Rối loạn nước và điện giải

Rối loạn nước điện giải

Rối loạn nước và điện giải
... 1153-1168 Lê Hùng Cân Bằng Dòch Điện Giải Dòch Điện Giải từ Lý Thuyết đến Lâm Sàng NXB Y Học 1994 Chương 3: 53-138 Vũ Văn Đính Các Rối Loạn Thăng Bằng Nước Điện Giải Trong Cơ Thể Hồi Sức Cấp Cứu ... VECF → RL cân nước  RL cân nước → ↓↑ VECF → ↓↑Posm → RL cân Na+ Cơ chế điều hoà nước Thiếu nước ↑Posm Khát ↑ADH Nước tiểu Ngưng uống Uống Giữ nước ↓ADH Hết khát ↓ Posm Thừa nước Điều hoà cân ... dựa vào sở sinh lí Cơ sở sinh lý phân bố nước chất điện giải Nước (60%W) phân bố:  2/3 nội bào - ICF;  1/3 ngoại bào - ECF huyết tương, dòch kẽ, dòch khoang  Các chất hòa tan:  điện giải: ...
 • 44
 • 1,021
 • 20

Rối loạn nước điện giải trong hồi sức cấp cứu

Rối loạn nước và điện giải trong hồi sức cấp cứu
... Hùng Cân Bằng Dòch Điện Giải Dòch Điện Giải từ Lý Thuyết đến Lâm Sàng NXB Y Học 1994 Chương 3: 53-138 Vũ Văn Đính Các Rối Loạn Thăng Bằng Nước Điện Giải Trong Cơ Thể Hồi Sức Cấp Cứu NXB Y Học 1999 ... ↑↓ Posm Điều hòa bilan nước (ADH, Khát) ↑↓ VECF Angiotensin II ↑↓ Hemodinamic Aldosterol ↑↓ tiết Na+ qua nước tiểu Điều hòa VECF ANP Rối loạn cân nước điện giải gồm Rối loạn ? Natri ? ↑ Natri ... không điều trò kòp thời,  Có thể hồi phục phát điều trò sớm Đặc điểm Rối Loạn Nước Điện Giải  Chẩn đoán:  Hướng đến có bệnh cảnh lâm sàng …  Xác đònh dựa vào xét nghiệm  Điều trò:  Triệu...
 • 34
 • 1,147
 • 20

Rối loạn nước điện giải

Rối loạn nước và điện giải
...  Ngưng nhập muối: ăn nhạt tuyệt đối ứ muối, + Bù nước tăng Natri máu nước nhằm khôi phục áp lực thẩm thấu máu:    Na  −1 Tính lượng nước cần bù = 0,6 × TLCT ×  140   Bù 1/2 số lượng ... chế nước bổ xung Natri b Tăng Natri máu: - Tăng Natri máu nồng độ Natri máu > 150 mmol/l - Nguyên tắc điều trò tăng Natri máu: + Điều trò nguyên nhân phải quan tâm hàng đầu: +  Ngăn chặn nước: ... Bổ xung Na+ dè dặt (tương đương Na+ thải qua nước tiểu)  Tăng đào thải nước tự dư thừa lasic  Thể giảm Natri tăng tiết ADH không thích hợp (SIADH): dùng...
 • 2
 • 496
 • 6

RỐI LOẠN NƯỚC ĐIỆN GIẢI – PHẦN 1 pdf

RỐI LOẠN NƯỚC VÀ ĐIỆN GIẢI – PHẦN 1 pdf
... 24 Thành phần điện giải hợp chất dung dịch * Gói _ NaCl 1g : Na+ 17 mEq/l, Cl- 17 mEq/l _ KCl 1g : K+ 13 mEq/l , Cl- 13 mEq/l _ NaHCO3 1g : Na+ 12 mEq/l , HCO3- 12 mEq/l _ Lactate Na 1g : Lactate ... Glucose 10 0 15 0 g/l ngày Ta dùng dung dịch sau : NaCl 0,45% + G 5% + 20 mEq K+ /10 00 cc Nếu lâu dài phối hợp thêm Ca++, Mg++, PO4, protein, sinh tố 3 Rối loạn nước điện giải : a/ Chẩn đoán rối loạn ... giải có trước ) không rối loạn chức thận Cần trì : - Nhu cầu tối thiểu nước : 500 cc (nước tiểu) + 500 -10 00 cc (hô hấp, da) 300 cc ( nội sinh) - Nhu cầu điện giải : Na+ 50 15 0 mEq/l ngày K+...
 • 13
 • 339
 • 5

RỐI LOẠN NƯỚC ĐIỆN GIẢI – PHẦN 2 potx

RỐI LOẠN NƯỚC VÀ ĐIỆN GIẢI – PHẦN 2 potx
... 12 0–1 30 10 50 60 50 70 Dịch tiêu chảy 25 50 35 60 20 40 30 45 Mất nước ói bù sau : 1/3 NaCl 0,9% + 2/ 3 Glucose 5% + K+ 10 20 mEq/l Mất nước tiêu chảy bù sau : 1/3 NaCl 0,9% + 2/ 3 ... Mất nước Nhẹ Vừa Nặng Rất nặng HA tâm thu (mmHg) > 100 80 100 60 80 < 60 Lượng nước (lít) 2 4 % TLCT 4–6 %TLCT 6–8 %TLCT 10% TLCT Theo OMS : Độ I : -5 % TLCT, -2 lít Độ II : -9 % TLCT, 2, 5 ... bồi hồn : Lượng nước thiếu = lượng nước tồn phần mong muốn lượng n ước toàn phần h ưõu Lượng nước tồn phần hữu = 0,6 x P (kg) Lượng nước tồn phần mong muốn = lượng nước tồn phần hữu x Na+ có...
 • 21
 • 241
 • 2

Rối Loạn Nước Điện Giải

Rối Loạn Nước Và Điện Giải
... chuyển hóa nước, điện giải thể Trình bày rối loạn chuyển hoá thể Trình bày rối loạn chuyển hoá điện giải thể RL CHUYỂN HOÁ NƯỚC Những thay đổi nước thể chia làm loại lớn : a) Mất cân nước đơn : ... NGẤM NƯỚC TOÀN BỘ c) Điều trị : chủ yếu uống nước uống vài ngày tiên lượng tốt triệu chứng kể giảm, đặc biệt xuất cảm giác khát RL CHUYỂN HOÁ ĐIỆN GIẢI Như nêu trên, rối loạn chuyển hoá nước điện ... chứng:  Mất nước toàn  Tăng ngấm nước toàn  Mất nước ngoại bào kết hợp tăng ngấm nước tế bào  Mất nước tế bào kết hợp tăng ngấm nước ngoại bào MẤT NƯỚC NGOẠI BÀO a) nguyên nhân gây nước ngoại...
 • 39
 • 442
 • 0

Rối loạn thăng bằng nước điện giải pot

Rối loạn thăng bằng nước và điện giải pot
... chế nước, lợi niệu thẩm thấu Manitol, suy thận cần thẩm phân phúc mạc lọc máu - Cung cấp NaCl ưu trương bệnh nhân tình trạng nặng phải thận trọng III Rối loạn thăng điện giải Rối loạn Na+ Rối loạn ... đoán Đứng trước bệnh nhân có rối loạn nước điện giải cần phải dựa vào lâm sàng tiếp tục theo dõi chặt chẽ dấu hiệu cận lâm sàng Lập bảng theo dõi bilan nước điện giải vào thể, từ để có hướng xử ... dịch điện giải - Trọng lượng thể tăng hay giảm - Khi nước nặng xem 2/3 tế bào 1/3 tế bào Cận lâm sàng 2.1 Máu Thử điện giải đồ, Hct, pH máu, protein, urê 2.2 Nước tiểu - Các chất điện giải nước...
 • 22
 • 242
 • 1

Cân bằng nước điện giải

Cân bằng nước và điện giải
... 3.3.3.3-Chú ý: Điều chỉnh rối loạn điện giải khác kèm theo (đặc biệt magiê kali) 4-Rối loạn cân kiềm toan: 4.1 -Cân kiềm toan: Bình thường, nhờ vào trình thải CO2 acid cố định, cân H+ trì: lượng H+ sinh ... o Sau cùng, bổ sung điện giải khác bị điều chỉnh rối loạn kiềm toan có Đánh giá lượng nước thiếu hụt dựa vào lâm sàng, hay tính toán theo công thức sau: Vthiếu = tổng lượng nước thể x [(Na+ huyết ... chung: o Giới hạn muối nước chế độ ăn uống ngày o Điều trị giảm kali huyết thúc đẩy niệu mà niệu nước vượt trội niệu natri Cụ thể: o Lượng nước nhập ngày nên thấp lượng nước tiểu o Theo dõi thân...
 • 21
 • 368
 • 6

NƯỚC ĐIỆN GIẢI – PHẦN 2 pptx

NƯỚC VÀ ĐIỆN GIẢI – PHẦN 2 pptx
... = 7 ,23 PaCO2 = 25 mmHg VD pH = 7,58 PaCO2 = 57mmHg Toan hô hấp nguyên phát: tăng mmol H2CO3 tăng 10 mmHg PaCO2 40 (max 30) + Kiềm hô hấp nguyên phát: giảm 2, 5 mmol H2CO3 giảm 10 mmHg PaCO2 40 ... qua màng f Điều trị rối loạn điện giải phải tập trung vào điều chỉnh nguyên nhân g Điều chỉnh nhanh RL điện giải mạn tính gây nguy hiểm h Các phần sau rối loạn điện giải phổ biến Hạ Natri máu Na ... chế nước < 15ml/kg/ngày · Lượng nước thừa = (140-Na)/140 x trọng lượng thể x 0,6 VD BN nặng 70 kg có [Na] = 120 lượng nước thừa (140 120 )/140x70x0,6= lít · Điều chỉnh từ từ lượng nước thừa nhóm...
 • 28
 • 75
 • 0

NƯỚC ĐIỆN GIẢI – PHẦN 1 potx

NƯỚC VÀ ĐIỆN GIẢI – PHẦN 1 potx
... phía dưới) Thành phần dịch thường dùng (tính lít) Dung dịch Na K Cl Ca Lact Glu ALT Protein T Natrichlorua 15 0 15 0 300 75 75 15 0 30 30 0,9% Natrichlorua 0,45% Natrichlorua 0 ,18 % 40g 282 50g 278 ... 5% Hartmanns 12 9 10 9 Haemaccel 72 72.5 3 .12 500ml 2.5 29 274 293 17 .5g Albuminex 4% 70 62.5 25g (500ml) Điều chỉnh dịch bệnh nhân bỏng - Nguyên tắc: Các dấu hiệu lâm sàng lượng nước tiểu, nhịp ... kcal) 15 0 /1 - Muối mmol/kg/ngày - Kali mmol/kg/ngày - Phosphate 0,2 mmol/kg/ngày - Vitamine: nhóm B hàng ngày; B12, folate, A, D E, K hàng tuần Yếu tố vi lượng hàng tuần - Dich thay + Nước tiểu 1/ 2...
 • 25
 • 86
 • 0

CHUYỂN HÓA NƯỚC ĐIỆN GIẢI

CHUYỂN HÓA NƯỚC VÀ ĐIỆN GIẢI
... 9/18/2014 THĂNG BẰNG NƯỚC – ĐIỆN GIẢI  Tổng lượng nước thể chia thành khoang theo giới hạn màng tế bào:  1) Dịch ngoại bào (Extracellular fluid, ECF) dịch bên tế bào  1/3 tổng lượng nước thể   2) ... thận, điện giải không hấp thu Nhánh lên quai Henle: Cl- tái hấp thu tích cực, Na+ theo THẬN VÀ ION NATRI  Ống xa: aldosterone kích thích ống xa tái hấp thu Na+ (nước theo thụ động) tiết K+ (và ... toàn dịch ngoại bào  Xét nghiệm nước điện giải thực chủ yếu từ thể tích máu (huyết tương)  cần đánh giá tình trạng tổng thể tích nước thể thể tích máu trước diễn giải kết  HẠ NATRI MÁU  Na+...
 • 36
 • 252
 • 0

Rối loạn chuyển hóa nước, chất điện giải vitamin

Rối loạn chuyển hóa nước, chất điện giải và vitamin
... A Rối loạn chuyển hóa nước, chất điện giải I Nước II Chất điện giải III Chuyển hóa nước, chất điện giải IV Rối loạn chuyển hóa nước V Rối loạn chuyển hóa chất điện giải B Rối loạn chuyển hóa vitamin ... thần kinh, - Các chất điện giải tham gia vào trình chuyển hóa lượng thể → Mất điện giải ứ đọng gây rối loạn bệnh lý www.themegallery.com III Chuyển hóa nước, chất điện giải Vận chuyển qua màng ... www.themegallery.com III Chuyển hóa nước, chất điện giải Vận chuyển qua màng tế bào www.themegallery.com Vận chuyển qua màng tế bào www.themegallery.com III Chuyển hóa nước, chất điện giải Vận chuyển qua thành...
 • 36
 • 964
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: đặc điểm rối loạn nước và điện giảitrac nghiem rối loạn nước và điện giảitrac ngiem sinh ly benh roi loan nuoc va dien giaithí nghiệm rối loạn chuyển hóa nước và điện giảirối loạn chuyển hóa nước và điện giảirối loạn cân bằng nước và điện giảiBÀI TẬP MÁY TÍNH CẦM TAY MÔN LÝ THPT CÓ GIẢI CHI TIẾTBáo cáo bài tập lớn phân tích thiết kế hệ thống của một trung tâm thư việnMột số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non Quan HoaXây dựng chương trình RSA mã hóa trên thẻ ATM (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa thuần chất lượng tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Xây dựng các lược đồ thủy vân bền vững bằng cách kết hợp phép biến đổi DWT và SVD (LV thạc sĩ)Nghiên cứu điều khiển tốc độ, vị trí và đảo chiều động cơ tuyến tính theo phương pháp điều chế độ rộng xung ứng dụng trong hệ chuyển động thẳng (LV thạc sĩ)Đánh giá hiệu quả dạy học ở trường THCS huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình (LV thạc sĩ)Phân tích hiệu quả kỹ thuật trong xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Trung Quốc (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Quản lý phát triển môi trường giáo dục đa văn hóa ở các trường THPT thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Tìm hiểu về phần mềm mô phỏng mạng GNS3 và thực hiện mô phỏng định tuyến tĩnh sử dụng GNS3 (LV tốt nghiệp)bộ đề trắc nghiệm plc có đáp ánGiáo trình Adobe Photoshop CS 8 - Giáo trình Photoshop mới nhất7 chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc90 ngày thiết lập sự thịnh vượngBi mat clickbank Bi mat clickbankQUY TRÌNH KIẾM TIỀN từ CLIKCBANKCHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂNbài tập hóa hữu cơ dành cho các sinh viên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập