Đề cương sinh 9 NST

Đề cương sinh 9 học kì 1

Đề cương sinh 9 học kì 1
... đôi : - 20 - a 46500 b 3000 c 90 00 d 93 000 I/ 1d , 2d , 3b , 4d , 5a , 6b , 7a , 8a , 9c , 10 b 11 b , 12 d , 13 c , 14 b , 15 c , 16 c , 17 d , 18 .1d , 18 .2a , 19 a , 20d II / Khoanh tròn chữ vào đầu ... lượng loại nucleotit mạch đơn ADN A1 = T2 T1 = A2 G1 = X2 X1 = G2 => A = T = A1 + A2 = T1 + T2 = A1 + T1 = A2 + T2 - 11 - G = X = X1 + X2 = G1 + G2 = X1 + G1 = X2 + G2 - Từ mối liên quan số lượng ... F1 F2 : 1. 1 Khi lai F1 với đỏ F2 hệ sau có kiểu gen : a dd b 1DD : Dd c 1DD : 2Dd : 1dd d 1Dd : 1dd 1. 2 Khi lai F1 với đỏ F2 hệ sau xuất tỉ lệ kiểu hình : a Toàn đỏ b Toàn vàng c 1quả đỏ : 1quả...
 • 22
 • 384
 • 4

Đề Cương Sinh 9 (sưu tầm)

Đề Cương Sinh 9 (sưu tầm)
... Cộng sinh Đặc điểm Sự hợp tác có lợi loài sinh vật Hỗ trợ Hội sinh Cạnh tranh Đối địch Kí sinh, nửa kí sinh Sinh vật ăn sinh vật khác Sự hợp tác hai loài sinh vật, bên có lợi bên lợi hại Các sinh ... đựng thể sinh vật nhân tố sinh thái định Nằm giới hạn sinh vật yếu dần chết - Nhân tố sinh thái vô sinh ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm tác động lên đời sống sinh vật Nhân tố sinh thái hữu sinh gồm ... * Quan hệ khác loài: + Quan hệ Cộng sinh Hỗ trợ Hội sinh Cạnh tranh Đối địch Kí sinh, nửa kí sinh Sinh vật ăn sinh vật khác Đặc điểm Sự hợp tác có lợi loài sinh vật Ví dụ Ở địa y, sợi nấm hút...
 • 12
 • 178
 • 5

de cuong sinh 9

de cuong sinh 9
... bầu dục vàng , dạng tròn với đợc F1 cho cà chua đỏ, dạng tròn.F1 giao phấn với đợc F2 có 90 1 đỏ, tròn ; 299 đỏ, bầu dục ; 301 vàng,tròn ; 103 vàng bầu dục Hãy xác định kiểu gen củ P phép lai viết ... x Aa GF1 : A, a A, a F2 : A a A AA Aa a Aa aa - Tỉ lệ kiểu gen F2: 1AA : Aa : 1aa ôn tập tuần - Sinh học - Tỉ lệ kiểu hình F2: Hạt vàng : Hạt xanh III Quy luật phân li độc lập tính trạng *Thí ... độc lập ) - Mỗi gen nằm riêng NST (quy luật phân li độc lập) IV.Phép lai phân tích ôn tập tuần - Sinh học - Khái niệm: Phép lai phân tích phép lai cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu...
 • 4
 • 246
 • 4

De cuong sinh 9 HKI (10-11)

De cuong sinh 9 HKI (10-11)
... nguyên nhân phát sinh tật, bệnh di truyền người số biện pháp hạn chế phát sinh tật, bệnh di truyền đó? ( điểm ) 2.Phân biệt thường biến với đột biến Một cặp vợ chồng bình thường sinh đầu lòng bị ... nguyên nhân phát sinh, tính chất loại đột biến Phân biệt thường biến đột biến? 13 Biến dị tổ hợp ? xuất chủ yếu hình thức sinh sản ? Tại biến dị tổ hợp lại xuất phong phú hình thứ c sinh sản ? cho ... giảm phân ? 17 Trình bày chế sinh trai, gái người ? Vì cấu trúc dân số tỉ lệ nam : nữ xấp xỉ ? 18 Biện pháp điều chỉnh tỉ lệ đực : vật nuôi? í nghĩa công việc thự tiễn 19 So sánh kết (F1) phép lai...
 • 3
 • 123
 • 0

Đề cương Sinh 9

Đề cương Sinh 9
... chế tạo thể nhiễm thể nhiễm: ( Có thể dựa vào để giải thích chế sinh trể bị bệnh Down ) - Trong QT phát sinh giao tử, có cặp NST TB sinh giao tử không phân li ( cặp NST lại phân li bình thường ) ... gen(hoặc gen hay nhóm gen) trước môi trường khác - Nguyên nhân phát sinh đặc điểm thường biến: + Nguyên nhân phát sinh: thường biến phát sinh tác động trực tiếp môi trường sống nước ,đất ,không khí ... khái niệm sau: Tính trạng đặc điểm hình thái, cấu tạo, sinh lí hay tính chất thể sinh vật Dựa vào đặc điểm đó, người ta nhận biết phân biệt với sinh vật khác b Tính trạng trội – tính trạng lặn Vd:...
 • 23
 • 1,214
 • 5

ĐỀ CƯƠNG SINH 9

ĐỀ CƯƠNG SINH 9
... vật sản xuất: cỏ + Sinh vật tiêu thụ cấp 1: thỏ, nai, sâu ăn + Sinh vật tiêu thụ cấp 2: hổ, cáo, gà rừng + Sinh vật phân giải: vi sinh vật b) Lưới thức ăn: Nai Hổ Cỏ Thỏ Cáo Vi sinh vật Sâu ăn Gà ... khí đốt, than đá Câu 6: a Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật khu vực sống quần xã Trong hệ sinh thái, sinh vật ln ln tác động lẫn tác động qua lại với nhân tố vơ sinh mơi trường tạo thành hệ ... sinh thái hồn chỉnh có thành phần chủ yếu sau: + Các thành phần vơ sinh: đất, đá, nước, thảm mục… + Sinh vật sản xuất: thực vật + Sinh vật tiêu thụ: động vật ăn thực vật, động vật ăn thịt + Sinh...
 • 4
 • 351
 • 0

de cuong sinh 9 hoc ki 2

de cuong sinh 9 hoc ki 2
... hệ sinh thái hồ, ao đới, rừng kim ) hô, đầm phá ven biển ) ( hệ sinh thái nước đứng) - Các hệ sinh thái thảo nguyên - Các hệ sinh thái hoang mạc - Các hệ sinh thái nông nghiệp vùng đồng - Hệ sinh ... độ ẩm lên đời sống sinh vật: a Ảnh hưởng nhiệt độ lên đời sống sinh vật: - Nhiệt độ môi trường ảnh hưởng tới hình thái, hoạt động sinh sinh vật - Hình thành nhóm sinh vật + Sinh vật biến nhiệt: ... vi sinh vật,… + Môi trường sinh vật: bọ chét, dây tơ hồng, tầm gửi, ghẻ… * Các nhân tố sinh thái môi trường: Website: http://www.violet.vn/thethao0481 -2- GV: Trương Thế Thảo - Nhân tố vô sinh: ...
 • 9
 • 113
 • 2

giáo án ôn học sinh giỏi đề cương sinh 9

giáo án ôn học sinh giỏi đề cương sinh 9
... Chống vũ khí hoá học, hạt nhân + Phụ nữ 35 tuổi không nên có + Không kết hôn gần ( vòng đời ) , không kết hôn người có nguy mang gen gây bệnh, tật di truyền + Nếu mắc bệnh không nên có CHÚ Ý ... 9. 10 đ.v.C c Theo đề : G = 90 0 Theo NTBS ta có : số lượng loại nuclêôtít gen : G = X = 90 0 A = T = 1500 – 90 0 = 600 ( N ) - Số liên kết hiđro : H = 2A + 3G -> Thay số vào ta có : 2(600) + 3 (90 0) ... :qui đònh lông đen ; a : qui đònh lông xám a/ F1 = : -> tỉ lệ lai phân tích => bò lông đen có kiểu gen dò hợp bò mẹ có kiểu hình lặn lông xám Ta có SĐL : P : bố Aa (lông đen) x mẹ aa (lông xám...
 • 22
 • 62
 • 0

DE CUONG SINH 9-KII(THIEN)

DE CUONG SINH 9-KII(THIEN)
... độ với việc bảo vệ trồng rừng Câu 4: Các mối quan hệ là: Cộng sinh: ; Sinh vật ăn sinh vật khác: ; Kí sinh : ; 10 Cạnh tranh : ; Hội sinh : ; Câu 5: * Những đặc điểm quần xã: - Về số lượng loài: ... nhiều loài sinh vật - Bảo vệ rừng góp phần bảo vệ loài sinh vật, giữ cân sinh thái đất - Ngoài rừng có vai trò bảo vệ chống xói mòn đất, bảo vệ nguồn nước Câu 9: - Quần xã tập hợp quần thể sinh vật ... Ri cho lai F1 có ưu lai Câu 2: - Quần thể sinh vật tập hợp cá thể loài, sinh sống khoảng không gian định, thời điểm định Những cá thể quần thể có khả sinh sản tạo thành hệ Sự khác quần thể quần...
 • 4
 • 46
 • 0

ĐỀ CƯƠNG SINH 9 HK II

ĐỀ CƯƠNG SINH 9 HK II
... Nơi sinh vật tìm kiếm thức ăn B Nơi sinh vật cư trú C Nơi sinh vật sinh sống D Nơi sinh vật làm tổ 5/MƠI TRƯỜNG SỐNG CỦAMỌI SINH VẬT BAO GỒM NHỮNG NHÂN TỐ SINH THÁI NÀO SAU ĐÂY: A Nhân tố vơ sinh ... PHẦN II : SINH VẬT VÀ MƠI TRƯỜNG CÂU : CHỌN CÂU ĐÚNG: 1/ MỐI QUAN HỆ NÀO SAU ĐÂY ĐƯỢC ĐỀ CẬP KHI NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ VỀ SINH VẬT VÀ MƠI TRƯỜNG: A Mối quan hệ sinh vật với B Mối quan hệ nhân tố vơ sinh ... vật khác C Cạnh tranh D Ký sinh 22/ NHÂN TỐ SINH THÁI VƠ SINH CĨ ẢNH HƯỞNG MẠNH NHẤT LÊN HỆ SINH THÁI NÀO? A Rừng B Thảo ngun C Hoang mạc D Cả A ,B C PHẦN III : HỆ SINH THÁI CÂU 1: CHỌN CÂU ĐÚNG...
 • 19
 • 63
 • 0

ĐỀ CƯƠNG SINH 9 ÔN VÀO 10

ĐỀ CƯƠNG SINH 9 ÔN VÀO 10
... aa Aa 100 % Cao 1Aa : 1aa (1cao: 1thấp) Không phân tính Phân tính Câu 9: Trong trường hợp: trội hoàn toàn trội không hoàn toàn, trường hợp phổ biến hơn? Vì sao? Trả lời: Trường hợp trội không hoàn ... không lấn át hoàn toàn gen lặn nên gen trạng thái dị hợp biểu kiểu hình trung gian - Môi trường tác động vào kiểu gen thường không hoàn toàn thuận lợi Câu 10: Điểm giống trội hoàn toàn trội không ... chọn giống tiến hóa? Tại loài sinh sản giao phối (Sinh sản hữu tính), biến dị lại phong phú nhiều so với loài sinh sản vô tính? Trả lời: Ở loài sinh sản giao phối (Sinh sản hữu tính), biến dị lại...
 • 6
 • 61
 • 0

đề cương sinh 9 hk1

đề cương sinh 9 hk1
... Câu So sánh trình phát sinh giao tử đực giao tử cái: - Giống: + Đều phát sinh từ tế bào mầm sinh dục + Đều lượt trải qua trình nguỷên phân tế bào mầm giảm phân tế bào sinh giao tử (tinh bào bậc ... kết hợp với trình thụ tinh thường tạo nhiều biến dị tổ hợp Sự đa dạng di truyền hệ sau loài sinh vật sinh sản hữu tính (chủ yếu biến dị tổ hợp) nguồn nguyên liệu cho trình chọn lọc tự nhiên giúp ... thể Do tác động từ môi trường bên Giúp sinh vật thích nghi với môi trường sống - Di truyền Xuất riêng lẽ cá thể Do biến đổi cấu trúc gen Thường có hại cho sinh vật Câu 11 - Đột biến cấu trúc NST:...
 • 5
 • 159
 • 0

de cuong sinh hoc 9 ( hoc ky II)

de cuong sinh hoc 9 ( hoc ky II)
... với để sinh sản.Ví dụ: Rừng cọ, đàn chim én * Quần thể người có đặc điểm sinh học giống quần thể sinh vật khác quần thể người có đặc trưng khác với quần thể sinh vật khác kinh tế - xã hội( hôn ... Bảo vệ rừng :+ Góp phần bảo vệ loài sinh vật + Giữ cân sinh thái + Bảo vệ đất, chống xói mòn + Bảo vệ nguồn nước Câu 5: * Quần thể sinh vật tập hợp cá thể loài, sinh sống khoảng không gian định, ... KÌ II (3 ) Câu 1: Nhiệt độ môi trường ảnh hưởng tới đặc điểm hình thái sinh sinh vật nào? Câu 2: Việc phát triển dân số hợp lí quốc gia có ý nghĩa thé nào? Câu 3:a Thế tượng khống chế sinh học?...
 • 3
 • 272
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề cương sinh 9 kì iiđề cương sinh 9 hkiđề cương sinh 9 hk1đề cương sinh 9 học kì 1đề cương sinh 9 học kì 2đề cương sinh 9 học kì iiđề cương sinh 9 kì 2đề cương sinh 9 hkiide cuong sinh 9 nang caode cuong sinh 9 toan di truyenđề cương sinh học 9đề cương sinh học lớp 9đề cương sinh lớp 9đề cương sinh học 9 học kì 2đề cương sinh học 9 hk2fullstack react book r20LuyenDe2017CB LPTBuoiSo02CB tuluyen(chuyenphanboichau nghean 2017 l01 de)FULL 11 đề môn hóa TÙNG TNVThu hút nguồn vốn ODA cho giáo dục đại học ở Việt NamThực trạng sử dụng nguồn mở tại trường Đại học Cần ThơTìm hiểu về các yếu tố gây ra sự lo lắng của học sinh lớp 10 trong các giờ học đọc hiểu tiếng Anh ở trường THPT Tam ĐảoTriết lý nhân sinh của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử và giá trị lịch sử của nóTư tưởng chính trị - xã hội của Plato và ảnh hưởng của nó đến AristotleỨng phó với ngập lụt của người dân Hà Nội ( Nghiên cứu trường hợp xã Tân Triều huyện Thanh Trì và phường Tân Mai quận Hoàng Mai, Hà Nội)Vai trò của nữ cán bộ trong hoạt động quản lý tại Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội nước CHDCND LàoVai trò kết nối các nguồn lực nhằm hỗ trợ xóa đói giảm nghèo tại xã Đội BÌnh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang trong giai đoạn từ năm 2010 đến nayVấn đề chất lượng lao động của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong các trường đại học khu vực Hà NộiVấn đề tính dục trong thơ nôm của Hồ Xuân Hương dưới góc nhìn văn hóaViệc làm cho người lao động nông thôn huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nayXác định nhôm từ dung dịch thẩm phân máu đậm đặc trong điều trị suy thận bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửaXây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm tại phòng tài nguyên và môi trường huyện Tân Yên tỉnh Bắc GiangXây dựng hệ thống kiểm soát độc lập để quản lý các chỉ dẫn địa lý của Việt NamXây dựng nông thôn mới ở huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.Công thức gải nhanh hóa
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập