cadcenter vn thiet ke tu dong 3d solidwork 2008

Phần mềm thiết kế tự động 3D SolidWorks potx

Phần mềm thiết kế tự động 3D SolidWorks potx
... Trong nhóm phần mềm tự động hoá thiết kế 3D( trong không gian chiều) phổ biến, phần mềm SolidWorks khẳng định vị trí vững dẫn đầu giới, phần mềm thể tư thiết kế công nghệ lập trình SolidWorks ... mỏng, thiết kế khuôn đúc, v.v Trong khuôn khổ giáo án tập trung giới thiệu hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế tự động SolidWorks phiên nhất: SolidWorks 2008 Tài liệu gồm 10 chương giới thiệu phần ... 18 Thiết kế tự động SolidWork 1.8.Bảng phím tắt thao tác nhanh số lệnh 1.9 Nhập/xuất tài liệu SolidWorks Ta nhập files từ phần mềm ứng dụng khác vào phần mềm SolidWorks Cũng xuất tài liệu SolidWorks...
 • 147
 • 461
 • 1

Phần mềm thiết kế tự động 3D SolidWorks ( Nguyễn Anh Cường ) - Chương 1 pot

Phần mềm thiết kế tự động 3D SolidWorks ( Nguyễn Anh Cường ) - Chương 1 pot
... Trong nhóm phần mềm tự động hoá thiết kế 3D( trong không gian chiều) phổ biến, phần mềm SolidWorks khẳng định vị trí vững dẫn đầu giới, phần mềm thể tư thiết kế công nghệ lập trình SolidWorks ... phần mềm thiết kế tự động SolidWorks phiên nhất: SolidWorks 2008 Tài liệu gồm 10 chương giới thiệu phần Đối với học viên lần đầu làm quen với phần mềm thiết kế cần tập trung nắm vững chương 1, 2, ... thảo 1. 8.Bảng phím tắt thao tác nhanh số lệnh 1. 9 Nhập/xuất tài liệu SolidWorks 1. 10 Đặt chế độ cho hệ thống 1. 11 Đặt thuộc tính cho vẽ 1. 12 Bổ sung nút lệnh cho công cụ: Biên soạn Nguyễn Anh Cường...
 • 21
 • 254
 • 0

Phần mềm thiết kế tự động 3D SolidWorks ( Nguyễn Anh Cường ) - Chương 2 pdf

Phần mềm thiết kế tự động 3D SolidWorks ( Nguyễn Anh Cường ) - Chương 2 pdf
... Biên soạn Nguyễn Anh Cường 0988. 529 .310 trungtamtinhocabc@yahoo.com Trang 26 Thiết kế tự động SolidWork Trên cửa sổ quản lý cấu trúc thiết kế menu động, chọn Edit Sketch Sửa chữa xong 2. 5 Lệnh ... hộp thoại xuất hiện), điểm cuối điểm Biên soạn Nguyễn Anh Cường 0988. 529 .310 trungtamtinhocabc@yahoo.com Trang 32 Thiết kế tự động SolidWork 2. 13 Lệnh Ellipse (Vẽ hình ê lip) Lệnh Ellipse cho ... Line Properties Biên soạn Nguyễn Anh Cường 0988. 529 .310 trungtamtinhocabc@yahoo.com Trang 28 Thiết kế tự động SolidWork 2. 7 Lệnh Parallelogram (Vẽ hình chữ nhật nghiêng) Cho phép vẽ hình chữ nhật...
 • 19
 • 255
 • 2

Phần mềm thiết kế tự động 3D SolidWorks ( Nguyễn Anh Cường ) - Chương 3 ppsx

Phần mềm thiết kế tự động 3D SolidWorks ( Nguyễn Anh Cường ) - Chương 3 ppsx
... about (trục đối xứng) OK Biên soạn Nguyễn Anh Cường 0988.529 .31 0 trungtamtinhocabc@yahoo.com Trang 50 Thiết kế tự động SolidWork 3. 8 Lệnh Dynamic Mirror Entities (Lệnh lấy đối xứng động) Đặc ... thông số cần thiết Biên soạn Nguyễn Anh Cường 0988.529 .31 0 trungtamtinhocabc@yahoo.com Trang 56 Thiết kế tự động SolidWork 3. 11 Lệnh Circular Sketch Patterns (Sao chép thành mảng tròn) Tạo loạt ... kín ( ường tròn, ê lip v.v ) Để kết thúc chọn nút OK hộp thoại Dưới thí dụ thực lệnh Trim Away Inside Biên soạn Nguyễn Anh Cường 0988.529 .31 0 trungtamtinhocabc@yahoo.com Trang 48 Thiết kế tự động...
 • 21
 • 439
 • 1

Phần mềm thiết kế tự động 3D SolidWorks ( Nguyễn Anh Cường ) - Chương 4 pdf

Phần mềm thiết kế tự động 3D SolidWorks ( Nguyễn Anh Cường ) - Chương 4 pdf
... Trang 66 Thiết kế tự động SolidWork Merge result (Boss/Base extrudes only) Hợp kết Kết hợp phần vừa dược tạo thành với phần có Draft On/Off Độ nghiêng Nhập góc nghiêng Chọn Draft outward (nghiêng ... Feature (Hình tiết thành mỏng) Thin Feature nhập thông số sau: Type Định hướng phát triển độ dày Chọn tuỳ chọn sau: One-Direction (Một hướng) Mid-Plane (từ mặt phẳng giữa) Two-Direction (Hai hướng) ... thoại quản lý Sweep OK Biên soạn Nguyễn Anh Cường 0988.529.310 trungtamtinhocabc@yahoo.com Trang 70 Thiết kế tự động SolidWork 4. 5 Lệnh Lofted (Tạo khối dẫn mặt) Loft hình tiết tạo từ việc nối...
 • 10
 • 255
 • 1

Phần mềm thiết kế tự động 3D SolidWorks ( Nguyễn Anh Cường ) - Chương 5 doc

Phần mềm thiết kế tự động 3D SolidWorks ( Nguyễn Anh Cường ) - Chương 5 doc
... soạn Nguyễn Anh Cường 0988 .52 9.310 trungtamtinhocabc@yahoo.com Trang 78 Thiết kế tự động SolidWork Hình 5. 10a Hình 5. 10.b 5. 5 Lệnh Dome (Tạo vòm đối tượng) Lệnh sử dụng để tạo vòm đối tượng 3D ... a) b) menu OK c) Hình 5. 13 a) Hộp thoại quản lý lệnh Hole; b) Chi tiết trước kết thúc lệnh c) Chi tiết sau khoan Biên soạn Nguyễn Anh Cường 0988 .52 9.310 trungtamtinhocabc@yahoo.com Trang 80 Thiết ... Kích thước 120(D 1) Khối 1) kích thước 120(D 1) Properties xuất Biên soạn Nguyễn Anh Cường Properties Hộp thoại Dimension 0988 .52 9.310 trungtamtinhocabc@yahoo.com Trang 88 Thiết kế tự động SolidWork...
 • 18
 • 190
 • 0

Phần mềm thiết kế tự động 3D SolidWorks ( Nguyễn Anh Cường ) - Chương 6 pps

Phần mềm thiết kế tự động 3D SolidWorks ( Nguyễn Anh Cường ) - Chương 6 pps
... thông số (Region Parameters) • Region Parameters (Chỉ Variable pitches) Nhập số vòng (Rev) độ cao (H), đường kính (Dia), bước xoắn (P) cho lò xo có bước xoắn thay đổi • Height (Chỉ với Helix) Nhập ... tác thực lệnh tương tự lệnh Revolved Boss/Base chương Hình 6. 28 thí dụ minh hoạ Biên soạn Nguyễn Anh Cường 0988.529.310 trungtamtinhocabc@yahoo.com Trang 102 Thiết kế tự động SolidWork Minh hoạ ... hình 6. 26 OK để kết thúc lệnh Hình 6. 25 Trao đổi hỏi đáp Diễn đàn Khoa học Kỹ thuật Công nghệ Thông tin http://khkt.net Trung tâm CNTT - Học viện Phòng Không - Không Quân Trang 101 Hình 6. 26 6.9.Lệnh...
 • 15
 • 234
 • 0

Phần mềm thiết kế tự động 3D SolidWorks ( Nguyễn Anh Cường ) - Chương 7 potx

Phần mềm thiết kế tự động 3D SolidWorks ( Nguyễn Anh Cường ) - Chương 7 potx
... sau thành Robot chiều đơn giản (hình 7. 3) Hình 7. 3 Bước 1(xem hình 7. 4) Biên soạn Nguyễn Anh Cường 0988.529.310 trungtamtinhocabc@yahoo.com Trang 108 Thiết kế tự động SolidWork • Mở tất vẽ chi ... hình 7. 7 với ràng buộc sau: Biên soạn Nguyễn Anh Cường 0988.529.310 trungtamtinhocabc@yahoo.com Trang 110 Thiết kế tự động SolidWork Hình 7. 7 Qua ví dụ phần trình bày chi tiết số lệnh trên, bạn ... cạnh chi tiết (cạnh phải giao tuyến hai mặt phẳng) Nếu thực thể chọn đoạn thẳng hay trục di chuyển bậc tự ( ó trượt dọc đường trục), thực thể chọn mặt phẳng di chuyển có hai bậc tự ( ó trượt dọc...
 • 10
 • 289
 • 1

Phần mềm thiết kế tự động 3D SolidWorks ( Nguyễn Anh Cường ) - Chương 8 pps

Phần mềm thiết kế tự động 3D SolidWorks ( Nguyễn Anh Cường ) - Chương 8 pps
... Tutor1 chiếu mô hình xuất vẽ (hình 8. 4) Biên soạn Nguyễn Anh Cường 0 988 .529.310 nút OK hình trungtamtinhocabc@yahoo.com Trang 1 18 Thiết kế tự động SolidWork Hình 8. 4 Để chỉnh sửa cách hiển thị ... theo Biên soạn Nguyễn Anh Cường 0 988 .529.310 trungtamtinhocabc@yahoo.com Trang 120 Thiết kế tự động SolidWork 8. 4.Thêm vẽ khác vào tài liệu Bây ta tạo thêm vẽ vào tệp vẽ (tài liệu) trên, ví dụ ... thể hiện, thay đổi tỷ lệ mặt cát cần Biên soạn Nguyễn Anh Cường 0 988 .529.310 trungtamtinhocabc@yahoo.com Trang 122 Thiết kế tự động SolidWork Hình 8. 9 Ghi chú: Trên số lệnh liên quan đến việc tạo...
 • 10
 • 254
 • 2

Phần mềm thiết kế tự động 3D SolidWorks ( Nguyễn Anh Cường ) - Chương 9 doc

Phần mềm thiết kế tự động 3D SolidWorks ( Nguyễn Anh Cường ) - Chương 9 doc
... hướng gấp cần thiết Hình 9. 23 Dưới hộp Type and Size: a Kích chọn kiểu viền mép (hem type): Biên soạn Nguyễn Anh Cường 098 8.5 29. 310 trungtamtinhocabc@yahoo.com Trang 136 Thiết kế tự động SolidWork ... trungtamtinhocabc@yahoo.com Trang 132 Thiết kế tự động SolidWork Hình 9. 16 ( Hình phóng to cho dễ quan sát) Kết ta hình 9. 17 Hình 9. 17 ( Hình phóng to cho dễ quan sát) 9. 6 Lệnh Fold Lệnh ngược với lênh ... tin http://khkt.net Trung tâm CNTT - Học viện Phòng Không - Không Quân Trang 133 Hình 9. 18 Kết qủa ta lại hinh 9. 19 giống hình ban đầu (hình 9. 1 6) Hình 9. 19 9.7 Lệnh Flattened Lệnh cho phép duỗi...
 • 13
 • 438
 • 6

Phần mềm thiết kế tự động 3D SolidWorks ( Nguyễn Anh Cường ) - Chương 10 pps

Phần mềm thiết kế tự động 3D SolidWorks ( Nguyễn Anh Cường ) - Chương 10 pps
... menu Hình 10. 12 Biên soạn Nguyễn Anh Cường 0988.529. 310 trungtamtinhocabc@yahoo.com Trang 144 Thiết kế tự động SolidWork ChiTiet quản lý thiết kế (FeatureManager design tree) Tên chi tiết xuất hộp ... khuôn sau: Hình 10 14 Biên soạn Nguyễn Anh Cường 0988.529. 310 trungtamtinhocabc@yahoo.com Trang 146 Thiết kế tự động SolidWork TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm quang Huy Thiết kế khí với SolidWorks 2004, ... Relation menu Tools\ Relations\Add) Hình 10. 5 Biên soạn Nguyễn Anh Cường 0988.529. 310 trungtamtinhocabc@yahoo.com Trang 140 Thiết kế tự động SolidWork Hình 10. 6 nút Extruded Boss/Base nhập thông...
 • 10
 • 218
 • 0

Giao trinh Thiet ke tu dong TBD.doc

Giao trinh Thiet ke tu dong TBD.doc
... lắp lớn ding mô hình toán có phần tử tập trung Sơ đồ MĐ thay : Xs , Xr , Xm Tuyến tính hoá đoạn ke0 = f ( p ' ) ke % k2 chon A A : A 10 % B0 B : B 10 % Start Xử lí chuyên Chuẩn hoá ... Hàm ràng buộc : Ri = f ( x1, x2, ), i = 1, m m hàm ràng buộc Các mối quan hệ phi tuyến : - Bài toán quy hoạch phi tuyến 3.3 Nhiệm vụ toán tối u hoá - Tìm giá trị xi cho y đạt max x1, x2, xn cho ... trình xử lí thông tin từ mô hình tính toán ban đầu nhiệm vụ thiết kế, hoàn thiện qua trình , chuyển giao cho nhà chế tạo Các giai đoạn thiết kế trải qua: - Giai đoạn đầu ( TK đơn ) : Bằng tay (...
 • 54
 • 785
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế tự độngthiết kế tự động bản vẽthiết kế tủ đôngđồ án thiết kế tự động hóa cho trạm bơm nước mỏco so thiet ke tu dongtrình thiết kế tự động1 những vấn đề cơ bản về thiết kế tự động5 xây dựng chương trình thiết kế tự động bản vẽ6 xây dựng chương trình thiết kế tự động bản vẽ bằng ngôn ngữ autolipsthiết kế tủ cấp đôngthiết kế cửa đóng mở tự độngthiết kế mạch đồng hồ điện tửtính toán thiết kế tủ cấp đôngthiết kế tủ cấp đông gióthiết kế tủ cấp đông gió 250kgmẻ tủ đông tiếp xúc 1000kgmẻ hệ thống cấp đông iqf 500kgh và máy đá vảy 10t24h tại xí nghiệp đông lạnh f86đà nẵngBuilding and developing brand name the case of eastern interational universityKẾ HOẠCH BÀI HỌC SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮAMột số lưu ý làm bài thi PETNâng cao chất lượng dịch vụ thẻ tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nam kỳ khởi nghĩaNhững nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính công tại ban quản lý khu kinh tế tỉnh long anPhương pháp biểu đồ venGiáo án Tập đọc Bài QUẢ TIM KHỈCâu hỏi trắc nghiệm địa lý 12 ôn thi học kì và tốt nghiệp THPT quốc giaGiáo án kể chuyện người đi săn và con naiôn tập môn nghề luật sư và hoạt động tư vấn pháp luậtPhát triển sản phẩm dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Thái NguyênPD 3004:2002 Guide to the implementation and auditing of BS 7799 controlsTổ chức xã hội và tín ngưỡng, tôn giáo của người Pà Thẻn ở huyện Quang Bình, tỉnh Hà giang từ 1945 đến năm 2013PD 3002:2002 Guide to BS 7799 risk assessmentPhát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi khu vực Tây NguyênNghiên cứu đặc điểm của một số trạng thái thảm thực vật thứ sinh ở xã văn lăng, huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyênNghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với chuối tiêu hồng tại tỉnh phú thọHình tượng người phụ nữ trong truyện ngắn của nguyễn ngọc tư và le clézioGIÁO ÁN MÔN TOÁN TÊN BÀI CỘNG SỐ ĐO THỜI GIANGiáo án bài HÌNH TRÒN ĐƯỜNG TRÒN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập