Câu hỏi sinh 9

Ngân hàng câu hỏi sinh học lớp 9 (2)

Ngân hàng câu hỏi sinh học lớp 9 (2)
... tuần 9, thời gian phút) Trình bày cấu tạo thành động mạch: Đáp án: Động mạch bao gồm có lớp lớp mô liên kết, tiếp đến lớp trơn, lớp biểu bì, xa tim động mạch nhỏ dần độ dày lớp giảm dần Câu 3: ... quen ăn uống hợp vệ sinh, vệ sinh miệng… Câu 3: (Vận dụng- kiến thức tuần 16, thời gian phút): Giải thích câu tục ngữ : sáng ăn cho ta, trưa ăn cho bạn, tối ăn cho thù Đáp án: Câu hàm ý: thức ăn ... 17: Tim mạch máu Câu (nhận biết- kiến thức tuần 9, thời gian phút) Thành tim mỏng là: a.Tâm nhĩ trái c.Tâm thất trái b.Tâm nhĩ phải d.Tâm thất phải Đáp án(0.5đ):yêu cầu chọn b Câu 2: (thông hiểu-...
 • 9
 • 1,950
 • 1

Ngân hàng câu hỏi sinh học lớp 9 (1)

Ngân hàng câu hỏi sinh học lớp 9 (1)
... chế sinh học nào? Đáp án : Khống chế sinh học sở khoa học cho biện pháp đấu tranh sinh học, để tăng hay giảm số lượng loài theo hướng có lợi cho người, đảm bảo cân sinh học cho thiên nhiên Câu ... thể sinh vật nào? Đáp án : Quần xã sinh vật khác quần thể sinh vật có quan hệ loài, khác loài Câu 48: Mức độ vận dụng kiến thức tuần 35 – thời gian phút: ý nghĩa sinh học tượng khống chế sinh học? ... Nhận xét giới hạn sinh thái loài sinh vật? Đáp án: Mỗi loài, cá thể có giới hạn sinh thái riêng nhân tố sinh thái Sinh vật có giới hạn sinh thái rộng phân bố rộng, dễ thích nghi Câu 22: Mức độ nhận...
 • 10
 • 1,927
 • 1

câu hỏi toán 9

câu hỏi toán 9
... Câu 10: Cho tam giác MNK vuông M đường phân giác góc M chia cạnh MN thành hai đoạn thẳng cm; cm ... góc vuông bằng: 7 A MN = 3cm; MK= 4cm B MN = 6cm; MK= 8cm C MN = 6cm; MK= cm D MN = 5cm; MK= 8cm CÂU Đ/ÁN B A B C B D A C D 10 B ...
 • 2
 • 204
 • 0

Ngan hang cau hoi hinh 9 (HK II) -Đ.Nam

Ngan hang cau hoi hinh 9 (HK II) -Đ.Nam
... = R h = 62.25 = 90 0 (cm2) 1 Tính đợc thể tích hình nón: V2 = R h = 62 .9 = 108 3 (cm2) Vởy thể tích vật thể V = + V2 + V3 = 1 296 Tính đợc thể tích nửa hình cầu V1 = Hết 19 ... 1,5 phút Câu hỏi (0,5 điểm) Trong hình sau, hình nội tiếp đợc đờng tròn: A Hình thoi B Hình thang vuông C Hình thang cân Hình bình hành Hớng dẫn chấm biểu điểm Chọn câu C Trờng THCS Trần Hng ... giác BOC BO, CO phân giác A ã góc B, C tam giác ABC => BOC = 90 0 + A J K O B à B ã C Tơng tự ta có cônmg thức: ã AOC = 90 0 + ; BOA = 90 0 + 2 I (1 điểm) Trờng THCS Trần Hng Đạo Ngời câu hỏi: Đặng...
 • 19
 • 507
 • 12

Hệ thống câu hỏi Sinh thi tốt nghiệp

Hệ thống câu hỏi Sinh thi tốt nghiệp
... quan sinh dưỡng to, phát triển khỏe, chống chịu tốt D B C Câu 29 : Đột biến đoạn nhiễm sắc thể thường gây hậu A tăng cường độ biểu tính trạng B giảm sức sống làm chết sinh vật C khả sinh sản sinh ... tế bào sinh dưỡng C khác dòng D khác loài Câu 25 : Ưu trội lai tế bào sinh dưỡng so với lai hữu tính tạo lai có A Cơ quan sinh dưỡng lớn hơn, khả chống chịu cao B Nguồn gen từ bố mẹ xa hệ thống ... giao phối có quan hệ thân thuộc? A Tiêu chuẩn hình thái B Tiêu chuẩn địa lí, sinh thái C Tiêu chuẩn sinh lí, hóa sinh D Tiêu chuẩn di truyền Câu 39: Đối với thực vật, động vật loài sinh sản hữu tính,...
 • 14
 • 247
 • 0

Ngân hàng câu hỏi toán 9

Ngân hàng câu hỏi toán 9
... sin900 : A sin100 ; cos200 ; sin300 ; cos400 ; sin600 ; cos700 ; sin900 B sin100 ; cos700 ; sin300 ; cos400 ; sin600; cos200 ; sin900 C sin100 ; cos700 ; sin300 ; cos200 ; sin600 ;cos400 ;sin900 ... cos400; sin300 ; cos700 ; sin900 Đáp án : B sin100 ; cos700 ; sin300 ; cos400 ; sin600; cos200 ; sin900 (0,5đ) Câu 13 : Tổng + 18 : A 26 B 2( + ) C 13 D Đáp án : D (0,5 đ) Câu 14 : Kết phép tính + ... (0) điểm (0,5 đ) Câu 11 : Đờng tròn hình : A Không có trục đối xứng C Có hai trục đối xứng B Có trục đối xứng D Có vô số trục đối xứng Đáp án : D Có vô số trục đối xứng (0,5 đ) Câu 12 : Sắp xếp...
 • 7
 • 717
 • 24

ngan hang cau hoi sinh 7

ngan hang cau hoi sinh 7
... hình thức sinh sản vô tính hình thức sinh sản hữu tính ? (10 phút) Đáp án:Hình thức sinh sản vô tính kết hợp tế bào sinh dục đực tế bào sinh dục thụ tinh trứng ngược hẳn lại với hình thức sinh sản ... sinh học ? (10 phút) Đáp án Nghiêm cấm khai thác rừng bừa bãi Thuần hóa, lai tạo giống để tăng độ dạng sinh học độ đa dạng loài Câu 2: Thế biện pháp đấu tranh sinh học ? (15 phút) Đấu tranh sinh ... tranh sinh học ? (40 phút) Đáp án -Ưu điểm: tiêu diệt sinh vật gây hại, tránh ô nhiễm môi trường -Nhược điểm: đấu tranh sinh học có hiệu nơi có khí hậu ổn định, thiên địch không diệt triệt để sinh...
 • 7
 • 560
 • 6

CÂU HỎI SINH HỌC DI TRUYỀN 12- nâng cao

CÂU HỎI SINH HỌC DI TRUYỀN 12- nâng cao
... TRONG SINH SẢN Câu Trong giới sinh vật có hai hình thức sinh sản chính: a Sinh sản vô tính sinh sản hữu tính b Sinh sản sinh dưỡng sinh sản hữu tính c Sinh sản phân đôi sinh sản hữu tính d Sinh ... trình” DI TRUYỀN HỌC” SINH HỌC 12 – Năm học 2009 -20010 Câu 39 Sự khác trình nguyên phân tế bào động vật tế bào thực vật: a Động vật trình xảy mô sinh dưỡng, thực vật di n tất tế bào sinh dưỡng ... di truyền học: a Tham gia vào cấu tạo vật chất di truyền chế di truyền b Tham gia vào chế tự nhân đôi ADN c Tham gia vào trình đột biến Một số chuyên đề trắc nghiệm chương trình” DI TRUYỀN HỌC”...
 • 109
 • 603
 • 9

Câu hỏi sinh học di truyền 12

Câu hỏi sinh học di truyền 12
... TRONG SINH SẢN Câu Trong giới sinh vật có hai hình thức sinh sản chính: a Sinh sản vô tính sinh sản hữu tính b Sinh sản sinh dưỡng sinh sản hữu tính c Sinh sản phân đôi sinh sản hữu tính d Sinh ... trình” DI TRUYỀN HỌC” SINH HỌC 12 – Năm học 2009 -20010 Câu 26 Đột biến giao tử là: a Đột biến phát sinh trình giảm phân hình thành giao tử b Đột biến xảy quan sinh dục c Đột biến xảy tế bào sinh ... tính d Sinh sản bào tử sinh sản hữu tính Câu Sinh sản sinh dưỡng hình thức thể hình thành: Một số chuyên đề trắc nghiệm chương trình” DI TRUYỀN HỌC” SINH HỌC 12 – Năm học 2009 -20010 a Do kết...
 • 106
 • 385
 • 6

200 cau hoi sinh thai va moi truong

200 cau hoi sinh thai va moi truong
... thái khổng lồ sinh thái (sinh quyển) Hệ sinh thái bao gồm hai thành phần: Vô sinh (nước, không khí, ) sinh vật Giữa hai thành phần luôn có trao đổi chất, lượng thông tin Sinh vật hệ sinh thái chia ... tổng trọng lượng sinh vật sống sinh số lượng sinh vật sống đơn vị diện tích, thể tích vùng" Khối lượng sinh khối sinh ước tính n.1014 - 2.1016 Trong đó, riêng đại dương có 1,1 109 sinh khối thực ... lớn, hệ sinh thái chia thành hệ sinh thái nhỏ (bể nuôi cá), hệ sinh thái vừa (một thảm rừng, hồ chứa nước), hệ sinh thái lớn (đại dương) Tập hợp tất hệ sinh thái bề mặt trái đất thành hệ sinh thái...
 • 107
 • 442
 • 3

100 cau hoi sinh

100 cau hoi sinh
... trởng, kết thúc vùng tạo giao tử Số lợng thoi vô sắc cần đợc hình thành kì phân bào trình A A 11263 thoi; B 2048 thoi; C 11264 thoi; D 4095 thoi; E 4096 thoi; Bài 31: Mất đoạn NST thờng gây nên ... quan hệ: A Cộng sinh; B Hội sinh; D Hợp tác; E Sống bám; C ức chế Cảm nhiễm; Bài 30: Một tế bào sinh dục lúa (2n = 24 NST) trải qua 10 đợt nguyên phân vùng sinh sản chuyển qua vùng sinh trởng, kết ... trình sinh hoá hoá sinh tế bào; C Đặc điểm cấu trúc gen; D Thời điểm hoạt động gen; E Cả A, B C D E Bài 35: Một tế bào sinh dục lúa (2n = 24 NST) nguyên phân đợt vùng sinh sản chuyển qua vùng sinh...
 • 10
 • 231
 • 1

682 câu hỏi sinh hoc 12 có đáp án

682 câu hỏi sinh hoc 12 có đáp án
... thúc mã tính đặc hiệu C phổ biến cho sinh vật- mã 3, mã tính đặc hiệu, tính linh động D mã mở đầu, mã kết thúc, phổ biến cho sinh vật- mã 10.Mã di truyền phản ánh tính đa dạng sinh giới ... cánh dài thân đen, cánh cụt F1 100% thân xám, cánh dài Tiếp tục cho F1 giao phối với F2 tỉ lệ 70,5% thân xám, cánh dài: 20,5% thân đen, cánh cụt: 4,5% thân xám, cánh cụt: 4,5% thân đen, cánh ... lặn alen (thể khuyết nhiễm) tế bào lưỡng bội, alen đọan không tương đồng cặp XY (hoặc XO), alen thể mang cặp NST bị đoạn alen trội tương ứng; thể đơn bội, sinh vật nhân sơ B alen...
 • 103
 • 606
 • 4

730 cau hoi for 9 (P)

730 cau hoi for 9 (P)
... like it… How much was it? $ 11 .99 ? Shop assistant: That one’s … $13 .99 actually Customer: Oh, well Can you wrap it up for me? Shop assistant: Sure I’ll wrap it up for you II Read the dialogue and ... more information (7) …… your courses and an application form? I would also like some information about accommodation I can your tests (8)…… attending your course if necessary I look forward (9) ... D collective 10 There is a small bamboo …… at the entrance to the village A forest B forestation C forest ranger D forestry II Choose the correct preposition to complete each sentence: We will...
 • 15
 • 286
 • 2

cau hoi sinh hoc 12

cau hoi sinh hoc 12
... nucleotit D Thay cặp A – T cặp T – A Đột biến gen xảy sinh vật : A Sinh vật nhân sơ B Sinh vật nhân thực đa bào C Sinh vật nhân thực đơn bào D Tất loại sinh vật Những dạng đột biến khơng làm thay đổi ... tương hỗ 12 Loại đột biến gen có biểu sau di truyền phương thức sinh sản hữu tính: A Đột biến làm tăng khả sinh sản cá thể B Đột biến gây chết cá thể trước tuổi trưởng thành C Đột biến gây vơ sinh ... vị sinh sản lồi tự nhiên, có thành phần kiểu gen đặc trưng ổn định d Tất Câu : Số thể dị hợp ngày giảm, thể đồng hợp ngày tăng thấy q trình: a Ngẫu nhiên b Tự phối c Sinh sản sinh dưỡng d Sinh...
 • 35
 • 303
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập