Dược liệu 1 Tổng hợp trắc nghiệm có đáp án phần 1

Sinh lý bệnh miễn dịch. Tổng hợp trắc nghiệm đáp án Phần 1

Sinh lý bệnh miễn dịch. Tổng hợp trắc nghiệm có đáp án Phần 1
... theo đường kinh điển là: a C1q,C1r,C1s…C9@ 12 http:/ /12 3doc.org/trang-ca-nhan-38 918 0-de-thi-duoc.htm b C1q,C1s,C1r…C9 c C1s,C1r,C1q…C9 d C1s,C1q,C1r…C9 e C1r,C1s,C1q…C9 75.Thứ tự hoạt tác bổ ... http:/ /12 3doc.org/trang-ca-nhan-38 918 0-de-thi-duoc.htm 12 .Kháng thể sinh miễn dịch thuộc lớp a b c d e IgA IgE IgD IgM@ IgG 13 .Kháng thể sinh miễn dịch thuộc lớp sau đây, ngoại trừ lớp a b c d e IgA IgE IgD@ IgM IgG 14 .Kháng ... công màng@ 78.Kháng thể sinh miễn dịch chủ yếu thuộc lớp a b c d e IgA IgD IgG IgM@ IgE 79.So với miễn dịch 1, kháng thể sinh miễn dịch a b c d e lực với kháng nguyên mạnh hơn@ số lượng thấp...
 • 17
 • 767
 • 4

Ký sinh trùng Tổng hợp trắc nghiệm đáp án tham khảo. Đầy đủ các chương

Ký sinh trùng Tổng hợp trắc nghiệm có đáp án tham khảo. Đầy đủ các chương
... trí gây bệnh sinh trùng D nh hưởng qua lại sinh trùng vật chủ E Kết tương tác qua lại sinh trùng vật chủ (tồn thối triển) @A Kích thước to nhỏ tuỳ loại KST 23 sinh trùng sinh vật , ... hình giống đũa ăn cơm @D Các loại giun thân tròn dài, sinh khơng sinh C Hình dáng giống roi người luyện võ E Các loại giun sinh khơng sinh người Hệ quan khơng thể giun hình ống ... tử trùng E P malaria B Trùng roi, trùng lơng, chân giả sinh trùng sốt rét Trong chu kỳ sinh thái KST sốt rét người là: C Trùng roi, trùng lơng, amip lỵ sinh trùng sốt rét A Vật chủ @D Trùng...
 • 46
 • 266
 • 0

Tổng hợp trắc nghiệmđáp án Môn Da liễu

Tổng hợp trắc nghiệm và đáp án Môn Da liễu
... đám tổn thương da đỏ, vảy mịn, nhờn, màu trắng ngả vàng, vài đám lông mày, quanh chân tóc, ngứa nhẹ, chẩn đoán sau phù hợp A Vảy nến đỏ 32 B Viêm da tiếp xúc D Luput E Nấm da Viêm da nhờn xuất ... Eosine 10 Biểu lâm sàng viêm da cấp A Da dày lên, liken hóa B Đỏ da, bong vảy @C Nền da đỏ, phù, chảy nước nhiều D Da đỏ ít, phù nề, không chảy nước E Tất câu 11 Viêm da thể tạng hài nhi có đặc ... viêm da thể tạng @A Đúng 39 B Sai Viêm da tiếp xúc bệnh Nhiễm khuẩn A Đúng 38 B Sai Chẩn đoán viêm da tiếp xúc thường dùng test áp @A Đúng 37 @ B Sai Dấu hiệu phụ viêm da thể tạng trẻ em là: da...
 • 89
 • 193
 • 0

tổng hợp trắc nghiệmđáp án hóa 12 phần 1

tổng hợp trắc nghiệm và đáp án hóa 12 phần 1
... Saccarozơ hợp chất hữu có công thức phân tử : A C12H22O 11 B (C6H10O5)n C C6H12O6 D C11H22O12 6/ Có lọ nhãn (1) , (2), (3), (4) chứa dung dịch : etanal, glucozơ,etanol, sacarozơ Biết dung dịch (1) , ... C6N2H10O B C6NH11O D C6NH11O2 Câu 8: Khối lượng phân tử tơ Capron 15 000 đvc Số mắc xích công thức phân tử loại tơ là: A 11 3 C 13 3 B 11 8 D kết khác Câu 9: Polime điều chế phản ứng trùng hợp? A ... trao đổi electron tạo ion A2+ B2+ tổng số electron hai ion 28 Số electron có hai nguyên tử A B : A- 14 , 14 B- 12 , 16 C- 12 , 18 D- 12 , 20 CÂU : Cho 4,4 gam hỗn hợp gồm kim loại kiềm thổ kế cận...
 • 37
 • 103
 • 0

500 câu trắc nghiệm đáp án phần 1 pptx

500 câu trắc nghiệm có đáp án phần 1 pptx
... Ia  0,5m1a R2 m  m  0,5m1  15  2,5 suy a    0,225 m/s2 (m  m1 )g 10 0 m2g – m2a – m1 a – m1g = T1 = m1(a+g)=5 .1, 225 = 6 ,12 5N T2 = m2 (g – a) = 15 .9,775= 14 6,625N Kim đồng hồ chiều ... cung cấp cho bánh đà công suất trung bình bánh đà HD: L  Mt  M  L   0,4 Nm t 10 L1=I 1 1= 1rad/s; L2=I2  2= 5rad/s 2= 1+ t    42 2  1  0,4 rad/s2 t  =1. 10+0,4 .10 2=50 rad b ...  I1 0 I2 B   I2 0 I1 C   I2 0 I1  I2 HD: Ad định luật bảo toàn momen động lượng: I10 + 0= (I1+I2);   20 21 22 23 24 26 27 I1 0 I1  I2 I1 0 I1  I2 Momen lực độ lớn 10 Nm...
 • 10
 • 214
 • 0

tổng hợp trắc nghiệmđáp án hóa 12 phần 2

tổng hợp trắc nghiệm và đáp án hóa 12 phần 2
... Mg(OH )2, Ca(OH )2, Sr(OH )2, Ba(OH )2 B / Ca(OH )2, Mg(OH )2, Ba(OH )2, Sr(OH) C / Sr(OH) 2, Ca(OH )2, Mg(OH )2, Ba(OH )2 D / Ba(OH )2, Sr(OH) 2, Ca(OH )2, Mg(OH )2 Cõu : Cho cỏc cht: Khớ CO2 (1), dd Ca(OH )2 ... Fe + 4H+ + 2NO3 - Fe2+ + 2NO + 2H2O C/ Fe + 4H+ + NO3 - Fe3+ + NO + 2H2O D/ Fe + 2H+ Fe2+ + H2 Cõu 12 : Hũa tan hon ton 5,6 g bt Fe dd H2SO4 loóng d thu c dd A phn ng ht vi mui Fe2+ dd A cn ... 14: Chn phn ng ỳng: A 2C6H5ONa + CO2 + H2O 2C6H5OH + Na2CO3 B C2H5OH + NaOH C2H5ONa + H2O C C6H5OH + HCl C6H5Cl + H2O H2SO4 , t0 D C6H5CH2-OH + CH3COOH CH3COOCH2C6H5 + H2O AMIN Cõu 1: Vi s...
 • 16
 • 68
 • 0

tổng hợp trắc nghiệmđáp án hóa 12 phần 3

tổng hợp trắc nghiệm và đáp án hóa 12 phần 3
... nhiêu? A 2.4 g B 2.82 g C 2.04 g D Kết khác Câu 16: Trong hợp chất sau đây, hợp chất thuộc Lipit: A ( RCOO)3C3H5 B (CH3COO)3C3H5 C (C17H33COO)3C3H5 D Cả A, B, C GLUCO Câu 15.Tìm điểm giống glucozơ ... CO2 B 3FeO + 10HNO3 3Fe(NO3 )3 + NO + 5H2O C FeO + 2HCl FeCl2 + H2O D 2Al + 3FeO Al2O3 + 3Fe 16/ Cho 56g sắt tác dụng với 71 g Clo Khối lượng muối thu sau phản ứng là: A 127 g B 162,5g C 108 ,33 g D ... tan 43, g hỗn hợp Fe Fe2O3bằng lượng dung dịch HCl vừa đủ thu 4,48l khí H2 (ĐKC) Thành phần % Fe Fe2O3 hỗn hợp ban đầu : A/ 25,9% ; 74,1% B/ 26,5% ; 73, 5% C/ 27 ,3% ; 72,7% D/ 32 ,5% ; 67,5% HỢP...
 • 9
 • 94
 • 0

Đề ôn tập chương 1 hóa 11: Trắc nghiệm đáp án chương Điện ly

Đề ôn tập chương 1 hóa 11: Trắc nghiệm có đáp án chương Điện ly
... 58: 10 ml dung dịch axit HCl pH = Cần thêm ml nước cất để thu dung dịch axit pH = 4? A 90ml B 10 0ml C 10 ml D 40ml Đáp án đề ôn tập chương Hóa lớp 11 A 12 B 23 C 34 C 45 D 56 C A 13 A ... D C 14 A 25 B 36 D 47 D 58 A C 15 D 26 D 37 B 48 B A 16 C 27 B 38 B 49 D A 17 D 28 A 39 C 50 C A 18 C 29 C 40 D 51 C C 19 B 30 C 41 B 52 B A 20 A 31 D 42 A 53 D 10 A 21 C 32 A 43 C 54 B 11 D ... HNO3 Câu 13 : Cho 200ml dd hỗn hợp HCl 0,005M H2SO4 0,0025M tác dụng với 300ml dd KOH, dd pH = 12 pH dd KOH là: A 12 ,36; B 12 ,1; C 11 ,4; D .12 ,26 Câu 14 : Trộn 250 ml dung dịch KOH 0,01M với 250...
 • 8
 • 405
 • 7

On thi TN dac biÑt la on thi dai hoc trac nghiem co dap an phan vat ly hat nhan nguyen tu

On thi TN dac biÑt la on thi dai hoc trac nghiem co dap an phan vat ly hat nhan nguyen tu
... Hạt nhân 2 7Co6 0 có cấu tạo gồm: A 33 prôton 27 nơtron; B 27 prôton 60 nơtron C 27 prôton 3360 nơtron; D 33 prôton 27 nơtron 11 Hạt nhân 2 7Co có khối lượng 55,940u Biết khối lượng prôton 1,0073u ... t C Ht nhõn mang in dng D Ht nhõn trung ho v in 46.Tỡm phỏt biu NG v phúng x A Khi tng nhit , hin tng phúng x xy nhanh hn B Khi tng ỏp sut khụng khớ xung quanh mt cht phúng x, hin tng phúng x ... U235 khỏc gõy s2 ntron, ri s3, s4 ntron S phõn hch tng rt nhanh mt thi gian rt ngn dự s cú giỏ tr bt kỡ no, to nờn phn ng dõy chuyn B Khi s = 1, s phn ng dõy chuyn khụng tng nờn khụng dựng c...
 • 30
 • 616
 • 3

500 câu trắc nghiệm đáp án phần 5 pot

500 câu trắc nghiệm có đáp án phần 5 pot
... rộng 10mm (hai mép đối xứng qua vân sáng trung tâm) vân sáng màu giống màu vân sáng trung tâm ? A vân sáng B vân sáng C vân sáng D vân sáng 479 Năng lượng liên kết hạt nhân ... động phần chu kì 471 Mômen lực độ lớn 30Nm tác dụng vào bánh xe mômen quán tính trục bánh xe 2kgm2 Nếu bánh xe quanh nhanh dần từ trạng thái nghỉ động bánh xe thời điểm t=10s A Eđ = 22,5kJ ... 4cm C 5cm D 11cm 462 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Iâng không khí, hai khe cách 3mm chiếu ánh sáng đơn sắc bước sóng 0,60m, quang cách hai khe 2m Sau đặt toàn thí nghiệm vào nước chiết...
 • 9
 • 243
 • 0

500 câu trắc nghiệm đáp án phần 4 potx

500 câu trắc nghiệm có đáp án phần 4 potx
... Book.Key.To – E4u.Hot.To 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 C hai sóng phát từ hai nguồn đan xen vào D hai sóng thỏa mãn điều kiện pha Phát biểu sau không ? Hai nguyên tố khác đặc điểm ... sau không ? A Giả thuyết sóng ánh sáng không giải thích định luật quang điện B Ánh sáng chất sóng điện từ C Ánh sáng tính chất hạt, hạt phôtôn D Vì ánh sáng tính chất hạt nên gây tượng ... thí nghiệm Iâng giao thoa ánh áng, vân sáng bậc xạ bước sóng 0,6 m trùng với vân sáng bậc xạ bước sóng A 0,75 m B 0 ,4 m C 0,68 m D 0 ,48 m Trong giao thoa khe Iâng bước sóng dùng thí nghiệm...
 • 10
 • 213
 • 0

500 câu trắc nghiệm đáp án phần 3 potx

500 câu trắc nghiệm có đáp án phần 3 potx
... E4u.Hot.To 30 2 30 3 30 4 30 5 30 6 30 7 30 8 30 9 31 0 31 1 31 2 31 3 31 4 31 5 31 6 Để thực thông tin vũ trụ, người ta sử dụng A sóng cực ngắn không bị tầng điện li phản xạ hấp thụ khả truyền xa theo đường ... với biên độ 3cm chu kì 1,8s Sau 3s chuyển động truyền 15m dọc theo dây Tìm bước sóng sóng tạo thành truyền dây HD: =vT = 5.1,8=9m 233 234 235 236 Book.Key.To – E4u.Hot.To 237 238 Trong đoạn ... phát ánh sáng màu đỏ B Tia X bước sóng lớn tia tử ngoại C Ánh sáng nhìn thấy bước sóng khoảng 0,4 m đến 0,76 m D Chiết suất môi trường ánh sáng bước sóng lớn nhỏ Chiếu tia sáng trắng...
 • 10
 • 185
 • 0

500 câu trắc nghiệm đáp án phần 2 potx

500 câu trắc nghiệm có đáp án phần 2 potx
... định chu kì dao động thước 0 ,2. 0, 52  0 ,2. 0,1 52 I0 IG  md 12 HD: Áp dụng: T  2 2 2  ??? 0 ,2. 10.0,15 mgd mgd 151 1 52 Một lắc lò xo gồm vật khối lượng m lò xo độ cứng k không đổi, dao ... lượng m2 HD: T1  2 1 32 133 2 2 đó: x=10cos(10t+ ) cm 3 m1 m2 T m2 ; T2  2    ?? k k T1 m1 Một vật dao động điều hòa theo phương trình x  cos(10t   )cm a Vào thời điểm t=1 ,25 s, vật ...  x m  x  10 21 cm/s c Eđ=Et E=Eđ+Et=2Et hay 0,5k x =kx2 suy x = m 121 xm  cm 2 Một chất điểm dao động điều hòa vận tốc qua VTCB +20  cm/s gia tốc biên độ âm m/s2 a Xác định biên...
 • 10
 • 244
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: trac nghiem co dap an lop 10trắc nghiệm có đáp án sinh 11tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm có đáp án về vai trò quản trị nguồn nhân lựctổng hợp câu hỏi trắc nghiệm có đáp án về quản trị nguồn nhân lựctổng hợp câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn quản trị nhân lựctổng hợp trắc nghiệm lý thuyết vật lý 12tong hop trac nghiem ly thuyet sinh hoc 12đề thi kinh tế vĩ mô 1 trắc nghiệm có đáp ántai lieu on thi phap luat dai cuong trac nghiem co dap ancâu trắc nghiệm có đáp án những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mac lên nin phần 1trắc nghiệm có đáp án môn quản trị học chương 1tong hop trac nghiem ly thuyet hoa hoc 12kinh tế vi mô trắc nghiệm có đáp ánđề thi kinh tế quốc tế trắc nghiệm có đáp ánđề thi pháp luật đại cương trắc nghiệm co dap anPhát triển sản phẩm dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý đầu tư công cho xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Sử dụng công nghệ GIS để phân tích dữ liệu và dự báo sản lượng chè của tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Truyện ngắn, tản văn Nguyễn Quang Thiều từ góc nhìn phê bình sinh thái (LV thạc sĩ)cac bai tap ve BDT cuc tri on thi vao 10Thiết kế cải tiến đầu đùn socola cho máy in thực phẩm 3dCAC BIEN DANG CUA MAY TURING upbáo cáo bài tập lớn môn xác suất thống kêPháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường bộ theo tuyến đường dài và cố định (tt)bài giảng quản trị học (tệp full)Các kỹ thuật cầm máu cơ bảnDự án làm quảng cáo cho sản phẩm café nguyên chất VNFARM (tệp đính kèm hay)Kinh doanh quốc tế (bài giảng)Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động theo pháp luật việt nam (tt)Pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện ở việt nam thực trạng và hướng hoàn thiện (tt)CÔNG tác ĐBCL DHKHXHNVcam nghi ve mai truongTư tưởng triết học chính trịHỆ THỐNG CHẤT LIỆU văn HOÁ dân GIAN TRONG đoạn TRÍCH đất nướcBao cao ket qua doi moi sinh hoat to chuyen mon va su dung mang truong hoc ket noi
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập