Chu de bao quan nong san sau thu hoach

Tài liệu BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ: BẢO QUẢN NÔNG SẢN SAU THU HOẠCH docx

Tài liệu BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ: BẢO QUẢN NÔNG SẢN SAU THU HOẠCH docx
... thiệu bảo quản Chương Kỹ thu t bảo quản Nội dung công nghệ bảo quản chế biến vải Công nghệ bảo quản vải tươi Công nghệ sấy vải đối lưu cưỡng Chương 1: Giới thiệu bảo quản Khái niệm Bảo quản nông sản ... đến nông sản 2 Mục đích - Bảo quản giống để đảm bảo cho trình tái sản xuất mở rộng - Đảm bảo cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến - Bảo quản bán thành phẩm sơ chế  Yêu cầu  Đảm bảo ... nông sản môn khoa học kĩ thu t bao gồm bảo quản giống bảo quản nông sản phẩm khác Nó đòi hỏi phải nắm vững chất tượng sống nông sản, mối quan hệ khăng khít môi trường với sản phẩm hoạt động sinh...
 • 25
 • 812
 • 3

Tài liệu Báo cáo chuyên đề: Bảo quản nông sản sau thu hoạch docx

Tài liệu Báo cáo chuyên đề: Bảo quản nông sản sau thu hoạch docx
... 2006-PTVinh, HBK/KTQL Qun lý d ỏn - 50 3.2 K thut v pp sn xut a Nghiờn cu k thut v phng phỏp sx: + Bn cht ca k thut sn xut + Tay ngh ca ngi lao ng, kh nng tip thu k thut + Yờu cu NVL, nng lng s dng + Kh ... d ỏn o D ỏn c lp: Vic quyt nh u t d ỏn ny khụng nh hng n quyt nh u t (thu nhp, chi phớ) cỏc d ỏn khỏc v ngc li o D ỏn ph thuc D ỏn b sung: Tng li ớch v/hoc gim chi phớ D ỏn thay th : Tng chi ... trờn mi phng din: t chc, kinh t, ti chớnh, k thut, mụi trng, Nghiờn cu tin kh thi Nghiờn cu kh thi => Bỏo cỏo u t Cỏc bc phõn tớch v lp d ỏn tựy thuc vo quy mụ ca d ỏn 2006-PTVinh, HBK/KTQL...
 • 152
 • 519
 • 0

Báo cáo Chuyên đề: Bảo quản nông sản sau thu hoạch pot

Báo cáo Chuyên đề: Bảo quản nông sản sau thu hoạch pot
... ­  Trần Minh Tâm (1997), Bảo quản và chế biến: Nông Sản Sau Thu Hoạch,  NXB Nông Nghiệp  TP.HCM ­ Đặng Quang Lộc (1996), Bài  giảng Bảo Quản Nông Sản ­ Phạm Văn Hiền (2009), Bài giảng  Bảo Quản Nông Sản Nhóm 1 ...       Bảo quản nông sản là một môn khoa  học kĩ thu t bao gồm bảo quản giống và  bảo quản các  nông sản phẩm  khác.  Nó  đòi  hỏi  phải  nắm  vững  bản  chất  của  các hiện tượng sống của nông sản,  mối  ... các hiện tượng sống của nông sản,  mối  quan  hệ  khăng  khít  giữa  môi  trường  với  sản phẩm  và  những  hoạt  động  sinh  học  có  ảnh  hưởng  trực  tiếp  đến  nông sản 2. Mục đích ­ ­ ­ Bảo quản giống để đảm bảo cho quá ...
 • 23
 • 390
 • 0

Kỹ thuật bảo quản nông sản sau thu hoạch

Kỹ thuật bảo quản nông sản sau thu hoạch
... hại kho Nhiều loại côn trùng phá hại nông sản đồng lẫn kho Khi thu hoạch cho nông sản vào kho chúng lây lan sang nông sản bảo quản khác Dụng cụ bảo quản nông sản kho không đợc vệ sinh cẩn thận ... phần nông sản tốt 2 Làm khô Mục đích: nhằm diệt xua đuổi sâu mọt khỏi hạt nông sản làm khô nông sản để ức chế sâu mọt phát sinh phát triển bảo quản Làm khô nông sản thời gian hợp lý sau thu hoạch ... sang nông sản bảo quản vụ sau - Vệ sinh phơng tiện bảo quản loại bao bì - Cách ly nông sản đ bi sâu hại xâm hại - Loại bỏ nông sản đ bị sâu hại nghiêm trọng để sâu hại lây nhiễm sang nông sản...
 • 63
 • 2,049
 • 6

Tài liệu Nghiên cứu sử dụng các hợp chất hóa học tự nhiên nhằm hạn chế quá trình xâm hại của côn trùng, bảo quản nông sản sau thu hoạch pdf

Tài liệu Nghiên cứu sử dụng các hợp chất hóa học tự nhiên nhằm hạn chế quá trình xâm hại của côn trùng, bảo quản nông sản sau thu hoạch pdf
... nhiễm bẩn nông sản - Hiệu làm chậm lại trình xâm thực côn trùng có ý nghĩa: Các hợp chất không trực tiếp lăng Phụ gia 12 tiêu diệt côn trùng có tác dụng làm chậm lại trình xâm hại nhiều loại côn trùng ... chung kỹ thu t kiểm soát côn trùng hại nông sản sau thu hoạch nói riêng Việt Nam Công trình dự kiến tổng kết nghiệm thu vào cuối tháng 12 năm 2009./ Mốc hồng, mốc đỏ bắp ngô Hỏi: Bắp ngô thu hoạch ... Dung môi phụ gia: Chất hòa tan C2H5(OH); Chất bảo quản C6H5COONa; Chất kết dính CMC; Chất giữ ẩm C3H 5(OH)3 với nồng độ thích hợp Cùng với Phosfine (PH3), hợp chất hợp thành qui trình xử lý xông...
 • 3
 • 436
 • 0

Chuyên đề bảo quản trái cây sau thu hoạch

Chuyên đề bảo quản trái cây sau thu hoạch
... màng trái cây, rau Đã có công nghệ bảo quản trái tươi từ khâu thu hái đến bán sản ph6ảm thị trường CN/TB duoc ap dung: - Bảo quản trái tươi - Bảo quản rau tươi - Bảo quản hoa tươi - Bảo quản ... đến thị trường xuất việc bảo quản trái sau thu hoạch để kéo dài thời gian tồn trữ trình vận chuyển yêu cầu bắt buộc Do đó, công trình nghiên cứu bảo quản trái sau thu hoạch cần thiết, góp phần ... 2007, đề tài nghiệm thu Theo đánh giá nhà khoa học, nghiên cứu bảo quản trái sau thu hoạch ứng dụng rộng rãi siêu thị nơi có phòng lạnh điều kiện cần thiết để bảo quản trái lâu dài Ngoài ra, trái...
 • 3
 • 548
 • 5

Tài liệu Chuyên đề: Bảo quản trái cây sau thu hoạch docx

Tài liệu Chuyên đề: Bảo quản trái cây sau thu hoạch docx
... 2007, đề tài nghiệm thu Theo đánh giá nhà khoa học, nghiên cứu bảo quản trái sau thu hoạch ứng dụng rộng rãi siêu thị nơi có phòng lạnh điều kiện cần thiết để bảo quản trái lâu dài Ngoài ra, trái ... đến thị trường xuất việc bảo quản trái sau thu hoạch để kéo dài thời gian tồn trữ trình vận chuyển yêu cầu bắt buộc Do đó, công trình nghiên cứu bảo quản trái sau thu hoạch cần thiết, góp phần ... nguyên liệu chitosan chế tạo chế phẩm sinh học để tạo màng trái cây, rau Đã có công nghệ bảo quản trái tươi từ khâu thu hái đến bán sản ph6ảm thị trường CN/TB duoc ap dung: - Bảo quản trái tươi - Bảo...
 • 3
 • 352
 • 1

NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG CHITOSAN và PHỤ LIỆU để bảo QUẢN QUẢ vải SAU THU HOẠCH

NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG CHITOSAN và PHỤ LIỆU để bảo QUẢN QUẢ vải SAU THU HOẠCH
... CỦA ĐỀ TÀI - Nắm quy luật biến đổi vải sau thu hoạch để có biện pháp bảo quản tốt - Sử dụng chitosan phụ liệu để kéo dài thời gian bảo quản vải sau thu hoạch đáp ứng nhu cấu tiêu thụ nhân dân góp ... tron điều kiện nhiệt độ bảo g quản khác - Xác định điều kiện kỹ thu t bảo quản vải sử dụng màng bao chitosan phụ liệu - Xây dựng quy trình bảo quản vải sau thu hoạch màng bao chitosan Ý NGHĨA THỰC ... triển vi sinh vật chitosan lớn số kết nghiên cứu dùn chitosan để bảo quản thịt gà, trứng chế biến, táo, khoai tây,… kéo dài thời gian bảo quản, sử dụng chúng 31 Chitosan sử dụng để chống nước...
 • 113
 • 417
 • 0

giáo trình mô đun bảo quản hải sản sau thu hoạch

giáo trình mô đun bảo quản hải sản sau thu hoạch
... 5) Giáo trình đun Đánh bắt cá Thu, Ngừ lưới rê trôi tầng mặt 6) Giáo trình đun Bảo quản hải sản sau thu hoạch Giáo trình đun Bảo quản hải sản sau thu hoạch Nội dung phân bổ giảng dạy ... thức bảo quản cá Bài 2: Làm hải sản sau đánh bắt Bài 3: Phân cỡ hải sản Bài 4: Bảo quản hải sản sau thu hoạch Bài 5: Kiểm tra chất lượng bảo quản xử lý cố xảy trình bảo quản sản phẩm hải sản Để ... Giáo trình đun Đánh bắt hải sản lưới rê hỗn hợp 3) Giáo trình đun Đánh bắt hải sản lưới rê ba lớp tầng đáy 4) Giáo trình đun Đánh bắt Ghẹ lưới rê cố định tầng đáy 5) Giáo trình đun...
 • 7
 • 195
 • 2

Ảnh hưởng của etanol tới sự phát triển của các chủng nấn mốc penicilium gây hại trên quả cam và sử dụng etanol để bảo quản quả cam sau thu hoạch

Ảnh hưởng của etanol tới sự phát triển của các chủng nấn mốc penicilium gây hại trên quả cam và sử dụng etanol để bảo quản quả cam sau thu hoạch
... t i gây t n th t cho cam sau thu ho ch ho t ñ ng sinh lý, b c nư c…thì y u t ngo i c nh gây hư h i ch y u ñ i v i cam sau thu ho ch vi sinh v t Có r t nhi u lo i vi sinh v t gây th i h ng cam ... lên Xu t phát t nhu c u th c ti n, ti n hành nghiên c u ñ tài: “ nh hư ng c a etanol t i s phát tri n c a ch ng n m m c Penicillium gây h i qu cam s d ng etanol ñ b o qu n qu cam sau thu ho ch” ... nh sau thu ho ch gây h i nghiêm tr ng lo i qu thu c h cam (Alferez, F cs 2012) 2.1.6 Tình hình nghiên c u v công ngh sau thu ho ch cam th gi i Vi t Nam 2.1.6.1 Tình hình nghiên c u v công ngh sau...
 • 91
 • 166
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các phương pháp bảo quản nông sản sau thu hoạchchất lượng bảo quản nông sản sau thu hoạchcách bảo quản nông sản sau thu hoạchbài giảng bảo quản nông sản sau thu hoạchgiáo trình bảo quản nông sản sau thu hoạchmuc dich bao quan nong san sau thu hoachkỹ thuật bảo quản nông sản sau thu hoạchbảo quản thủy sản sau thu hoạchphương pháp bảo quản thủy sản sau thu hoạchnghiên cứu hoàn thiện công nghệ bảo quản thuỷ sản sau thu hoạchbảo quản và chế biến nông sản sau thu hoạchbảo quản chế biến nông sản sau thu hoạchbảo quản và chế biến nông sản sau thu hoạch pptcông nghệ bảo quản chế biến nông sản sau thu hoạchtrò của quá trình bảo quản đối với chất lượng nông sản sau thu hoạchHÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN NGẮN DẠ NGÂNBỨC CHÂN DUNG tự họa của NHÀ NHO THỊ dân tú XƯƠNG TRONG THƠToán tử Hamilton và phương trình Schrodinger trong nghiên cứu hệ nhiều hạtBất bình đẳng giới trong thu nhập của người lao động ở việt namExchange rate pass through to vietnams import and domestic prisesFactors affecting personal financial management behaviorsBản vẽ autocad máy sàng rung có hướng, sàng rung vô hướng, trạm nghiền sànggiải đề part 5 và 6 đề IIG 2017sách ngữ pháp toeic ms helen diep bí kíp đạt 990 điểmebook đọc hiểu toeic ms huong bí kíp đạt 990 điểmtìm hiểu từ trái nghĩa trong tiếng hán hiện đạiSlied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML4HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG và KHÔNG dâyTìm hiểu về giao diện v5Tăng cường công tác quản lý nợ thuế tại Cục thuế tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016 2020Bài giảng nhi khoa tập 2Cambridge grammar for IELTS bookBỘ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN OLYMPIC HÓA HỌC 1054 de trac nghiem Tiếng anh vao 10 p2Nâng cao hiệu quả quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp tỉnh tại Thái Nguyên giai đoạn 20162020
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập