỗi lai và ứng dụng trong phát hiện đột nhập mạngbài tieu luận chuyên đề về tích vô hướng và ứng dụngthiết kế bộ điều chế và giải điều chế 16qam và ứng dụng vào hệ thống coofdmCONDITIONAL SENTENCE 2Matlab image processing tutorialGiáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 31Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 32Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 33Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 34Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 21Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 24Đề tài: Đời sống tinh thần của nữ công nhân nhập cư ở khu công nghiệp tại Trà VinhTài liệu tiếng Anh về ô tôCông tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện định quánBÀI THAM LUẬN VỀ VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC HỌC SINHTham luận dạy học tích hợp liên môn trung học cơ sởBIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨCPHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC của Hiệu trưởng trường trung học cơ sởKẾ HOẠCH TỰ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TRƯỜNG MẪU GIÁO THẠNH LỢINỘI DUNG TRIỂN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN MẦM NONTIỂU LUẬN tâm lý học NHỮNG vấn đề NHÓM lớn và ý NGHĨA đối với CÔNG tác QUẢN lý xã hộiTIỂU LUẬN tâm lý học PHẢN ỨNG cảm xúc từ góc NHÌN của tâm lý học XUYÊN văn hóa ý NGHĨA rút RA TRONG HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾPcông việc của phóng viên thường trú tại singapore Tiểu luận môn lao động nhà báo
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập