cadcenter vn hướng dẩn vẽ 2d sketch trên NX

Hướng dẫn vẽ đồ thị trên excel 2007

Hướng dẫn vẽ đồ thị trên excel 2007
... http://dongcok51bkhn.tk 14 Hư ng d n v ñ th Excel 2007 Tài li u ñư c sưu t m c a tác gi Tr n Thanh Phong Lưu truy n di n ñàn http://dongcok51bkhn.tk 15 Hư ng d n v ñ th Excel 2007 Hình 1.17: H p tho i Format ... http://dongcok51bkhn.tk 16 Hư ng d n v ñ th Excel 2007 -Auto Đ Excel t xác ñ nh -Fixed Qui ñ nh giá tr nh nh t cho tr c -Major unit Xác ñ nh giá tr kho ng chia tr c -Auto Đ Excel t xác ñ nh -Fixed Qui ñ nh ... ñ th Excel 2007 Bư c 5: Chúng ta có th ñ i sang ki u ñ th khác b ng cách vào: Chart Tools | Design | Type | Change Chart Type H p tho i Insert Chart s li t kê toàn b ki u ñ th hi n có c a Excel...
 • 24
 • 852
 • 5

Hướng dẫn vẽ kỹ thuật trên AutoCad một cách đơn giản phần 10 doc

Hướng dẫn vẽ kỹ thuật trên AutoCad một cách đơn giản phần 10 doc
... công tác thiết kế kỹ thuật Trong sách đ cố ý gạn lọc giới thiệu lệnh nhất, thờng dùng AutoCAD Những lệnh đ giới thiệu cha đủ để đáp ứng nhu cầu, tạo nên vẽ hoành tráng hay vẽ kỹ thuật chuyên sâu, ... lệ nh Phục hồi m vù vẽ mà n hì nh hiệ n ng Tạo ảnh cho vẽ theo chế đ ộ thực ảo Tạo hì nh khối bằ ng cách xoay đ ối tợ phẳ ng ng quanh trục 192 Số v kỹ thuật ch ơng trì nh AutoCAD2 002 Tên lệ nh ... 100 ROTATE ro Xoay đ ối tợ ng 101 RPREF rpr Đặ t tham số cho lệ nh Render (đ ánh bóng) 102 SCALE sc Lệ nh thay đ ổ i kí ch thớc đ ối tợ vẽ ng 103 SCRIPT scr Chạy liên tiế p lệ nh theo kị ch 104 ...
 • 15
 • 279
 • 0

Hướng dẫn vẽ kỹ thuật trên AutoCad một cách đơn giản phần 9 docx

Hướng dẫn vẽ kỹ thuật trên AutoCad một cách đơn giản phần 9 docx
... tin tất đối tợng vẽ Command line: dblist 7.3 Lệ nh DIST Đo khoảng cách đo góc 166 v kỹ thuật ch ơng trì nh AutoCAD2 002 Lệnh dist hiển thị khoảng cách, (góc) xác định hai điểm vẽ Trên công cụ, chọn ... 160 v kỹ thuật ch ơng trì nh AutoCAD2 002 Hì nh 6.11 - Sử dụ ng lệ nh Minsert 6.14 Lệ nh DIVIDE Lệnh chia đối tợng vẽ thành nhiều phần Lệnh Divide chia đối tợng thành nhiều phần có độ dài ... thị hình phần hình vẽ đợc xác định cửa sổ chữ nhật 7.7 Lệ nh PAN Xê dịch vẽ hình Lệnh Pan cho phép xê dịch hình vẽ hình để xem đợc tất phần khác hình vẽ mà không thay đổi kích thớc hành Trên công...
 • 20
 • 476
 • 0

Hướng dẫn vẽ kỹ thuật trên AutoCad một cách đơn giản phần 8 potx

Hướng dẫn vẽ kỹ thuật trên AutoCad một cách đơn giản phần 8 potx
... nh vẽcó thể sử dụng phí m tắ t Ctrl - E đ ể chuyể n lệ nh vẽtừ mặ t nà y sang mặ t khác cách nhanh chóng tiệ n lợ i 142 6.7 v kỹ thuật ch ơng trì nh AutoCAD2 002 Lệ nh DSETTINGS Tạo lới cho vẽ ... (hình 6 .8) ta nhập lệnh cách sau : Trên công cụ, chọn Từ Draw menu, chọn Block -> Make Command line: Block Hì nh 6 .8 - Đị nh nghĩ a tham số đ ể tạo khối 154 v kỹ thuật ch ơng trì nh AutoCAD2 002 ... biệt phần chèn Khi chèn khối nhng muốn trì riêng biệt nguyên thể phải đặt dấu (*) trớc tên khối Chèn file vào vẽ Một vẽ coi nh khối chèn vào vẽ khác, sử dụng lệnh insert AutoCAD tìm file vẽ cần...
 • 20
 • 293
 • 0

Hướng dẫn vẽ kỹ thuật trên AutoCad một cách đơn giản phần 7 ppt

Hướng dẫn vẽ kỹ thuật trên AutoCad một cách đơn giản phần 7 ppt
... không gian giấy vẽ ; o Use overall scale of : gán tỉ lệ cho biến kiểu kích thớc Với cách chọn ta tăng tỉ lệ thành phần đờng ghi kích thớc thay đổi theo; 126 v kỹ thuật ch ơng trì nh AutoCAD2 002 o ... cho đơn vị góc o Units format : Định dạng đơn vị cho góc; o Precision : hiển thị số chữ số thập phân có nghĩa cho đơn vị góc o Zero suppression : bỏ qua số 128 v kỹ thuật ch ơng trì nh AutoCAD2 002 ... hình 5.8 Từ ta hiệu 122 v kỹ thuật ch ơng trì nh AutoCAD2 002 chỉnh hầu hết tham số mô tả đờng ghi kích thớc (kiểu mũi tên, màu sắc, độ dày nét vẽ, kiểu chữ, font chữ, cách thể đờng nét, hớng...
 • 20
 • 222
 • 0

Hướng dẫn vẽ kỹ thuật trên AutoCad một cách đơn giản phần 6 doc

Hướng dẫn vẽ kỹ thuật trên AutoCad một cách đơn giản phần 6 doc
... 100 v kỹ thuật ch ơng trì nh AutoCAD2 002 4. 16 Lệ nh TRACE Lệnh vẽ đoạn thẳng có độ dày Command line: Trace Specify trace width :Nhập khoảng cách, vào giá trị, Specify ... tự (String) 110 v kỹ thuật ch ơng trì nh AutoCAD2 002 Một tập hợp biến kích thớc với giá trị định tạo nên kiểu kích thớc AutoCAD cho phép ngời dùng tạo lu trữ kiểu kích thớc vẽ Khi gọi kiểu kích ... thớc trớc 1 16 v kỹ thuật ch ơng trì nh AutoCAD2 002 5.10 Lệ nh LEADER Ghi kích thớc theo đờng dẫn Từ Dimension menu, chọn Leader Command line: Leader Lệnh cho phép ghi theo đờng dẫn Nếu trị số...
 • 20
 • 875
 • 0

Hướng dẫn vẽ kỹ thuật trên AutoCad một cách đơn giản phần 5 potx

Hướng dẫn vẽ kỹ thuật trên AutoCad một cách đơn giản phần 5 potx
... góc nghiêng cho đờng gạch Spacing -Xác định khoảng cách đờng gạch 82 v kỹ thuật ch ơng trì nh AutoCAD2 002 Double - Lựa chọn cho phép AutoCAD vẽ loạt đờng thứ hai vuông góc với loạt đờng góc (gạch ... văn AutoCAD c Các ký tự vẽ AutoCAD câu, từ, ký tự, dòng ghi chí đoạn văn bảng biểu Đây lời văn đợc dùng để miêu tả đối tợng bên vẽ giải thích công nghệ, tính chất đối tợng vẽ v.v Văn vẽ AutoCAD ... TEXTFILL = (ON) 98 v kỹ thuật ch ơng trì nh AutoCAD2 002 Cá lệ nh vẽvà tạ hì nh c o 4.13 Lệ nh XLINE (Construction line) Lệnh vẽ đờng thẳng chùm đờng thẳng giao Lệnh thờng đợc sử dụng để vẽ đờng gióng,...
 • 20
 • 765
 • 0

Hướng dẫn vẽ kỹ thuật trên AutoCad một cách đơn giản phần 4 ppsx

Hướng dẫn vẽ kỹ thuật trên AutoCad một cách đơn giản phần 4 ppsx
... hàng â m ngc lại T ng tự nh ợ ợ nế u khoảng cách giữ a cột d ng cột thêm vào nằm phí a bên phải đối tng sở ngc lại ợ ợ 64 v kỹ thuật ch ơng trì nh AutoCAD2 002 Với lựa chọn Rectangular khai báo ... 3 .4 - Hộp thoại Array vớ lựa chọn Polar array i Hộp thoại hình 3 .4 có nhiều thành phần tơng tự hộp thoại hình 3.2, cách sử dụng phím ; hoàn toàn tơng tự Ngoài hộp thoại hình 3 .4 có thêm thành phần ... chọn phím Khi AutoCAD cho hộp thoại với nhiều kiểu lựa chọn nét khác 70 v kỹ thuật ch ơng trì nh AutoCAD2 002 (đợc liên kết với File) chí ngời sử dụng tự định nghĩa thêm kiểu nét vẽ Hì nh 3.7 -...
 • 20
 • 391
 • 0

Hướng dẫn vẽ kỹ thuật trên AutoCad một cách đơn giản phần 3 docx

Hướng dẫn vẽ kỹ thuật trên AutoCad một cách đơn giản phần 3 docx
... Isometric lệnh vẽ ellipse cho phép ta vẽ hình elip hình chiếu trục đo (hình 2 .3) Hì nh 2 .3 - Vẽ đ ờng trò n hì nh chiế u trụ c đ o lệ nh Ellipse 2.5 Lệ nh PLINE Lệnh vẽ đờng đa tuyến 42 v kỹ thuật ch ... thứ nhất(1) 46 v kỹ thuật ch ơng trì nh AutoCAD2 002 Second endpoint of edge: Trỏ điểm thứ hai(2) Khoảng cách điểm (1) điểm (2) cạnh Polygon 2.7 Lệ nh RECTANG Vẽ hình chữ nhật Trên công cụ, chọn ... điểm thứ giới hạn phần đợc xóa Nếu trả lời F AutoCAD yêu cầu xác định lại điểm thứ điểm thứ hai giới hạn phần xóa Enter first point: Chọn điểm thứ (1) 52 v kỹ thuật ch ơng trì nh AutoCAD2 002 Enter...
 • 20
 • 296
 • 0

Hướng dẫn vẽ kỹ thuật trên AutoCad một cách đơn giản phần 2 ppt

Hướng dẫn vẽ kỹ thuật trên AutoCad một cách đơn giản phần 2 ppt
... 20 v kỹ thuật ch ơng trì nh AutoCAD2 0 02 Với vẽ cha có tên muốn lu vẽ hành dới tên khác, th mục khác bạn nhập tên đờng dẫn vẽ vào ô File name, phần mở rộng tệp tin vào ... radian) 0.7854r - Surveyor's Units (đơn vị trắc địa) N 45d0'0" E 22 v kỹ thuật ch ơng trì nh AutoCAD2 0 02 Chọn dạng đơn vị đo góc muốn dùng Trong ví dụ (examples) Là cách thức thể góc 45o dạng tơng ... ta gõ tiếp AutoCAD lấy điểm cuối hình đồ hoạ làm điểm bắt đầu vẽ Nếu đối tợng vừa vẽ đoạn thẳng lệnh Line lúc vẽ tiếp đoạn thẳng Nếu 34 v kỹ thuật ch ơng trì nh AutoCAD2 0 02 đối tợng vẽ trớc cung...
 • 20
 • 707
 • 0

Hướng dẫn vẽ kỹ thuật trên AutoCad một cách đơn giản phần 1 pptx

Hướng dẫn vẽ kỹ thuật trên AutoCad một cách đơn giản phần 1 pptx
... khối 10 0 10 1 10 2 10 4 10 5 10 5 10 6 10 6 10 7 10 9 10 9 11 0 11 3 11 3 11 3 11 3 11 4 11 4 11 5 11 6 11 9 12 0 12 0 13 0 13 1 Các lệnh hiệu chỉnh 6 .1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 Lệnh SELECT lựa chọn đối vẽ Lệnh ... tợng vẽ thành nhiều phần Lệnh MEASURE chia đối tợng theo độ dài Lệnh WBLOCK ghi khối đĩa Lệnh EXPLORE phân r khối Trình bày in vẽ AutoCAD 15 4 15 5 15 9 16 0 16 1 16 2 16 4 16 5 Khối lệnh tra cứu 7 .1 7.2 ... gọi Viewport 16 7 16 9 17 0 Các lệnh điều khiển máy in 7.9 Lệnh LAYOUT định dạng trang in 7.9 .1 Trang Plot Device 7.9.2 Trang Layout Settings 7 .10 Lệnh PLOT xuất vẽ giấy 17 1 17 3 17 7 17 9 Các lệnh...
 • 18
 • 261
 • 2

hướng dẫn vẽ bản đồ trên microstation đổi sang font vntime nhé

hướng dẫn vẽ bản đồ trên microstation đổi sang font vntime nhé
... đợc nh hình vẽ Bớc 6: đa khung số hóa vào đồ Ta vào công cụ nh hình vẽ Sau ta đợc bảng nh sau Chọn tích Auto move để hình tự chuyển sau nhấn Define để lập vùng giới hạn di chuyển (đa đồ để tùy ... Bớc 5: Lựa chọn màu đồ chuẩn Chọn Application chọn Microstation để quay giao diện làm việc Microstation SE Lựa chọn công cụ Color Table mục Settings Chọn File/Open để mở bảng liệu, tìm đến file ... bớc không đợc thực thi Bớc 7: Số hóa Mở vào mục lựa chọn đối tợng số hóa đồ ta có đợc bảng Tại ta xác định thông tin đồ để lựa chọn đối tợng số hóa cho thích hợp theo quy định Bộ Tài nguyên Môi...
 • 27
 • 293
 • 0

Hướng dẫn về sơ đồ mạch điện trên xe ô tô

Hướng dẫn về sơ đồ mạch điện trên xe ô tô
... Mô tả Mô tả Để hiểu đồ mạch hệ thống phát cố, bạn phải biết vị trí phận lắp đặt xe cách nối chúng đồ EWD soạn cho kiểu xe Bản vẽ thể điều gọi đồ EWD (Sơ đồ đấu dây điện) (1/1) ... thống khác Các số trang đồ mạch hệ thống (1/1) -14- www.oto-hui.com Thông tin mạch hệ thống Khi vùng sửa chữa kiểm tra tìm thấy đồ mạch hệ thống, tham khảo trang đồ sau Trang cho tổng ... hiệu đồ mạch điện dùng ký hiệu để trình bày linh kiện khác nhau, ắc quy bán dẫn Các ký hiệu liệt kê phần "Bảng giải thuật ngữ ký hiệu" (1/1) -3- www.oto-hui.com Hướng dẫn cách dùng EWD Các mạch...
 • 22
 • 25,597
 • 162

Báo cáo hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoánx

Báo cáo hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoánx
... để quản lý việc xuất nhập hàng hóa, chi phí phát sinh IV Báo cáo tài Đính kèm báo cáo tài V Bản giải trình báo cáo tài báo cáo kiểm toán Kiểm toán độc lập a Đơn vị kiểm toán độc lập : Công ty Kiểm ... sản phẩm thị trường mới…) Sử dụng chung kênh phân phối sản phẩm Công ty cổ phần Kinh Đô (Cổ đông sở hữu 51% vốn) Triển vọng kế hoạch tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu…) III Báo cáo Ban Giám ... Các công ty có liên quan Công ty nắm giữ 50% vốn cổ phần công ty Công ty cổ phần Kinh Đô : Sở hữu 2.551.585 cổ phần chiếm tỷ lệ 51% Vốn điều lệ Công ty có 50% vốn cổ phần công ty nắm giữ Công...
 • 9
 • 291
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn vẽ đồ thị trên excel 2010hướng dẫn vẽ tranh 3d trên giấyhướng dẫn vẽ mạch in trên orcadhướng dẫn vẽ mạch in trên proteushướng dẫn vẽ biểu đồ trên excel 2003hướng dẫn vẽ tranh 3d trên giấy bằng bút chìhướng dẫn vẽ biểu đồ trên word 2007hướng dẫn vẽ biểu đồ trên word 2003hướng dẫn vẽ biểu đồ trên word 2010hướng dẫn vẽ truyện tranh trên máy tínhhuong dan ve tranh 3d tren may tinhhướng dẫn vẽ biểu đồ trên excel 2007hướng dẫn vẽ biểu đồ trên excel 2010hướng dẫn vẽ biểu đồ trên excelhướng dẫn vẽ tranh chibi trên giấyGiáo án trẻ từ 25 đến 36 tháng tuổiKế hoạch thực hiện chủ đề Các hiện tượng tự nhiênSOẠN BÀI THƯƠNG VỢ (TRẤN TẾ XƯƠNG)bài tập TIẾNG ANH VỀ PHÁT ÂM, DẤU NHẤN, TRỌNG ÂM MỚIMục lục đề ánPhương pháp xác định chất hữu cơCAUHOI_Thi_LT_Sinh hoc phan tuÔn tập Công nghệ sinh học đại học Y Dược tp HCMTrắc nghiệm -SHPT- SGK đại học Y Dược tp HCMHarry Potter and the Order of the PhoenixBài tập trắc nghiệm Mai Lan Hương Lớp 8practical process research and developmentTài liệu môn Bào chếPHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN KHÓ CỦA CHƯƠNG I DAO ĐỘNG CƠ HỌCGNU Octave A highlevel interactive language for numerical computationsInternational Convention on the Elimination of All Forms of Racial DiscriminationNâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hóa huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội giai đoạn 20162020COMMON RECRUITMENT PROCESS FOR RECRUITMENT OF PROBATIONARY OFFICERS MANAGEMENT TRAINEES IN PARTICIPATING ORGANISATIONSSoạn bài Câu cá mùa thu (Thu điếu)GIÁO án SINH học 7 ĐÚNG CHUẨN KIỂM TRA học kì II
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập